استراتژی سرمایه‌گذاری لایه‌ای


هماهنگ‌سازی فناوری‌های مخابرات داده هوا به زمین

در حال حاضر با توجه به نیازهای عملیاتی و در دسترس بودن تعدادی از فناوری‌های ارتباطات داده، ایالت متحده و اتحادیه اروپا با توجه به شرایط نواحی خود راهکارهای فنی را برای تعیین لینک‌های داده جدید اتخاذ کرده‌اند. هنگامیکه این برنامه‌ها با موفقیت در مراحل اولیه ارتقاء پیدا ‌کنند، مفاهیم عملیاتی و مقررات فنی تکامل یافته و مرحله ایجاد زیرساخت‌های متناسب با آن آغاز می‌شود.

با این حال به منظور جلوگیری از دوگانگی و تفاوت در برنامه‌ها، ایالت متحده و اتحادیه اروپا برنامه‌های لینک داده خود را به گونه‌ای تعریف کرده‌اند تا بیشترین سازگاری ممکن به وجود آید. بنابراین همانطور که برنامه‌های آن‌ها پیوسته به سمت عملیات پیشرفته‌تر در حرکت هستند، یک مسیر راهبردی برای همگرایی به اهداف مشترک مورد نیاز است.

در راستای برنامه‌های مشترک، ایالت متحده و اتحادیه اروپا یک استراتژی جدید برای توسعه ارتباطات داده هوا به زمین ارائه کرده‌اند. در حال حاضر همکاری‌های لازم و سرمایه‌گذاری مشترک برای پاسخگویی به مسائل مربوط به تحقیق، توسعه و حمایت از پیاده‌سازی‌ فناوری‌ها صورت گرفته است. هدف سند استراتژی این است که به طور عینی فعالیت‌های کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت برنامه‌های ایالت متحده و اتحادیه اروپا را شرح داده و از نظر عملی و فنی به چالش‌ها و فرصت‌های مشترک موجود برای دستیابی به قابلیت سازگار و هماهنگ بپردازد.

به بیان ساده‌تر این استراتژی می‌خواهد راهنمایی مراجع قانونی و راه‌اندازی برنامه‌هایی با سرمایه‌گذاری مشترک در سراسر جهان، ضمن ایجاد بیشترین سازگاری در تجهیزات مشترک، تفاوت‌های غیر ضروری در فناوری‌ها و نحوه دسترسی را به حداقل برساند. این به معنی کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در توسعه سرویس‌ها است. از آنجا که نتیجه این استراتژی ایجاد یک ساختار مشترک و یکسان برای لینک مخابرات داده هوا به زمین است، در اصطلاح به آن هماهنگ‌سازی (harmonization) می‌گویند.

ذینفعان این استراتژی بخش‌های مختلفی از جمله دولت‌ها، مراجع تنظیم مقررات، سازمان‌های مدیریت استاندارد و صنایع تولید و ارائه سرویس‌ها هستند.

نحوه ارتباط ذینفعان در استراتژی مشترک ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای لینک داده هوا به زمین

نحوه ارتباط ذینفعان در استراتژی مشترک ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای لینک داده هوا به زمین

اسناد استراتژی روی سه موضوع اصلی که نیازمند هماهنگی هستند، تمرکز دارد:

1- ارتباطات داده برای سرویس‌های مدیریت استراتژی سرمایه‌گذاری لایه‌ای ترافیک هوایی (

2- شبکه‌های ارتباطی روی برنامه‌های در حال اجرا

3- لینک‌های فیزیکی ارسال داده و رابط‌های شبکه.

با توجه به این سه موضوع، یک نقشه‌راه تلفیقی از ارتباطات داده هوا به زمین اتحادیه اروپا و ایالات متحده ایجاد شده است. این نقشه‌راه نشان‌دهنده توسعه‌ها و پیاده‌سازی‌های طراحی‌شده کوتاه‌ مدت، متوسط و بلند مدت در نواحی یاد شده است. همچنین این نقشه‌راه شامل یک طرح برای عملیات در نواحی اقیانوسی است (شکل زیر).

نقشه‌راه دیتا لینک هوا به زمین در همکاری ایالات متحده و اتحادیه اروپا

نقشه‌راه دیتا لینک هوا به زمین در همکاری ایالات متحده و اتحادیه اروپا

بررسی و مقایسه این نقشه‌راه برای عملیات‌های ATM در حریم‌های هوایی قاره‌ای و اقیانوسی به منظور ایجاد محیط هماهنگ مورد هدف انجام شده است. در این محیط از شبکه ارتباطات هوایی مبتنی بر مجموعه پروتکل اینترنت ([2]ATN/IPS) برای لایه شبکه، سرویس Baseline 2 (B2) برای لایه برنامه‌های عملیاتی ATM و ترکیبی از VDL[3] Mode 2 فعلی، SATCOM، یک لینک داده زمینی جدید و دیگر ابزارهای مناسب برای لایه لینک فیزیکی به کار گرفته می‌شود.

در این نقشه‌راه سعی شده است تا برای کوتاه مدت از امکانات و زیرساخت‌های فعلی استفاده شود. برای برنامه میان مدت برخی فناوری‌ها مانند ATN/ISP و سرویس B2revA برای پاسخ‌گویی به نیازهای صنعت هوایی در نظر گرفته شده‌اند.

روند تکامل فناوری‌ها در محیط سازگار و هماهنگ مورد هدف

روند تکامل فناوری‌ها در محیط سازگار و هماهنگ مورد هدف

انتقال به یک حالت هماهنگ و سازگار

با توجه به اینکه نقشه‌راه‌ درنظر گرفته شده شامل یک فرایند چند سال است و در این مدت فناوری‌های مختلفی باید جایگزین یکدیگر شوند، لازم است یک برنامه‌ریزی دقیق برای جابه‌جایی فناوری‌ها انجام شود. برای انتقال آسان به حالت نهایی، در نظر گرفتن نقاط شروع متفاوت، زیرساخت‌های قدیمی، سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه‌های صنعتی، برنامه‌های اجرایی و تجهیز و همچنین تطابق محل عملیات هواپیما در مناطق مختلف بسیار مهم است.

با توجه به محیط نظارتی فعلی در ایالات متحده و اروپا، از کاربران فضای هوایی خواسته می‌شود با نیازمندی‌های مختلف تجهیزات سازگار شوند. با توجه به وجود نقاط اشتراک زیاد طرح‌های فعلی و آینده برای دو لایه لینک فیزیکی و برنامه‌های کاربردی، چالش اصلی در انتقال فناوری‌ها در لایه شبکه (در ایالات متحده انتقال از ACARS و در اتحادیه اروپا انتقال از ATN/OSI به ATN/ISP) است.

در واقع این چالش با توجه به تفاوت تجهیزات مصرفی توسط کاربران در نواحی مختلف جهان ایجاد می‌شود. برای عبور از این چالش نیاز به یک همکاری همزمان از سوی کلیه ذینفعان طرح است.

لیست برنامه‌های کاربردی برای مخابرات داده سرویس ترافیک هوایی در طرح‌های SESAR و NextGen

لیست برنامه‌های کاربردی برای مخابرات داده سرویس ترافیک هوایی در طرح‌های SESAR و NextGen

سناریوهای انتقال

یک جنبه مهم هماهنگی نه تنها شناسایی و سازگاری حالت پایانی است بلکه چگونگی انتقال از نسل فعلی فناوری‌ها در لایه‌های برنامه‌های کاربردی، شبکه‌ها و لینک‌های فیزیکی به نسل آینده است. به دلیل گستردگی صنعت هوایی و تعداد زیاد تجهیزات زمینی و هواپیماها، امکان انجام یک انتقال سریع وجود نخواهد داشت. تغییر تجهیزات در هواپیما هزینه‌بر و زمان‌بر است. از طرفی پشتیبانی از چند فناوری مختلف در فضای هوایی متفاوت دشوار است. بنابراین برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده حداکثری از تجهیزات موجود و تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری لایه‌ای نقاط زمانی مشخص برای ورود فناوری‌های جدید الزامی است.

سند استراتژی یک طرح موقتی برای ایجاد سازگاری بین فناوری‌های مورد استفاده در لایه شبکه مد نظر قرار داده است. در این طرح از Gateway برای پشتیبانی از قابلیت همکاری بین پیاده‌سازی‌های متفاوت و تسهیل انتقال به حالت پایانی هماهنگ استفاده می‌شود. در ابتدا یک Gateway هوایی (مبتنی بر SATCOM) برای لینک‌های فیزیکی در نظر گرفته شد، اما بررسی‌ها نشان داد یک Gateway زمینی از لحاظ اقتصادی و عملکرد مناسب‌تر است.

مفهوم Gateway برای ایجاد هماهنگی و سازگاری فناوری‌های مختلف

مفهوم Gateway برای ایجاد هماهنگی و سازگاری فناوری‌های مختلف

[1] Air traffic management

[2] Aeronautical Telecommunication Network ( ATN) using the Internet Protocol Suite (ISP)

یک نکته مهم در تحلیل بنیادی سهم وسبحان

تحلیل بنیادی وسبحان

شرکت سرمایه گذاری سبحان که با نماد وسبحان در بازار بورس ایران حضور دارد یکی از شرکت‌های فعالِ بازار سرمایه در حوزه سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. در تحلیل بنیادی سهم وسبحان فاکتورهای زیادی است که باید به آن توجه کرد؛ ولی یک نکته بسیار مهم وجود دارد که شاید افراد کمی از آن اطلاع داشته باشند. روابط مخفی بسیار زیادی بین نمادهای بورسی وجود دارد که آگاهی از این روابط میتواند در شناخت بهتر موقعیت‌های سرمایه گذاری به افراد کمک شایانی کند. امروز در این مقاله از یکی از این روابط بورسی پرده برخواهیم داشت. با ما همراه باشید.

اطلاعات عمومی شرکت سرمایه‌گذاری سبحان

 • نماد شرکت: سرمایه گذاری سبحان
 • نماد بورسی: وسبحان
 • گروه: سرمایه گذاری
 • سال مالی: 31 تیر ماه
 • سایت شرکت: sobhanic.ir

درباره شرکت سرمایه‌گذاری سبحان

اگر به قسمت “درباره ما” وبسایت شرکت سرمایه گذاری سبحان مراجعه کنید، تاریخچه شکل‌گیری و تغییرات شرکت در طول سال‌های گذشته به خوبی بیان شده است. این شرکت در سال 1362 با نام شرکت بهدوش (سهامی خاص) تاسیس شد و در سال 1394، به عنوان یکی از شرکت های سرمایه گذاری در بازار اول فرا بورس تهران درج شد. نکته مهم در خصوص این شرکت این است که در حال حاضر سهام کنترلی شرکت در اختیار وتوصا است. در ادامه بیشتر در این خصوص صحبت خواهیم کرد.

فعالیت‌های شرکت

فعالیت اصلی شرکت بحث سرمایه‌گذاری است که عمدتا به صورت کوتاه مدت در شرکت‌های بورسی و غیر بورسی انجام می‌شود. سرمایه گذاری شرکت در خارج از بورس اینگونه نیست که از پایه در یک شرکت سرمایه گذاری کرده باشد و نقش شرکت مادر را داشته باشد (مانند آن چیزی که در تحلیل بنیادی زکوثر دیدیم)، بلکه سرمایه گذاری های خارج از بورس وسبحان عمدتا در اوراق و صندوق‌ها بوده است.

تحلیل بنیادی سهم وسبحان

تحلیل بنیادی هر سهم داستان منحصر به فردی است. در تحلیل بنیادی وسبحان توجه به NAV سهم اهمیت زیادی دارد و در این راستا باید ارزش روز پرتفوی بورسی و غیر بورسی و سود انباشته و … مورد توجه قرار بگیرید.

در اینجا نمی‌خواهیم NAV سهم را محاسبه کنیم بلکه قصد داریم به یک نکته پنهانی در مورد بنیاد سهم وسبحان اشاره کنیم که دید بهتری به تحلیلگر خواهد داد. این نکته به یکی از روابط بین سهمی اشاره میکند که می‌تواند باعث پیدا کردن فرصت‍های مناسب سرمایه گذاری نیز باشد.

نکته مهم در تحلیل بنیادی وسبحان

اگر به پرتفوی بورسی وسبحان در تاریخ نگارش این مقاله مراجعه کنید چیز خاصی نمی‌بینید!

پرتفوی بورسی وسبحان

همان طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید ارزش پرتفوی بورسی وسبحان فقط 6 میلیارد تومان است و این در حالی است که ارزش بازاری این سهم در همین تاریخ حدود 1100 میلیارد تومان است!

ارزش بازاری وسبحان

چه چیزی باعث این تفاوت عظیم شده است؟ بیایید نگاهی به پرتفوی غیر بورسی وسبحان بیاندازیم. در تصویر زیر پرتفوی غیر بورسی شرکت را مشاهده میکنید که اینجا هم در نگاه اول ظاهرا چیز دندان گیری وجود ندارد!

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

تحلیل بنیادی سهم وسبحان

اما در واقع نکته ای در اینجا وجود دارد که ارزش بازاری وسبحان دقیقا مرتبط با آن است. اگر دقت کنید وسبحان مالک 12.5 درصد شرکتی به نام پترو شمیران است. از طرفی این شرکت غیر بورسی مالک 44 درصدی یک شرکت بورسی به نام جم پیلن است. برای فهمیدن این موضوع کافی است نگاهی به سهامداران عمده جم پیلن بیاندازید (تصویر زیر).

جم پیلن

ارزش بازاری جم پیلن در این تاریخ 23000 میلیارد تومان است (تصویر زیر).

ارزش ذاتی وسبحان

سهم پتروشمیران که مالک 44 درصد آن است میشود حدود 10000 میلیارد تومان. وسبحان هم که مالک 12.5 درصد پتروشمیران است. بنابراین سهم وسبحان به صورت غیر مستقیم از جم پیلن می‌شود حدود 1200 میلیارد تومان (12.5 درصد 10000 میلیارد میشه 1200 میلیارد تومان).

حالا مشخص میشود که چرا ارزش بازاری وسبحان 1100 میلیارد است. وقتی فقط ارزش مالکیت یکی از شرکت های غیر بورسی وسبحان (پتروشمیران) 1200 میلیارد تومان است طبیعی است که 1100 میلیارد به عنوان ارزش مارکت این سهم عدد معقولی باشد.

اینکه ما از کجا فهمیدیم که پتروشمیران سهامدار عمده جم پلین است بر میگردد به خاک صحنه خوردن و چیزی نیست که یک شبه به آن رسیده باشیم 🙂
در واقع بعد از سال ها جستجوی لابه لای این اطلاعیه‌ها و تابلوی نمادهای مختلف کم کم با این روابط مخفی آشنا شده ایم و انها را کشف کرده ایم.

این نکته مهم در مورد سهم وسبحان میتواند برای تحلیلگران بنیادی بسیار ارزشمند باشد.

رابطه وسبحان و جم پیلن و فرصت‌های سرمایه‌گذاری

توجه کنید نتیجه بحث بالا این میشود که شما با خرید سهم وسبحان انگار سهم جم پیلن را خریداری کرده‌اید. این موضوع را معمولا افراد زیادی نمی‌دانند و از این رو گاهی این دو نماد ممکن است خلاف جهت هم حرکت کنند و از این رو فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت یا میان مدتی را در بازار بوجود آورند.

شما با بررسی اختلاف حرکت این دو سهم می‌توانید در نماد وسبحان سرمایه گذاری کنید. مثلا گاهی جم پیلن رشد خوبی میکند ولی وسبحان از قافله عقب مانده است یا قیمت جم پیلن ثابت مانده است ولی وسبحان افت قیمت زیادی میکند. در این موارد می‌توانید به عنوان یک سرمایه گذاری کوتاه مدت یا میان مدت روی وسبحان حساب باز کنید. توجه کنید بر عکس این موضوع صادق نیست. البته این نوع از سرمایه گذاری نیاز به تجربه بالا دارد و برای افرادی که تجربه کمی در بازار دارند (زیر 5 سال) توصیه نمیکنیم چراکه باید در صورت تغییر وضعیت و وقوع سناریوهای مختلف در جهت خلاف انتظار، بتوانند تصمیمات درست و به موقعی اتخاذ نمایند.

در این مقاله قصد نداشتیم به تحلیل بنیادی سهم وسبحان بپردازیم بلکه فقط به یک نکته استراتژی سرمایه‌گذاری لایه‌ای مهم در این راستا اشاره کردیم. برای تحلیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید به محاسبه ارزش ذاتی سهم (NAV) پرداخته شود که برای مثالی در این خصوص می‌توانید مقالات زیر را مطالعه کنید.

استراتژی بازاریابی برای رسانه‌های اجتماعی که از نان شب هم واجب‌تر است

در سال‌های اخیر استراتژی‌های بازاریابی متمرکز بر مشتری، به سرعت در حال افزایش است و افزایش تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی باعث شده کسب وکارهای کوچک از سیستم‌های فناورانه به عنوان ابزاری برای جذب، نگهداری و مدیریت مشتریان و همچنین منبعی برای به دست آوردن اطلاعات در مورد رفتار بازار و مصرف کننده استفاده کنند.

از این رو بازاریابان حرفه‌ای به کنش‌وری و فعالیت در رسانه‌های اجتماعی حساس‌تر شده‌اند چرا که به این نتیجه دست یافته‌اند که رسانه‌های اجتماعی همان قدر که مزایا خوب دارند، در صورت استفاده نامناسب، مخرب و کشنده هستند.

لذا برنامه‌ریزی و داشتن یک استراتژی مدون و متناسب با سطح کسب وکار و نوع کسب وکار برای شرکت‌ها ضروری و حیاتی قلمداد می‌شود.

استراتژی چیست؟

مفهوم لغوی استراتژی: واژه استراتژی از کلمه یونانی (استراتگوس) Strategos گرفته شده است. استراتگوس یا (استراتژ) به معنای لشکر است.

استراتگوس به معنی فرماندهی ارتش هم به کار می رفت.

بطور مثال: ارتش یونان باستان که از گروههای کوچک سربازانِ متعلق به خاندان‌های یونانی تشکیل شده بود، توسط افرادی به نام «استراتگوس» فرماندهی می‌شد.

علاوه بر این، معانی زیر استراتژی سرمایه‌گذاری لایه‌ای نیز برای استراتژی مطرح شده است :

الف) فن اداره جنگ، فن فرماندهی، فن جنگ و طرح نقشه برای جنگ

ب) مفهوم اصطلاحی استراتژی: استراتژی در معنای اصطلاحی جدید به این صورت تعریف میشود:

فن و علم توسعه و به کارگیری قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ملت، هنگام جنگ و صلح، به منظور تأمین حداکثر پشتیبانی از سیاست‌های ملی و افزایش احتمال دستیابی به نتایج مطلوب برای کسب حداکثر پیروزی و حداقل شکست.

هرگاه قدرت سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی، در جهت دستیابی به اهداف نظامی یک ملت به کار رود، استراتژی نظامی نامیده می‌شود.

به همین ترتیب برای هر یک از ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز می‌توان یک تعریف از استراتژی ارائه داد.

استراتژی در معنای قدیمی خود به مفهوم به کارگیری همه امکانات کشور برای دست یافتن به هدفهای نظامی بود، اما به تدریج استراتژی از بعد نظامی محض، فاصله گرفت و در لایه‌ها و سطوح مختلف سازمان‌ها و صنعت‌ها رسوخ کرد.

جک ولش مدیر جنرال الکترونیک در تعریف استراتژی می‌گوید:

استراتژی یعنی این که من تصمیمات شفاف و دقیق در مورد نحوه رقابت با دیگران بگیرم.

مایکل پورتر اسطوره تکرار نشدنی استراتژی در مقاله خود با عنوان استراتژی چیست عنوان می‌کند که:

استراتژی یعنی این که کاری که دیگران انجام می‌دهند را با منابع کمتر انجام دهیم و کاراهایی انجام دهیم که دیگران قادر به انجام آن نباشد

و همچنین بیان می‌کند استراتژی یعنی هنر درک انجام دادن کارهایی که باید انجام دهیم و کارهایی که نباید انجام دهیم و شناخت کارهایی که نباید انجام دهیم مهم تر و با ارزش‌تر از شناسایی کارهایی است که باید انجام دهیم.

چرا که انجام دادن فعالیت‌هایی که انجام آن‌ها مناسب کسب وکار ما نیست موجب اتلاف منابع مالی، انسانی و صرفه زمان زیاد می‌شود که موجب از از بین رفتن کارایی و اثر بخشی می‌شود.

برای مثال بسیار حیاتی است که کسب وکارها بدانند در کدام رسانه اجتماعی باید سرمایه گذاری کنند و فعالیت کنند و از کدام رسانه‌ها چشم پوشی کنند.

چه محتوایی تولید کنند و از تولید چه محتوایی باید چشم پوشی کنند .

به همین خاطر مدیران کسب وکارها نیاز دارند که برای رسانه اجتماعی خود استراتژی منسجم، مدون و متناسب با ساختارصنعت، شرکت و مرتبط با نیاز مشتریان تدوین کنند.

در واقع با تدوین استراتژی برای رسانه‌های اجتماعی به سوالات مهم و حساسی از قبیل زیر جواب داده می‌شود:

 • فعالیت در رسانه‌های اجتماعی در دراز مدت به کدام سمت برود و برای چه اهدافی باید فعالیت کرد؟
 • در کدام رسانه‌های باید حضور قوی، منسجم و فعال بود و در هر کانال چه رفتاری را باید نشان داد؟
 • در رسانه‌های اجتماعی چگونه مزیت‌های شرکت را نمایش دهیم؟
 • برای فعالیت در کانال‌های انخاب شده چقدر بودجه داریم و اختصاص این بودجه به چه میزان است ؟
 • با عوامل و رفتارهای بیرونی رسانه‌های اجتماعی که خارج از کنترل هستند چگونه باید برخورد شود؟
 • مشتریان ما در این رسانه از ما چه محتوایی می‌خواهند و ما باید چگونه استراتژی سرمایه‌گذاری لایه‌ای به این انتظارات واکنش دهیم؟

پاسخ به این سوالات و ده ها سوال اساسی دیگر از بطن یک استراتژی خوب برمی‌خیزد و می‌توان به این سوالات جواب داد.

در واقع استراتژی عرصه انتخاب و تصمیم گیری است و در دنیایی که محدودیت‌ها از هر طرف ما را محاصره کرده‌اند این استراتژی و برنامه استراتژیک است که به ما می‌گوید بهترین و عاقلانه ترین راه وصول به بالاترین اثر بخشی کدام است و کدام انتخاب می‌تواند با وجود همین منابع، بیشترین بهره‌وری را به ما برساند.

یک نکته مهم در تحلیل بنیادی سهم وسبحان

تحلیل بنیادی وسبحان

شرکت سرمایه گذاری سبحان که با نماد وسبحان در بازار بورس ایران حضور دارد یکی از شرکت‌های فعالِ بازار سرمایه در حوزه سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. در تحلیل بنیادی سهم وسبحان فاکتورهای زیادی است که باید به آن توجه کرد؛ ولی یک نکته بسیار مهم وجود دارد که شاید افراد کمی از آن اطلاع داشته باشند. روابط مخفی بسیار زیادی بین نمادهای بورسی وجود دارد که آگاهی از این روابط میتواند در شناخت بهتر موقعیت‌های سرمایه گذاری به افراد کمک شایانی کند. امروز در این مقاله از یکی از این روابط بورسی پرده برخواهیم داشت. با ما همراه باشید.

اطلاعات عمومی شرکت سرمایه‌گذاری سبحان

 • نماد شرکت: سرمایه گذاری سبحان
 • نماد بورسی: وسبحان
 • گروه: سرمایه گذاری
 • سال مالی: 31 تیر ماه
 • سایت شرکت: sobhanic.ir

درباره شرکت سرمایه‌گذاری سبحان

اگر به قسمت “درباره ما” وبسایت شرکت سرمایه گذاری سبحان مراجعه کنید، تاریخچه شکل‌گیری و تغییرات شرکت در طول سال‌های گذشته به خوبی بیان شده است. این شرکت در سال 1362 با نام شرکت بهدوش (سهامی خاص) تاسیس شد و در سال 1394، به عنوان یکی از شرکت های سرمایه گذاری در بازار اول فرا بورس تهران درج شد. نکته مهم در خصوص این شرکت این است که در حال حاضر سهام کنترلی شرکت در اختیار وتوصا است. در ادامه بیشتر در این خصوص صحبت خواهیم کرد.

فعالیت‌های شرکت

فعالیت اصلی شرکت بحث سرمایه‌گذاری است که عمدتا به صورت کوتاه مدت در شرکت‌های بورسی و غیر بورسی انجام می‌شود. سرمایه گذاری شرکت در خارج از بورس اینگونه نیست که از پایه در یک شرکت سرمایه گذاری کرده باشد و نقش شرکت مادر را داشته باشد (مانند آن چیزی که در تحلیل بنیادی زکوثر دیدیم)، بلکه سرمایه گذاری های خارج از بورس وسبحان عمدتا در اوراق و صندوق‌ها بوده است.

تحلیل بنیادی سهم وسبحان

تحلیل بنیادی هر سهم داستان منحصر به فردی است. در تحلیل بنیادی وسبحان توجه به NAV سهم اهمیت زیادی دارد و در این راستا باید ارزش روز پرتفوی بورسی و غیر بورسی و سود انباشته و … مورد توجه قرار بگیرید.

در اینجا نمی‌خواهیم NAV سهم را محاسبه کنیم بلکه قصد داریم به یک نکته پنهانی در مورد بنیاد سهم وسبحان اشاره کنیم که دید بهتری به تحلیلگر خواهد داد. این نکته به یکی از روابط بین سهمی اشاره میکند که می‌تواند باعث پیدا کردن فرصت‍های مناسب سرمایه گذاری نیز باشد.

نکته مهم در تحلیل بنیادی وسبحان

اگر به پرتفوی بورسی استراتژی سرمایه‌گذاری لایه‌ای وسبحان در تاریخ نگارش این مقاله مراجعه کنید چیز خاصی نمی‌بینید!

پرتفوی بورسی وسبحان

همان طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید ارزش پرتفوی بورسی وسبحان فقط 6 میلیارد تومان است و این در حالی است که ارزش بازاری این سهم در همین تاریخ حدود 1100 میلیارد تومان است!

ارزش بازاری وسبحان

چه چیزی باعث این تفاوت عظیم شده است؟ بیایید نگاهی به پرتفوی غیر بورسی وسبحان بیاندازیم. در تصویر زیر پرتفوی غیر بورسی شرکت را مشاهده میکنید که اینجا هم در نگاه اول ظاهرا چیز دندان گیری وجود ندارد!

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب استراتژی سرمایه‌گذاری لایه‌ای در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

تحلیل بنیادی سهم وسبحان

اما در واقع نکته ای در اینجا وجود دارد که ارزش بازاری وسبحان دقیقا مرتبط با آن است. اگر دقت کنید وسبحان مالک 12.5 درصد شرکتی به نام پترو شمیران است. از طرفی این شرکت غیر بورسی مالک 44 درصدی یک شرکت بورسی به نام جم پیلن است. برای فهمیدن این موضوع کافی است نگاهی به سهامداران عمده جم پیلن بیاندازید (تصویر زیر).

جم پیلن

ارزش بازاری جم پیلن در این تاریخ 23000 میلیارد تومان است (تصویر زیر).

ارزش ذاتی وسبحان

سهم پتروشمیران که مالک 44 درصد آن است میشود حدود 10000 میلیارد تومان. وسبحان هم که مالک 12.5 درصد پتروشمیران است. بنابراین سهم وسبحان به صورت غیر مستقیم از جم پیلن می‌شود حدود 1200 میلیارد تومان (12.5 درصد 10000 میلیارد میشه 1200 میلیارد تومان).

حالا مشخص میشود که چرا ارزش بازاری وسبحان 1100 میلیارد است. وقتی فقط ارزش مالکیت یکی از شرکت های غیر بورسی وسبحان (پتروشمیران) 1200 میلیارد تومان است طبیعی است که 1100 میلیارد به عنوان ارزش مارکت این سهم عدد معقولی باشد.

اینکه ما از کجا فهمیدیم که پتروشمیران سهامدار عمده جم پلین است بر میگردد به خاک صحنه خوردن و چیزی نیست که یک شبه به آن رسیده باشیم 🙂
در واقع بعد از سال ها جستجوی لابه لای این اطلاعیه‌ها و تابلوی نمادهای مختلف کم کم با این روابط مخفی آشنا شده ایم و انها را کشف کرده ایم.

این نکته مهم در مورد سهم وسبحان میتواند برای تحلیلگران بنیادی بسیار ارزشمند باشد.

رابطه وسبحان و جم پیلن و فرصت‌های سرمایه‌گذاری

توجه کنید نتیجه بحث بالا این میشود که شما با خرید سهم وسبحان انگار سهم جم پیلن را خریداری کرده‌اید. این موضوع را معمولا افراد زیادی نمی‌دانند و از این رو گاهی این دو نماد ممکن است خلاف جهت هم حرکت کنند و از این رو فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت یا میان مدتی را در بازار بوجود آورند.

شما با بررسی اختلاف حرکت این دو سهم می‌توانید در نماد وسبحان سرمایه گذاری کنید. مثلا گاهی جم پیلن رشد خوبی میکند ولی وسبحان از قافله عقب مانده است یا قیمت جم پیلن ثابت مانده است ولی وسبحان افت قیمت زیادی میکند. در این موارد می‌توانید به عنوان یک سرمایه گذاری کوتاه مدت یا میان مدت روی وسبحان حساب باز کنید. توجه کنید بر عکس این موضوع صادق نیست. البته این نوع از سرمایه گذاری نیاز به تجربه بالا دارد و برای افرادی که تجربه کمی در بازار دارند (زیر 5 سال) توصیه نمیکنیم چراکه باید در صورت تغییر وضعیت و وقوع سناریوهای مختلف در جهت خلاف انتظار، بتوانند تصمیمات درست و به موقعی اتخاذ نمایند.

در این مقاله قصد نداشتیم به تحلیل بنیادی سهم وسبحان بپردازیم بلکه فقط به یک نکته مهم در این راستا اشاره کردیم. برای تحلیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید به محاسبه ارزش ذاتی سهم (NAV) پرداخته شود که برای مثالی در این خصوص می‌توانید مقالات زیر را مطالعه کنید.

استراتژی سرمایه‌گذاری لایه‌ای

شرکت در این وبینار برای شرکت کنندگان دوره های تحلیل کسب و کار آکادمی، بصورت رایگان است.

اهمیت مدیریت منفعت کسب شده:

مدیریت منفعت کسب شده با اینکه عمری بیش از دو دهه ندارد، به دنبال این است که بگوید در سازمان هایی که مجموعه ای از پروژه ها را برای رسیدن به اهداف استراتژیک شان وضع کرده اند، چه منافعی برای سازمان به ارمغان می آورند؟ در واقع مجموعه ای از پروژه ها که برآیند آنها بتواند اهداف کلان و میانی سازمان را محقق سازد، تحت نام طرح (Program) اطلاق می گردد. آنچه در ابتدا اهمیت نُمادین دارد، مفهوم طرح و وابستگی متقابل آن با مجموعه ای از پروژه ها و زیرطرح ها است که یک سازمان برای خویش در برنامه ریزی استراتژیک خود وضع کرده است. به زبان ساده، شما نمی توانید برای تحقق منافع در سازمان خویش، یک پروژۀ مستقل را در نظر بگیرید که جدا از بقیۀ پروژه ها فعالیت می کند و قرار است منفعتی جداگانه به سازمان عرضه نماید. بلکه مجموعۀ پروژه ها به مثابه یک بُردار عمل می کنند که ما می خواهیم برآیند آنها را همچون منفعت مد نظر سازمان به دست آوریم.

پس تا اینجا متوجه شدیم که قرار است در سازمان خویش که با مجموعه ای از طرح ها و پروژه ها اداره می شود تا برنامه ریزی استراتژیک سازمان در مجرا و مدار پیاده سازی خویش، متحقق شود، ناگزیر هستیم که میزان منفعت (Benefit) یا عدم النفع (Disbenefit) به دست آمده توسط سازمان را اندازه بگیریم. به نظر می رسد برای درک عمیق این رویداد، بر مخاطبان لازم می آید که با آناتومی طرح آشنا شوند و ارتباط معناشناختی (Semantics) آن را با لایه های استراتژیک از بالا و لایه های پروژه و استراتژی سرمایه‌گذاری لایه‌ای عملیات از پایین درک نمایند.

طبق استاندارد مدیریت طرح PMI، برای منفعت، یک چرخۀ حیات متصور می شود که عبارتند از شروع، برنامه ریزی، تحقق و انتقال. در هر کدام از فازهای فوق مجموعه ای از اقدامات و فعالیت ها صورت می استراتژی سرمایه‌گذاری لایه‌ای گیرد تا یک طرح به مرحله نهایی خویش برسد. مهم ترین فاز فوق قسمت تحقق منفعت (Benefit Realization) است که در اینجا باید بیشتر بتوان در منفعت، تفکر کرد. انواع منفعت، روش های به دست آوردن منفعت، نگهداشت منفعت و مسائل پیرامون آن که می توانند با حوزه های مالی و سرمایه گذاری نیز ارتباط داشته باشند، اینجا مورد بررسی قرار می گیرد.

و دست آخر اینکه ما با مجموعه ای از روابط ریاضی روبه رو می شویم که قرار است با آنها میزان تحقق منفعت را بسنجیم. کسانی که با مدیریت ارزش کسب شده (EVM) آشنایی دارند، سریعتر می توانند حدس بزنند که جنس و ماهیت این فرمول ها و روابط سادۀ ریاضی چیست؟ و در عمل چگونه می توان از آنها بهره برداری کرد؟

به زبانی ساده تر در مدیریت منفعت کسب شده (EBM) ما از معادل همان فرمول هایی استفاده می کنیم که در مدیریت ارزش کسب شده (EVM) کاربرد داشتند و اینجا است که می توانیم به نقش متقابل ارزش (Value) در برابر منفعت (Benefit) دست پیدا کنیم. ممکن است به غلط در بسیاری از سازمان ها این دو مفهوم، به صورت معادل هم به کار روند اما در این وبینار، می آموزیم که این دو اگر چه دارای شباهت هایی به هم هستند اما در عمل با هم تفاوت نظرگیری دارند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.