عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام


عوامل موثر بر پیش‌بینی بی‌قاعدگی حباب قیمتی سهام

1 گروه حسابداری، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران .

2 گروه مدیریت مالی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند‌، ایران.

4 گروه حسابداری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

چکیده

در ادبیات مالی حباب به وضعیتی گفته می‌شود که قیمت بازار یک کالا با تفاوت فاحشی نسبت به ارزش‌ ذاتی آن معامله شود. چون تعیین ارزش واقعی، کار دشواری است معمولاً پس از افت ناگهانی قیمت و به اصطلاح ترکیدن حباب؛ متوجه وجود حباب می‌شوند. ویژگی حباب، موقتی بودن آن است. در این حالت سرمایه‌گذاران با هجوم بدون توجه به ارزش واقعی بازار یک کالا اقدام به خرید هیجانی در بازار می‌کنند که باعث جدا شدن قیمت بازار یک کالا از ارزش واقعی آن می‌شود. نظر به اهمیت این موضوع؛ مطالعه حاضر بر پایه بررسی عوامل موثر بر پیش‌بینی بی‌قاعدگی حباب قیمتی سهام بنا نهاده شده است.‌ ‌در این تحقیق و به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 99 شرکت برای یک دوره دوازده ساله ‌از ابتدای سال 1388 تا پایان سال‌ 1399 استخراج، ‌متغیرهای پژوهش محاسبه شده و آزمون‌های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع بنیادی و با استفاده از رویکرد پس‏ رویدادی است. یافته‌ها حاکی از این امر بود که از میان متغیرهای طرح شده؛ عملکرد مالی و عملکرد بازار بر پیش‌بینی بی‌قاعدگی سهام مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها

  • قیمت سهام
  • حباب قیمتی سهام
  • بی‌قاعدگی حباب قیمتی سهام

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Prediction of Irregularity Stock Price Bubble

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khatiri 1
  • Sayyed Ali Taghavi 2
  • Ammar Asgari 3
  • Farideh Rostami 4

In the financial literature, a bubble is a situation in which the market price of a commodity is traded at a significant difference from its intrinsic value. Determining the true value is difficult, usually after a sudden drop in price and the so-called bubble burst; They notice the bubble. The bubble is characterized by its temporary nature. In this case, investors rush into the market without considering the real market value of a commodity, which causes the market price of a commodity to be separated from its real value. Given the importance of this issue; the present study is based on the study of factors affecting the prediction of stock price bubble irregularity. In this study and in order to achieve the objectives of the research; Data of 99 companies were extracted for a period of ten years from the beginning of 2009 to the end of 2020, the research variables were calculated and the necessary statistical tests were performed. The method of this research is descriptive-correlational and its design is Fundamental using post-event approach. The findings indicated that among the proposed variables; Financial performance and Market Performance are effective in predicting stock irregularities.

عوامل تاثیرگذار در تعیین قیمت سهام در بازار سرمایه

عوامل تاثیرگذار در تعیین قیمت سهام در بازار سرمایه

به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان: مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه، در پاسخ به اینکه چه عوامل درونی و بیرونی بر قیمت سهام موثر هستند، گفت: عوامل اثرگذار بر ارزش شرکت از جمله عوامل داخلی و تحت کنترل شرکت و عوامل خارج از کنترل شرکت بر حسب نوع شرکت و صنعتی که در آن فعالیت می کند متفاوت است. البته برخی متغیر ها به طور مشترک بر همه بازار و صنایع تاثیر می گذارند اما در کل این عوامل را می توان در سه سطح کلان اقتصادی، صنعتی و شرکتی طبقه بندی کرد.

او ادامه داد: پارادایم اصلی در قیمت گذاری دارایی ها بر این مبنا مشخص می شود که ارزش تئوریک (ذاتی) هر سهم برابر است با ارزش فعلی (تنزیل شده) جریانات نقدی آتی آن دارایی باشد. سود های آتی و جریان های نقدی حاصل از آن برای یک شرکت قابل پیش بینی است. البته در هر از پیش بینی امکان خطا یا نوسان وجود دارد و هر چه قدر که در برآورد این جریان های نقدی عدم اطمینان وجود داشته باشد، ریسک آن سهام نیز بیشتر خواهد بود که منجر به افزایش بازده مورد انتظار سرمایه گذار یا همان نرخ تنزیل شده و ارزش سهام پایین تر محاسبه می شود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: عوامل متعددی بر سود شرکت ها اثرگذار هستند که بر حسب نوع صنعت متفاوت است.تولید و فروش، نرخ محصولات یا خدمات، هزینه های تولید، هزینه های مالی و نرخ بهره و طرح های جدید برای توسعه کسب و کار از مهم ترین موارد هستند.

قلی پور گفت:رشد اقتصادی در جهان و کشور بر میزان تقاضا برای محصولات و نیز روی نرخ ها موثر است. به عنوان مثال شاهد رشد قیمت کامودیتی ها در بازار های جهانی بعد از قوت گرفتن احتمال احیای اقتصاد جهانی به واسطه توزیع واکسن کرونا هستیم و رشد اقتصاد جهانی از منفی ۳.۵ درصد در ۲۰۲۰ به ۵.۵ درصد در ۲۰۲۱ و ۴.۵ درصد در ۲۰۲۲ برآورد شده که اساسا نرخ های رشد اقتصاد جهانی بالای ۴ درصد نشانی از رونق اقتصادی است. این به معنی این است که درآمد های مردم افزایش و تقاضا برای کالا ها و خدمات رشد کرده و در نهایت نرخ محصولات مناسب تر می شود.

او ادامه داد: میزان رقابت در صنعت، تکنولوژی و نوآوری ها نیز اهمیت بسیاری دارند که البته صنعت به صنعت باید بررسی شوند. حتی کیفیت نیروی انسانی هم بر سود شرکت ها موثر است و اگر شرکتی بتواند نیروی انسانی ماهر به ویژه در سطح مدیران را جذب کند احتمالا سود های بالاتری را خواهد داشت. همچنین طرح های توسعه برای تولید محصولات بیشتر، جدید تر و میزان پیشرفت این طرح ها نیز بر سود های آتی شرکت موثر هستند. همه این موارد در حقیقت سود ها و جریانات نقدی آتی شرکت را بدست می دهند که در کل می توان آن را فرآیند برآورد بازده مورد انتظار از یک شرکت عنوان کرد. هر چه انتظار رشد سود های آتی بیشتر باشد بازده مورد انتظار نیز بیشتر می شود.

قلی پور افزود: دومین عامل تعیین کننده در قیمت سهام، ریسک آن شرکت است. علت اهمیت ریسک در قیمت گذاری، رابطه مستقیم میزان ریسک با بازده مورد نظر یا همان نرخ تنزیل جریانات نقدی است. هر چه این نرخ تنزیل بیشتر باشد قیمت ذاتی کمتر می شود. عوامل متعددی روی بازده مورد نظر یا نرخ تنزیل موثراند، ولی دو عامل نرخ بهره در اقتصاد و ریسک های مترتب بر شرکت مهمترین عوامل هستند.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد:نرخ بهره با نرخ سود بانکی اولین و مهمترین عامل تعیین کننده است و هر چه بیشتر باشد نرخ تنزیل بیشتر و در نتیجه قیمت کمتر می شود. نمود عینی آن را می توان در وضعیت فعلی بورس مشاهده کرد. بالا ماندن سطح نرخ بهره در بازار پول و بدهی منجر به کاهش ارزش سهام بعد از تعدیل انتظارات شده است. عامل دوم ریسک هر شرکت است و خود به سه نوع اصلی تجاری (عملیاتی)، غیرتجاری و مالی تقسیم می شود.

آیا وضعیت سیاسی نیز بر قیمت سهام اثر گذار است؟

قلی پور در پاسخ به اینکه وضعیت سیاسی و رشد اقتصادی چگونه می تواند بر قیمت سهام اثر بگذارد، تصریح کرد: در بورس ایران رشد اقتصاد جهانی اثر مضاعفی نسبت به سایر کشور ها دارد. چرا که وضعیت اقتصاد جهانی از یک طرف بر نرخ نفت که مهمترین منبع درآمد و موتور محرک اقتصاد کشور است، تاثیر می گذارد و از طرف دیگر بر نرخ و تقاضای جهانی کامودیتی ها اثر گذار است. نرخ نفت بر رونق اقتصادی، درآمد مردم، تحریک تقاضا و واردات تکنولوژی و کالای سرمایه ای موثر است. نرخ های بالا به نفع بورس است. همچنین فروش بیشتر یا گران تر نفت کسری بودجه عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام دولت را کمتر کرده و فشار دولت برای تامین مالی کسری بودجه از طریق بورس را کاهش می دهد.

او ادامه داد: سیاست های دولت در زمینه سیاست های پولی و مالی که سطح تقاضا در اقتصاد و نرخ های بهره و ارز را کنترل می کند، به صورت مستقیم بر بورس اثرگذار است. سیاست های تعرفه ای، نرخ گذاری دستوری یا حمایتی کالا ها و خدمات، سیاست های نحوه توزیع تسهیلات بانکی و بسیاری از موارد دیگر به طور مستقیم یا غیر مستقیم بورس را تحت تاثیر قرار می دهند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر گذاری انحصاری یا رقابتی بودن صنایع بر قیمت سهام گفت: میزان رقابتی یا انحصاری بودن در صنایع مانند چاقوی دو لبه عمل می کند. طبیعی است که انحصار منجر به تضمین فروش می شود و برای یک شرکت از نظر تضمین فروش و تعیین نرخ کمک می کند؛ بنابراین اگر انحصار به واسطه بازده به مقیاس باشد، به نفع شرکت، مصرف کننده و سهامدار خواهد بود. اما اگر انحصار به واسطه قوانین و مقررات باشد، ممکن است در نهایت به نفع سهامدار و شرکت نباشد، خصوصا اگر این انحصار منجر به کاهش کارایی شود. مشابه اتفاقی که برای خودرو سازان افتاده و علی رغم انحصار ۴۰ ساله، هزاران میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

قلی پور با اشاره به تاثیر نقدشوندگی بر قیمت سهام، بیان کرد: قابلیت نقدشوندگی از ریسک های مالی است و همان طور که پیش تر بیان شد، ریسک بالاتر منجر به کاهش ارزش سهام می شود. برای کل بازار نیز صادق است.

بازار سرمایه نمایی از کل اقتصاد است

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه وجود عوامل زیاد تاثیر گذار بر قیمت سهم آسیب زا است، بیان کرد: این ذات بازار سرمایه است که هولوگرامی از کل اقتصاد و جامعه است؛ بنابراین بدیهی است که متغیر های بی شمار سیاسی، اقتصادی و حتی علمی، اجتماعی و روان شناختی بر بورس اثر می گذارند. در تمام بازار های مالی دنیا نیز وجود دارند و دائما قیمت سهام با اطلاعات جدید تغییر می کند. مشکل آنجاست که این متغیر ها به دفعات و شدت زیاد عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام نوسان داشته باشند و در کل تحت عنوان بی ثباتی بررسی می شوند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، نوسان چند هزار درصدی بورس ایران که در یازده ماهه گذشته را رقم زده است، نرخ ارز است. نرخی که تا مرداد ماه تا عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام ۵۰ هزار تومان برای دلار را پیش خور کرده بود و در اسفند ماه تا نرخ انتظاری ۲۴ هزار تومان بر قیمت ها و انتظارات سود آوری سایه افکند. این شرایط را با نرخ یورو به دلار که طی یک سال گذشته نهایتا ۵ درصد نوسان داشته است، مقایسه کنید؛ بنابراین ثبات اقتصادی مهم ترین ضامن برای کمتر شدن آسیب های ناشی از نوسانات و اطلاعات جدید است که خود موضوعی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.

عوامل موثر بر قیمت سهام

عوامل موثر بر قیمت سهام

متغیرهای بنیادی‌
در یك بازار كارآ، قیمت سهام در درجه نخست تحت تاثیر عوامل بنیادی تعیین می‌شود كه از تركیب دو متغیر اساسی EPS (سود هر سهم) و P/E (نسبت قیمت به سود هر سهم) به‌دست می‌آید. قسمتی از سود سهام ممكن است بین سهامداران تقسیم شود و مابقی به‌صورت اندوخته برای سرمایه‌گذاری نزد شركت باقی می‌ماند. جریان درآمدی آینده شركت تابعی از سطح فعلی درآمد نرخ و رشد مورد انتظار درآمد شركت می‌باشد.
متغیرهای تكنیكی‌
متغیرهای تكنیكی در واقع تركیبی از شرایط بیرونی هستند كه بر عرضه و تقاضای سهام تاثیر می‌گذارند. برخی از این عوامل به‌صورت غیرمستقیم بر عوامل بنیادی نیز تاثیر می‌گذارند. (به‌عنوان مثال رشد اقتصاد در رشد درآمد شركت‌ها موثر است.) متغیرهای تكنیكی به شرح زیر می‌باشند:
- تورم:‌ به لحاظ آماری تورم با قیمت سهم رابطه معكوس دارد.
- وضعیت صنعت:‌ قیمت سهام معمولا با وضعیت صنعتی كه سهم در آن قرار دارد، رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر در صورتی كه خبر بدی در رابطه با شركتی منتشر شود،‌این خبر بر دیگر سهامی كه صنعت در آن قرار دارد، تاثیر می‌گذارد و باعث كاهش تقاضا برای سهام آن گروه می‌گردد.
- بازارهای جایگزین:‌ شركت‌های بورسی برای جذب سرمایه‌گذاران با بازارهای دیگری از جمله اوراق مشاركت،‌بازار كالا، مسكن و. رقابت می‌كنند.
- معاملات عمده: معاملات عمده، خریدها یا فروش‌هایی هستند كه در راستای عواملی بجز ارزش ذاتی صورت می‌گیرند. این معاملات شامل معاملات دارندگان اطلاعات نهانی نیز می‌شود.
- شرایط سنی: تحقیقات نشان می‌دهند شرایط سنی سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری آنان تاثیر می‌گذارد. این تحقیق بر روی دو گروه سنی انجام شده است:
۱) سرمایه‌گذاران میانسال تمایل به سرمایه‌گذاری عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام در بازار سهام دارند.
۲) سرمایه‌گذاران مسن‌تر به واسطه بازنشستگی و ریسك‌پذیری پایین‌تر اشتیاقی به حضور در بازار سهام ندارند.
حال هر قدر نسبت سرمایه‌گذاران میانسال در بازار سهام بیشتر باشد، به همان نسبت تقاضا برای سهام در بورس افزایش می‌یابد و می‌تواند منجر به حركت قیمت سهام شود.
- درجه نقد شوندگی: درجه‌ نقد شوندگی قابلیت تبدیل سهام به پول نقد را نشان می‌دهد. هرچه درجه نقدشوندگی سهام شركتی در بورس بالاتر باشد، به همان نسبت تقاضا برای خرید سهام شركت افزایش می‌یابد.
متغیرهای احساسی‌
متغیرهای احساسی شرایط روانی فعالان بازار بورس را مورد بررسی قرار می‌دهند (فردی و جمعی). باید توجه داشت كه خرید یا فروش براساس متغیرهای احساسی می‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود. اما ممكن است شرایط كلی حاكم بر بازار به‌گونه‌ای پیش رود كه نتیجه عكس به وقوع بپیوندد.
در استفاده از این متغیرها فرض بر این است كه چون بازار سهام كاملا كارا نیست، این ناكارایی به وسیله علوم روانشناسی و اجتماعی قابل توصیف است. به عنوان مثال یكی از فروضی كه در این متغیرها وجود دارد، این است كه برای سرمایه‌گذاران مقدار مشخصی ضرر خیلی دردناكتر از همان میزان سود است.
در مجموع سرمایه‌گذاران كوتاه مدت معمولا از متغیرهای تكنیكی برای انتخاب سهام مورد نظر استفاده می‌كنند در حالی كه سرمایه‌گذاران بلندمدت از متغیرهای بنیادی برای تصمیم‌گیری بهره می‌برند. البته ممكن است این سرمایه‌گذاران از متغیرهای تكنیكی در كنار متغیری بنیادی استفاده نمایند.
مقایسه ROA وROE
نسبت‌هایی كه سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری در بورس استفاده می‌كنند به حدی زیاد است كه گاهی گیج‌كننده می‌شوند. به عنوان مثال نسبت‌های ROE (بازده سهام) و ROA (بازده دارایی‌ها) هر دو نوعی بازده را نشان می‌دهند. از این منظر دو نسبت مشابه به نظر می‌رسند. هر دو نسبت توانایی شركت را در تولید درآمد از سرمایه‌گذاری به نمایش می‌گذارند ولی مفاهیم متفاوتی را بیان می‌كنند. باید توجه داشت كه این دو نسبت در كنار یكدیگر تصویر كامل‌تری از وضعیت شركت را نشان می‌دهد. حال هر یك از این نسبت‌ها را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:
ROE :
از میان پارامترهای بنیادی یكی از مهمترین نسبت‌ها، بازده سهام است. این نسبت بیانگر مدیریت شركت در استفاده كارآ از پول سرمایه‌گذاران است ROE. نشان می‌دهد كه مدیریت شركت قادر به افزایش ارزش شركت به‌صورت قابل قبول بوده است یا نه ROE. به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:
خالص درآمد سالیانه / كل سهام شركت = بازده سهام
درآمد خالص سالیانه از روی صورت‌های مالی و تعداد كل سهام شركت از ترازنامه شركت قابل استخراج است.
معمولا این نسبت در محدوده ۱۵درصد مناسب است.
: ROA
یكی‌دیگر از نسبت‌هایی كه كارآیی مدیریت را نشان می‌دهد، بازده دارایی‌ها است و بیانگر سودی است كه به ازای هر واحد دارایی شركت كسب می‌شود. دارایی شامل پول نقد، حساب‌های دریافتنی، املاك، ماشین‌آلات و موجودی انبار می‌باشد ROA. به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:
خالص درآمد سالیانه / كل دارایی ها = بازده دارایی ها
معمولا این نسبت برای شركت‌های با مدیریت كارآ از ۵ درصد بیشتر است.تفاوت تنها در بدهی‌ها است.
بزرگترین عاملی كه ROE و ROA را از یكدیگر تفكیك می‌كند بدهی‌های شركت است. با نگاهی به ترازنامه این موضوع مشخص می‌شود:
حقوق صاحبان سهام + بدهی‌ها = دارایی‌
این برابری به این نكته اشاره دارد كه اگر شركت بدهی نداشته باشد، دارایی شركت برابر با حقوق صاحبان سهام می‌باشد و در نتیجه ROE و ROA برابر می‌شود. ولی در صورتی كه شركت بدهی داشته باشد مقدار ROE بیشتر از ROA می‌شود.باید دقت داشت كه سرمایه‌گذاران به ROA همانند ROE دقت داشته باشند.
با وجود اینكه این دو مفهوم كاملا مجزا هستند ولی در كنار یكدیگر تصویر بهتری از وضعیت شركت در اختیار سهامداران قرار می‌دهند. در صورتی كه میزان ROA و سطح بدهی‌ها قابل قبول باشد، مقدار مناسب ROE می‌تواند نشانه‌ای از عملكرد خوب مدیریت شركت باشد. به عبارت دیگر در صورتی‌كه مقدار ROA كم باشد، نرخ بالای ROE تصویری غلط از وضعیت شركت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

عوامل موثر بر قیمت سهام

بازار سهام، بازار بورس تهران

به طور کلی می توان دریافت که عوامل مختلف و متعددی بر روی قیمت سهام موثر اند .

لذا سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری لازم است تا معیار هایی را برای پیش بینی منطقی لازم قیمت سهام مورد توجه قرار دهند.

با توجه به سطح موثر بودن عوامل بر روی شتخص قیمت سهام می تواند بر اساس شرایط هر کشور متفاوت باشد.نتایج این مقاله نشان می دهد که عوامل بیرونی و درونی ، هر دو بر شاخص قیمت سهام موثر بوده و ولی تاثیر عوامل درونی بیشتر می باشد.

همچنین میزان موثر بودن نسبی عوامل مدیریتی ، مالی، بازاریابی و ساختاری بر روی قیمت سهام مورد تایید قرار میگیرد.همچنین عوامل بیرونی ،سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی بر قیمت سهام موثرند.

عوامل موثر بر قیمت سهام

  1. عوامل کلان یا محیطی
  2. عوامل صنعت
  3. عوامل خرد یا درونی سرکت

الف) عوامل کلان موثر بر قیمت سهام

مجموعه عوامل موثر بر قیمت سهام به طور مستقيم در ارتباط با خود شركت بوده و ناشي از تغيير و تحولات داخلي آن باشد را عوامل خرد يا دروني تاثيرگذار بر قيمت سهام مينامند.

مهمترين آنها به شرح زير ميباشند

الف-1.وضعبت سیاسی و اقتصادی جهان وکشور

بدون ترديد يكي از مهمترين عوامل محيطي موثر بر قيمت سهام، وضعيت سياسي و اقتصادي جهان و هر كشور ميباشد.

اين امر براي كساني كه در بورس اوراق بهادار فعاليت داشته اند اثبات شده است.

عوامل سياسي با ايجاد يك فضاي عدم اطمينان در بازار، باعث ركود در آن ميشوند و اين حالت تنها مختص بازار سهام ايران نيست و در بورسهاي بزرگ دنيا نيز اين حالت وجود دارد.

الف-2.ترکیب بودجه سالانه کشور

در بودجه سالانه هر كشور، منابع درآمد و هزينه هاي سال آتي آن كشور آورده ميشود.

به عبارتي ميتوان گفت با ارزيابي بودجه يك كشور ميتوان جهت گيري سال آينده دولت را تعيين كرد.

مردم می توانند با ارزیابی خود از این برنامه کشور میزان تاثیر آن برروی قیمت سهام تعیین کنند.

الف-3.سیاست های کلان پولی،مالی و ارزی

سياست هاي كلان پولي و ارزي دولت نيز به نوبه خود ميتواند برقیمت سهام شركت ها موثر باشد.

مثلااگردولت تصمیم بگیرد نرخ ارز را افزايش دهد شركت هايي كه مواداوليه آنها از خارج تهيه ميشود احتمالا متضرر شوند.

يا اگر دولت در قوانين پولي كشور تغييراتي ايجاد كند، اين امر قيمت سهام بانك هايي كه سهام آنها در بورس داد و ستد ميشود را ميتواند شديداً تحت تاثير قرار دهد.

الف-4.تغییر قوانین و مقررات

قوانين و مقررات و تغييرات آن در كشور از جمله عواملي است كه بر قيمت سهام شركت ها ميتواند موثر باشد.

مثلا حذف تعرفه ها و يا وضع تعرفه براي واردات ميتواند بر قيمت سهام شركتهايي كه از اين تغييرات متاثر ميشوند موثرباشد.

عوامل موثر برقیمت سهام

ب) عوامل صنعت موثر بر قیمت سهام

از جمله عوامل ديگر موثر برقيمت سهام شركتها، وضعيت خاص و ماهيت صنعتي است كه اين شركتها درآن فعاليت ميكنند.

عوامل زير در صنايع مختلف ميتوانند بر قيمت سهام شركتها تاثيرگذار باشند.

ب-1.نحوه قیمت گذاری محصولات

نحوه ی قيمت گذاري محصولات درصنايع مختلف ازجمله عوامل مهمي است كه برقيمت سهام شركت فعال درآن صنعت موثر باشد.

به طور مثال، وقتي قيمت محصولات يك صنعت مثل خودرو توسط دولت تعيين ميشود، در اين حالت هرگونه تغيير سياست در اين قيمت گذاري ميتواند بر میزان قيمت سهام شركت هاي سيماني موثر باشد.

ب-2.عرضه وتقاضا محصولات

يكي از راه های مهم ديگر در ارزيابي ماهيت صنعت، بررسي وضعيت عرضه و تقاضاي محصولات آن در كشور و يا حتي در حد وسيع تر آن در سطح جهاني است.

ب-3.صنایع قبل و بعد(بالادستی و پایین دستی)

يكي از نكات مهم درتحليل صنايع مختلف تاثیرآن برروی قیمت سهام های شرکت، بررسي صنايع مرتبط قبل و بعد ازآن صنعت است.

به طور مثال، اگر بخواهيم صنعت فولاد را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم، صنايع قبل از آن استخراج سنگ آهن و صنايع بعد از آن صنايعي مثل خودروسازي، اسكله سازي، پل سازي و صنايع ديگري كه محصولات فولادي را به عنوان ماده اوليه در توليدات خود مورد استفاده قرار ميدهند، قرار دارند.

ب-4.سرمایه گذاری کلان و بلند مدت

وقتي در كشور جهت عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام گيري به سمت صنايع خاصي باشد و سرمايه گذاري هاي كلان توسط دولت و يا بخش خصوصي در آن صورت گيرد، انتظار رشد آن صنعت و در نهايت قيمت سهام شركتهاي فعال در آن وجود دارد.

ب-5.تحولات تکنولوژی

سرعت تغيير تكنولوژي يكي ديگر از راه های تاثیر گذاری بر قيمت سهام شركت ها است.

اين سرعت در صنايع مختلف با هم تفاوت دارد.

ب-6.رقابتی و انحصاری بودن

اين تئوري كه عمدتاً هر جا كه انحصار باشد، حاشيه سود نيز بالا خواهد بود، از نظر اقتصادي اثبات شده است.

در نتیجه میتواند یکی از مهمترین تاثیر گذاری ها را بر قیمت سهام داشته باشد.

ب-7.مزیت نسبی و قیت های جهانی

بي شك كشورهايي كه در توليد كالاهاي خاصي مزيت نسبي دارند، مي توانند ارزانتر از بقيه كشورها توليد كنند و بازارهاي بيشتري را به خود اختصاص دهند. بر اين اساس، با فرض وجود تعرفه ها و هزينه هاي حمل و نقل يكسان براي تمام كشورها، توليدكنندگاني موفق خواهند بود كه كالاهاي خود را با قيمت هاي پايين تر و كيفيت بهتر عرضه كنند.

ج) عوامل خرد یا دورنی شرکت موثر بر قیمت سهام

مجموعه عواملي كه به طور مستقيم در ارتباط با خود شركت بوده و ناشي از تغيير و تحولات داخلي آن باشد را عوامل خرد يا دروني موثر بر قيمت سهام مينامند كه مهمترين آنها به شرح زير ميباشند:

ج-1.تعداد سهام در دست مردم

با افزايش سهام شناورآزاد، ازطرفي امكان دستكاري قيمت سهام كاهش يافته واز طرف ديگر، قابليت نقدشوندگي سهام نيز افزايش مييابد. چرا كه سهام شناور، سهامي است كه به طور بالقوه امكان داد و ستد آن وجود دارد و در دست نهادها يا سازمان هاي خاصي بلوكه نشده است.

ج-2.ترکیب سهام داران

سهامداران عمده مانند نهادها و سازمانهاي مختلف معمولاً با توجه به عملكردشان در حمايت از قيمت سهامشان در سالهاي قبل ارزيابي ميشوند.

سهامداران خرد وقتي كه تركيب سهامدارعمده يك شركت تغييرميكند، باتوجه به عملكرد سهامدارجديد درگذشته به آن واكنش نشان ميدهند.

ج-3.میزان سودآوری و ثبات آن

مهمترين عامل در اثرگذاري بر قيمت سهام، سودآوري يك شركت است. تمام عوامل ذكر شده به طور غير مستقيم با واسطه سودآور بودن يا نبودن سهام بر قیمت آن تاثیر میگذارد.

سود شناسايي شده شركت عمدتاً از محل سود عملياتي و يا از محل ساير درآمدهاي غيرعملياتي است. ابزار اصلي كه توسط آن ميتوان سوددهي يك شركت را به دست آورد، صورتهاي سود وزيان آن شركت است. بیشتر بخوانید.

ج-3.مدیران

مديران شركت ها با توجه به سابقه و عملكرد آنها در گذشته ارزيابي ميشوند.

معمولاً اين مديران دربورس اوراق بهادار براي سهامداران شناخته شده هستند وبا جابجايي آنها میتواند برقيمت سهام شركتها موثر باشد.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام بانک ها (مطالعه موردی:بانک ملت)
شناسه (COI) مقاله: AMSCONF05_425
منتشر شده در پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری در سال 1397

حبیبه عمادالاسلامی سیرچی - گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
فرزانه بیگ زاده - استاد یار گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

امروزه بازار سهام در کشورهای توسعه یافته به عنوان ابزاری برای تجهیز و هدایت سرمایه های این کشور در جهت توسعهاقتصادی، یکی از موثرترین ابزارها در سیستم اقتصاد متکی به بازار آزاد به شمار می رود. صنایع متعددی در بازار بورس اوراقبهادار تهران مشغول به فعالیت هستند و صنعت بانکداری به عنوان یکی از صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران توانستهسهمی حدود 9 درصد از ارزش بازار را در 5 سال اخیر به خود اختصاص دهد. ارزش بالای صنعت بانکداری موجب جذبسرمایه گذاران به خود شده است .هدف هر سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار کسب بازدهی بالاتر می باشد و در صورتی کهسرمایه گذار در انتخاب سهام به طور منطقی تصمیم گیری عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام نماید، می تواند به بازدهی مطلوب دست یابد. یکی از معیارهایاساسی برای تصمیم گیری در بورس، قیمت سهام می باشد؛ قیمت سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است وبیشترسرمایه گذران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها از آن استفاده می نمایند. از این رو شناخت و تحلیلعوامل موثر بر قیمت سهم بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران می تواند به جهت دهی سرمایه، به سوی این صنعت کمکنماید.به دیگر سخن بانک ها با تعیین قیمت مناسب بتوانند در عرصه رقابت با سایر بانک ها و شرکت های بورسی موفق واقعشوند و در عین حال نیاز های سرمایه گذاران را منتفع گردانند هم با کمک به فعالیت در بورس اوراق بهادار به عنوان بازارسرمایه ایران به پیشرفت جامعه منتهی شوند. در این راستا ،به بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام بانک ها (مطالعه موردی بانکملت) پرداخته خواهد شد و به به منظور دستیابی به اهداف تحقیق 6 فرضیه مبتنی بر تاثیر متغییر های منتخب بر قیمت سهام بانکملت تدوین شده است.متغییرهای در نظر گرفته شده مجموعه ای از عوامل کمی موثر بر قیمت بازار سهام بانک ملت است.جهتازمون فرضیه ها از داده های حسابرسی شده طی دوره 1385 تا 1393 به عنوان نمونه استفاده شد.این پژوهش شامل یک مدلرگرسیون چندگانه می باشد.در نهایت نتایجی به این شرح به دست آمد :متغییر مستقل سود تقسیمی با تو جه به سطح معناداری (0.000) بر متغییر وابسته قیمت بازار سهام تاثییر مثبت و مستقیم دارد. متغییر مستقل سود هر سهم با تو جه به سطح معناداری (0.000) بر متغییر وابسته قیمت بازار سهام تاثییر مثبت و مستقیم دارد. متغییر مستقل ارزش دفتری با تو جه به سطح معناداری (0.08) بر متغییر وابسته قیمت بازار سهام تاثییر مثبت و مستقیم دارد. متغییر مستقل نسبت پرداخت سود سهام با تو جه به سطحمعناداری (0.004) بر متغییر وابسته قیمت بازار سهام تاثییر منفی و معکوس دارد. متغییر مستقل نسبت قیمت به سود هر سهم با توجه به سطح معناداری (0.03) بر متغییر وابسته قیمت بازار سهام تاثییر منفی و معکوس دارد. متغییر مستقل دارایی ها با تو جهبه سطح معناداری (0.000) بر متغییر وابسته قیمت بازار سهام تاثییر مثبت و مستقیم دارد.

سود تقسیمی هرسهم، سود هر سهم، ارزش دفتری، نسبت پرداخت سودسهام، نسبت قیمت به سودهر سهم، دارایی ها

برای چاپ کامل صفحه، در گزینه های چاپ Background Graphics را فعال نمایید.

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱
تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - کد پستی: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.