عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری چیست؟کلام آخر

حسابداری

اولین موردی که در سیاست گذاری تقسیم سود مورد توجه قرار میگیرد سود انباشته است زیرا اندوخته کردن سود یکی از منابع تامین مالی است .

در همین رابطه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

الف ) هزینه سرمایه - هزینه خاص سرمایه مربوط به سود انباشته از هزینه خاص سرمایه مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز بیشتر است ولی از این بابت سود یا بهره مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز پرداخت نمیشود .

ب ) جانشینی برای سهام عادی - اگر سهام عادی در دست عده ای خاص باشد و انتشار سهام جدید از نظر مالکیت مسائلی را به وجود آورد بهتر است برای تامین مالی از سود انباشته استفاده گردد.

ج ) عدم دسترسی به منابع مالی دیگر - مثلا در حالتی که بازاری برای سهام عادی نباشد .

د ) مساله زمان - گاهی اوقات شرکتها مجبورند به خاطر مسایلی مانند تورم انتشار سهام جدید یا اوراق قرضه را به تاخیر اندازند در این حالت بهترین کار استفاده از سود انباشته به عنوان منبع تامین مالی است .

2 – حفظ ساختار سرمایه

معمولا در زمان تدوین سیاست تقسیم سود شرکت میزان و درصد اجزای تشکیل دهنده سرمایه نیز تعیین میگردد که به دو عامل بستگی دارد :

الف ) انعطاف پذیری در تامین مالییعنی اینکه شرکت تا حد معینی میتواند از استقراض برای تامین مالی استفاده کند در غیر این صورت ریسک شرکت بالا میرود و شرکت قادر نخواهد بود در سالهای بعد از طریق استقراض تامین مالی کند ولی انتشار سهام عادی یا افزایش سرمایه از محل سود انباشته مبنایی میشود که شرکت در آینده به پشتوانه آن از طریق استقراض میتواند تامین مالی کند .

ب ) سیاست تقسیم سود باقیماندهاگر درصد ترکیب ساختار سرمایه شرکتی مشخص باشد باید مقدار مشخصی از سرمایه مورد نیاز از محل نگهداری سود شرکت تامین شود باقیمانده سود به صاحبان سهام پرداخت خواهد شد یعنی سیاست تقسیم سود بر این اساس تدوین میگردد که آن میزان از سود شرکت که بر اساس ساختار سرمایه مطلوب مورد نیاز نیست به سهامداران پرداخت گردد . اگرچه اندوخته کردن سود برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری باعث کاهش پرداخت سود در همان سال میشود ولی با شروع بهره برداری از طرح های سرمایه ای میزان سود خالص پرداختی شرکتها در سالهای بعد افزایش می یابد .

3 – نیاز سهامداران

سومین عامل در تدوین سیاست تقسیم سود نیاز سهامداران سهام عادی است . اصولا سهامداران یا به این هدف سهام را خریداری میکنند که به صورت مستمر و سالانه سود دریافت کنند و یا به امید منفعت از افزایش قیمت سهام اقدام به خرید سهام می کنند و یا با هدف دریافت سود و افزایش قیمت سهام سهام عادی خریداری میکنند .

اگر شرکتی سیاستی با ثبات تقسیم سود در نظر بگیرد آن دسته از سهامداران که هدف آنها دریافت سود مستمر سالانه است اقدام به خرید این سهام خواهند کرد . برخی از شرکتهایی که هر سال مبلغ ثابتی را به عنوان سود سهام پرداخت میکنند در اجرای این سیاست آثار تورمی را نیز در نظر میگیرند و سعی میکنند با توجه به نرخ تورم میزان سود پرداختی هر سال را افزایش دهند .

میزان سود سهام پیشنهادی هیات مدیره معمولا حاوی اطلاعاتی در مورد سود آوری آتی شرکت است . تغییر غیر منتظره سود تقسیمی دارای محتوای اطلاعاتی مهمی است به ویژه زمانی که میزان سود تقسیمی کاهش یابد یا اصلا پرداخت نشود که نشان میدهد سود سالهای آتی کاهش خواهد یافت .

4 – محدودیت های قانونی

چهارمین عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری چیست؟ عامل که در سیاست تقسیم سود اهمیت دارد محدودیت های قانونی است . معمولا برخی از مقررات به مدیر شرکت اجازه نمیدهد هر طور که میخواهد در تعیین و پرداخت سود عمل کند .

دو نمونه از این قیود عبارت اند از :

الف ) قید و بند های قرارداد وام قرارداد برخی از وام ها به شرکت اجازه نمیدهد که بر میزان سود تقسیمی بیافزایند و حتی گاهی شرکت را مجبور میکنند تا سود تقسیمی را کاهش دهند .

ب ) شرایط مربوط به سهام ممتازشرکتها تا سود سهامداران ممتاز را پرداخت نکنند نمیتوانند سود سهامداران عادی را پرداخت کنند و اگر سهام ممتاز با حق انباشت سود باشد باید ابتدا سودهای معوق را پرداخت کنند .

سیاست های متداول تقسیم سود در شرکتها:

اکثر شرکتها در سیاست تقسیم سود از یکی از سه روش زیر استفاده میکنند : 1 – نسبت سود تقسیمی ثابت 2 – عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری چیست؟ سود ثابت 3 – پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی 1 – نسبت سود تقسیمی ثابت این روش به سه قسمت تقسیم میشود : الف ) پرداخت درصد ثابتی از سود سالانه ب ) پرداخت سود سهام به صورت درصد ثابت و مشخصی از سود خالص سالهای قبل ج ) انتخاب درصدی از سود تقسیمی مطلوب که قرار است در بلند مدت رعایت شود که درصد سود تقسیمی واقعی میتواند کمتر یا بیشتر از درصد مطلوب باشد ولی شرکت می کوشد درصد سود تقسیمی واقعی را نزدیک به درصد مطلوب نگه دارد . 2 – سود ثابت متداول ترین روشی که اغلب شرکتها در سالهای اخیر پیش گرفته اند این است که سالانه از بابت سود هر سهم مبلغ معینی پرداخت کنند و با افزایش سود شرکت به تدریج بر این مبلغ بیافزایند . شرکتی که چنین سیاستی را اعمال میکند این پیام را عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری چیست؟ به سهامداران خود میدهد که شرکت از نظر سود آوری و قدرت نقدینگی در وضع بسیار خوبی قرار دارد . 3 – پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی سیاست برخی از شرکتها بدین منوال است که هر سال مبلغی را به عنوان سود ثابت پرداخت میکنند و با افزایش سود شرکت مبلغ این سود را افزایش میدهند . مزیت دادن مبلغ اضافی در این است که شرکت میتواند حسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند بدون اینکه از میزان سود تقسیمی هر سهم بکاهد . عیب این سیاست این است که توقع سهامداران را بالا میبرد که اگر این مبالغ اضافی پرداخت نگردد احیانا قیمت بازار سهام شرکت کاهش می یابد . شیوه پرداخت سود سهامدر بعضی از کشورها مانند امریکا سود سهام به صورت فصلی یعنی هر سه ماه یکبار پرداخت میشود در برخی از موارد نیز سهامداران سهام عادی سود عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری چیست؟ تقسیمی را مجددا در همان شرکت سرمایه گذاری میکنند و به جای پول نقد سهام دریافت میکنند . 1 - پرداخت سود سهام به صورت نقد فرایند پرداخت سود سهام دارای چهار تاریخ مشخص است که عبارت اند از تاریخ اعلام – تاریخ ثبت – تاریخ موثر در بورس – تاریخ پرداخت سود . - تاریخ اعلام : تاریخ اعلام سود روزی است که هیات مدیره و یا مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ( در ایران ) در مورد سود پرداختی تصمیم میگیرند و نتیجه تصمیمات خود را اعلام می کنند . مثلا مجمع عمومی در تاریخ اول تیر در مورد سود تقسیمی تصمیم میگیرد و تاریخ اعلام اول تیر است . - تاریخ ثبت در دفاتر : سود سهامی که هیات مدیره یا مجمع عمومی یک شرکت اعلام میکند به کسی پرداخت میشود که در تاریخ معینی نام وی به عنوان صاحب سهم در دفاتر سهام به ثبت رسیده باشد . - تاریخ موثر : طبق مقررات کسی که سهام شرکتی را خریداری میکند چهار روز کاری طول میکشد تا این سهام در دفتر سهام شرکت ثبت شود . در نتیجه زمانی که سود سهام اعلام میشود سود به کسی تعلق خواهد گرفت که چهار روز قبل از تاریخ ثبت اقدام به خرید سهام کرده باشد . اگر کسی بعد از تاریخ موثر سهام خریداری کند سود سهام به فروشنده سهام میرسد . - تاریخ پرداخت : پس از اعلام سود تقسیمی و اعلام نام کسانی که مطابق دفاتر شرکت مستحق دریافت سود هستند شرکت اقدام به کشیدن چک در وجه سهامداران میکند . 2 - سرمایه گذاری مجدد سود سهام بسیاری از شرکتهای بزرگ برنامه هایی را به اجرا میگذارند که به موجب آن سهامداران میتوانند به جای دریافت سود سهام به صورت وجه نقد مجددا در همان شرکت و با خرید سهام جدید سرمایه گذاری کنند که البته مالیات مربوط به آن سود را باید بپردازند ولی از هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام معاف میشوند . - سهام جایزه : برخی از شرکتها به جای پرداخت وجه نقد به سهامداران خود سود سهمی یا سهام جایزه میدهند . مثلا اگر شرکتی اعلام کند به صاحبان سهام عادی 10 درصد سهام جایزه میدهد بدان معنی است که هر کس که فرضا 10 سهم عادی دارد یک سهم جدید دریافت میکند . شیوه حسابداری آن نیز بدان صورت است که سود انباشته شرکت به اندازه ارزش بازار سهام جایزه بدهکار و سرمایه و صرف سهام بستانکار میشود . - تجزیه سهام : آثار مالی از تجزیه سهام مشابه سهام عادی است با این تفاوت که میزان یا نسبت انتشار سهام جدید در تجزیه سهام بسیار بیشتر از سهام جایزه است . مثلا اگر شرکتی 500000 سهام 1000 ریالی دارد و بخواهد در ازای هر سهم 2 سهم پرداخت کند در نتیجه پس از تجزیه سهام 1000000 سهم 500 ریالی خواهد داشت . میبینیم که بر عکس سهام جایزه سود انباشته و صرف سهام تغییری نخواهد کرد . نکاتی در مورد سهام جایزه و تجزیه سهام 1 – دادن سهام جایزه باعث تغییر ترکیب حسابهای حقوق صاحبان سهام میشود ولی بر کل دارایی ها و بدهی ها و حقوق صاحبان سهام تاثیری نخواهد گذاشت . تجزیه سهام فقط ارزش اسمی سهام عادی را کاهش میدهد و هیچ تغییری در ساختار حقوق صاحبان سهام ایجاد نخواهد کرد . 2 – سهام جایزه و تجزیه سهام ثروت سهامداران را افزایش نمیدهد زیرا قیمت بازار هر سهم و سود هر سهم متناسب با مقدار سهام جدید کاهش می یابد ولی نسبت یا درصد مالکیت سهامداران ثابت خواهد ماند . 3 – سهام جایزه و تجزیه سهام مشمول مالیات نمیشوند و با توجه به کاهش قیمت و سود هر سهم متناسب با مقدار سهام جدید این معافیت مالیاتی باعث افزایش ثروت سهامداران نمیشود . 4 – سیاست تقسیم سود برخی از شرکتها بدین منوال است که هم سهام جایزه بدهند و هم اینکه مقداری از سود سالانه شرکت را به صورت نقدی پرداخت کنند.

مزایای صندوق درسا برای مشتریان حقیقی چیست؟

سرمایه‌گذاری در صندوق‌ سرمایه‌گذاری سهامی روشی برای کسب سود از بازار سرمایه است. با این روش سرمایه‌گذارانی که زمان، دانش و تخصص لازم ندارند، می‌توانند به تبحر متخصصین این بازار تکیه کنند تا از یک سو، میزان سود خود را افزایش و از سوی دیگر، ریسک زیان در سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. به تعبیر دیگر سرمایه‌گذاری در صندوق‌، روش امن سرمایه‌گذاری در بازار پرتلاطم بورس است. از این طریق می‌توانید نگرانی کاهش ارزش سرمایه را به حداقل رسانید. در کنار این کاهش نگرانی، با داشتن دید بلندمدت، به سود مناسب و دلخواه بر اساس هدف و استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق دست می‌یابید. تخصیص بهینه دارایی‌ها ‌با حذف هزینه و صرف زمان اندک، نقدشوندگی بالا به دلیل وجود بازارگردان، سادگی معافیت مالیاتی معاملات واحدها و سهولت و سرعت در معامله واحدهای صندوق از طریق اینترنت از دیگر مزایای سرمایه‌گذاری در درسا است.

مزایای صندوق درسا برای مشتریان حقوقی چیست؟

اشخاص حقوقی منابعی در اختیار دارند که می‌توانند برای اهداف سرمایه‌گذاری خود بکار بگیرند. اما اغلب تخصص لازم را برای سرمایه‌گذاری و مدیریت این منابع در بورس را ندارند. از این رو سرمایه‌گذاری در صندوق درسا با توجه میزان ریسک متوسط آن، گزینه جذابی برای مشتریان حقوقی با هر میزان منابع و هر افق زمانی سرمایه‌گذاری باشد.

استراتژی سرمایه‌گذاری در صندوق درسا چیست؟

استراتژی سرمایه‌گذاری مدیریت صندوق درسا “استراتژی فعال بر مبنای سنجش موقعیت بازار” است. درسا غالب منابع خود را در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. بازار سرمایه به‌عنوان دماسنج وضعیت اقتصادی کشور عمل کرده و روند آن بر اساس واقعیت‌ها و انتظارت آتی از برآیند شرایط اقتصادی کشور شکل می‌گیرد. بازار سهام ایران نیمه کاراست، و بررسی و پیگیری اخبار و تحولات عمومی می‌تواند بازده‌ بالاتر از ریسک تحمیل‌شده به سرمایه‌گذار را برای وی محقق سازد. این دلیل ویژگی دلیل انتخاب استراتژی فعال برای صندوق درسا است.

چگونه سهامی برای صندوق خریداری می‌شود؟

استراتژی سرمایه‌گذاری در صندوق درسا به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شود.
قسمت اول شامل سهام شرکت‌هایی است که از دید گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق به لحاظ بنیادی جزء شرکت‌هایی هستند که با ارزش ذاتی خود فاصله دارند و به بیان دیگر زیر ارزش ذاتی خود هستند. معمولاً حدود 70 تا 80 درصد دارایی‌های صندوق در سهام این نوع شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. افق سرمایه‌گذاری در سهام این نوع شرکت‌ها بالای یک سال است. مگر این که در فاصله زمانی کمتری بازار به این نوع سهام اقبال نشان داده و زودتر به ارزش ذاتی موردنظر مدیران سرمایه‌گذاری صندوق برسد. در این صورت مدیر ممکن است از این سهام خارج شود و منابع را در سهام جایگزین و با رویکردی مشابه سرمایه‌گذاری نماید.
قسمت دوم که معمولاً 20 تا 30 درصد منابع صندوق صرف سرمایه‌گذاری در آن‌ها می‌شود، شامل سهام شرکت‌هایی است که با توجه به تحولات بازار سرمایه انتظار روند صعودی کوتاه‌مدت در آن‌ها را داریم و می‌توانیم با معامله به موقع آن‌ها بازده‌های کوتاه‌مدت برای مشتریان کسب کنیم. به دلیل ماهیت این نوع سرمایه‌گذاری، قدرت نقدشوندگی بالا در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها اولویت ما است.

برای صندوق چگونه آلفا ایجاد می‌کنید؟ بتای صندوق چگونه ساختاری خواهد داشت؟

از ضریب آلفا و بتا برای ارزیابی عملکرد سهام، صندوق و یا یک سبد سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. ضریب آلفا بازده اضافی یک سرمایه‌گذاری نسبت به بازده شاخص معیار است. ضریب بتا میزان نوسانی است که سرمایه‌گذار با خرید آن دارایی‌ها نسبت به نوسان شاخص معیار متحمل می‌شود. هدف سبدگردان کارا برای صندوق درسا بتای کمتر از یک، یعنی نوسانات کمتر از شاخص کل بازار بورس، و آلفای مثبت، یعنی ایجاد بازده حاصل از مدیریت درست منابع صندوق است. این هدف را با مدیریت فعال با ترکیب کردن سهام ارزشی و استفاده از فرصت‌های کوتاه مدت طبق استراتژی صندوق عملی می‌کنیم.

نوسانات قیمت آهن آلات و مقاطع فولادی و عوامل موثر بر آن

آهن آلات به سبب اهمیت بسیار زیادی که در صنایع مختلف کشور دارند، همواره در مرکز توجه قرار داشته به‌گونه‌ای که با ایجاد نوسان در قیمت آن‌ها، تلاطم زیادی در بازار ایجاد خواهد شد. عوامل متعددی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری چیست؟ وجود داشته که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر کاهش و یا افزایش قیمت آهن آلات و محصولات فولادی تاثیرگذارند. این نوسانات قیمتی پیامدهایی نظیر کاهش تقاضا، عدم ثبات بازار و نیز رکود در تولید را می‌تواند به دنبال داشته باشد. در ادامه به‌طور مفصل به بررسی دلایل مؤثر بر نوسانات قیمت آهن آلات و مقاطع فولادی خواهیم پرداخت.

عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت آهن آلات و مقاطع فولادی

آگاهی از نحوه رفتار بازار و توانایی پیش‌بینی مناسب از قیمت آینده محصولات فولادی، می‌تواند در انجام معاملات و نیز سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها بسیار مؤثر باشد. اما این رفتارهای بازار و نوسانات قیمت مقاطع فولادی از یک سری عوامل سرچشمه می‌گیرند که شناخت این عوامل، زمینه‌ساز یک معامله و سرمایه‌گذاری مطمئن بر روی آهن آلات خواهد شد. در ادامه برخی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر نوسان قیمت آهن آلات بررسی خواهند شد. به منظور مشاهده و اطلاع از پیش بینی قیمت آهن آلات به این لینک مراجعه نمایید.

اثر نفت بر نوسانات قیمت آهن آلات

نفت به‌عنوان مهم‌ترین صنعت کشور، حجم عظیمی از صادرات را به خود اختصاص داده است. قیمت نفت به دلیل وابستگی صنایع مختلف به آهن آلات، به‌طور مستقیم بر آن تأثیر می‌گذارد. ضمن اینکه، قیمت محصولات نفتی مانند بنزین و گازوئیل که اصلی‌ترین عنصر در صنایع حمل‌ونقل هستند، به‌صورت غیرمستقیم بر قیمت مقاطع فولادی اثرگذار هستند. چراکه خریدوفروش آهن آلات، جابجایی آن‌ها از کارخانه و تحویل به دست مشتریان را در پی دارد.

اثر نفت بر نوسانات قیمت آهن آلات

تأثیر حمل و نقل بر نوسان قیمت آهن

خریدوفروش مقاطع فولادی ملزم به حمل آن‌ها از کارخانه‌ها به بنگاه‌های معاملاتی و یا به دست مشتریان است. بنابراین قیمت سوخت و کرایه‌های حمل‌ونقل می‌توانند دو عامل تاثیرگذار بر نوسان قیمت آهن آلات باشند. ضمن اینکه، حمل مواد اولیه به کارخانه‌ها برای تولید محصولات فولادی را هم باید مدنظر قرار داد و این مواد اولیه حجمی چند برابر حجم محصولات را داشته و طبیعتاً هزینه حمل‌ونقل آن‌ها نیز قابل‌توجه خواهد بود.

نقش حمل و نقل در نوسانات قیمت آهن

اثر تورم بر قیمت آهن

رشد متوالی و کلی قیمت‌ها که از آن به نام تورم یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه است. این در حالی است که کشورهای درحال‌توسعه بیش از 60 درصد از تولید فولاد در جهان را در اختیار دارند. از طرف دیگر، اکثر کشورهای توسعه‌یافته به دلیل کاهش هزینه‌های تولیدی و نیز وجود نیروی کار ارزان، کارخانه‌های تولیدی خود را به کشورهای درحال‌توسعه منتقل کرده‌اند. این امر سبب شده تا محصولات فولادی تحت تأثیر تورم حاکم بر آن کشور قرار گیرند و شاهد وقوع نوسانات در قیمت مقاطع فولادی باشیم.

همچنین، اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های داخلی هر کشور نیز بر قیمت آهن آلات درون آن کشورها تأثیر می‌گذارد.این سیاست‌های اقتصادی می‌تواند به شکل‌هایی نظیر پایین آمدن ارزش ارز ملی آن کشور در مقایسه با ارز های بین‌المللی خود را نشان دهد و این‌چنین، موجبات افزایش هزینه‌های پرداخت‌شده از جانب خریداران را فراهم آورد.

تأثیر میزان عرضه و تقاضا بر قیمت آهن آلات

میزان عرضه و تقاضا یکی از اصلی‌ترین عوامل به جهت تعیین قیمت محصولات تولیدی در بازارهای آزاد مطرح است. اما لازم به ذکر است که در دنیای واقعی بازار، چیزی به نام بازار آزاد وجود ندارد. در بازارهای جهانی آهن آلات، به دلیل فقدان دولت قدرتمند مرکزی، نوسانات قیمت ارز بسیار از میزان عرضه و تقاضا تأثیر می‌پذیرد. علی رقم اینکه میزان و ظرفیت تولیدی مقاطع فولادی در کشورهای مختلف قابل پیش‌بینی و تعیین است، اما پدیده‌هایی همچون وقوع جنگ‌های نظامی، برخی همه‌گیری‌ها نظیر کرونا و غیره می‌توانند سبب اختلال در تولید شده که سبب محدود شدن عرضه آهن آلات شود و در طرف مقابل، میزان تقاضا برای آن‌ها همچنان بالا باشد. این عوامل وابسته به هم موجب افزایش قیمت محصولات فولادی شده تا زمانی که یک پایداری نسبی بر شرایط موجود حاکم شود.

برخی بازسازی‌ها و یا رونق گرفتن ساخت‌وسازهای عمرانی نیز میزان تقاضا را برای آهن آلات افزایش داده و تحت چنین شرایطی نیز قیمت‌ها نامتعادل شده و بازار تحت تأثیر نوسانات قرار می‌گیرد. در این مواقع، اتخاذ تصمیمات صحیح از جانب دولت‌ها و یا افزایش تعداد تولیدکنندگان و کارخانه‌های داخلی می‌تواند در درازمدت این عامل را کنترل کرده و ثباتی نسبی را برای بازار آهن به ارمغان آورد.

تأثیر سیاست

سیاست به دو شکل سیاست‌های اقتصادی و سیاسی داخلی و نیز سیاست‌های خارجی بر قیمت آهن آلات تاثیرگذار است. سیاست داخلی در قالب بودجه‌های اقتصادی، راهکارها و تصمیمات به سبب کنترل تورم و نیز بهبود زیرساخت‌های تولید بر رفتار بازار آهن تأثیر می‌گذارد. سیاست‌های خارجی نیز مانند برخی تحریم‌های اقتصادی، وقوع تنش‌های نظامی بین کشورها و یا همکاری‌های چندجانبه بین چند قدرت اقتصادی در زمینه آهن و فولاد می‌تواند بر روند نوسانات قیمتی این بازار بسیار اثر بگذارد.

اثر نرخ ارز و دلار بر نوسان قیمت آهن

ایران به سبب مصرف‌کننده بودن در زمینه برخی تجهیزات اصلی صنعتی، نیازمند واردکردن این تجهیزات و ابزار از سایر کشورها آن‌هم به نرخ دلار است. برای فولادسازی و تولید مقاطع فولادی نیز این امر وجود داشته و بسیاری از امکانات کارخانه‌های ایرانی از خارج از کشور وارد می‌شوند و درصورتی‌که برخی از این قطعات دچار عیب شوند، تا واردکردن آن ممکن است ضررهای زیادی متحمل شرکت‌های داخلی شود. ضمن اینکه برخی مواد اولیه نیز همچنان به کشور وارد شده و این واردات نیز به نرخ ارز وابسته هستند. بنابراین نرخ ارز یک فاکتور بسیار حیاتی در کل صنعت کشور و به‌خصوص بازار آهن است.

نقش تعطیلات

هر کشوری کم‌وبیش یک سری تعطیلات رسمی را دارا است اما آنچه در اینجا موردبحث است، تعطیلات به‌یک‌باره کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی است. این تعطیلی‌ها می‌تواند دلایلی ازجمله کاهش فروش و درآمد حاصل از تولیدات، تعدیل نیرو به دلیل بدهی‌ها و یا یک سری عوامل طبیعی مانند تعطیلی‌های گسترده ناشی از ویروس کرونا و اتفاقاتی ازاین‌دست داشته باشد. با تعطیل شدن صنایع و خارج شدن آن‌ها از چرخه تولید، جای خالی آن‌ها در زمینه عرضه محصولات خالی مانده و چنانچه محصول مربوطه پر متقاضی نیز باشد، منجر به افزایش قیمت شده که تولید آهن آلات نیز مشابه با آن است.

اثر تغییرات آب و هوایی

در برخی از ماه‌های سال به سبب محدودیت در مصرف انرژی، دولت تصمیماتی را در راستای صرفه‌جویی در مصرف سوخت و یا آب، برق و گاز اتخاذ می‌کند. این امر به‌خصوص در فصل تابستان بیشتر نمایان شده به‌طوری‌که در تابستان 1400 شاهد قطعی گسترده برق در سراسر کشور بودیم که به سبب آن بسیاری از کارخانه‌ها نیز نتوانستند آن‌طور که باید، تولیدات خود را انجام دهند. همچنین، نباید تأثیر کمبود آب بر صنایع کشور را فراموش کرد و در برخی مناطق به سبب سیاست‌های صرفه‌جویی در آب، استفاده از این مایه حیات‌بخش با محدودیت‌هایی همراه است.

لازم به ذکر است که آب به‌عنوان اصلی‌ترین عامل در خنک‌سازی آهن اسفنجی در فرآیند تولید فولاد مطرح است. همچنین، در فصل‌های سرد سال و با کم رونق شدن ساخت‌وسازها، شاهد افت قیمت محصولات فولادی هستیم. بنابراین شرایط آب و هوایی می‌تواند در تعطیل شدن و یا کاهش تولید یک شرکت نقش بسزایی داشته باشد.

نقش واردات در نوسانات قیمت آهن

واردات برخی مواد اولیه مصرفی در صنایع فولادسازی با نرخ دلار بوده و بنابراین، تغییرات نرخ دلار و ارز تأثیر مستقیمی بر نوسانات قیمت محصولات نهایی شامل میلگرد، تیرآهن، ورق و غیره خواهد داشت. ضمن اینکه، کاهش میزان تعرفه واردات شمش فولادی از 15 به 5 درصد هم نتوانسته تا تأثیر چشمگیری بر کاهش قیمت‌ها داشته باشد. چراکه قیمت آهن در بازارهای جهانی بالاتر بوده و افزایش نرخ ارز و نیز ظرفیت تولید مازاد نسبت به تقاضای داخلی هم در رقم خوردن این نتیجه دخیل هستند.

قیمت ضایعات آهنی

ضایعات آهنی که قابلیت بازیافت دارند، به‌عنوان بخش مهمی از مواد اولیه به‌منظور تولید شمش و مقاطع فولادی مورداستفاده قرار می‌گیرند و در نتیجه، نوسانات قیمت قراضه و ضایعات آهن بر قیمت تمام‌شده مقاطع فولادی اثرگذار است. چراکه شمش و اسلب جزو محصولات اولیه‌ای هستند عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری چیست؟ که به شکل‌های میلگرد، تیرآهن، ورق، نبشی، ناودانی و. درمی‌آیند.

تاثیر ضایعات بر نوسان قیمت آهن آلات

تأثیر قیمت مواد اولیه

مواد اولیه برای تولید آهن آلات در درجه اول سنگ آهن و سپس عناصری چون نیکل و کروم هستند. این مواد در کنار قراضه‌های بازگشتی، تأثیر مهمی در قیمت نهایی محصولات فولادی داشته به‌گونه‌ای که اگر واردات این مواد با مشکل مواجه شود، قیمت آهن آلات بسیار افزایش خواهد یافت. قیمت مواد اولیه مهم‌ترین عامل نوسان قیمت آهن آلات است که به‌طور مستقیم بر تولیدات تاثیرگذار است.

اثر بورس کالا

بورس کالا به‌عنوان یک عامل بسیار تاثیرگذار در رقم خوردن نوسانات قیمتی و یا ثبات قیمت‌ها مطرح است. حجم عظیمی از معاملات آهن آلات همه‌روزه در این بستر انجام شده که در آن، سطح طبیعی قیمت سهام شرکت‌های فعال در بخش صنعت آهن و فولاد تعیین می‌شود. عملکرد هریک از این صنایع وابسته به بازار آهن در بورس کالا به‌عنوان شاخصی منحصربه‌فرد قابل‌بررسی بوده که این عملکرد بر نوسان قیمت مقاطع فولادی بی‌تأثیر نخواهد بود.

نقش نیاز صنایع وابسته

کارایی و عملکرد برخی صنایع به‌طور مستقیم وابسته به محصولات فولادی بوده که دراین‌بین به صنایع خودروسازی، کشتی‌سازی، قطعه‌سازی و نیروگاه‌ها و صنایع پتروشیمی اشاره کرد. افزایش کارایی این صنایع، تقاضای بیشتر برای آهن آلات را به دنبال خواهد داشت که این امر سبب افزایش قیمت مقاطع فولادی می‌شود.عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری چیست؟

نوسانات قیمت میلگرد

شاید بتوان گفت میلگردها پرمصرف‌ترین مقاطع فولادی هستند که به‌طور گسترده در کاربردهایی نظیر ساخت ستون، آرماتوربندی و ساخت بتن مسلح به کار برده می‌شوند. بنابراین، قیمت لحظه‌ای این محصولات پرکاربرد نقش پررنگی در بازار آهن آلات داشته و اندکی نوسان در قیمت انواع میلگرد ها، می‌تواند ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی را تحت تأثیر قرار داده و روند پیشرفت و تکمیل آن‌ها را با کندی مواجه سازد. همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، عوامل فراوانی بر روی نوسان قیمت مقاطع فولادی اثرگذار هستند. میلگرد نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بنابراین لازم است تا به‌منظور خریدوفروش این محصول مهم، از روند تغییرات قیمت آن مطلع باشیم که این امر نیازمند شناخت مناسب از عوامل مؤثر بر قیمت میلگردها است.

عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت میلگرد

نوسانات قیمتی میلگردها دلایل مختلفی داشته که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

مواد اولیه

قیمت مواد به‌عنوان مهم‌ترین عامل مؤثر بر نوسان قیمت میلگردها مطرح است که به‌طور مستقیم بر قیمت آن اثر دارد. این مواد اولیه در ساخت میلگردهای فولادی موادی از قبیل سنگ‌آهن، قراضه و ضایعات آهنی و نیز عناصر آلیاژی همچون کرون و نیکل را شامل می‌شوند. هرچه ارزش این مواد اولیه افزایش یابد، متناسب با آن نیز قیمت مقاطع فولادی و به‌خصوص میلگردها افزایش می‌یابد.

حمل و نقل

حمل‌ونقل میلگردها به این دلیل در تعیین قیمت آن‌ها دارای اهمیت بوده که این محصولات در تناژ و تعداد بالا خریداری می‌شوند. بنابراین نیاز به حمل مناسب و ایمن آن‌ها به محل ساخت‌وساز است. این نوع حمل‌ونقل، حمل‌ونقلی داخلی و از کارخانه‌های داخل کشور به محل پروژه است. اما چنانچه قرار باشد میلگردهای مدنظر از خارج از کشور وارد شوند، نیاز به حمل آن‌ها با کشتی است که هزینه‌های متناسب با خود را در پی خواهد داشت و ممکن است هزینه این حمل‌ونقل نیز به دلار محاسبه شود و این امر به‌خودی‌خود بر قیمت تمام‌شده میلگرد خریداری‌شده اثر خواهد گذاشت.

عرضه و تقاضا

همانند هر محصول دیگری، عرضه و تقاضا برای میلگردها نیز یک فاکتور مهم در تعیین قیمت آن‌ها است. از طرفی، تقاضای همیشگی و بالای این محصول سبب شده تا میلگردها پرفروش‌ترین مقاطع فولادی باشند و بنابراین اگر عرضه آن‌ها به هر دلیلی محدود شود، قیمت آن‌ها بسیار افزایش خواهد یافت.

نوسانات قیمت دلار و ارز در کشور

امروزه کمتر کالایی را می‌توان یافت که از قیمت دلار و ارز تأثیرپذیر نباشد. نوسانات قیمت ارز، نوسان قیمت میلگرد و دیگر آهن آلات را در پی خواهد داشت و این عامل نقش بسزایی در تعیین قیمت لحظه‌ای و به‌روز میلگردها دارد. این عامل همچنین می‌تواند خود را به شکل تاثیرات روانی ناشی از افزایش و یا کاهش قیمت ارز بر قیمت میلگرد نشان دهد.

افزایش قیمت محصولات فولادی در سطح جهانی

برخی از کشورهای جهان نظیر استرالیا، چین، برزیل و. جزو تولیدکنندگان اصلی فولاد در جهان هستند و بنابراین سیاست‌های این کشورها در تعیین قیمت مواد اولیه و نیز افزایش و یا کاهش قیمت محصولات فولادی نقشی حیاتی دارد. ضمن اینکه، برخی عوامل دیگر نظیر قیمت ارز، قیمت نفت و عواملی این‌چنینی نیز در همین راستا عمل کرده و منجر به نوسان قیمت آهن آلات در سطح جهانی می‌شوند.

صنایع وابسته

از صنایعی که میلگرد در کارایی و عملکرد آن‌ها تأثیر می‌گذارند، تحت عنوان صنایع وابسته به این محصول یاد شده و بنابراین نوسان قیمت میلگرد و در مقابل تقاضای این صنایع برای این محصول، نقش مهمی در افزایش و کاهش قیمت میلگردها دارد.

عوامل مؤثر بر قیمت تیرآهن

تیرآهن یا هاش یکی از آهن آلات مهم به‌خصوص در صنایع ساخت‌وساز هستند. از این مقاطع فولادی به‌عنوان تیر، ستون، تکیه‌گاه و. استفاده می‌شود و نقش مهمی در انتقال و تحمل بار در سازه‌های فولادی ایفا می‌کنند. بنابراین همانند میلگرد، تیرآهن نیز یک مقطع فولادی پرکاربرد بوده که قیمت آن می‌تواند بر قیمت تمام‌شده مسکن، برخی ماشین‌آلات و نیز پروژه‌های عمرانی دیگر بسیار تاثیرگذار باشد. قیمت ارز، قیمت تیرآهن در بازارهای جهانی و بورس کالا، قیمت نفت، حمل‌ونقل و سایر عوامل در نوسان قیمت روز تیرآهن نقشی اساسی دارند.

عوامل مؤثر بر قیمت لوله

لوله‌های فولادی و به‌خصوص لوله‌های فولادی ضد زنگ به‌طور گسترده در صنایع پتروشیمی، انتقال نفت و گاز و نیز آب‌رسانی مورداستفاده قرار می‌گیرند. بنابراین این مقاطع فولادی نقش مهمی در صنایع حیاتی کشور داشته و بنابراین در تناژ بالایی مورد معامله قرار می‌گیرد. درنتیجه قیمت و نوسان لوله‌های فولادی در تعیین بودجه‌های عمرانی و نیز قیمت تمام‌شده یک سازه مهندسی بسیار دخیل و تاثیرگذار است. عواملی همچون قیمت مواد و محصولات اولیه، نرخ حمل‌ونقل، قیمت ارز و دلار، قیمت نفت، پروژه‌های عمرانی بزرگ در دست ساخت در کشور و نیز قیمت لوله در بورس کالا و بازارهای جهانی از عوامل تعیین‌کننده قیمت لوله فولادی هستند.

جمع بندی

نوسانات قیمت آهن آلات به دلیل خریدوفروش و نیز سرمایه‌گذاری افراد در این بخش‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری چیست؟ است. کنترل این نوسانات در ایجاد یک بستر پایدار در این زمینه به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی لازم و ضروری است. مهم‌ترین عوامل مؤثر و قابل‌کنترل بر نوسان قیمت آهن شامل قیمت نفت، نرخ ارز، عرضه و تقاضا، تورم و غیره هستند.

انواع سرمایه گذاری خارجی

امروزه بسیاری از كشورهای جهان به واسطة عدم تكافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا كرده اند. به عبارتی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی به معنای جریان سرمایه از یک کشور به کشور دیگر و اعطای سهام مالکیت شرکت‌ها و دارایی‌های کشور میزبان است. سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به میزان سرمایه‌گذاری، نقش تاثیرگذاری در مدیریت شرکت دارند.
روند جدیدی به سمت جهانی شدن در جریان است که در آن شرکت‌های چندملیتی اقدام به سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف می‌کنند.

خرید اوراق قرضه و سهام شركت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانك های خارجی از انواع سرمایه گذاری سهام دارانه هستند كه در این حالت سرمایه گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست. مهمترین ویژگی سرمایه گذاری سهامی فرّار بودن آن است. به عبارت دیگر سرمایه گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه اش را به كشور خود و یا كشور ثالث منتقل نماید. اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه گذاری است كه به منظور كسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در كشوری غیر از كشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن كسب حق رأی مؤثر در مدیریت شركت است.
سرمایه‌گذاری خارجی عمدتا به‌عنوان یک کاتالیزور برای رشد اقتصادی در آینده محسوب می‌شود که هم از طریق افراد دارای سرمایه امکان‌پذیر است و هم از طریق شرکت‌هایی که به دنبال رشد و توسعه فعالیت‌های خود به وسیله مشارکت و همکاری با شرکت‌های دیگر هستند.

هم‌زمان با رشد پدیده جهانی شدن، تعداد شعب شرکت‌ها در سراسر جهان نیز رو به افزایش است. برای برخی شرکت‌ها احداث کارخانه و تولید محصول در یک کشور دیگر به‌دلیل نیروی کار و مواد اولیه ارزان‌تر و مالیات کمتر، مقرون به صرفه و جذاب‌ به نظر می‌رسد.

سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم، سرمایه‌گذاری فیزیکی است که شامل احداث کارخانه، خرید ساختمان و سایر تجهیزات مورد نیاز تاسیس شرکت و یا پروژه در کشور خارجی می‌باشد.
این نوع سرمایه‌گذاری به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت در نظر گرفته شده و موجب رشد اقتصادی در کشور میزبان می‌شود.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شكلی كه صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای كلان اقتصادی از جمله كاهش نرخ بهره، كاهش نرخ عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری چیست؟ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، كاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تكنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، كاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد.
به طور كلی، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی كرد:
الف- عوامل سیاستگذاری اقتصادی(مثل ثبات اقتصادی، میزان ریسك سرمایه گذاری و…).
ب – عوامل ساختار اقتصادی (مثل زیر ساخت هایی نظیر راه ها، بنادر، سیستم های ارتباطی، …).
ج – عوامل تشویقی و حمایتی (مثل معافیت های مالیاتی، اعطای یارانه، …).
د – عوامل جغرافیایی وسیاسی.

انواع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی:
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معمولا به‌صورت افقی، عمودی و مستقل طبقه‌بندی می‌شود.

سرمایه‌گذاری افقی به سرمایه‌گذارانی اشاره دارد که فعالیت تجاری که در کشور خود در حال اجرای آن هستند را در یک کشور خارجی اجرا می‌کنند، به‌عنوان مثال یک تولید کننده گوشی در آمریکا، یک فروشگاه در کشور چین باز کند.

سرمایه‌گذاری عمودی یعنی سرمایه‌گذار فعالیتی متفاوت اما مرتبط با کار اصلی خود را در کشور دیگری انجام دهد، مثلا قطعات و مواد اولیه محصول تولیدی خود را در کشور دیگری تولید کند.

سرمایه‌گذاری مستقل زمانی است که فرد یا شرکت در طرح و پروژه‌ای متفاوت و غیرمرتبط با فعالیتی که در حال حاضر در کشور خود انجام می‌دهد در کشوری خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند. از آنجایی که این نوع سرمایه‌گذاری در صنعتی است که سرمایه‌گذار تا به حال در آن تجربه‌ای نداشته است معمولا به صورت مشارکتی با شرکت خارجی که در این صنعت کار کرده باشد صورت می‌گیرد.

سرمایه‌گذاری خارجی غیرمستقیم، شامل شرکت‌ها، موسسات مالی و سرمایه‌گذاران خصوصی است که سهام شرکت‌هایی که در بازار بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند را خریداری کرده و از آن طریق اقدام به مشارکت و سرمایه‌گذاری می‌کنند.

علاوه‌بر 2 روش گفته شده، روش دیگری نیز وجود دارد که در گذشته منبع اصلی تامین سرمایه کشورهای در حال توسعه به شمار میرفته و عبارت است از وام‌های تجاری.
وام‌های تجاری معمولا به‌صورت وام‌های بانکی هستند که توسط یک بانک داخلی به یک شرکت خارجی و یا به دولت آن کشور داده می‌شود.

بهترین روش سرمایه گذاری با سود زیاد چیست؟

گاهی تورم به عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری چیست؟ اندازه‌ای بالا است که حتی تبدیل سرمایه به کالاهای مصرفی بهتر از نگهداری ریال است. زیرا ارزش ریال در حال کاهش یافتن است اما قیمت کالاهای مصرفی در حال افزایش هستند. همان طور که مستحضرید، در حال حاضر ارزش پول ملی به کم ترین میزان خود در سالیان اخیر رسیده است! لذا طبیعی است که هر شخصی به دنبال حفظ ارزش پول نقد خود در طول زمان باشد و نکته جالب اینجاست که این کار به کمک سرمایه گذاری امکان پذیر خواهد بود. البته باید گفت که روش های گوناگونی برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد؛ برای مثال می توان به سپرده بانکی، بورس، ارزهای دیجیتال، مسکن، خودرو، طلا و سکه، ارز و … اشاره داشت.

ولی ازمیان روش هایی که گفتیم، بازدهی کدام یک در طول زمان بیشتر خواهد بود؟ در حال حاضر ارزش ریال در قیاس با سایر ارزهای خارجی کاهش قابل توجهی پیدا کرده است و قدرت خرید مردم نیز به همین اندازه کاهش پیدا کرده است، از همین روی نگهداری پول نقد کار مقرون به صرفه ای نیست، لذا این سوال به ذهن افراد مختلف می رسد که چگونه می توانند از دارایی نقدی خود در برابر تورم محافظت کنند؟ در راستای پاسخ به این سوال و اطلاع رسانی درست باید بگوییم که روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد که چند مورد از بهترین و پرسودترین آنها را در ادامه معرفی خواهیم کرد.

سرمایه گذاری با سود زیاد

این نکته لازم به ذکر است که سرمایه‌ گذاری با سود بسیار بالا بدون این‌که افراد ریسکی را در نظر بگیرند ، کار عاقلانه‌ای به نظر نمی‌ آید. هیچ سرمایه‌گذاری‌ ای بدون ریسک انجام نمی‌شود. ریسک در ذات سرمایه‌گذاری نهفته است و شما نمی‌توانید تحت هیچ شرایطی آن را حذف کنید. با این حال برخی از سرمایه‌گذاری‌ ها ریسک بالا‌تری دارند، و به همان نسبت هم سود بسیار بالاتری را نصیب سرمایه‌گذار می‌کنند.

سرمایه‌ گذاری ‌هایی که می ‌توانند پول اصلی شما را ضمانت کنند و در آخر سود های هنگفتی برای شما در نظر داشته باشند ، فقط یک خیال واهی می باشد. به‌ طورکلی برای این‌که سرمایه ‌گذاری بهینه ای را تجربه کنید ، باید مدیریت سرمایه درستی در زمینه سرمایه خود داشته باشید. از همین جهت قبل از این‌که بتوانید سرمایه ‌گذاری را آغاز کنید باید فعالیت خود را با سرمایه مازاد شروع کرده و استراتژی سرمایه‌گذاری بلند مدتی را در نظر بگیرد و همچنین روش های مدیریت سرمایه را آموزش دیده تا از این جهت بتوانید سود دهی خود را بالا ببرید و سبب موفقیت برای خود شوید.

بهترین روش سرمایه گذاری با سود زیاد چیست؟16

انواع روش های سرمایه گذاری با سود زیاد

• سرمایه گذاری در مسکن
• سرمایه گذاری در بازار ارز
• سرمایه گذاری در بازار طلا و سکه
• سرمایه گذاری در بورس
• سرمایه گذاری در بازار خودرو

سرمایه گذاری درمسکن

یکی از رایج ‌ترین روش‌های سرمایه ‌گذاری در ایران، سرمایه ‌گذاری در ملک است. می‌توان گفت این نوع سرمایه‌گذاری روشی امن برای حفظ ارزش سرمایه‌های شماست. و همان اندازه که سودده است و می‌تواند باعث افزایش درآمد شود، ورود به آن بدون آگاهی نیز می‌تواند به همان اندازه پرریسک باشد. بنابراین باید اصول سرمایه‌گذاری در مسکن را به درستی بدانید. کسب سود از سرمایه گذاری در مسکن به روش‌های گوناگون اجاره‌بها، بازسازی، ساخت و ساز و … انجام می‌شود. هدف، روش و میزان سرمایه‌ای که در اختیار دارید؛ نقش زیادی در نوع سرمایه گذاری دارد..

عوامل موثر برروی قیمت مسکن:

قیمت ارز در داخل کشور
قیمت طلا
میزان عرضه و تقاضا

در ادامه به بررسی معایب ومزایا سرمایه‌گذاری در بازار مسکن می‌پردازیم

مزایای بازار مسکن و ملک

• بازگشت درآمد پایدار و جذاب
• افزایش ثبات در دارایی و اطمینان از رشد سرمایه
• ریسک کمتر سرمایه گذاری در بازار مسکن
• کسب سود در بازار مسکن ابعاد دیگری نیز مانند اجاره‌بها، بازسازی، ساخت‌وساز را نیز دارد

معایب بازار مسکن و ملک

• نیاز به سرمایه بسیار زیاد اولیه برای ورود به بازار
• یکی از کم‌ترین نقد شوندگی‌ها را در میان انواع بازارهای مالی و سرمایه گذاری به خود اختصاص داده است
• خواب سرمایه زیاد در پاره‌ای از مواقع و دیر بازده بودن بازار
• نیاز به سرمایه‌های زیاد برای ورود به این بازار
• نیاز به صرف زمان زیاد برای خرید

سرمایه گذاری در بازار ارز

سال‌ های متوالی افراد بسیاری با استفاده از خرید و فروش ارز توانستند ، به سرمایه‌ هنگفتی دست پیدا کنند . خرید و فروش ارز یکی از راه‌ های بسیار پر سود برای این افراد بوده است ، اما امروزه با در نظر گرفتن تورم ‌های بسیار و نوساناتی که در قیمت ارز به وجود آمده است و همین طور مختل شدن خرید و فروش ارز در بازار ها این نوع سرمایه‌گذاری با مشکلاتی رو به رو شده است که ما به شما توصیه نمی‌کنیم که از خرید و فروش ارز برای سرمایه‌گذاری خود استفاده کنید .

مزایا بازار ارز

• رشد قیمت‌ها همسو با بازار جهانی
• حفظ ارزش پول در میان‌مدت برای سرمایه‌گذاران
• امکان ورود با سرمایه نسبتاً متوسط
• نقد شوندگی نسبتاً خوب بازار

معایب بازار ارز

• وجود محدودیت‌های دولتی برای این بازار
• نوسانات شدید در کوتاه‌مدت

سرمایه گذاری در بازار طلا و سکه

از گذشته تاکنون، یکی از استراتژی‌های رایج معاملاتی، سرمایه گذاری طلا و سکه بوده است که به ‌عنوان یک روش سرمایه‌گذاری مطمئن در بین مردم شهرت یافته است؛ ولی در سال‌های اخیر به دلیل التهابات بازار و حضور دلالان سکه و طلا، فضای ناامنی در این بازار ایجاد شده است.
با اینکه بازار طلا و سکه همیشه از ثبات خوبی برخوردار بوده ولی همیشه عواملی هستند که باعث بر هم ریختن فضای بازار می‌شوند. از سوی دیگر، نقدشوندگی طلا و سکه از مزایای بسیار مهم این ابزار به شمار می‌رود، طوری که همین نکته به تنهایی توانسته جایگاه طلا و سکه را در بین بازارهای سرمایه‌گذاری بالا ببرد.

قیمت طلا در بازار ایران بستگی به بازارهای جهانی دارد اما بازار سکه نوسانات بسیار بیشتری را دارا می‌باشد. روند نوسان قیمت سکه در چند دهه گذشته در بازار ایران نسبت سود سالانه‌ای بالاتر از میزان تورم را ثبت نموده که از دلایل اهمیت این بازار برای مردم است.

مزایای بازار طلا و سکه

• نقد شوندگی بسیار خوب
• بازدهی زیاد در بازار سکه در بازه زمانی ژمدت
• نقد شوندگی بسیار خوب بازار

معایب بازار طلا و سکه

• شرایط نگهداری سکه وطلا و حتی هزینه نگهداری در حجم های سنگین
• ریسک زیاد در کوتاه مدت، هرچند در درازمدت سرمایه گذاری در سکه می‌تواند ریسک بسیار کمی برای کاربر به دنبال داشته باشد اما در کوتاه‌مدت این ریسک به‌شدت افزایش می یابد
• تأثیرپذیری این بازار از اخبار سیاسی روز جهان

سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری در بازار بورس (بازار سرمایه)
در بازار سرمایه ، سهامداران از شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی بزرگ تا ریزترین شخصیت‌های حقیقی و مردم عادی هستند و همچنین نظارتی نیز از هر دو سوی این اعضا صورت می‌گیرد. ریسک ‌پذیری در بازار سرمایه به مراتب بالاتر است و اعضای این بازار در سود و زیان شرکت‌های ارائه دهنده سهام، شریک خواهند بود.
تنوع ابزارهای سرمایه‌ گذاری در بورس شامل اوراق بهادار(سهام)، اوراق قرضه، انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انواع مشارکت دولتی و خصوصی، بازار آتی سکه و زعفران، صندوق‌های با پشتوانه طلا و . باعث شده که سرمایه ‌گذار با توجه به علاقه و تخصص خود به سرمایه گذاری در بورس بپردازد.
لازم به ذکر است که با تمام ریسک های ناشی از سرمایه گذاری در بازار سرمایه ، میزان سودآوری در بورس بسیار بالاتر از سودی است که می توان از سپرده ‌گذاری در بانک ها به دست آورد.

مزایای بازار سرمایه

• برای ورود به بازار بورس نیاز به سرمایه زیادی ندارید و حداقل مقدار سفارش در سیستم‌های معاملاتی 500 هزار تومان است.
• در بازار سرمایه نیازی به رفت وآمد حضوری به جهت خرید و فروش سهام نیست وبه صورت آنلاین انجام می شود.
• در بازه های زمانی یکسان نسبت به سایر بازارها بازدهی بسیار بالاتری دارد و اگر با آموزش و آشنایی کامل وارد بازار بورس شوید، ارزش داراییتان نسبت به تورم حفظ می‌شود.
• بازاری قانونمند است و بستری بسیار امن و کاربردی داردهمچنین ناظری به نام سازمان بورس و اوراق بهادار بر فعالیت‌های این بازار نظارت می‌کند.
• در این بازار هم از طریق سهامداری شرکت های مختلف و هم از طریق نوسانگیری از قیمت سهام شرکت ها می توان کسب سود کرد.
• قدرت نقد شوندگی بسیار بالا در بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها بسیار بهتر است. در واقع اگر نیاز به خروج پولتان از بازار سرمایه داشته باشید، فقط طی 2 تا 3 روز کاری زمان می‌برد.
• و در نهایت در کنار کسب سود باعث رونق شرکت ها و کارخانه های عضو بورس و حمایت از تولید داخلی می شویم.

معایب بازار سرمایه

• در بازار سرمایه انواع ریسک ها وجود دارند که ممکن است باعث ضرر کردن شما شوند وعلاوه بر سودهای زیادی که نهفته است، امکان زیان نیز برای همه ی سرمایه گذاران وجود دارد.
• نیاز به یک تحلیل جامع درباره هر شرکتی که قصده خریده سهام آن را دارید همچنین شما باید یاد بگیرید که چگونه صورت های مالی و گزارش های سالانه را بخوانید و تحولات شرکت خود را در اخبار دنبال کنید و نیز باید کلیت بازار را زیر نظر داشته باشید که امری زمانبراست.
• بازاری به شدت تاثیر پذیر از اخبار سیاسی ،اقتصادی و جهانی.
• در بازار سهام قیمت ها لحظه به لحظه در حال تغییر است و این امر باعث بروز رفتارهای هیجانی از جانب برخی معامله گران می شود و کنترل احساسات حتی برای حرفه ای ترین ها هم سخت می باشد.

سرمایه گذاری در بازار خودرو

بازار خودرو هم ازجمله بازارهایی است که با وجود اعتراض‌های زیادی که در سال‌های اخیر از سوی کاربران داشته است، روند رو به رشد و افزایشی خود را همچنان ادامه می‌دهد. خودروها نیز در چند سال اخیر رشد فزاینده‌ای در قیمت داشته‌اند.

مزایای بازار خودرو

• نوسان‌گیری قیمتی در کوتاه‌مدت
• عدم نیاز به تخصص خیلی بالا و تجربه زیاد

معایب بازار خودرو

• نقد شوندگی متوسط بازار
• استهلاک زیاد خودرو در طول زمان
• افت قیمت با افزایش سال تولید خودرو
• نیاز به سرمایه نسبتاً بالا برای ورود

بهترین روش سرمایه گذاری با سود زیاد چیست؟9


کلام آخر

هر کدام از 5 روشی که بیان کردیم از مزایا و معایب مخصوص به خود برخوردارند که شما باید با توجه به میزان ریسک پذیری، مقدار سرمایه ای که در دست دارید، افق زمانی که برای سرمایه گذاری در نظر گرفته اید، دانشی که از آن بازار مورد نظر دارید و … برای انتخاب بازار مناسب خود در زمان مناسب اقدام کنید. پس اگر به دنبال سرمایه گذاری پرسود و مطمئن هستید باید یک به یک این بازارها را مورد بررسی قرار دهید و رصد همیشگی از آن ها را مد نظر داشته باشید تا در زمان های مختلف بتوانید بهترین آن را برای خود انتخاب کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.