سوالات متداول با علاقه مرکب


همچنین برای دسترسی به نمونه سوالات سایر دروس و حتی پایه های تحصیلی دیگر می توانید به مقاله ارائه شده در این قسمت مراجعه نمایید .

قالب های اجرایی خوشنویسی

هر اثر خوشنويسى مى‌ تواند در قالب‌ها و گونه‌‌هاى مختلفى ارائه شود.
هر يک از اين قالب‌ها داراى شرايط و اصول خاصى می باشند که رعایت آنها توسط هنرمند الزامیست.

از رایج ترین قالب های ارائه آثار خوشنویسی میتوان به سطرنویسی، دو سطری نویسی، کتابت، سیاه مشق، چلیپا، کتیبه و قطعات مرکب اشاره کرد که در ادامه به توضیح هر یک می پردازیم.

سطرنویسی

همانطور که می دانید سطر ساده‌ترين قالب براى ارائه نوشته در خوشنويسى است و می توان گفت از ارکان مهم خوشنویسی می باشد.
به مجموعه کلمه ها و جمله‌هايى که روى خط کرسى قرار مى‌گيرند سطر می گویند. به طور کلی سطر نویسی قالبی است که در آن متنی را در یک خط خوشنویسی می کنند. سطر ممکن است يک جمله کامل باشد يا چندين جمله را در خود جاى دهد. گاهى نيز ممکن است جمله کامل نباشد و یا یک مصرع از شعر باشد.

دو قسمت مفردات سطر و ترکيب سطر اصول کلى سطر را شامل مى‌شود.
مفردات سطر: اجزاى سطر است، شامل حروف، کلمه ها و اتصالات است.
ترکيب سطر: نحوه ارتباط بين حروف و کلمات و چگونگى قرار گرفتن آنها در داخل سطر است بطورى که سطر در زيباترين شکل خود قرار بگيرد.

اصول و قواعد اوليه ترکيب‌بندى سطر نیزعبارتند از : رعايت کرسى حروف و کلمه ها، رعايت کردن فاصله حروف و کلمه ها، کشيده‌ها و جايگاهشان در سطر، سوار کردن حروف و کلمات، اتمام سطر.

دو سطری نویسی

دو سطری نویسی قالبی است که در آن متنی را در دو خط زیر هم خوشنویسی می کنند، دوسطرنويسى بيشتر براى نوشتن يک بيت شعر بکار مى‌رود.
در نوشتن دو سطر يا يک بيت، بايد قواعد سطرنويسى در هر دو سطر رعايت شود. فاصله دو سطر يا دو مصرع از هم دیگر با توجه به طول هر سطر و ارتفاع آن حدود ۱۲ تا ۱۵ نقطه می باشد که باید بدان توجه داشت.

کتابت

کتابت در لغت به معنای نوشتن و تحرير کردن است اما در خوشنويسى به اصطلاح و قالبى میگویند براى نوشتن کتاب. قبل از به وجود آمدن صنعت چاپ، همه کتاب‌ها با دست نوشته مى‌شد، کتابت قالبى براى ارائه نوشته بصورت ريز است و بيشترين کاربرد را در کتاب‌نويسى دارد. برای ابزار کتابت، قلم نى محکم‌تر و باريک‌تر از قطر يک مداد معمولى است. مرکب بايد از بهترين نوع باشد و دوات بار کوچک انتخاب شود.
کتابت ريز را در اصطلاح خوشنويسي «کتابت خفى» و کتابت کمى درشت را «کتابت جلى» مى‌گويند. تمام قواعد سطرنويسى بايد در سطرهاى کتابت رعايت شود.
يکدستى و هماهنگى در تمام صفحه يکى از ويژگي هاى کتابت خوب است.

از خوشنويسان برجسته‌اى که در گذشته کتابت را به زيبايى سوالات متداول با علاقه مرکب انجام داده‌اند، مى‌توان ميرزا محمدرضا کلهر و عمادالکتاب را نام برد. از خوشنویسان معاصر نيز مى‌توان استاد سيد حسين ميرخانی و استاد سيد حسن ميرخانی را نام برد. مهم‌ترين اثر کتابت استاد سيد حسين ميرخانی، قرآنى است که به خط نستعليق نوشته شده است.

سیاه مشق

در سياه‌مشق‌هاى تمريني، هدف ايجاد يک قطعه نيست اما احتمالاً در قرن دهم هجرى به عنوان اجراى يک قطعه زيبا صورت گرفته و ادامه يافته است و در قرن سيزدهم با ظهورخوشنویسانی همچون ميرزا غلامرضا اصفهانى و ميرحسين ترک به اوج خود رسيده است. می توان گفت بيشترين آثار سياه‌ مشق نستعليق در دوران قديم مربوط به ميرعماد بوده، که از زيبايى و مهارت زيادى در اجرا برخوردار است. از قرن سيزدهم به بعد قالب سياه‌مشق جايگاه خود را به عنوان يک قطعه با ارزش هنرى خوشنويسى پيدا کرد و امروزه سیاه مشق های خوشنویسان بزرگ ارزش زیادی دارد و در نقاشیخط نیز بسیار از سیاه مشق استفاده می شود.

چلیپا

ازبهترین قالب هایی است که که براى نوشتن رباعى و دوبيتى و قطعات خوشنويسى بخصوص نستعليق استفاده مى‌شود، که از مجموع چهار سطر و يا مجموع دو قالب دو سطرى ايجاد مى‌شود. سطرها در داخل آن به‌ شکل مورب و کج قرار مى‌ گيرند. در اين قالب ، سطرها بسيار دقيق و حساب شده در جاى خود قرار داده مى‌شوند. تقارن ميان فضاهاى پر و خالى توازن در قطعه و چليپا را ايجاد مى‌کند و آن را زيبا جلوه مى‌دهد. در هر دو سطر بايد تمام اصول و قواعد دوسطرى رعايت شود.

طول سطرهاى چليپا نبايد زياد کوتاه يا بلند باشد.
اندازه قلم در چليپاى معمولي، حدود ۵/۱ تا ۵/۲ ميلى‌متر است.

خط چلیپا شکلی است از دو خط متقاطع که به زوایای قائم تقاطع کرده باشند. به نوشته امیرخانی چلیپا مورب نوشتن دو بیت یا چهار مصراع از شعری، با مضمون و پیام واحد، در یک صفحه مستطیل است. بدین ترتیب که باید چهار سطر شعر را، که امکان دارد از نظر هندسه حروف و کلمات، ناموزون و ناهمگون باشند، در مجموعه‌ ای تناسب ببخشند، ضمن آنکه در مجموع و در هر چهارسطر، نسبتهای مشترک چون زنجیره‌ای پیوستگی داشته باشند و در آن اصول زیبایی رعایت شود

خوشنویسان قرنِ حاضر در ایران، براساس مشاهدات خود از نمونه‌های تاریخیِ چلیپا و تجربیات خویش تقسیم‌بندی های گوناگونی از چلیپا کردند.
این تقسیم‌بندیها بر دو نوع‌اند:


۲) انواع چلیپا برپایه ترکیب حروف و عبارات در سطرها، که عبارت‌اند از:
الف) چلیپای ساده (موافق)
ب) چلیپای غیرهمگون (ناموافق)
ج) چلیپاهای همساز (دارای ردیف شعری)
د) چلیپاهایی با چند کرسی در هر سطر

خط کاپرپلیت خوشنویسی انگلیسی بسیار زیبا با قلم و مرکب

خط کاپرپلیت خوشنویسی انگلیسی بسیار زیبا با قلم و مرکب

در اینجا چندین مثال زیبا از خط کاپرپلیت خوشنویسی انگلیسی را می بینیم که به قلم و مرکب نوشته شده اند.

خط کاپرپلیت خوشنویسی انگلیسی

خط کاپرپلیت خوشنویسی انگلیسی بسیار زیبا با قلم و مرکب

Never give up because great things take time.

هرگز تسلیم نشوید زیرا چیزهای بزرگ زمان می برند.

خط کاپرپلیت خوشنویسی انگلیسی بسیار زیبا با قلم و مرکب

Go to your studio and make stuff.

به استودیو خود بروید و چیزهایی درست کنید. ( منظورش دست به کار شدن در زمینه مورد علاقه مان است.)

خط کاپرپلیت خوشنویسی انگلیسی بسیار زیبا با قلم و مرکب

Be patient. Some things take time… like the mail.

صبور باش. برخی چیزها زمان می برد … مانند نامه.

خط کاپرپلیت خوشنویسی انگلیسی بسیار زیبا با قلم و مرکب

Creative isn’t the way I think, its the way I like to live.

خلاقیت آنگونه نیست که من فکر می کنم، روشی است که دوست دارم زندگی کنم.

خط کاپرپلیت خوشنویسی انگلیسی بسیار زیبا با قلم و مرکب

Ever tried, Ever failed , No matter, Try again. fail again, fail better.

تا به حال تلاش کرده اید، شکست خورده اید، مهم نیست، دوباره تلاش کنید. دوباره شکست بخورید، بهتر شکست بخورید.

خط کاپرپلیت خوشنویسی انگلیسی بسیار زیبا با قلم و مرکب

In the midst of the storm there is peace because you are the apple of my heart.

در میان طوفان آرامش است زیرا تو عزیز دل من هستی.

خط کاپرپلیت خوشنویسی انگلیسی بسیار زیبا با قلم و مرکب

You are allowed to be a Masterpiece and a work-in-progress simultaneously.

شما این اجازه را دارید که به طور همزمان یک شاهکار و یک کار در حال پیشرفت باشید.

خط کاپرپلیت خوشنویسی انگلیسی بسیار زیبا با قلم و مرکب

What’s the fun of staying between the lines.? knowing when to break them.

ماندن بین خطوط چه لذتی دارد؟ وقتی زمان شکستن آنها را میدانی. (این یک اصطلاح هنری می باشد).

خط کاپرپلیت خوشنویسی انگلیسی بسیار زیبا با قلم و مرکب

The best and most beautiful things in the world can’t be seen or even touched. They must be felt with the heart.

بهترین و زیباترین چیزهای دنیا را نه می توان دید و نه حتی لمس کرد. آنها باید با قلب احساس شود.

خط کاپرپلیت خوشنویسی انگلیسی بسیار زیبا با قلم و مرکب

Always show kindness, mercy, compassion and love to all you meet. Say ‘hi’ as strangers and see ‘ya later’ as friends.

همیشه مهربانی، رحمت، شفقت و محبت را به همه کسانی که ملاقات می کنید نشان دهید. به عنوان یک غریبه «سلام» بگویید و «تا بعد» را به عنوان دوست ببینید.

در اینجا نمونه هایی از خط کاپرپلیت خوشنویسی انگلیسی مشاهده کردید. من این متنها را با قلم فلزی مخصوص سبک کاپرپلیت نوشتم و در دوره آموزشی به شما یاد می دهم سوالات متداول با علاقه مرکب که چگونه انگلیسی را به این شیوه بنویسید.

نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت اول دی ماه

نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت اول دی ماه

والدین می توانند به منظور تقویت آموزش فرزندان هشتم متوسطه اول خود در زمینه درس ریاضی ، این دانش آموزان را با انواع نمونه سوالات این درس آشنا سازند تا علاوه یادگیری بهتر درس ریاضی با آشنایی با انواع سوالات برای امتحانات ریاضی هشتم متوسطه اول نیز آماده باشند .

برای مشاوره برنامه ریزی درسی دانش آموزان پایه هشتم

برای مشاوره برنامه ریزی درسی دانش آموزان پایه هشتم

بسیاری از والدینی که دارای دانش آموز هشتم متوسطه اول هستند ، علاقه دارند که ذهن فرزند خود را برای پذیرش مباحث درسی و یادگیری هر چه بهتر آن ها آماده سازند . درس ریاضی جزو درس هایی است که برای یادگیری نیاز به تمرین و پیگیری زیادی دارد . لذا از جمله راه حل های پیشنهادی برای سوالات متداول با علاقه مرکب یادگیری این درس آشنایی با انواع نمونه سوالات و حل کردن آن هاست .

با این کار علاوه بر مشخص شدن ضعف ها و اشکالات دانش آموز کلاس هشتمی در درس ریاضی ، میزان یادگیری و خلاقیت دانش آموز در پاسخگویی به سوالات با راه حل های مختلف نیز از طریق درگیر شدن با مسئله افزایش می یابد .

با توجه به این موضوع در ادامه چند سری از انواع نمونه سوالات نوبت اول ریاضی هشتمی متوسطه اول برای دانش آموزان کلاس هشتم ارائه شده است که با دریافت و دانلود آن ها می توانید میزان یادگیری فرزند هشتم متوسطه خود را تاحد زیادی افزایش دهید .

سوالات نوبت اول ریاضی هشتم متوسطه اول دی ماه

دانش آموزان پایه هشتم متوسطه اول برای آماده سازی بیشتر خود برای امتحانات نوبت اول ریاضی هشتم متوسطه اول ، باید با مراجعه به نمونه سوالات سال های گذشته این درس علاوه بر آشنایی با نوع سوالات و تنوع آن ها با انواع راه حل های قابل قبول برای هریک از سوالات این درس نیز آشنا شوند .

مطالعه انواع سوالات نوبت اول درس ریاضی پایه هشتم باعث آشنایی با میزان سختی و آسانی سوالات این دوره آشنا شده و از اضطراب و نگرانی های دانش آموزان هشتم متوسطه نیز کاسته شود .

با توجه به موارد عنوان شده ، دراین قسمت چند سری از نمونه سوالات ریاضی پایه هشتم متوسطه برای دانش آموزان این پایه تحصیلی ، به صورت رایگان قابل دریافت می باشد .


از جمله سوالات عنوان شده در نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم متوسطه اول نوبت اول عبارتند از :

مجموع زاویه های داخلی 6 ضلعی چند درجه است ؟

ساده شده عبارت مقابل کدام گزینه است ؟

13ضلعی منتظم چند خط تقارن دارد ؟

ب م م اعداد های داده شده را بنویسید .

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید .

جدول زیر را کامل کنید .

همچنین برای دسترسی به نمونه سوالات سایر دروس و حتی پایه های تحصیلی دیگر می توانید به مقاله ارائه شده در این قسمت مراجعه نمایید .

بیشتر بخوانید: سوالات امتحانی

تمرینات فصل به فصل ریاضی نوبت اول پایه هشتم متوسطه اول

برای یادگیری مباحث درسی مربوط به هر فصل ریاضی هشتم متوسطه اول بهتر است در انتهای همان فصل سوالات درس خوانده شده را بررسی مطالعه کرده و حل نمایید . حل تمرین و نمونه سوالات هر فصل از کتاب درس ریاضی هشتم متوسطه اول ، علاوه بر این که درک مطالب درسی و یادگیری دانش آموزان پایه هشتم متوسطه را افزایش می دهد بلکه باعث آماده سازی بیشتر دانش آموزان برای امتحانات دی ماه هشتم متوسطه اول می شود .

منظور از آمادگی برای امتحانات این است که وقتی به محض اتمام درس دانش آموزان سوالات مربوط به آن را تمرین کرده و پاسخ می دهند باعث می شود که این جواب ها در ذهن آن ها باقی بماند و اگر در زمان شروع امتحانات فرصت کافی نداشتند بتوانند با مرور این تمرین ها خود را برای امتحان ریاضی هشتم متوسطه اول آماده سازند .


سوالات ارائه شده در تمرینات فصل به فصل ریاضی هشتم متوسطه اول نوبت اول عبارتند از :

کدام گزینه عددی اول است ؟

اعداد مرکب کوچکتر از 20 چند عدد هستند ؟

با ذکر دلیل بررسی کنید اعداد زیر مرکب هستند یا اول ؟

تفاضل دو عدد اول 21 است آن دو عدد اول کدامند ؟

دور اعداد مرکب خط بکشید .

به سوالات زیر پاسخ دهید .

سوالات متداول

1- ✔️ یکی از بهترین روش های بالا بردن آمادگی دانش آموزان برای امتحانات چیست ؟

✔️ حل کردن نمونه سوالات مدارس مختلف و آشنایی با انواع سوالات امتحانی یکی از مهم ترین راه های آمادگی برای امتحانات می باشد که در این مقاله می توانید نمونه سوال امتحان ریاضی پایه هشتم نوبت اول دی ماه را دریافت کنید .

2- ✔️ چگونه می توانیم نمونه سوال امتحان ریاضی پایه هشتم نوبت اول دی ماه را دانلود کنیم ؟

✔️ شما می توانید با مراجعه به مقاله نمونه سوال امتحان ریاضی پایه هشتم نوبت اول دی ماه در نوبت اول و دوم را مشاهده و دانلود نمایید .

3- ✔️ آیا درجه سختی نمونه سوال امتحان ریاضی پایه هشتم نوبت اول دی ماه متفاوت است ؟

✔️ بله . در این مقاله می توانید نمونه سوال امتحان ریاضی پایه هشتم نوبت اول دی ماه با درجه سختی متفاوت را مشاهده کرده و نمونه سوالات متناسب را دانلود نمایید .

انواع قراردادهای حمل و نقل دریایی

قراردادهای حمل و نقل دریایی

یکی از روش‌های رایج حمل و نقل میان کشورهای مختلفی که حداقل یک بخش آن‌ها به دریا منتهی می‌شود، حمل و نقل دریایی است. حمل و نقل دریایی از جمله روش‌های ارسال محموله‌ای است که بسیار مورد توجه تاجران کشورهای مختلف قرار گرفته است. اما باید در نظر داشته باشید که این روش حمل و نقل زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد و مناسب افرادی نیست که برای ارسال محموله خود، زمان کمی در اختیار دارند. همچنین، این روش حمل و نقل نسبتا هزینه‌بر خواهد بود.

البته هزینه حمل و نقل‌های دریایی در مقایسه با روش حمل و نقل هوایی کمتر است و نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت. اگر تاجر هستید و دنبال روش حمل و نقل آسانی می‌گردید یا به کسب اطلاعات در زمینه قراردادهای حمل و نقل دریایی علاقه دارید، در ادامه مقاله “قراردادهای حمل و نقل دریایی” همراه ما باشید تا پاسخ بعضی از سوالات خود را پیدا کنید.

تعریف قراردادهای حمل و نقل دریایی

اول هر چیزی، از معرفی قرارداد حمل و نقل آغاز می‌کنیم. نیاز مبرم به صادرات کالا و واردات کالا، افزایش مبادلات کالا میان کشورهای مختلف و موارد مشابه، افزایش حمل و نقل را به همراه داشته است. برای انجام امور مربوط به حمل و نقل، نیاز به عقد قراردادهایی خواهد بود. این قراردادها که به قرارداد حمل و نقل معروف هستند، شامل دو سری قوانین می‌شوند:

 • قوانین مدنی
 • قوانین تجاری

در قراردادهای حمل و نقل، اطلاعات زیادی درج می‌شود که در زیر به بعضی از آن‌ها اشاره کرده‌ایم:

 • محل صحیح تحویل کالا
 • وزن کالا
 • نوع کالا
 • ارزش پولی کالا
 • نیاز داشتن یا نداشتن به مراقبت خاص
 • بازه زمانی رسیدن کالا به مقصد

در این قراردادها، مسئولیت‌هایی برای شخص فرستنده محموله و همچنین کسی که متصدی آن است، در نظر گرفته خواهد شد. مثلا از زمانی که محموله از طرف شخص فرستنده به متصدی تحویل داده می‌شود تا زمانی که محموله به مقصد می‌رسد و تحویل شخص گیرنده خواهد شد، متصدی مسئول سلامت و مراقبت از آن خواهد بود.

همچنین اگر بسته‌بندی کالا مشکل داشت، اطلاعات مربوط به کالا در قرارداد اشتباه درج شده بود و غیره، فرستنده مسئول است و باید تمامی خسارت وارده را خودش پرداخت کند.

قراردادهای حمل و نقل دریایی

انواع قراردادهای بین المللی

قراردادهای حمل و نقل بین المللی، انواع مختلفی دارند. هر یک از این قراردادها در شرایط خاصی استفاده می‌شوند و می‌توان آن‌ها را به چند دسته تقسیم‌بندی کرد:

 • قراردادهای بین المللی گروه C
 • قراردادهای بین المللی گروه D
 • قراردادهای بین المللی گروه E
 • قراردادهای بین المللی گروه F

هر کدام از این قراردادها از زیرمجموعه متنوعی برخوردار هستند که مختصرا آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

قراردادهای گروه C:

 • CPT: طبق این قرارداد، کرایه حمل تا مقصد پرداخت می‌شود و برای حمل و نقل‌های مرکب استفاده خواهد شد.
 • CFR: این قرارداد مخصوص حمل و نقل دریایی است. هزینه بیمه و عقد قرارداد بیمه با خریدار است. همچنین هزینه حمل و عقد قرارداد حمل بر عهده فروشنده خواهد بود.
 • CIP: این قرارداد هم برای حمل و نقل‌های مرکب استفاده می‌شود. هزینه و عقد قرارداد بیمه، حمل و هزینه حمل بر عهده فروشنده است و هزینه بازرسی را خریدار باید متحمل شود.
 • CIF: در این حمل و نقل که مخصوص روش دریایی است، تمامی هزینه‌ها از قبیل هزینه بیمه، عقد قرارداد بیمه، هزینه حمل و عقد قرارداد حمل بر عهده فروشنده خواهد بود.

قراردادهای گروه D:

 • DDU: در این نوع قرارداد، محموله در مقصد بدون دریافت حقوق و عوارض گمرکی ترخیص می‌شود.
 • DES: در این قرارداد، تحویل کالا در مقصد در عرضه کشتی انجام می‌شود.
 • DDP: این قرارداد عکس DDU است و ترخیص محموله در مقصد با دریافت حقوق و عوارض انجام خواهد شد.
 • DEQ: تحویل کالا طبق این قرارداد، در اسکله مقصد تعیین شده انجام می‌شود.
 • DAF: این سوالات متداول با علاقه مرکب قرارداد مناسب زمانی است که کالا در مرز تعیین شده تحویل داده خواهد شد.

قراردادهای حمل و نقل دریایی

قانون دریایی ایران با اصلاحات

هر کشوری برای فعالیت در زمینه حمل و نقل دریایی و غیره، از قوانین خاصی برخوردار است. ایران هم از این قاعده جدا نیست و قوانین دریایی خود را دارد. برخی از این قوانین نیاز به اصلاحات داشتند که به مرور زمان اصلاحات روی آن‌ها انجام شد.

قانون دریایی اولیه در 29/6/1343 تصویب شد. اما اصلاحات آن در تاریخ 1/9/1391 به تایید شورای نگهبان رسید که امروزه قانون دریایی ایران با اصلاحات مورد توجه قرار می‌گیرد. این قانون شامل چهل و شش ماده است.

سوالات متداول قراردادهای حمل و نقل دریایی

اطلاعات مندرج در قراردادهای حمل و نقل چیست؟

محل صحیح تحویل کالا
وزن کالا
نوع کالا
ارزش پولی کالا
نیاز داشتن یا نداشتن به مراقبت خاص
بازه زمانی رسیدن کالا به مقصد

قرارداد CIP چبرای چه نوع حمل و نقلی کاربرد دارد؟

این قرارداد هم برای حمل و نقل‌های مرکب استفاده می‌شود. هزینه و عقد قرارداد بیمه، حمل و هزینه حمل بر عهده فروشنده است و هزینه بازرسی را خریدار باید متحمل شود.

شهر صادرات با تجارب ارزنده ای در زمینه ی تامین محصول، معاملات برون مرزی و حمل و نقل بین المللی با گروهی کارآمد در زمینه ی صادرات به کشور های مختلف به خصوص کشور های همسایه و اعضای اتحادیه کشورهای مشترک المنافع (cis) در خدمت شماست.

معرفی بهترین پادکست کتاب های معروف

پادکست کتاب های معروف | آغازینو

امروزه حتی آدم های عادی هم به دنبال کتاب های معروف موفقیت هستند که مسیر شغلی یا زندگی شخصی خودشان را دستخوش تغییرات کنند و به اهدافی که در ذهن دارند برسند. از این رو در این مطلب سعی کرده ایم به معرفی پادکست کتاب های معروف بپردازیم.

بنابراین با خواندن این مطلب چیزی که عایدتان می شود، شما می توانید علاوه بر تغییر مسیر کسب و کارتان به توسعه فردی خودتان بپردازید و مسیر طلایی کسب و کار خود را پیدا کنید. از این رو دوره دیجیتال مارکتینگ آغازینو می تواند مسیر طلایی رشد و ترقی ایده هایتان را رقم بزند.

اما چیزی که از ابتدا این مطلب باید در نظر داشته باشید این است که به تمام نکاتی که در پادکست کتاب های معروف گفته شده است توجه کنید و آن ها را یادداشت کنید. این کار می تواند در مسیر توسعه فردی و ایجاد انگیزه برای رشد کسب و کارتان به شما کمک شایانی کند.

معرفی پادکست کتاب های معروف

 • کتاب مدیریت زمان (برایان تریسی)
 • کتاب صوتی رونالدو (مایکل پارت)
 • کتاب صوتی سه تفنگدار (الکساندر دوما)
 • داستان کشتن مرغ مینا (هارپرلی)
 • کتاب صوتی اثر مرکب (دارن هاردی)

کتاب مدیریت زمان (زمان منبع ضروری)

مدیریت زمان - برایان تریسی

توانایی شما در مدیریت زمان به عنوان یک مدیر به اندازه هر کار دیگری تعیین کننده موفقیت یا شکست شماست.

زمان منبع ضروری است و دکمه برگشت ندارد!

در واقع هر کاری که باید انجام دهید نیازمند مدیریت زمان است. هر چقدر از زمان خود بهتر استفاده کنید در کسب و کار خود موفق تر خواهید بود و پاداش بزرگتری را در طول مسیر کاری خود بدست می آورید.

به پادکست رواشناسی مدیریت زمان گوش بدهید. (دانلود)

این موارد گفته شده مقدمه ای برای شروع پادکست کتاب صوتی مدیریت زمان برایان تریسی می باشد که در آن به چهار عامل اصلی که باعث می شود تا شما بهره وری خودتان را در مدیریت زمان بالا ببرید که منجرب به رشد کسب و کارتان شود اشاره کرده است.

هدیه آغازینو به شما

برای دریافت مشاوره تخصصی و رایگان دیجیتال مارکتینگ از کارشناسان آغازینو،
فرم مقابل رو تکمیل کن تا کارشناسان دیجیتال مارکتینگ سریعاً باهات تماس بگیرن.

کسب و کار اینترنتی خودتو بساز … 💰

هدیه آغازینو به شما

برای دریافت مشاوره تخصصی و رایگان دیجیتال مارکتینگ از کارشناسان آغازینو،
فرم مقابل رو تکمیل کن تا کارشناسان دیجیتال مارکتینگ سریعاً باهات تماس بگیرن.

کسب و کار اینترنتی خودتو بساز … 💰

4 عامل بالا بردن بهره وری در مدیریت زمان

 1. عامل اول: اشتیاق سوزان و عمیق داشته باشید تا زمان را تحت کنترل خود در بیاورید و به حداکثر بهره وری برسید.
 2. عامل دوم: عامل دوم قطعیت است که بتوانید تکنیک مدیریت زمان را آنقدر تمرین کنید تا برای شما به یک عادت تبدیل شود.
 3. عامل سوم: عامل سوم اراده است که بتوانید در برابر همه وسوس های درونی مقاومت کنید تا مدیریت زمان موثری را داشته باشید.
 4. عامل چهارم: عامل چهارم داشتن انضباط فردی است که باید بتوانید خود را موظف کنید که مدیریت زمان را به روش دائمی در زندگی خود تبدیل کنید.

تنها نکته ای که در اکثر پادکست کتاب های معروف برایان تریسی در زمینه فروش به آن اشاره شده است نحوه مدیریت زمان است که مسیر فروش را برایتان هموارتر می کند. در واقع یک مدیر موفق باید بتواند علاوه بر مدیریت زمان با تکنیک های بازاریابی و فروش به کسب و کار خود رونق بدهد. از این رو همه افراد موفق با اجرایی کردن تکنیک های بازاریابی و فروش در یک زمان از پیش برنامه ریزی شده توانسته اند موفقیت خودشان را در یک بازه مشخص با توجه به مدیریت زمان رقم بزنند و فروش خود را چند برابر کنند.

کتاب رونالدو (کتاب صوتی ظهور جهانی یک برنده)

ظهور جهانی یک برنده | آغازینو

کتاب صوتی رونالدو که با عنوان ظهور یک برنده در دنیا شناخته می شود در لیست پادکست کتاب های معروف قرار دارد که زندگینامه کریستیانو رونالدو را بیان می کند که اثر مایکل پارت می باشد. مایکل پارت راوی این داستان جالب در خصوص زندگی پرماجرا رونالدو می گوید چیزی که باعث موفقیت کریستیانو رونالدو شد تئوری اثر برنده بود.

چون کریستیانو رونالدو از کودکی هدف بازی در ورزشگاه رئال مادرید را در ذهن خودش پرورش داده بود و به آن فکر می کرد و با هر موفقیتی که باعث می شد به هدف خودش نزدیک تر شود، به ذهن خودش یک پاداش می داد. که این کار باعث شد تا اثر برنده در ذهن کریستیانو رونالدو شکل بگیرد.

انجام مداوم این کار سبب شد که هر روز با انگیزه بیشتری حتی در شرایط بد به تمرین کردن خودش ادامه بدهد تا به یک اسطور فوتبال تبدیل شود و روزی بتواند در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو بازی کند. او بر اساس تئوری اثر برنده توانست در مسیر محقق شدن رویا خودش قرار بگیرد و موفقیت های بسیاری را در میادین ورزشی در دنیا کسب کند.

به پادکست صوتی ظهور جهانی یک برنده گوش بدهید. (دانلود)

کتاب صوتی سه تفنگدار (جنگی در قالب یک رمان)

کتاب صوتی سه تفنگدار | آغازینو

کتاب صوتی سه تفنگدار، اثر الکساندر دوما، جزء پادکست کتاب های معروف می باشد که در قالب یک رمان منتشر شده است که در قسمتی از این کتاب تاریخ کشور فرانسه را براساس سه تن از تفنگداران پادشاهان فرانسه بیان می کند.

سه تفنگدار، در ابتدای کار با شخصی به نام دراتانیان درگیر می شوند که دراتانیان، جوانی هیجده ساله است که به تازگی به عضویت گارد سلطنتی درآمده بود و آن ها با یگدیگر قرار دوئل می گذارند؛ اما قبل از شروع دوئل چندین تن از سرابازان دوئل را غیرقانونی می دانند و شرکت نمی کنند.

سرانجام دراتانیان با سه تفنگدار متحد می شود و علیه سربازان سلطنتی کودتا می کند و از آن به بعد در جنگ های متعددی در کنار این سه تفنگدار قرار می گیرد و پیروزهایی را کسب می کنند. از این رو برای شنیدن این داستان زیبا می توانید با ثبت نام در اسپاتیفای، می توانید هر سه جلد کتاب صوتی سه تفنگدار را در قالب یک پادکست های کوتاه دانلود کنید که در اینجا قسمت های اولیه کتاب سه تفنگدار برای شما قرار داده شده است.

به پادکست صوتی سه تفنگدار جلد اول پارت یک اثر الکساندر دوما گوش کنید. (دانلود)

به پادکست صوتی سه تفنگدار جلد اول پارت دوم اثر الکساندر دوما گوش کنید. (دانلود)

داستان کشتن مرغ مینا (مرگ تدریجی یک رویا)

داستان کشتن مرغ مینا (هارپرلی) | آغازینو

شروع داستان مرغ مقلد از زبان دختری زیبا به نام اسکات فینچ بیان می شود، او دختر وکیلی به نام آتیکوس فینچ که در جامعه نژادپرستی دیده به جهان گشود. پدر او آتیکوس فینچ وکالت جوان سیاه پوست را قبول کرد که به اتهام ناروای تجاوز به دختر سفیدپوست به زندان افتاده بود.

هارپرلی نویسنده کتاب صوتی کشتن مرغ مینا که در 28 آوریل 1926 در مونروویل، آلاباما به دنیا آمد. او برای این که کتابش در لیست کتاب ها معروف قرار بگیرد وکیل داستان را به عنوان قهرمان اخلاقی نشان داد و همچنین در تلاش بود تا مسائل مختلفی همانند بی عدالتی، کٌشت و کشتار بی گناهان، مسائل اختلافات طبقات اجتماعی، محبت و عشق را در این کتاب صوتی بیان کند. در واقع این ایده نویسنده به کتاب داستان کشتن مرغ مینا جلوه خاصی داد که باعث شد جزء لیست پادکست کتاب های معروف قرار بگیرد.

هارپرلی یکی از رمان ‌نویسان برتر آمریکایی بود که برای نوشتن کتاب کشتن مرغ مینا، جایزه‌ پولیتزر را برنده شد. پدر هارپرلی وکیل بود و خودش هم تحصیلاتش را در رشته حقوق دانشگاه آلاباما به پایان رساند. او به فعالیت هایی مانند گردآوری خاطرات روحانیون سده، جرم شناسی و موسیقی علاقه داشت.

هارپرلی در اوایل زندگی آرامی داشت تا این که بعد از یک سکته، بخشی از شنوایی و بینایی خود به طور کامل از دست داد و سال ‌های پایانی عمرش را در یک خانه سالمندان سپری کرد. در آخر او در 19 فوریه 2016 در سن 89 سالگی از این دنیا فانی در گذشت.

کتاب صوتی اثر مرکب | تصمیمات کوچک در ازای موفقیت های بزرگ

کتاب صوتی اثر مرکب (دارن هاردی) | آغازینو

موفقیت های الان شما تنها بخشی کوچکی از توانایی و قابلیت های شماست! توانایی و استعداد شما خیلی بیشتر از موقعیتی که در حال حاضر در آن قرار دارید می تواند باشد. از این رو دارن هاردی نویسنده کتاب اثر مرکب در اکثر سمینار های خود این سؤال را بیان می کند.

چرا در حال حاضر قسمتی از توانایی خود را استفاده می کنید؟

دارن هاردی برای پاسخ به این سؤال از زندگی سختی که با پدرش سپری کرده است در کتاب اثر مرکب بازگو می کند و دلیل موفقیت خودش را تحمل کردن این مشکلات می داند. او در این کتاب به یک پیام کلیدی اشاره می کند؛ که سختی های گذشته شما می تواند پله موفقیت تان برای رشد در کسب و کارهای جدید باشد به شرط این که به آن ها به عنوان یک زخم کهنه نگاه نکنید.

بنابراین شما باید به ضمیرناخودگاه ذهن خود یک هدف مشخص را تلقین کنید. مهم نیست که چقدر در مسیر راه اندازی کسب و کار خود سختی کشیده اید ولی باید بی رحمانه با خودتان صادق باشید و در نظر داشته باشید که این سختی ها بخشی از زندگی شماست و باید آن ها را پشت سر بگذارید.

به پادکست صوتی اثر مرکب رازهای پنهان موفقیت گوش کنید. (دانلود)

نتیجه گیری

آکادمی آغازینو رشد و ترقی در کسب و کار را داشتن انگیزه کافی و تلاش مضاعف می داند. از این رو در این مطلب سعی می کنیم که به صورت هفتگی به معرفی پادکست کتاب های معروف بپردازیم که به شما در رشد توسعه فردی و کسب و کارتان کمک کند. اگر هر گونه نقطه نظری در مورد کتاب های افراد موفق دارید در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

پیام کلیدی کتاب اثر مرکب چیست؟

دارن هاردی در کتاب اثر مرکب به یک پیام کلیدی اشاره می کند؛ که سختی های گذشته شما می تواند پله موفقیت تان برای رشد در کسب و کارهای جدید باشد به شرط این که به آن ها به عنوان یک زخم کهنه نگاه نکنید.

انواع پادکست های کتاب معروف کدامند؟

کتاب مدیریت زمان (برایان تریسی) – کتاب صوتی رونالدو (مایکل پارت) – کتاب صوتی اثر مرکب (دارن هاردی) و…اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.