دلایل اهمیت نقدینگی


به نظر شما چند مسیر با شروط بالا برای موفقیت کسب و کار وجود دارد؟

دلایل اهمیت نقدینگی

امروزه به دلیل گستردگی معضل تورم ونظرات مختلف در باب علل تورم و راه های مبارزه با آن، تعریف واحدی از تورم توسط اقتصاد دانان وجود ندارد و به همین دلیل هم تورم وتعریف آن را باید حسب نظریات متفاوت طبقه بندی وتعریف نمود.

الف: تعریف نقدینگی

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی خرم آبا فردا،نقدینگی عبارت ازحجم پول بعلاوه حجم شبه پول در جامعه می باشد وحجم پول شامل میزان اسکناس ومسکوک در دست اشخاص به اضافه سپرده های دیداری بخش خصوصی نزد بانکهاست وحجم شبه پول شامل کلیه وجوه حسابهای پس انداز ومدت داراست، و بطور کلی به عبارت دیگر نقدینگی: شامل وجوهی است که به سرعت قابل تبدیل به قدرت خرید است.

ب:تاریخچه اصطلاح تورم

اصطلاح تورم که معنای عمومی آن در لغتنامه فارسی آماس وافزایش حجم است ،در مقابل ترجمه واژه انگلیسیInflation بکار برده شده است.

در مورد وجه تسمیه اصطلاح مذکور باید متذکر شد که این لغت نخستین بار در قرن نوزدهم در کشورهای اروپایی به مفهوم انتشار بیش از حد اسکناس برای تامین هزینه های جنگی متداول ومصطلح گردید. دردوران پس از جنگ جهانی اول به خصوص پس از بحران 1933-1929 اکثر کشورهای اروپایی پایه پولی خود را حذف کردند و رواج اجباری اسکناس بدون نیاز به پشتوانه طلا و قابل تبدیل بودن به طلا را جایگزین آن کردند و بدین ترتیب محدودیت در مورد حجم نقدینگی و افزایش آن از میان برداشته شد. این افزایش حجم پول قاعدتا" افزایش قیمت ها را نیزبه دنبال داشت و بدین لحاظ در دوره مذکور اصطلاح" تورم" به مفهوم افزایش بیش از حد وسایل پرداخت اعم از پول مسکوک، اسکناس، پول تحریری(اعتباری) بکار رفت و به همین دلیل نیز اقتصاددانان در دوره مذکور علت اصلی تورم را در افزایش حجم پول و بطور کلی نقدینگی عنوان نمودند.

البته پس از آن بعدها اقتصاددانان با مطالعه و بررسی بیشتر متوجه شدند که تنها علت تورم افزایش حجم پول ونقدینگی نمی تواند باشد و دلایل دیگری نیز باعث تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها [1] می شود. این بررسی تا بجایی رسید که عملا" در بعضی از مطالعات (نمونه دلایل اهمیت نقدینگی آلمان و تورم آن در سال 1923 که به دلیل کمبود نقدینگی اقدام به افزایش حجم نقدینگی نمودند) متوجه معلول بودن افزایش حجم پول و نقدینگی برای عاملیت تورم شدند. به عبارت دیگردر نوعی از تورم کمبود نقدینگی خود ایجاد مشکل کرده بود و می بایستی برای رفع معضل این نوع تورم دست به افزایش نقدینگی زد.

امروزه به دلیل گستردگی معضل تورم ونظرات مختلف در باب علل تورم و راه های دلایل اهمیت نقدینگی مبارزه با آن،تعریف واحدی از تورم توسط اقتصاد دانان وجود ندارد و به همین دلیل هم تورم وتعریف آن را باید حسب نظریات متفاوت طبقه بندی وتعریف نمود.

برخی از این نظریات برای تعریف تورم عبارتنداز:

1- تعریف تورم بر حسب نظریه مقداری پول[2]

2-تعریف تورم بر حسب عدم انطباق ونابرابری عرضه وتقاضا

3-تعریف تورم برحسب انباشتگی وغیر قابل برگشت بودن آن

4- تعریف تورم بر اساس افزایش زیاد ومداوم قیمت ها

البته نظریه چهارم طرفدارانی چون ریمون بار،ژان مارشال،دکترضیاالدین هیئت،دکتر باقر قدیری اصلی را پشت سر خود دارد وصاحبان این نظریه صعود خود افزای قیمت ها را اساس تعریف تورم می دانند و بالاخره خانم رابینسون(اقتصاد دان مشهور انگلیسی) نیز تورم را افزایش زیاد، نامنظم و لجام گسیخته قیمتها[3] تعریف کرده است .

دراین مقاله نیز بر اساس استدلال های طرفداران نظریه چهارم آن را برای تعریف تورم پذیرفته ایم.

علل اولیه افزایش حجم نقدینگی و بروز تورم

در باره تورم و عوامل اولیه موجد آن میتوان به متغییری به نام" پایه پولی" اشاره نمود و بطورکلی مهمترین متغییری که پس از تقاضا میتواند سبب افزایش قیمتها در سطح کلان اقتصادی شود حجم نقدینگی است و افزایش نقدینگی به نوبه خود متاثر از متغییر اقتصادی به نام "پایه پولی"است که خود از دو بعد تشکیل شده است.الف)منابع "پایه پولی" ب) مصارف"پایه پولی" که منابع "پایه پولی" شامل مجموع کل دارایی های خارجی وداخلی بانک مرکزی می باشد.دارایی های خارجی در قسمت منابع پایه پولی عمدتا"تحت تاثیر تراز پرداختهای خارجی کشور است ودارایی های داخلی منابع پایه پولی تحت تاثیر مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانکهای تجاری وتخصصی است ومصارف "پایه پولی" شامل کل بدهی های بانک مرکزی به بخش های خصوصی(اسکناس ومسکوکات دردست مردم) و بانکی(نقدینگی نزد بانکها وسپرده های بانکها نزد بانک مرکزی) می باشد.

نحوۀ عملکرد وابعاد دوگانه پایه پولی بدین صورت است که دولت منابع پایه پولی را بعنوان وسیله پرداخت برای خرید دارایی ها وخرج این دارایی ها جهت مصارف پایه پولی به بخش های خصوصی و بانکی می پردازد این منابع هنگامی که تحت عنوان مصارف پایه پولی در دست بانکها وسپرده های بانکها نزد بانک مرکزی قرار می گیرد شروع به چرخش میکند ونقدینگی کل اقتصاد را ایجاد می نماید. بدین سبب است که درادبیات اقتصادی به پایه پولی "پول پر قدرت"[4]گفته میشود و به عبارت دیگرپول پرقدرت از طریق سیستم بانکی افزایش یافته وحجم نقدینگی را ایجاد می نماید وحجم نقدینگی ایجاد شده نقش اقتصادی خود را در اقتصاد جامعه ایفا میکند. بطور مثال عملکرد بانکهای تجارتی نمونه ای از ایجاد پول پر قدرت است، همانگونه که می دانیم مکانیسم اعطای اعتبار در بانک های تجاری و بازرگانی به گونه ای است که این بانکها می توانند تا چندین برابر مجموع سپرده های اشخاص حقیقی وحقوقی را که در نزد آنها به ودیعه گذاشته میشود بعنوان اعتبار(وام) در اختیار متقاضیان قرار دهد واگر بپذیریم که اعطای اعتبار در ماهیت امر چیزی جز تزریق پول[5] و قدرت خرید به جامعه نیست بنابراین میتوان گفت که بانکهای بازرگانی در حقیقت ناشر و به جریان اندازندۀ نوع دیگری از پول هستند که مسامحتا" از آن به پول (اعتباری) در اقتصاد تعبیر میشود.

به این ترتیب پایه پولی(پول پرقدرت) براساس شرایط اقتصادی از طریق سیستم بانکی وسعت یافته وحجم نقدینگی را ایجاد نموده ویا افزایش می دهد وسعت این تکثیر به عنوان ضریب فزاینده پولی[6] خوانده میشود که درسیستم پولی ایران این ضریب از 2 تا 3 در نوسان بوده و بدین معنی است که اگر پایه پولی100 ریال افزایش یابد حجم نقدینگی حدودا" 200 تا300 ریال در اقتصاد( بسته به مقدار ضریب فزاینده) افزایش خواهد یافت.

حال اگر برگردیم ومسأله تورم را از بعد تقاضا[7] بررسی کنیم در آنجا خواهیم دید که نظریات ارائه شده در ادبیات اقتصادی نیز نشان دهنده ارتباط بسیار زیاد سطح عمومی قیمت ها با میزان نقدینگی در کشورها می باشد وشدت وضعف تاثیر گذاری نقدینگی در افزایش قیمت ها تابع شرایط و نوع اقتصاد کشورهای مختلف خواهد بود.

توضیح یک: براساس مطالعات اقتصاد سنجی که در ایران توسط مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته بیش از 99%از تغییرات سطح عمومی قیمت ها به سبب حجم نقدینگی بوده است انجام چنین بررسی در سال 1374 بیانگر این موضوع است که بازاء هر هزارمیلیارد ریال افزایش نقدینگی در سال 1374نرخ تورم نزدیک به 2%افزایش داشته است.

توضیح دو: باتوجه به تعریف نقدینگی در ابتدای مقاله، بایستی به این موضوع اشاره نمود که درسالهای اخیرچک های مختلف مسافرتی توسط بانکهای بازرگانی(کلیه بانکها منهای بانک مرکزی را تحت این عنوان نام میبریم)منتشر میشود واین چک ها عملا" از سرعت گردش بسیار بالایی برخوردارند و برحجم پول و نقدینگی اثر می گذارد و به سرعت گردش پول در اقتصاد می افزاید وسرعت گردش پول نیز دقیقا" به اندازه حجم نقدینگی و درجه رشد آن بر تورم و نرخ آن اثر میگذارد.

افزایش حجم نقدینگی علاوه بر این که میتواند موجبات افزایش تورم را به دنبال داشته باشد، میتواند به دلیل تزریق پول بیشتر به جامعه درجهت رشد سرمایه گذاری وتولید نیز باعث کاهش بیکاری در سطح عمومی جامعه شود و طبق قوانین علم اقتصاد هنگامی که پول در دست مردم مرتبا"کاهش یابد(سیاست های انقباضی) باعث کاهش تقاضا ودر نتیجه کاهش قیمتها وکاهش عرضه خواهد شد وتولید کنندگان دیگر رغبتی به تولید نخواهند داشت واین همان وضعیتی است که باعث تورم رکودی1[8] است.

رابطه نقدینگی و تورم با بیکاری

در مورد رفع بیکاری نظریات اقتصادی زیادی وجود دارد که می بایستی با توجه به وضعیت اقتصادی وکلی یک کشور براساس نظریه متناسب وضعیت موجود روش عملی برای آن تنظیم شود و نمی توان انتظار داشت همان سیاستی که باعث رفع بیکاری در کشور الف شده است میتواند باعث رفع بیکاری در کشور ب نیز شود مگر در اینکه کلیه شرایط وامکانات و. هر دو کشور کاملا" شبیه به هم باشند.

در این مرحله دو نظریه در خصوص بیکاری ورابطه آن با تورم عنوان میشود که رابطه نزدیکی هم با روش کشورمان در باب مبارزه با معضل بیکاری دارد.

نظریه اول : نظریه"تورم به جای بیکاری"(inflation-unemployment dilemma) است این نظریه مدعی آن است که امکان رفع تورم بدون تحمل عوارض و عواقب نا مطلوب اساسا" وجود ندارد به دلایل اهمیت نقدینگی نظر معتقدان این نظریه ثبات قیمت ها با اشتغال کامل(عدم بیکاری)مبانیت ندارد و بنابراین مسئولان اقتصادی کشورها ناچارند بین دو حالت ثبات قیمت ها همراه با امکان بیکاری وافزایش قیمت ها توام با رونق اقتصادی ورفع بیکاری یکی را انتخاب کنند وجمع بین این دو هدف(جلوگیری از ترقی قیمت ها وتامین اشتغال کامل بطور همزمان) امکان پذیر نیست.

نظریه دوم: نظریه تورم جدای از بیکاری است و حاکی از آن است که میزان بیکاری عاملی مستقل از نوسانات قیمت ها وتابع شرایط بنیادی اقتصاد کشور است. به اعتقاد طرفداران این نظریه"میزان طبیعی"بیکاری در یک جامعه را نمی توان با توسل به افزایش قیمتها کاهش داد. بدین ترتیب " نظریه تورم جدا از بیکاری" در حقیقت منکر همبستگی قطعی رفع بیکاری با بروز تورم است و به نظراین نگارنده نظریه اول صحیح تر می باشد هر چند که این نظریه جامع و مانع نیست و می تواند صرفا" یک همبستگی آماری وتجربی بین تورم وبیکاری را نشان دهد.

با بررسی های که در کشورهای غربی وحتی کشورهای درحال توسعه انجام گرفته این همبستگی مشاهده شده است و پیوسته در این کشورها تورم همراه با رکود بوده و وضعیت به شکل تورم صرف یا رکود صرف مشاهده نشده است و نیز نشان می دهد که به موازات پایین آمدن نرخ تورم میزان بیکاری در این کشورها رو به تزاید گذاشته است و به عبارتی دیگر کشورهای مذکور بهای تورم را با پذیرش بیکاری بیشتر پرداخته اند.

جمع بندی ارائه تئوری های اقتصادی در تمامی جوامع که توسط کارشناسان اقتصادی ارائه شده پاسخ یکسانی نداشته است بخصوص اگر این تئوریها و سیاستها در کشورها و جوامع متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته باشد. لذا بنظر میرسد که بایستی تئوریها ونظریات اقتصادی بر اساس مقتضیات اقتصادی و عمومی هر جامعه ای ارائه شود و پیچیدن یک نسخه ی واحد برای کلیه ی جوامع

نتیجه ی مطلوبی در بر نخواهد داشت.

در خصوص افزایش نقدینگی موضوع قابل ذکر اینست که با اجرای سیاستهای پولی انبساطی بانک مرکزی,ممکن است به رونق اقتصادی در کشور دست یافت , اما اجرای چنین سیاستهایی بدون توجه و در نظر گرفتن سایر مولفه ها (مثل زیر ساختهای اقتصادی در صنایع مادر،توسعه راه ها و . ) میتواند تورم بیشتر همرا ه با کاهش رشد اقتصادی را بهمراه داشته باشد وهمانطور که سیاست های انقباضی باعث کاهش حجم پول ونقدینگی ودر نتیجه کاهش نرخ تورم میشود، می تواندمشکل حادتری به نام بیکاری و رکود را در جامعه موجب گردد.

امروزه در اقتصاد جهانی به دلیل اهمیت بسزای مسئله اشتغال و لزوم حل معضل بیکاری این مبحث وتلاش جهت حل آن مهمتر و حیاتی تر از مهار تورم است.

در خصوص راه چاره دلایل اهمیت نقدینگی بحران بیکاری بنظر میرسد ما مجبوریم در صدی از تورم را بپذیرم تا بتوانیم بوسیله سیاست انبساطی رونق را در اقتصادکشور ایجاد نماییم و البته این افزایش نقدینگی که در نتیجه سیاست های انبساطی انجام می پذیرد را می بایستی در کانال سرمایه گذاری های عمرانی وتوسعه بکار بگیریم نه آنکه مصروف هزینه های جاری جامعه کنیم زیرا که تزریق پول و نقدینگی در راستای تخصیص آنها به هزینه های جاری باعث افزایش تقاضا ودر نتیجه رشد سریعتر سطح عمومی قیمت ها خواهد شد (تورم در نتیجه فزونی تقاضا نسبت به عرضه demand inflation) همینطور لازم به توضیح است که تخصیص اعتبارات جهت سرمایه گذاریهای عمرانی بایستی با توجه به وجود ظرفیت های لازم در زیر ساخت های اقتصادی کشورها برای اجرای چنین برنامه هایی صورت پذیرد و این بدین علت است که اگر ظرفیت های پذیرش این نوع سرمایه گذاری های عمرانی درکشور موجود و یا کافی نباشد اعتبارات تخصیص یافته به کانال هزینه های غیر عمرانی(عمدتا"هزینه های جاری) منحرف شده واین مسئله باعث افزایش تورم و بیکاری خواهد شد که به آن تورم ساختاری[9] گفته میشود.

اخیرا"در اقتصاد ایران به جهت مبارزه با معضل بیکاری اقدام به تخصیص وام و اعتبارات در راستای احداث و راه اندازی بنگاه های اقتصادی زود بازده شده است ومیتوان گفت که این راهی میانبر برای رسیدن به اشتغال بیشتر میتواند باشد بشرطی که :اولا"این اعتبارات به طرحهای اختصاص یابد که توجیه اقتصادی لازم را داشته باشند دوما" کسانی که از این طرحها و اعتبارات استفاده میکنند سابقه ی اداره چنین بنگاهایی را داشته باشند(کار به کاردان سپرده شود واز دریچه منطق اقتصادی صلاحیت گیرندگان وام واعتبارات شناسایی وتعیین گردد) سوما"در زمینه های مورد نیاز این طرحها تا رسیدن آنها به نتیجه و راه اندازی خط تولید، از آنها حمایت منطقی صورت گیرد و حدی از نظارت قانونی بر حسن اجرای بکارگیری منابع و راه اندازی فعالیت اقتصادی انجام گیرد در این صورت میتوانیم ادعا کنیم که این طرحها را بدون تلف شدن سرمایه ها و اعتبارات به نتیجه ی مطلوب خواهیم رساند.

همواره یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه ی تورم زده قشر حقوق بگیران با دستمزد ثابت و نیمه ثابت است . برای جبران خسارات وارده به این گروه ها دولت میتواند با برقرای یک اشل متغییر برای حقوقها و دستمزدها , میزان دریافتی حقوق بگیران را با تغییرات شاخص هزینه زندگی مرتبط سازد , به نحوی که به موازات و متناسب با ترقی قیمتها دریافتی آنها نیز خود بخود افزایش یابد (توضیح: افزایش سنواتی که در برگه اعلان حقوق و دستمزد کارکنان در ایران وجود دارد همان اشل متغییر است اما درصد این اشل متغییر با در صد و نرخ تورم هماهنگی ندارد و لذا درصد افزایش قیمتها بالاتر از درصد رشد اشل متغییر است و می بایست این اشل متناسب با نرخ تورم برقرار گردد) لازم به ذکر است که این اضافه دریافتی مذکور تحت عنوان ترمیم حقوق (و نه افزایش حقوق) تلقی گردد و در صورتی که بدون ایجاد سر و صدا و جنجال تبلیغات انجام پذیرد،اثرات تورمی نخواهد داشت ودر غیر اینصورت اثرات روانی را برای ایجاد تورم خواهد گذاشت ودر نتیجه از اجرای سیاست ترمیم حقوق ودستمزد نتیجه دلخواه اقتصادی ومدیریتی حاصل نمی گردد.

-کتاب مسائل سیاستگذاری های کلان اقتصادی در ایران نوشته دکتر بیژن بید آباد

-کتاب تورم نوشته دکتر احمد کتابی

- مجموعه مقالات دکتر احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی

-گزارش های اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس

-گزارش رئیس کل بانک مرکزی در کنفرانس سالانه سیاستهای پولی وبانکی

-گزارش های اقتصادی صندوق بین المللی پول در سال هی 2004-2005-2006

- مستندات و قانون برنامه سوم وچهارم توسعه اقتصادی،فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی ایران

-گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری

- مقاله مزد،قیمت وبیکاری معمای اقتصاد نیمه دوم قرن بیستم نوشته دکترجهانگیرآموزگار(مجله تحقیقات اقتصادی)

۱۰ دلیل ورشکستگی کسب وکار که مدیران باید بدانند + پادکست

۱۰ دلیل ورشکستگی کسب وکار که مدیران باید بدانند + پادکست

ما معتقدیم که راه موفقیت کسب و کار از شناخت دلایل شکست و ورشکستگی می گذرد. شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، بسیاری از کسب‌وکارهای ایرانی را دچار مشکلات جدی مالی کرده است؛ تا جاییکه برخی از آنها بدلیل فشارهای داخلی و خارجی، به ناچار مجبور به اعلام ورشکستگی هستند.

توجه به دلایلی که بطور خاص در کشور ما، چه در داخل و خارج از سازمان، منجر به ورشکستگی می‌شود، می‌تواند یک اقدام پیشگیرانه برای کمک به شرکت‌ها برای کنترل یا کاهش زنگ‌خطرها نسبت به ورشکستگی باشد.

به همین دلیل، در ادامه به ۱۰ مورد از مهم‌ترین عوامل ورشکستگی و شکست شرکت‌ها، به همراه راهکارهایی که می‌توانند از فاجعه ورشکستگی پیشگیری کنند، اشاره می‌کنیم.

ورشکستگی یک کسب و کار به چه معناست؟

زمانی یک کسب و کار دچار ورشکستگی می‌شود که معوقات و بدهی‌های آن، بیشتر از دارایی‌ها و نقدینگی موجود باشد و نتوان راهی برای پرداخت معوقات و بدهی‌ها پیدا کرد.

عوامل مختلفی می‌تواند باعث ورشکستگی یک کسب و کار شود. گاهی ورشکستگی می‌تواند ناشی از سوء مدیریت باشد. در سایر موقعیت‌ها، ورشکستگی به عوامل خارج از کنترل سازمان مربوط است. بطور کلی با شناخت دلایل ورشکستگی و بررسی راهکارهای هر کدام، به این آگاهی خواهیم رسید تا با بکارگیری اقدامات و سیاست های مدیریتی و مالی درست، نه تنها از ورشکستگی دور بمانیم بلکه بتوانیم رشد و توسعه پایدار را برای کسب و کار خود رقم بزنیم.

چگونه می‌توانیم با شناخت موانع کسب‌‎وکار، به موفقیت برسیم؟

پیش از اینکه به دلایل ورشکستگی و شکست کسب و کارها بپردازیم، بهتر است این موضوع را با ارائه یک مثال، مرور کنیم.

شکل زیر را با دقت ببینید. فرض کنید محیط داخل مستطیل سبز رنگ، محیط کسب و کار شما است و موفقیت شما در گروِ حرکت از نقطه A به نقطه B است؛ به شرطی که در حین حرکت، به ۱۰ دایره سیاهی که در تصویر وجود دارد، برخورد نکنید.

به نظر شما چند مسیر با شروط بالا برای موفقیت کسب و کار وجود دارد؟

با کمی تامل متوجه می‌شوید که با حرکت در فضای مابین دایره های سیاه، صدها مسیر می‌توان ترسیم کرد که بدون برخورد با دایره‌های سیاه، از نقطه A به نقطه B می رسد. بنابراین صدها مسیر برای رسیدن به موفقیت وجود دارد که یک کسب و کار می‌تواند با طی کردن آنها، به موفقیت و رشد پایدار برسد. البته به شرطی که به ۱۰ دایره سیاه رنگ که مصداق دلایل شکست هستند، برخورد نکند. به بیانی ساده‌تر، معنای دیگر موفقیت یعنی طی کردن مسیری که به شکست ختم نشود.

بنابراین تا به اینجا، مشخص شد که صدها مسیر برای موفقیت وجود دارد اما تنها ۱۰ دلیل برای شکست یک کسب و کار وجود دارد. حالا فرض کنید در تصویر بالا مسیر A تا B را با چشم بسته بخواهید طی کنید. به نظر شما چقدر احتمال دارد که بتوانید این مسیر را بدون برخورد با دایره‌های سیاه رنگ طی کنید؟

احتمال اینکه بتوانید این مسیر را با چشم بسته و بدون برخورد با دایره‌های سیاه رنگ طی کنید، تقریبا صفر است. (در این مثال چشم بسته، مصداقی از عدم شناخت دلایل شکست کسب و کار است). در کمال تاسف باید گفت این دقیقا اتفاقی است که برای کسب و کارهای ایرانی در حال رخ دادن است. طبق آمارهای اعلام شده حدود ۶۰% دلایل اهمیت نقدینگی دلایل اهمیت نقدینگی از مشاغل در سه سال اول شکست‌خورده و از بین می‌روند و ۷۰% از مشاغل در پنج سال اول کار خود شکست می‌خورند. تنها کمتر از 20% از کسب و کارها هستند که بیش از ۱۵ سال عمر می کنند.

بنابراین باید با صراحت اعلام کنیم که اگر کارآفرینان و صاحبین کسب و کار، دلایل شکست کسب و کارها را به درستی نشناسند و تدابیر لازم برای دوری از آنها را بکار نگیرند، احتمال موفقیت کسب و کار آنها تقریبا صفر درصد است.

عوامل ورشکستگی و شکست کسب‌وکارها + راهکارها

در این قسمت به ۱۰ عامل عمده شکست و ورشکستگی در کسب و کارها در قالب عوامل خارجی و عوامل درونی اشاره می‌کنیم و برای هر یک، راهکارهایی ارائه می‌کنیم.

عوامل داخلی ورشکستگی

عوامل خارجی ورشکستگی

باید توجه داشت که مطابق تحقیقات بین المللی، دلیل ورشکستگی بیش از ۹۰٪ کسب و کارها ناشی از عوامل داخلی است. چرا که با رفع عوامل داخلی، عوامل خارجی تا حد زیادی قابل پیش بینی است و می‌توان برای آنها راهکارهایی ارائه کرد. لذا توجه ویژه به عوامل داخلی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

راهکار جامع تحول سازمانی SSM، مانعی است در برابر ورشکستگی شما!

برای اینکه متوجه این موضوع شوید که چگونه می‌توانید دلایل ورشکستگی و شکست را به نقطه قوت کسب‌وکارتان تبدیل کنید، پیشنهاد می‌کنیم پادکست زیر را گوش دهید:

ورشکستگی بحرانی است که باید قبل از وقوع، عوامل آن را بشناسیم و اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام دهیم تا از دچار شدن به آن جلوگیری کنیم. به قول معروف نباید بگذاریم که به مرحله ورشکستگی برسیم؛ در غیر اینصورت نوش دارو بعد از مرگ سهراب است.

در این مطلب سعی شد که برای جلوگیری از وقوع ورشکستگی راهکارهایی ارائه شود اما همانطور که ذکر شد، با توجه به گستردگی عوامل ورشکستگی که می‌تواند شامل عدم رصد بازار و رقبا، مدل کسب و کار نادرست، ضعف در مدیریت، ضعف در ساختارهای مدیریتی و بنگاه داری، عدم مدیریت مالی و کنترل نقدینگی و … باشد، وجود یک راهکار جامع و زیر بنایی، ضروری بنظر می‌رسد.

راهکاری که بتواند قبل از وقوع بحران ورشکستگی بکارگرفته شود و بخش اعظم عوامل ورشکستگی را پوشش داده و تبدیل به نقطه قوت سازمان کند. راهکار جامع تحول سازمانی مدیریت هوشمند استراتژیک یا SSM راهکاری است که بسیار سازنده است و نه تنها می‌تواند از وقوع ورشکستگی جلوگیری کند، بلکه می‌تواند منجر به رشد پایدار سازمان شود.

بررسی اهمیت صورت جریان وجوه نقد در تحلیل بنیادی

نیک-تدبیر-صورت-جریان-وجوه-نقد

ترازنامه و صورت عملکرد مالی، بر نقدینگی شرکت تاثیر گذار می باشد و صورت جریان وجوه نقد، نشان دهنده این تغییرات است. امروزه و با توجه به وضعیت مالی در شرکت ها و مشخص نبودن وضعیت آنها در آینده، گردش مالی اهمیت فراوانی یافته است و عملیات های مالی و همچنین دریافت طلب های شرکت ها، بیشتر به صورت نقدی انجام می شود و استفاده از چک ها و اعتبار در معاملات، کمتر صورت می گیرد. صورت جریان وجوه نقد، یکی از خدمات مهم حسابداری است که می تواند میزان بدهی ها و مطالبات شرکت را مشخص کرده و باعث هدایت شرکت در مسیر برنامه ریزی های مالی شود. از دلایل اهمیت نقدینگی آنجا که‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد تحت‌ تأثیر برخوردهای‌ متفاوت‌ حسابداری درخصوص‌ معاملات‌ و رویدادهای‌ یکسان‌ در سطح‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ نیست‌، ارائـه‌ آن‌ قابلیت‌ مقایسه‌ جنبه‌ عملیاتی عملکرد مالی‌ واحدهای تجاری‌ مختلف‌ را افزایش‌ می‌دهد. زمانی که فعالیت های مالی در یک سازمان در جریان باشد و عملیاتی مانند سرمایه گذاری، تامین مالی، محاسبه مالیات و … در حال انجام باشد، گزارش با عنوان صورت جریان وجوه نقد تهیه می شود که اطلاعات کافی در این زمینه را برای یک زمان مشخص نشان می دهد.

نیک تدبیر-صورت جریان وجوه نقد

اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد در مقایسه‌ با صورت های‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌ دارای‌ مزایای‌ زیر است‌:

     • صورت های‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌، ممکن‌ است‌ تغییرات‌ مرتبط‌ با نقدینگی‌ و تداوم‌ فعالیت‌ را پنهان‌ کند. برای مثال‌، کاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ در وجه نقد موجود ممکن‌ است‌ به‌ خاطر افزایش‌ در موجودی‌ مواد و کالا یا بدهکاران‌ پنهان‌ بماند. بدین‌ ترتیب‌، واحدهای‌ تجاری‌ ممکن‌ است‌ علی‌رغم‌ گزارش‌ افزایش‌ سرمایه‌ در گردش‌، دچار مشکل‌ نقدینگی‌ شوند. به‌گونه‌ای مشابه‌، کاهش‌ در سرمایه‌ در گردش‌ لزوماً بیانگر کمبود نقدینگی‌ و خطر توقف‌ فعالیت‌ واحد تجاری نیست‌.
     • کنترل‌ وجوه نقد، یک‌ ویژگی‌ معمول‌ فعالیت‌ تجاری است‌ و یک‌ تکنیک‌ تخصصی‌ حسابداری‌ به‌ شمار نمی‌رود. بدین‌ لحاظ‌ جریان‌ وجوه نقد مفهومی است‌ که‌ در مقایسه‌ با تغییرات‌ در سرمایه‌ در گردش‌ از درک‌ و پذیرش‌ بیشتری برخوردار است‌.

     جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص میتوانید به بخش استاندارد های حسابداری و استاندارد صورت جریان وجوه نقد مراجعه نمایید

     نتایج قرعه کشی سامانه یکپارچه خودرو و رزرو

     نتایج قرعه کشی خودرو پس از به پایان رسیدن زمان مهلت ثبت نام و معمولا با فاصله یک الی دو روزه در سامانه یکپارچه خودرو قرار می‌گیرد. پس متقاضیان باید از طریق همان سامانه ای که اقدام به ثبت نام کرده بودند، منتظر نتایج قرعه کشی سامانه خودرو بوده و در صورت برنده شدن، وجه خودرو را واریز نمایند. برندگان قرعه کشی سامانه یکپارچه خودرو باید در زمان مقرر شده واریز وجه را انجام دهند چرا که در غیر این صورت علاوه بر ابطال امتیاز این دوره، به مدت دو دوره از ثبت نام مجدد محروم خواهند شد.

     در این مقاله از مجله همراه مکانیک علاوه بر اعلام نتایج قرعه کشی خودرو، اطلاعات کامل تری شامل زمان اعلام نتایج، نحوه مشاهده لیست برندگان قرعه کشی سامانه یکپارچه خودرو و نتیجه رزرو قرعه کشی خودرو به اطلاع خواهد رسید.

     میخوای بدون نگرانی، خودروی کارشناسی شده، با 100% ضمانت بدنه بخری؟ از همراه مکانیک کمک بگیر. خرید خودرو

     قبلا متقاضیان خرید خودرو برای ثبت نام و شرکت در قرعه کشی خودروسازان و مشاهده نتایج به سایت همان شرکت مراجعه می‌کردند اما با توجه به دستور ریاست جمهوری و وزارت صمت از تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1401 تمامی شرکت های خودروسازی ملزم به ارائه محصولات خود در سامانه یکپارچه شدند.

     نحوه مشاهده نتایج قرعه کشی خودرو

     با توجه به نکات گفته شده پیرامون زمان اعلام نتیجه قرعه کشی خودرو و آشنایی با شیوه ارائه محصولات خودروسازان در سامانه یکپارچه، حال دلایل اهمیت نقدینگی می دانیم که هر دو فرآیند ثبت نام و مشاهده نتایج قرعه کشی خودرو به صورت مشترک در سامانه یکپارچه خودرو انجام خواهد شد. با توجه به جدید بودن این سامانه و تغییرات احتمالی که ممکن است مکررا اتفاق بیفتد تصمیم به راهنمایی مشاهده نتایج قرعه کشی سامانه یکپارچه خودرو داریم. برای مشاهده نتیجه قرعه کشی خودرو باید مراحل زیر را انجام دهید:

     • برای مشاهده نتایج قرعه کشی ابتدا وارد سایت sale.iranecar.com شوید. ( روی آدرس سایت کلیک کنید)
     • بعد از ورود به سایت سامانه مشترک به وسط صفحه مراجعه کرده و روی گزینه نتایج قرعه کشی کلیک کنید.

     نتایج قرعه کشی سامانه یکپارچه خودرو

     • در صفحه باز شده دو راه برای مشاهده نتیجه قرعه کشی دارید: 1- وارد کردن کد ملی 2- وارد کردن کد پیگیری

     نتایج قرعه کشی سامانه یکپارچه خودرو

     پس از وارد کردن یکی از این دو و زدن تیک “من ربات نیستم” و کلیک روی “جستجو” نتیجه به شما اعلام خواهد شد. امیدواریم خوش شانس باشید!

     میخوای بدونی قیمت روز خودرو مورد نظرت چنده ؟ از همراه مکانیک کمک بگیر. قیمت خودرو

     نتایج قرعه کشی خودرو – مهر 1401

     اسامی برندگان چهارمین دوره قرعه کشی ایران خودرو در سایت این خودرو، از ساعت 10 روز سه شنبه 19 مهر از طریق سایت sale.iranecar.com در دسترس است. در این طرح به طور کلی 16000 خودرو از طرف شرکت ایران خودرو برای فروش فوق العاده و 11200 خودرو برای پیش فروشدر نظر گرفته شده است.

     نتایج قرعه کشی محصولات ایران خودرو در تاریخ 19 مهر ۱۴۰۱ اعلام و برندگان فروش فوق العاده و پیش فروش محصولات ایران خودرو اعلام شدند.

     نتایج قرعه کشی خودرو سامانه یکپارچه شهریور 1401

     نتیجه سومین قرعه کشی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شد و از طریق مراجعه به آدرس sale.iranecar.com/public/winners قابل مشاهده است.

     نکته مهم: طبق گزارشات دریافتی متقاضیان پس از وارد کردن اطلاعات ثبت نامی( کد رهگیری یا کد ملی) با پیغام ” مهلت مشاهده نتایج به اتمام رسیده است” روبرو می‌شوند. باید کمی صبر کرد تا اختلال سامانه برطرف شده و مجدد برای مشاهده نتیجه قرعه کشی خودرو تلاش کنید.

     نتایج رزرو قرعه کشی خودرو تیر 1401

     برندگان رزرو قرعه کشی مرحله دوم ایران خودرو از طریق سامانه فروشیکپارچه تخصیص خودرو به نشانی sale.iranecar.com اعلام شد.

     توجه داشته باشید که بعد از اعلام نتایج اصلی و مشخص شدن لیست برندگان قرعه کشی، متقاضیانی در لیست رزرو قرار گرفته تا درصورت عدم واریز وجه برندگان اصلی یا مغایرت در اطلاعات ثبت شده آن ها و ابطال درخواستشان، ظرفیت به برندگان رزرو اختصاص داده شود.

     نکته مهم: دقت داشه باشید که وضعیت رزرو در همان مرحله اول نتایج به شما اعلام شده و برای قطعی شدن رزرو بودن شما و تبدیل به برنده اصلی باید به پروفایل کاربری خود در زمان مشخص شده مراجعه کنید.

     زمان اعلام نتایج قرعه کشی سامانه یکپارچه خودرو

     با توجه به تغییر شیوه قرعه کشی خودرو و بالتبع تغییر شیوه مشاهده نتایج قرعه کشی که از اواخر اردیبهشت سال جاری انجام شد، دانستن زمان دقیق اعلام نتایج قرعه کشی خودرو حائز اهمیت است. دلیل اهمیت این موضوع زمان محدود واریز وجه خودرو در صورت برنده شدن در دلایل اهمیت نقدینگی قرعه کشی است و چه بسا در این بین به تعطیلات نیز برخورد کرده و کار برای تامین نقدینگی مورد نیاز سخت خواهد شد.

     به طور کل پس از گذشت دو دوره از اعلام نتیجه سامانه خودرو زمان دقیقی توسط مراجع برگزار کننده اعلام نشده و نمی‌توان زمان دقیق را برای منتشر کردن لیست برندگان قرعه کشی خودرو اعلام کرد؛ اما طبق مشاهدات قبلی بعد از انجام قرعه کشی با فاصله یک دلایل اهمیت نقدینگی الی دو روزه می‌توان نتایج را مشاهده کرد.

     اگرچه در اولین دوره اعلام نتایج برگزاری قرعه کشی خودرو شاهد اختلالات بسیاری از جمله تاخیر در اعلام نتایج، نمایش اشتباه وضعیت برنده شدن یا نشدن متقاضی و تناقض های متنوعی بودیم؛ تا جایی که وزارت مجبور شد به ظرفیت رزرو هم خودرو اختصاص دهد اما در دومین دوره این مشکلات به حداقل رسید.

     دلایل اهمیت نقدینگی

     زمستان امسال برای جبران بخشی از ناترازی گاز، می‌توان مانند سال گذشته با محاسبه پلکانی گازبها، علاوه بر ایجاد عدالت در پرداخت یارانه به هر خانوار، بخشی از ناترازی گاز را با کاهش مصرف جبران کرد.

     یارانه کدام خانوارها از آذرماه حذف می شود؟ | پرداخت یارانه نقدی متوقف شد!

     تاکنون ۴ مرحله یارانه نقدی نیز برای سرپرستان خانوار واریز شده است. یارانه نقدی شهریور هم به حساب ها واریز می شود. طرح توزیع کوپن به جای یارانه نقدی قرار است اجرایی شود. در شهریور ماه پیشنهاد رسمی کالابرگ به جای یارانه نقدی قرار بود ارائه شود. گفته شده طرح کالا برگ به جای یارانه نقدی احتمالا از پایان سال اجرایی شود.

     یارانه نقدی

     ایران را می‌توان بزرگترین پرداخت‌کننده یارانه سوخت در جهان دانست. ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی سهمی معادل ۱۶ درصد از یارانه انرژی جهان را به خود اختصاص داده بود.

     در حالی که مجموع یارانه انرژی پرداخت شده در جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، کمی بیش از ۱۸۱ میلیارد دلار بوده، ایران در مجموع آن سال ۲۹.۶ میلیارد دلار یارانه به بخش انرژی پرداخت کرد.

     از سوی دیگر، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ نیز نشان می‌دهد، ایرانی‌ها بیش از ۱.۶ هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان دریافت کرده‌اند که از این میزان ۱.۴ هزار هزار میلیارد تومان مربوط به بخش‌های مختلف انرژی از گاز طبیعی تا فرآورده‌های نفتی و آب و برق است.

     در واقع حدود ۹۰ درصد از یارانه پنهانی که در سال گذشته در ایران پرداخت شده مربوط به بخش انرژی است که در گاز عددی معادل ۹۸۰ هزار میلیارد تومان و در بخش فرآورده‌های نفتی نیز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

     ۱.۶ هزار هزار میلیارد تومان در واقع ۲.۵ برابر عملکرد بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ است. همچنین این عدد معادل ۴۶ درصد از حجم نقدینگی کشور در آن سال به شمار می‌رود.

     بررسی‌ها نشان می‌دهد، ایرانی‌ها درمجموع معادل۶.۳ میلیون بشکه نفت در روز انرژی مصرف می‌کنند. عددی که به آسانی قابلیت صرفه‌جویی ۵۰ درصدی را دارا است. در کنار این یارانه عظیمی که به دلیل فاصله قیمتی در ایران با میانگین جهانی وجود دارد، بدمصرفی در انرژی نیز باعث شده تا نگرانی‌ها نسبت به واردات انرژی بیشتر شود.

     این موضوع علاوه بر سوخت‌های مایع مانند بنزین در خصوص گاز نیز حکمفرما است. در حال حاضر ایران ظرفیت تولید روزانه بیش از یک میلیارد متر مکعب گاز را دارا است. با این حال تولید گاز شیرین کشور روزانه تا ۸۶۰ میلیون متر مکعب در روز برآورد می‌شود. اعدادی که در مقیاس جهانی، به اندازه مصرف چند کشور است اما به تنهایی در ایران سوزانده می‌شود.

     در زمستان سال گذشته ایرانی‌ها در بخش خانگی به طور میانگین ۶۵۰ میلیون متر مکعب در روز گاز سوزاندند. این رقم در برخی روزها تا بالای ۷۲۰ میلیون متر مکعب در روز نیز بالا رفت.

     در واقع اگر جریمه مشترکان پر مصرف در سال گذشته انجام نمی‌شد این رقم ممکن بود بالاتر باشد. بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، پس از اجرای این طرح در زمستان سال گذشته، میزان مصرف ۵۰ درصد از پله ششم به بالا کاهش یافت و این دسته از مشترکان مشمول پاداش صرفه‌جویی تا ۱۲۰ هزار تومان شده‌اند. نکته مهم آن است که هرچند تعرفه گاز افزایش پیدا کرد اما هنور با قیمت ارزش گاز فاصله دارد.

     از سوی دیگر آنگونه که وزیر نفت نیز بر آن تاکید دارد، بیشترین یارانه انرژی را مشترکان پرمصرف دریافت می‌کنند که نشان‌دهنده آن است عدالت اجتماعی رعایت نشده است، با این حال مبنای افزایش تعرفه گاز مشترکان پرمصرف قیمت گاز صادراتی نیست و خیلی پایین‌تر از آن است و به‌صوت پلکانی محاسبه می‌شود.

     با نزدیک شدن به ماه‌های سرد سال و افزایش مصرف گاز در کشور، دوباره نگرانی‌ها نسبت به ناترازی گاز در زمستان امسال مطرح است.

     در حال حاضر، تقریبا ۳۷ درصد مصرف گاز کل کشور در بخش گاز خانگی و تجاری است و این میزان به صورت میانگین سالانه است و در زمستان و فصل‌های سرد سال این نسبت مصرف گاز به مراتب بالاتر از ۵۰ درصد کل مصرف کشور است. بنابراین سیاست بهینه در این زمینه تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف به خصوص در بخش خانگی و تجاری است.

     البته نگاهی به آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش خانگی در تمام موارد پرمصرف نیست و حدود ۶۳ درصد از مشترکان بخش خانگی در پله‌های یک تا سه محاسبه قیمت گاز قرار دارند. در واقع ۶۳ درصد از جمعیت، الگوی مصرف گاز را رعایت می‌کنند.

     این ۳ پله، در زمستان سال گذشته نیز جریمه‌ای پرداخت نکردند و تعرفه گاز آنها مانند سال ۱۳۹۹ محاسبه شد. حدود ۲۵.۵ درصد از مشترکان بخش خانگی نیز در پله‌های ۴ و ۵ قرار دارند که افزایش قیمت گازبها برای آنها بسیار ناچیز بوده است. در واقع حدود ۸۷ درصد از جمعیت با کمترین انحراف معیار از الگو، گاز را مصرف کرده‌اند.

     از سوی دیگر، پرمصرف‌ها در حوزه گاز جزو دهک‌های بالای جامعه هستند تا آنجا که در بررسی شهر تهران ۸۰ درصد مشترکان بدمصرف که تا آخرین پله بالا رفته‌اند، در مناطق ۱، ۲ و ۳ شهری زندگی می‌کنند و در مجموع مناطق شمالی بیش از ۹۳ درصد پرمصرف‌ها را در خود جای داده است.

     همچنین با محاسبه‌ای ساده مشخص می‌شود که مشترکان پرمصرف گازی کمتر از ۱۳ درصد کل مشترکین هستند ولی مصرف آنها به صورت میانگین بین ۵ تا ۶ برابر یک مشترک با مصرف عادی است یعنی به تنهایی این بخش به اندازه کل ۸۷ درصد مشترکین دیگر گاز مصرف می‌کنند.

     بنابراین مسئله اصلی در مسئله بهینه‌سازی، کنترل و مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف است که از طریق اعمال سیاست‌های قیمتی می‌توان مصرف آنها را کاهش داد.

     بنابراین الگوی اصلی در این نقطه، تمرکز بر مشترکان پرمصرف و افزایش نمایی قیمت مصرف گاز به ازای پلکان بالاتر از الگوی بهینه مصرف است که به آن مدل تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها گفته می‌شود.

     در این روش مشترکان با مصرف در الگوی بهینه، با هیچ افزایش قیمتی مواجه نخواهند شد و تنها افزایش و واقعی سازی قیمت متوجه مشترکان پرمصرف خواهد بود که هم در بحث عادلانه کردن استفاده از یارانه‌ها، این مدل تعرفه گذاری، مدل مناسبی است؛ هم در کاهش مصرف و بهینه‌سازی مصرف که از طریق واقعی سازی تعرفه به وقوع می‌پیوندد.

     سال گذشته، پس از چندین سال پیگیری موضوع اجرای طرح تعرفه‌گذاری پلکانی مشترکان پرمصرف (IBT)، دلایل اهمیت نقدینگی وزارت نفت دولت سیزدهم در آذر ۱۴۰۰ فاز اول حذف یارانه مشترکان پرمصرف را اجرایی کرد که نتیجه آن کاهش مصرف روزانه ۲۵ میلیون مترمکعبی مصرف مشترکان پرمصرف نسبت به سال ۱۳۹۹ شد که نشان از اهمیت بسیار بالای اصلاحات قیمتی برای مشترکان پرمصرف دارد.

     امسال نیز با توجه به ناترازی گاز در کشور، می‌توان این اقدام را ادامه داد و با اعمال جریمه برای مشترکان پرمصرف گاز، بهینه‌سازی را اجرایی کرد؛ موضوعی بر اساس قانون بودجه سال جاری، منع قانونی ندارد.

     طبق بند (ک) تبصره (۱۵) قانون بودجه ۱۴۰۱؛ اصلاح هزینه گاز خانگی باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که عمده مردم کم‌مصرف (پله‌های ۱ تا ۳) هیچ‌گونه افزایش قیمتی را در قبض ماهیانه خود نداشته و حتی مقداری نیز از هزینه آن‌ها کاسته شود.

     پله‌های میانی (۴ تا ۷) افزایش معقول در حدود ۱۰۰ درصدی را تجربه کنند و در نهایت مشترکین پرمصرف (پله‌های ۸ تا ۱۲) افزایشی ۱۰ تا ۲۰ برابری را در قبوض گاز خود داشته باشند، به‌گونه‌ای که پرمصرف‌ترینِ آن‌ها (پله ۱۲) گاز را با قیمت غیریارانه ای و برابر با ارزش تجاری آن دریافت کند. علاوه بر آن جریمه نیروگاه‌هایی که بالاتر از الگوی مصرف قرار دارند، نیز که سال گذشته اجرا نشد، امسال می‌تواند بخشی از مصرف را مدیریت کند.

     فرمول اشتباه در دهک‌بندی برای کالابرگ و یارانه

     نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر این اطلاعات بخش عمده‌ای از مجموعه‌ها و دستگاه‌ها به پایگاه رفاه جامع ایرانیان به صورت آفلاین یا غیر برخط ارائه شده است. یعنی ارتباط برخط وجود ندارد و داده‌های آنان مربوط به ۶ ماه تا دو سال قبل است.

     محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه فرمول محاسباتی دهک‌بندی خانوارها برای دریافت یارانه کاملا اشتباه است، ادامه داد: فرمول محاسبه دهک‌بندی‌ها باید بازنگری شود. شاخص‌های ارزیابی برای بررسی دهک‌ها باید بر اساس داده‌های واقعی باشد و نباید صرفا مبنای درآمدی، ملاک عمل قرار گیرد.

     پورابراهیمی افزود: برای مثال، فردی به بنده مراجعه کرده است و می‌گوید خودم معلم و همسرم نیز شاغل است و یارانه ما حذف شده است. وی توضیح داد که درست است من و همسرم هر دو شاغل هستیم، اما دو فرزند معلول داریم و درآمد ما با هزینه‌هایمان هم‌خوانی ندارد.

     وی ادامه داد: همچنین فردی مراجعه کرده و می‌گوید که من نماینده کشاورزان در پرداخت قبوض آب و برق چاه هستم و به همین دلیل، کل مبالغ کشاورزان دیگر هم در حساب من متمرکز شده است تا قبوض را پرداخت کنم و یارانه من را حذف کردند. باید محاسبه شود که آیا این حجم از نقدینگی برای خود کشاورز است یا خیر و سپس درباره اعطا یا عدم اعطای یارانه وی تصمیم گرفته شود.

     حدود ۹۰ درصد جمعیت کشور مشمول یارانه نقدی هستند

     زری‌باف در بخش نخست سخنانش، آخرین آمار از وضعیت یارانه نقدی در کشور را اعلام و اظهار کرد: بر اساس آخرین وضعیت محاسبه مشمولین یارانه در مردادماه ۱۴۰۱ توسط پایگاه رفاه ایرانیان، از بین حدود ۸۶ میلیون نفر جمعیت کل کشور، حدود ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار معادل ۷۷ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر به عنوان مشمول به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها معرفی شده‌اند (معادل ۸۹٫۹ درصد جمعیت کشور).

     مشمولین جدید یارانه نقدی چند نفر هستند؟

     وی افزود: از این میزان حدود ۸۰۰ هزار خانوار مشمول یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار مشمول یارانه ۳۰۰ هزار تومانی هستند. از بین ۷ میلیون جامانده که شامل انصرافی‌های قدیم، محذوفین قدیم و افرادی است که به هر دلیلی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی دریافت نمی کردند، تعداد کل ثبت‌نامی‌های جدید (پس از اردیبهشت ۱۴۰۱) حدود دومیلیون و ۷۰۰ هزار نفر هستند که حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از این افراد در جمع مشمولین فعلی حاضر هستند.

     هم چنین از بین محذوفین جدید یارانه در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اقدام به ثبت اعتراض کردند که در وسع سنجی تیر ماه یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در جمع مشمولین تیرماه یارانه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها دلایل اهمیت نقدینگی معرفی شدند.

     علت حذف برخی مددجویان نهادهای حمایتی از یارانه نقدی چه بود؟

     وی در پاسخ به پرسشی با این مضمون که «برخی افراد تحت پوشش بنیاد شهید، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و … به دلیل دهک بندی پایگاه رفاه ایرانیان از خدماتی که از این نهادها دریافت می‌کرده‌اند حذف شده‌اند و بعد از مراجعه به این نهادها، به وزارت رفاه و پایگاه رفاه ایرانیان ارجاع شده‌اند تا برای بهره‌مندی مجدد از خدمات، دهک خود را تغییر دهند. ماجرا چه بوده است؟» گفت: پایگاه رفاه ایرانیان در هیچ کدام از تصمیمات نهادهای مذکور مبنی بر حذف ارائه خدمات به برخی از افراد تحت پوشش این نهادها، نه در لایه کارشناسی و نه در لایه اجرایی طرف همکاری و مشورت نبوده است.

     سرپرست پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: وسع (دهک) افراد به عنوان اطلاعات تولیدی پایگاه رفاه ایرانیان صرفاً در صورت درخواست در اختیار همه دستگاه‌های اجرایی علاقه‌مند قرار خواهد گرفت و دستگاه‌ها تماماً با اختیار و مسئولیت خود می‌توانند از این اطلاعات استفاده کنند. به‌عبارت‌دیگر، ضمن دفاع از منطق وسع سنجی، تعیین محدوده اقشار دریافت کننده حمایت و اقشار حذف شده، با مشورت پایگاه رفاه نبوده و تصمیم مستقل و مختارانه دستگاه‌هایی اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی و … بوده است.

     زری‌باف با بیان اینکه متأسفانه در موارد معدودی مشاهده شده است که برخی دستگاه‌های اجرایی از دهک اعلامی به عنوان جایگزین تمامی فرایندهای شناسایی و خدمت‌رسانی خود استفاده کرده‌اند و پاسخگویی به متقاضیان خود را به بهانه دهک بندی به پایگاه رفاه ایرانیان ارجاع داده‌اند تأکید کرد: بدیهی است دهک افراد به صورت دستی قابل تغییر نیست؛ فلذا ارجاع معدود برخی متقاضیان این نهادها که اکثراً از اقشار خاص و نیازمند حمایت جامعه هستند به یک نهاد دیگر که از اساس از تصمیمات نهاد متولی بی‌اطلاع است اقدام صحیحی به نظر نمی‌رسد.

     چند نفر از جمعیت کشور یارانه نقدی دریافت می‌کنند؟

     مجتبی زری‌باف سرپرست پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ارتباط پایگاه رفاه ایرانیان با پرداخت یارانه‌های نقدی گفت:‌ پیرو مصوبه مجلس شورای اسلامی در بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، هیئت دولت و ستاد تنظیم بازار در تفسیر اقشار و دهک‌های پردرآمد مندرج در این تبصره تصمیم گرفت تا ماهیانه به خانوارهای دهک‌های یک تا سه، به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، دهک‌های چهار تا ۹ به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان پرداخت و دهک ۱۰ را حذف کند.

     وی با بیان اینکه وظیفه شناسایی به عهده پایگاه رفاه ایرانیان است تا بر مبنای وسع سنجی خود این دهک‌ها را معرفی کند گفت: لازم به تأکید است در این سیاست پایگاه رفاه ایرانیان صرفاً مجری شناسایی دهک‌ها بوده است.

     به طور همزمان پیشنهادات کارشناسی و مبتنی بر داده به منظور تدقیق انتخاب گروه‌های هدف از سوی این پایگاه به هیئت دولت ارائه شده است که به طور کلی می‌توان آن را در تغییر مبنا از دهک‌بندی به صدک‌بندی خلاصه کرد.

     حدود ۹۰ درصد جمعیت کشور مشمول یارانه نقدی هستند

     زری‌باف در بخش نخست سخنانش، آخرین آمار از وضعیت یارانه نقدی در کشور را اعلام و اظهار کرد: بر اساس آخرین وضعیت محاسبه مشمولین یارانه در مردادماه ۱۴۰۱ توسط پایگاه رفاه ایرانیان، از بین حدود ۸۶ میلیون نفر جمعیت کل کشور، حدود ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار معادل ۷۷ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر به عنوان مشمول به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها معرفی شده‌اند (معادل ۸۹٫۹ درصد جمعیت کشور).

     مشمولین جدید یارانه نقدی چند نفر هستند؟

     وی افزود: از این میزان حدود ۸۰۰ هزار خانوار مشمول یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار مشمول یارانه ۳۰۰ هزار تومانی هستند. از بین ۷ میلیون جامانده که شامل انصرافی‌های قدیم، محذوفین قدیم و افرادی است که به هر دلیلی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی دریافت نمی کردند، تعداد کل ثبت‌نامی‌های جدید (پس از اردیبهشت ۱۴۰۱) حدود دومیلیون و ۷۰۰ هزار نفر هستند که حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از این افراد در جمع مشمولین فعلی حاضر هستند.

     هم چنین از بین محذوفین جدید یارانه در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اقدام به ثبت اعتراض کردند که در وسع سنجی تیر ماه یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در جمع مشمولین تیرماه یارانه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها معرفی شدند.

     تکلیف جاماندگان و ثبت‌نامی‌های جدید یارانه نقدی

     تعیین تکلیف واریز معوقات خانوارهای مشمول شده جدید بر عهده سازمان هدفمندی است

     او گفت: برخی افراد جامانده به دلایل مختلف هنوز امکان ثبت‌نام پیدا نکرده‌اند. ثبت‌نام افراد جامانده و انصرافی‌های قبل، توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و از طریق درگاه my.gov.ir صورت می‌پذیرد.

     پس از ثبت‌نام، اطلاعات خانوارهای ثبت‌نامی توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای پایگاه رفاه ایرانیان ارسال شده و در اولین دور بعدی واریز یارانه، مورد وسع سنجی فوری قرار گرفته و در صورت حضور در دهک‌های ۱ تا ۹، سرپرستان خانوارهای مشمول برای واریز یارانه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها معرفی می‌شوند.

     زری‌باف درباره خانوارهایی که اخیراً مشمول شده و معوقات خود را دریافت نکرده‌اند و همچنین درباره تکلیف رفع مسدودی یارانه‌ها گفت: تمامی امور اجرایی مربوط به واریز یارانه‌ها، ازجمله پرداخت معوقات مشمولین، تعیین تکلیف مبالغ مسدودی در حساب سرپرست خانوار، رفع مشکل واریز مبالغ کمتر از تعداد اعضای خانوار و … توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها صورت می‌پذیرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.