ابزارهای مالی متعارف (سنتی)


در ابتدا باید از دانش مالی تعریفی داشته باشیم اما چون دانش مالی گسترده میباشد باید کارکرد های آن را مرور کنیم. به صورت مختصر دانش مالی واسطه گری وجوه میان متقاضیان و دارندگان به همراه پوشش ریسک می باشد. ساده ترین نوع واسطه گری بانک میباشد. هرچه دانش مالی کامل تر میشود ، ابزار مورد استفاده نیز دقیق تر و کامل تر میشوند. نظام مالی میتواند بر اساس کشور یا نهاد ها یا زیر بخش های ابزارهای مالی متعارف (سنتی) مالی باشد. برای بررسی یک نظام مالی باید ابزار های مالی ، نهاد های مالی ، بازار های مالی ، نهاد های ناظر و قوانین و مقررات مورد مطالعه قرار بگیرند. حوزه های مالی به چهار قسمت سرمایه گذاری و تامین مالی ، مدیریت ریسک و بیمه ، نهاد ها و ابزار های مالی و مالی شرکتی تقسیم بندی میشود. سنتی ترین شکل نظام مالی واسطه گری وجوه میباشد. واسطه گری وجوه دنبال این است که منابع را از یک فرد یا جمعی به یک فرد یا جمع دیگر انتقال دهد. سرمایه گذاری و تامین مالی همین موضوع را دنبال میکند. این حوزه در ایران کاربرد زیادی دارد و اکثر فعالان اقتصادی در این حوزه فعالیت میکنند. حوزه ی مدیریت ریسک ، حوزه ای جدید میباشد. بازار کارش به اندازه ی سرمایه گذای و تامین مالی نیست. در ایران جای پیشرفت زیادی دارد. حوزه هایی که در سراسر دنیا وجود دارد که هنوز در ایران استفاده نشده است. تقسیم بندی دانش مالی بر اساس رفتار های مالی : افراد با اهداف مختلف از دانش مالی استفاده میکنند. این اهداف میتواند شخصی باشد ، برای شرکت باشد ، برای دولت باشد ، تصمیماتی با اثرات اجتماعی باشد و تصمیماتی خارج از قواعد متعارف باشد.
ارتباط این طبقه بندی با طبقه بندی گفته شده در این است که فردی که تصمیمات مالی شخصی میگیرد از ابزار های مختلف استفاده میکند یا باید با نهاد های ناظر آشنا باشد. پس این دو طبقه بندی در کنار یکدیگرهستند. تصمیمات مالی با اثرات اجتماعی حوزه ای جدید میباشد. خیریه ها جزء این حوزه میباشد. یعنی هم سودی برای شرکت دارد و هم سودی برای جامعه دارد. بعضی مواقع رفتار هایی دیده میشود که نمیتوان با قواعد مالی آن را تحلیل کرد. در این مواقع فرد یا شرکت یا دولت در حال استفاده از مالی رفتاری میباشد. در شرایط خاص امکان دارد که از قواعد موجود استفاده نشود. ابزار ابزارهای مالی متعارف (سنتی) های سنتی سرمایه گذاری و تامین مالی مانند سهام ، اوراق بدهی ، تسهیلات و … در بازار وجود دارد اما برای سرمایه گذاری بعضی مواقع نیاز هست که از ابزار های جدید استفاده کرد. برای سرمایه گذاری باید یک سبد سرمایه گذاری ایجاد کرد. سبد سرمایه گذاری هرچه دقیق تر چیده شود میزان ریسک کاهش می یابد. یکی از حوزه های پردکاربرد در بازار سرمایه این است که کارایی بازار را بدست آوریم. اگر بازار کارا نباشد باید با سیاست گذاری های جدید بازار را کارا کنیم. تشخیص اینکه بازار حباب دارد یا نه ، حوزه ی بسیار جذابی میباشد و در سراسر دنیا قابل استفاده میباشد. این تشخیص به ما کمک میکند که از اثرات حباب جلوگیری کنیم و یا به نوعی خود را برای آن آماده کنیم. در بازار سرمایه انواع و اقسام قیمت گذاری داریم به همین علت این حوزه میتواند مفید و پر طرفداری باشد.حوزه ی ساختار زمانی نرخ بهره در زمان خرید و فروش به ما کمک میکند. به همین علت این حوزه بسیار کاربرد دارد. مدیریت ریسک و بیمه ریسک را میتوان در چند حوزه مورد بررسی قرار داد. اولین حوزه ، حوزه ی نهاد مالی میباشد.ریسک ها در نهاد های مالی بسته به جایی که امکان دارد رخ دهد به ریسک اعتباری ، بازاری ، نقدینگی و عملیاتی تقسیم میشود. بانک ها ، شرکت های تامین مالی ، بیمه و … جزء نهاد های مالی حساب میشوند و هر کدام ریسک های مخصوص به خودشان را دارند. به طور مثال امکان دارد فرد از بانک وام بگیرد اما پول را
برنگرداند یا در ریسک بازاری شاهد نوسان قیمت هستیم یعنی فرد با قیمت بالا میخرد و مجبور است باقیمت پایین بفروشد. بنابراین برای پوشش ریسک های مختلف ، مدل های مختلفی موجود میباشد. ریسک عملیاتی خیلی خطرناک میباشد و بعضی مواقع امکان دارد از اختیار آن حوزه ی مالی خارج شود. به همین دلیل دارای مدل های بسیار پیچیده میباشد. دومین حوزه ، حوزه ی ریسک در بازار سهام میباشد. ریسک بازار سهام و ریسک بازاری یکی میباشد اما به دلیل اهمیت ریسک بازار سهام ، به صورت جداگانه مطالعه میشود. در این حوزه میزان سود نسبت به ریسک مقایسهمیشود و در نهایت تصمیم گرفته میشود که آیا نسبت به ریسک موجود این سود خوب است یا نه. بحث بعدی در این حوزه ارزش در معرض خطر میباشد. این حوزه بسیار پرکارد و جذاب میباشد و میتوان آنرا به راحتی مورد مطالعه قرار داد به دلیل اینکه در سراسر دنیا مورد استقبال قرار گرفته است. حوزه ی بعدی پوشش ریسک ، پوشش با ابزار های مشتقه میباشد و آخرین حوزه نیز ، پوشش ریسک به بیمه میباشد. کسانی که در این حوزه فعالیت با مدل های خاص این حوزه روبرو هستند چون مدل های ریاضی مخصوص به خود را دارد. نهاد ها و ابزار های مالی انواع نهاد مالی مانند بانک ، شرکت های تامین سرمایه ، انواع صندوق ها ، شرکت های سرمایه گذاری و سبدگردانی ، شرکت های فاکتورینگ و … بعضی نهاد ها هنوز وارد ایران نشدند. به طور مثال در سراسر دنیا دو شرکت بزرگ با هم ترکیب میشوند و یکمحصول بزرگ را ارائه میدهند. به طور مثال ترکیب شرکت های سونی و اریکسون که محصول تلفن سونی اریکسون را ارائه دادند و بعد از ارائه دادن هر کدام دوباره به حوزه ی فعالیت خود برگشتند و ادامه فعالیت دادند. انواع ابزار های مالی نوین مانند قرارداد های آتی ، معاوضه و اختیار. مفاهیم و استراتژی های یک موضوع مورد بحث است و قیمت گذاری نیز موضوع جداگانه ای است که باید به آن پرداخت. ابزار های مالی حوزه ای با جزئیات بالا میباشد. اگر به جزئیات آن گرداخته نشود ، کارایی خود را به صورت مطلوب ندارد. حوزه ی بعدی که در نهاد ها و ابزار های مالی مورد مطالعه و استفاده قرار میگیرد ، مهندسی مالی میباشد.مهدنسی مالی معمولا ترکیب ابزار ها و ایجاد ابزار های جدید میباشد. مالی شرکتی هر آنچه که شرکت نیاز به خدمات مالی دارد در این حوزه مورد بحث قرار میگیرد و شامل سرمایه گذاری منابع،تامین منابع ( اخد تسهیلات ، انتشار سهام یا اوراق) ، مدیریت نقدینگی و تدوین صورت های مالی و بودجهریزی میباشد. مالی رفتاری
هر آنچه که دانش مالی نمیتواند آن را تحلیل کند در این حوزه قرار میگیرد. این حوزه الگو های مخصوص به خود را دارد. بعضی رفتار ها ، رفتار شخصی میباشد به طور مثال بررسی میشود که فرد خاص به دلیل روحیاتی که دارد در این حوزه ها ورود پیدا میکند و فعالیت میکند. رفتار بعدی ، رفتار گله ای میباشد یعنی مردم نسبت به اتفاقی که افتاده با هم واکنش نشان میدهند. مثلا بعضی مواقع همه میدانند یک سهم ، سهم چندان مطلوبی نیست اما چون همه آن را میخرند ما هم آنرا میخریم. بعضی مواقع این اتفاق جواب میدهد و سود مطلوبی هم میدهد. البته نکته ی این تحلیل در این میباشد که کی ورود پیدا کنیم و کی خروج تا بیشترین سود را دریافت کنیم. رفتار بعدی ، رفتار احساسی میباشد. بعضی مواقع چون بازار در حال نزول میباشد همه ی سهم ها صف فروشمیشوند حتی سهم هایی که از لحاظ تحلیل بنیادی بسیار خوب میباشد و بسیار آینده دارد.رفتار ماندگار ، رفتاری است با تعصب یعنی فرد نسبت به اوضاع مختلف با تعصب برخورد میکند. به طور مثالفرد در گذشته ثروتمند و الان ورشکسته شده است اما همچنان به اندازه ی زمان ثروتمندی هزینه ی ماهیانهدارد. رفتار بعدی ، رفتار خویش محور است. بعضی مواقع هر کس هرچیزی میگوید به حرف آن ها گوش نمیدهیم چون احساس میکنیم که تحلیلی که داشته ایم بسیار مطلوب میباشد. بعضی رفتار ها ، رفتار های زمانی میباشد. به طور مثال اخر هفته بازار سهام منفی میشود و چون خریداران از این میترسند که امکان دارد هفته ی بعد اتفاقی رخ دهد که بازار منفی شود از الان سهم هایم را میفروشم. حتی برای ماه اول سال هم مردم رفتار خاص خود را دارند. سیر مطالعاتی:
برای آشنایی با مفاهیم اولیه مدیریت مالی کتاب های مدیریت مالی سی پارماسیون، تی سوبرامانیان و مدیریتسرمایه گذاری S.S.KAPTAN پیشنهاد میشود. در لایه ی بعدی برای مطالعه از کتاب هایی که با عنوان اکونومیک فاینَنشال هستند ، مطالعه شود. این کتاب ها ، کتاب هایی روان هستند و بُعد ریاضی قوی ای ندارند. برای دور سوم سیر مطالعاتی کتاب هایی که مطالعه میشود کتاب هایی است که از لحاظ کمی بازار را مورد مطالعه قرار میدهند. کتاب پیشنهادی برای این لایه Quantitative Financial Economics توسط Keith Cuthbertson , Dirk Nitzsche میباشد. این کتاب در سطح ارشد و دکتری است.بعد از تکمیل سیر مطالعاتی میتوان حوزه ی مورد علاقه را انتخاب کرد و به صورت تخصصی وارد آن شد و مطالعه کرد. برخی منابع مفید شامل جان هال برای مشتقات و Corporate Financial توسط فرانسیس کلاوس. برای حوزه ی مالی بیمه کتاب های نویسندگان شِلدون لین ، روسِی و تی سِی پیشنهاد میشود. بعد از انتخاب حوزه ی تخصصی باید روش را انتخاب کنیم و نسبت به این دو کتاب های مخصوص را بخوانیم. «پایان»

مالی را از کجا شروع کنم؟

درسگفتاری از دکتر حسن کیائی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

ابزارهای مالی متعارف (سنتی) بوسیله پیشگامان دنیای مالی به روز رسانی شده در مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 0

دکتر حسن کیائی،عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) ضمن حضور در مدرسه تابستانه مالی سال ۱۳۹۹ به ارائه ای درباره آشنایی با دانش مالی و سیرهای مطالعاتی پیشنهادی برای علاقمندان و دانشجویان این حوزه پرداختند که متن این سخنرانی جهت استفاده همراهان گرامی پیشگامان دنیای مالی منتشر می شود.

(توجه: این درسگفتار مطابق با محاوره استاد محترم پیاده سازی شده است.مخاطبین محترم میتوانند فایل جزوه مکتوب و فایل ارائه درس را از طریق بخش های مربوط در سایت دریافت نمایند)

تعریف دانش مالی

در ابتدا باید از دانش مالی تعریفی داشته باشیم اما چون دانش مالی گسترده میباشد باید کارکرد های آن را مرور کنیم. به صورت مختصر دانش مالی واسطه گری وجوه میان متقاضیان و دارندگان به همراه پوشش ریسک می باشد. ساده ترین نوع واسطه گری بانک میباشد. هرچه دانش مالی کامل تر میشود ، ابزار مورد استفاده نیز دقیق تر و کامل تر میشوند.

نظام مالی میتواند بر اساس کشور یا نهاد ها یا زیر بخش های مالی باشد. برای بررسی یک نظام مالی باید ابزار های مالی ، نهاد های مالی ، بازار های مالی ، نهاد های ناظر و قوانین و مقررات مورد مطالعه قرار بگیرند.

حوزه های مالی به چهار قسمت سرمایه گذاری و تامین مالی ، مدیریت ریسک و بیمه ، نهاد ها و ابزار های مالی و مالی شرکتی تقسیم بندی میشود.

سنتی ترین شکل نظام مالی واسطه گری وجوه میباشد. واسطه گری وجوه دنبال این است که منابع را از یک فرد یا جمعی به یک فرد یا جمع دیگر انتقال دهد. سرمایه گذاری و تامین مالی همین موضوع را دنبال میکند. این حوزه در ایران کاربرد زیادی دارد و اکثر فعالان اقتصادی در این حوزه فعالیت میکنند.

حوزه ی مدیریت ریسک ، حوزه ای جدید میباشد. بازار کارش به اندازه ی سرمایه گذای و تامین مالی نیست. در ایران جای پیشرفت زیادی دارد. حوزه هایی که در سراسر دنیا وجود دارد که هنوز در ایران استفاده نشده است.

تقسیم بندی دانش مالی بر اساس رفتار های مالی :

افراد با اهداف مختلف از دانش مالی استفاده میکنند. این اهداف میتواند شخصی باشد ، برای شرکت باشد ، برای دولت باشد ، تصمیماتی با اثرات اجتماعی باشد و تصمیماتی خارج از قواعد متعارف باشد.
ارتباط این طبقه بندی با طبقه بندی گفته شده در این است که فردی که تصمیمات مالی شخصی میگیرد از ابزار های مختلف استفاده میکند یا باید با نهاد های ناظر آشنا باشد. پس این دو طبقه بندی در کنار یکدیگرهستند. تصمیمات مالی با اثرات اجتماعی حوزه ای جدید میباشد. خیریه ها جزء این حوزه میباشد. یعنی هم سودی برای شرکت دارد و هم سودی برای جامعه دارد.

بعضی مواقع رفتار هایی دیده میشود که نمیتوان با قواعد مالی آن را تحلیل کرد. در این مواقع فرد یا شرکت یا دولت در حال استفاده از مالی رفتاری میباشد. در شرایط خاص امکان دارد که از قواعد موجود استفاده نشود.

ابزار های سنتی سرمایه گذاری و تامین مالی مانند سهام ، اوراق بدهی ، تسهیلات و … در بازار وجود دارد اما برای سرمایه گذاری بعضی مواقع نیاز هست که از ابزار های جدید استفاده کرد.

برای سرمایه گذاری باید یک سبد سرمایه گذاری ایجاد کرد. سبد سرمایه گذاری هرچه دقیق تر چیده شود میزان ریسک کاهش می یابد. یکی از حوزه های پردکاربرد در بازار سرمایه این است که کارایی بازار را بدست آوریم. اگر بازار کارا نباشد باید با سیاست گذاری های جدید بازار را کارا کنیم. تشخیص اینکه بازار حباب دارد یا نه ، حوزه ی بسیار جذابی میباشد و در سراسر دنیا قابل استفاده میباشد. این تشخیص به ما کمک میکند که از اثرات حباب جلوگیری کنیم و یا به نوعی خود را برای آن آماده کنیم.

در بازار سرمایه انواع و اقسام قیمت گذاری داریم به همین علت این حوزه میتواند مفید و پر طرفداری باشد.حوزه ی ساختار زمانی نرخ بهره در زمان خرید و فروش به ما کمک میکند. به همین علت این حوزه بسیار کاربرد دارد.

مدیریت ریسک و بیمه

ریسک را میتوان در چند حوزه مورد بررسی قرار داد. اولین حوزه ، حوزه ی نهاد مالی میباشد.ریسک ها در نهاد های مالی بسته به جایی که امکان دارد رخ دهد به ریسک اعتباری ، بازاری ، نقدینگی و عملیاتی تقسیم میشود. بانک ها ، شرکت های تامین مالی ، بیمه و … جزء نهاد های مالی حساب میشوند و هر کدام ریسک های مخصوص به خودشان را دارند. به طور مثال امکان دارد فرد از بانک وام بگیرد اما پول را
برنگرداند یا در ریسک بازاری شاهد نوسان قیمت هستیم یعنی فرد با قیمت بالا میخرد و مجبور است باقیمت پایین بفروشد. بنابراین برای پوشش ریسک های مختلف ، مدل های مختلفی موجود میباشد. ریسک عملیاتی خیلی خطرناک میباشد و بعضی مواقع امکان دارد از اختیار آن حوزه ی مالی خارج شود. به همین دلیل دارای مدل های بسیار پیچیده میباشد.

دومین حوزه ، حوزه ی ریسک در بازار سهام میباشد. ریسک بازار سهام و ریسک بازاری یکی میباشد اما به دلیل اهمیت ریسک بازار سهام ، به صورت جداگانه مطالعه میشود. در این حوزه میزان سود نسبت به ریسک مقایسهمیشود و در نهایت تصمیم گرفته میشود که آیا نسبت به ریسک موجود این سود خوب است یا نه.

بحث بعدی در این حوزه ارزش در معرض خطر میباشد. این حوزه بسیار پرکارد و جذاب میباشد و میتوان آنرا به راحتی مورد مطالعه قرار داد به دلیل اینکه در سراسر دنیا مورد استقبال قرار گرفته است.

حوزه ی بعدی پوشش ریسک ، پوشش با ابزار های مشتقه میباشد و آخرین حوزه نیز ، پوشش ریسک به بیمه میباشد. کسانی که در این حوزه فعالیت با مدل های خاص این حوزه روبرو هستند چون مدل های ریاضی مخصوص به خود را دارد.

نهاد ها و ابزار های مالی

انواع نهاد مالی مانند بانک ، شرکت های تامین سرمایه ، انواع صندوق ها ، شرکت های سرمایه گذاری و سبدگردانی ، شرکت های فاکتورینگ و …

بعضی نهاد ها هنوز وارد ایران نشدند. به طور مثال در سراسر دنیا دو شرکت بزرگ با هم ترکیب میشوند و یکمحصول بزرگ را ارائه میدهند. به طور مثال ترکیب شرکت های سونی و اریکسون که محصول تلفن سونی اریکسون را ارائه دادند و بعد از ارائه دادن هر کدام دوباره به حوزه ی فعالیت خود برگشتند و ادامه فعالیت دادند.

انواع ابزار های مالی نوین مانند قرارداد های آتی ، معاوضه و اختیار. مفاهیم و استراتژی های یک موضوع مورد بحث است و قیمت گذاری نیز موضوع جداگانه ای است که باید به آن پرداخت. ابزار های مالی حوزه ای با جزئیات بالا میباشد. اگر به جزئیات آن گرداخته نشود ، کارایی خود را به صورت مطلوب ندارد.

حوزه ی بعدی که در نهاد ها و ابزار های مالی مورد مطالعه و استفاده قرار میگیرد ، مهندسی مالی میباشد.مهدنسی مالی معمولا ترکیب ابزار ها و ایجاد ابزار های جدید میباشد.

مالی شرکتی

هر آنچه که شرکت نیاز به خدمات مالی دارد در این حوزه مورد بحث قرار میگیرد و شامل سرمایه گذاری منابع،تامین منابع ( اخد تسهیلات ، انتشار سهام یا اوراق) ، مدیریت نقدینگی و تدوین صورت های مالی و بودجهریزی میباشد.

مالی رفتاری
هر آنچه که دانش مالی نمیتواند آن را تحلیل کند در این حوزه قرار میگیرد. این حوزه الگو های مخصوص به خود را دارد. بعضی رفتار ها ، رفتار شخصی میباشد به طور مثال بررسی میشود که فرد خاص به دلیل روحیاتی که دارد در این حوزه ها ورود پیدا میکند و فعالیت میکند.

رفتار بعدی ، رفتار گله ای میباشد یعنی مردم نسبت به اتفاقی که افتاده با هم واکنش نشان میدهند. مثلا بعضی مواقع همه میدانند یک سهم ، سهم چندان مطلوبی نیست اما چون همه آن را میخرند ما هم آنرا میخریم. بعضی مواقع این اتفاق جواب میدهد و سود مطلوبی هم میدهد. البته نکته ی این تحلیل در این میباشد که کی ورود پیدا کنیم و کی خروج تا بیشترین سود را دریافت کنیم.

رفتار بعدی ابزارهای مالی متعارف (سنتی) ، رفتار احساسی میباشد. بعضی مواقع چون بازار در حال نزول میباشد همه ی سهم ها صف فروشمیشوند حتی سهم هایی که از لحاظ تحلیل بنیادی بسیار خوب میباشد و بسیار آینده دارد.رفتار ماندگار ، رفتاری است با تعصب یعنی فرد نسبت به اوضاع مختلف با تعصب برخورد میکند. به طور مثالفرد در گذشته ثروتمند و الان ورشکسته شده است اما همچنان به اندازه ی زمان ثروتمندی هزینه ی ماهیانهدارد.

رفتار بعدی ، رفتار خویش محور است. بعضی مواقع هر کس هرچیزی میگوید به حرف آن ها گوش نمیدهیم چون احساس میکنیم که تحلیلی که داشته ایم بسیار مطلوب میباشد.

بعضی رفتار ها ، رفتار های زمانی میباشد. به طور مثال اخر هفته بازار سهام منفی میشود و چون خریداران از این میترسند که امکان دارد هفته ی بعد اتفاقی رخ دهد که بازار منفی شود از الان سهم هایم را میفروشم. حتی برای ماه اول سال هم مردم رفتار خاص خود را دارند.

سیر مطالعاتی:
برای آشنایی با مفاهیم اولیه مدیریت مالی کتاب های مدیریت مالی سی پارماسیون، تی سوبرامانیان و مدیریتسرمایه گذاری S.S.KAPTAN پیشنهاد میشود. در لایه ی بعدی برای مطالعه از کتاب هایی که با عنوان اکونومیک فاینَنشال هستند ، مطالعه شود. این کتاب ها ، کتاب هایی روان هستند و بُعد ریاضی قوی ای ندارند.

برای دور سوم سیر مطالعاتی کتاب هایی که مطالعه میشود کتاب هایی است که از لحاظ کمی بازار را مورد مطالعه قرار میدهند. کتاب پیشنهادی برای این لایه Quantitative Financial Economics توسط Keith Cuthbertson , Dirk Nitzsche میباشد. این کتاب در سطح ارشد و دکتری است.بعد از تکمیل سیر مطالعاتی میتوان حوزه ی مورد علاقه را انتخاب کرد و به صورت تخصصی وارد آن شد و مطالعه کرد. برخی منابع مفید شامل جان هال برای مشتقات و Corporate Financial توسط فرانسیس کلاوس. برای حوزه ی مالی بیمه کتاب های نویسندگان شِلدون لین ، روسِی و تی سِی پیشنهاد میشود. بعد از انتخاب حوزه ی تخصصی باید روش را انتخاب کنیم و نسبت به این دو کتاب های مخصوص را بخوانیم.

«پایان»

بیشتر بدانیم امور مالی غیرمتمرکز DeFi

بیشتر بدانیم امور مالی غیرمتمرکز DeFi

DeFi به کاربران امکان می‌دهد به خدمات مالی ارز دیجیتال فقط با یک کیف پول با مقداری ارز دیجیتال دسترسی داشته باشند. طیف وسیعی از DApp ها وام دادن، تامین نقدینگی، سوآپ، سهامداری و موارد دیگر را در بسیاری از بلاک چین ها تسهیل می کند.

در حالی که اتریوم خانه اصلی DeFi بود، اکثر بلاک چین‌های دارای قابلیت قرارداد هوشمند اکنون میزبان DeFi DApps هستند. قراردادهای هوشمند برای خدماتی که DeFi ارائه می‌کند ضروری است، که شامل سهام‌بندی، سرمایه‌گذاری، وام دادن، برداشت و موارد دیگر می‌شود.

تا کنون، DeFi به مردم این امکان را می‌دهد تا بازدهی خود را بهینه کنند، به بازارهای غیرمتمرکز بپیوندند، به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند و در وام‌گیری و وام سریع شرکت کنند. با این حال، DeFi خالی از خطر نیست، و همیشه باید قبل از ریسک کردن، در مورد هر پروژه با دقت تحقیق کنید.

بیشتر بدانیم امور مالی غیرمتمرکز DeFi – تامین مالی غیرمتمرکز دیفای چیست؟

مقدمه

ورود به دنیای DeFi می تواند برای بسیاری هیجان انگیز باشد اما همچنین گیج کننده است.

برنامه ها و پروژه های DeFi می توانند به ابزارهای قدرتمندی تبدیل شوند. اما اگر خیلی زود وارد کار شوید، به راحتی می توانید غرق شوید و تصمیمات سرمایه گذاری غیرعاقلانه بگیرید. بهترین راه برای درگیر شدن این است که خطرات را بیاموزید و آنچه را که برای شما مناسب است بیابید. با در نظر گرفتن این موضوع، بیایید اصولی را که هنگام شروع سفر DeFi خود به آن نیاز دارید، بررسی کنیم.

تامین مالی غیرمتمرکز (DeFi) چیست؟

امور مالی غیرمتمرکز (یا به سادگی DeFi) به اکوسیستمی از برنامه های مالی که بر روی شبکه های بلاک چین ساخته شده اند اشاره دارد.

به طور خاص، اصطلاح DeFi ممکن است به جنبشی اشاره کند که هدف آن ایجاد یک اکوسیستم خدمات مالی منبع باز، بدون مجوز و شفاف است. یکی که در دسترس همه است و بدون هیچ مرجع مرکزی عمل می کند. کاربران کنترل کامل بر دارایی های خود را حفظ می کنند و با این اکوسیستم از طریق همتا به همتا (P2P) و برنامه های غیرمتمرکز (DApps) تعامل خواهند داشت .

مزیت اصلی DeFi امکان دسترسی آسان به خدمات مالی است، به ویژه برای کسانی که از سیستم مالی سنتی جدا شده اند. یکی دیگر از مزایای DeFi چارچوب ماژولار است که بر اساس آن ساخته شده است، با برنامه های کاربردی DeFi قابل کار بر روی بلاک چین های عمومی. اینها پتانسیل ایجاد بازارهای مالی، محصولات و خدمات کاملاً جدید را دارند.

مزایای اصلی DeFi چیست؟

امور مالی سنتی به نهادهایی مانند بانک‌ها برای ایفای نقش به عنوان واسطه و دادگاه‌ها برای ارائه داوری متکی است.

برنامه های DeFi به هیچ واسطه یا داوری نیاز ندارند. این کد حل و فصل هر اختلاف احتمالی را مشخص می کند و کاربران همیشه بر وجوه خود کنترل دارند. این اتوماسیون هزینه های مربوط به تهیه و استفاده از این محصولات را کاهش می دهد و امکان سیستم مالی بدون اصطکاک را فراهم می کند.

همانطور که این خدمات مالی جدید در بالای بلاک چین ها مستقر می شوند، نقاط شکست منفرد حذف می شوند. داده ها بر روی بلاک چین ثبت می شوند و در هزاران گره پخش می شوند و سانسور یا خاموش شدن بالقوه یک سرویس را به یک کار پیچیده تبدیل می کنند.

مزیت مهم دیگر چنین اکوسیستم باز، سهولت دسترسی برای افرادی است که در غیر این صورت به هیچ خدمات مالی دسترسی نداشتند. از آنجایی که سیستم مالی سنتی بر سودآوری واسطه ها متکی است، خدمات آنها معمولاً در مکان هایی با جوامع کم درآمد وجود ندارد. با این حال، با DeFi، هزینه ها به طور قابل توجهی کاهش می یابد و افراد کم درآمد نیز می توانند از طیف گسترده تری از خدمات مالی بهره مند شوند.

موارد استفاده بالقوه برای DeFi چیست؟

قرض و قرض دادن

پروتکل های وام باز یکی از محبوب ترین انواع برنامه ها در اکوسیستم DeFi هستند. استقراض و وام دهی آزاد، غیرمتمرکز مزایای زیادی نسبت به سیستم اعتباری سنتی دارد. اینها شامل تسویه فوری تراکنش، عدم بررسی اعتبار، و امکان وثیقه کردن دارایی های دیجیتال، عدم وجود چک اعتباری است.

از آنجایی که این خدمات وام دهی بر روی بلاک چین های عمومی ساخته شده اند، میزان اعتماد مورد نیاز را به حداقل می رسانند و از روش های تأیید رمزنگاری اطمینان دارند. بازارهای وام دهی در بلاک چین ریسک طرف مقابل را کاهش می دهند و وام و وام را ارزان تر، سریع تر و در دسترس افراد بیشتری قرار می دهند.

خدمات بانکی پولی

از آنجایی که برنامه‌های DeFi، طبق تعریف، برنامه‌های مالی هستند، خدمات بانکی پولی یک مورد استفاده آشکار برای آنها است. این موارد می تواند شامل صدور استیبل کوین ، وام مسکن و بیمه باشد.

همانطور که صنعت بلاک چین به بلوغ می رسد، تمرکز بیشتری روی ایجاد استیبل کوین ها وجود دارد. آن‌ها دارایی‌های رمزنگاری هستند که معمولاً به دارایی‌های دنیای واقعی متصل می‌شوند که به راحتی قابل انتقال دیجیتالی هستند. از آنجایی که قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند به سرعت در برخی مواقع نوسان کند، استیبل کوین‌های غیرمتمرکز می‌توانند برای استفاده روزمره به‌عنوان ارزهای دیجیتالی که توسط یک مقام مرکزی منتشر و نظارت نمی‌شوند، استفاده شوند.

به دلیل تعدد واسطه ها، گرفتن وام مسکن پرهزینه و زمان بر است. با قراردادهای هوشمند ، هزینه های تعهدنامه و حقوقی می تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

بیمه در بلاک چین می تواند نیاز به واسطه ها را از بین ببرد و امکان توزیع ریسک بین بسیاری از شرکت کنندگان را فراهم کند. این می تواند منجر به حق بیمه کمتر با همان کیفیت خدمات شود.

بازارهای غیر متمرکز

برخی از محبوب ترین برنامه های کاربردی DeFi موجود، صرافی های غیرمتمرکز (DEX) هستند، مانند Binance DEX. این پلتفرم‌ها به کاربران اجازه می‌دهند تا دارایی‌های دیجیتال را بدون نیاز به یک واسطه قابل اعتماد ( صرافی ) برای نگهداری وجوه خود معامله کنند. معاملات به طور مستقیم بین کیف پول های کاربران با کمک قراردادهای هوشمند انجام می شود.

برخی از صرافی‌ها که به نام بازارسازان خودکار (AMM) شناخته می‌شوند ، از استخرهای نقدینگی برای ابزارهای مالی متعارف (سنتی) تسهیل تجارت بدون نیاز مستقیم به طرف مقابل برای مطابقت با تجارت شما استفاده می‌کنند. Uniswap و Pancake Swap دو نمونه از شناخته شده ترین نمونه ها هستند. از آنجایی که صرافی‌های غیرمتمرکز به کار نگهداری و مدیریت کمتری نیاز دارند، معمولاً کارمزد معاملاتی کمتری نسبت به صرافی‌های متمرکز دارند.

همچنین ممکن است از فناوری بلاک چین برای صدور و اجازه مالکیت طیف وسیعی از ابزارهای مالی متعارف استفاده شود. این برنامه‌ها به روشی غیرمتمرکز کار می‌کنند که حافظان را حذف می‌کند و نقاط شکست را حذف می‌کند.

به عنوان مثال، پلتفرم‌های صدور توکن امنیتی ممکن است ابزارها و منابعی را در اختیار ناشران قرار دهند تا اوراق بهادار توکن‌شده را روی بلاک چین با پارامترهای قابل تنظیم راه‌اندازی کنند.

پروژه‌های دیگر ممکن است امکان ایجاد مشتقات، دارایی‌های مصنوعی، بازارهای پیش‌بینی غیرمتمرکز و بسیاری موارد دیگر را فراهم کنند.

بهینه سازی بازده

DeFi DApps را می توان برای خودکارسازی و بهینه سازی ترکیب بازدهی به دست آمده ابزارهای مالی متعارف (سنتی) از سهام، استخرهای پاداش و سایر محصولات سودآور استفاده کرد. ممکن است گاهی اوقات بهینه سازی عملکرد را بشنوید که به آن کشاورزی عملکرد گفته می شود .

به عنوان مثال، ممکن است از استخراج بیت کوین ، واگذاری BNB یا ارائه نقدینگی ، پاداش های منظم دریافت کنید. یک قرارداد هوشمند می‌تواند پاداش‌های شما را بگیرد، دارایی زیربنایی بیشتری بخرد و دوباره آن را سرمایه‌گذاری کند. این فرآیند علاقه شما را تشدید می کند و اغلب به طور قابل توجهی بازده شما را افزایش می دهد.

البته می توانید این کار را به صورت دستی انجام دهید. با این حال، استفاده از قرارداد هوشمند باعث صرفه جویی در زمان و بهینه سازی ترکیب می شود. وجوه شما معمولاً با سایر کاربران تجمیع می شود، به این معنی که هزینه های گاز بین همه اعضای قرارداد هوشمند بهینه سازی بازده تقسیم می شود.

قراردادهای هوشمند چه نقشی در DeFi دارند؟

بیشتر کاربردهای موجود و بالقوه مالی غیرمتمرکز شامل ابزارهای مالی متعارف (سنتی) ایجاد و اجرای قراردادهای هوشمند است. در حالی که یک قرارداد معمولی از اصطلاحات حقوقی برای تعیین شرایط رابطه بین اشخاصی که وارد قرارداد می شوند استفاده می کند، یک قرارداد هوشمند از کد رایانه ای استفاده می کند.

از آنجایی که شرایط آنها در کد رایانه ای نوشته شده است، قراردادهای هوشمند توانایی منحصر به فردی برای اجرای آن شرایط به صورت خودکار دارند. این امر اجرای قابل اعتماد و اتوماسیون بسیاری از فرآیندهای تجاری را که در حال حاضر نیاز به نظارت دستی دارند را امکان پذیر می کند.

استفاده از قراردادهای هوشمند سریع‌تر، آسان‌تر است و خطر را برای هر دو طرف کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، قراردادهای هوشمند انواع جدیدی از ریسک ها را نیز معرفی می کنند. از آنجایی که کدهای رایانه ای مستعد ابتلا به اشکالات و آسیب پذیری هستند، ارزش و اطلاعات محرمانه قفل شده در قراردادهای هوشمند در معرض خطر هستند.

DeFi با چه چالش هایی مواجه است؟

عملکرد ضعیف:

بلاک چین ها ذاتا کندتر از همتایان متمرکز خود هستند و بر برنامه های ساخته شده بر روی آنها تأثیر می گذارد. توسعه دهندگان برنامه های DeFi باید این محدودیت ها را در نظر بگیرند و محصولات خود را بر این اساس بهینه کنند.

خطر بالای خطای کاربر:

برنامه های DeFi مسئولیت را از واسطه ها به کاربر منتقل می کنند. این می تواند یک جنبه منفی برای بسیاری باشد. طراحی محصولاتی که خطر خطای کاربر را به حداقل می‌رسانند، زمانی که محصولات در بالای بلاک چین‌های تغییرناپذیر مستقر می‌شوند، چالشی سخت است.

تجربه کاربری بد:

در حال حاضر، استفاده از برنامه های DeFi نیاز به تلاش بیشتری از جانب کاربر دارد. برای اینکه برنامه‌های DeFi عنصر اصلی سیستم مالی جهانی باشند، باید مزیت ملموسی را ارائه کنند که کاربران را تشویق کند تا از سیستم سنتی خارج شوند.

اکوسیستم بهم ریخته:

یافتن مناسب ترین برنامه برای یک مورد خاص می تواند کار سختی باشد و ابزارهای مالی متعارف (سنتی) کاربران باید توانایی پیدا کردن بهترین انتخاب ها را داشته باشند. چالش تنها ساختن برنامه‌ها نیست، بلکه فکر کردن در مورد اینکه چگونه در اکوسیستم گسترده‌تر DeFi قرار می‌گیرند، است.

خطرات DeFi چیست؟

در حالی که دنیای DeFi می تواند APY های جذابی ارائه دهد، اما بدون خطر نیست. حتی اگر آنها غیرمتمرکز هستند، شما اساساً خدمات مالی مصرف می کنید و برخی از خطرات آشنا هستند:

1. ریسک طرف مقابل:

اگر در وام های رمزنگاری یا هر نوع وام دیگری شرکت می کنید، در معرض خطر عدم بازپرداخت بدهی طرف مقابل هستید.

تشخیص قانونی بودن برخی خدمات و پروژه ها می تواند دشوار باشد. اگر در یک قرارداد هوشمند سرمایه گذاری شده اید که متعاقباً به دلیل مشکلات نظارتی بسته می شود، سرمایه شما ممکن است در خطر باشد.

دارایی‌هایی که در اختیار دارید دارای سطوح ریسک متفاوتی هستند که تحت تأثیر نقدینگی، قابل اعتماد بودن، امنیت قرارداد هوشمند نشانه‌ها و پروژه و تیم مرتبط است. از آنجایی که سرعت DeFi دارای توکن‌های با ارزش بازار پایین زیادی است، ریسک توکن می‌تواند به ویژه بالا باشد.

4. ریسک نرم‌افزار:

آسیب‌پذیری‌های کد می‌توانند امنیت قراردادهای هوشمندی را که روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اید تضعیف کند. کیف پول شما نیز ممکن است به دلیل اتصال به DeFi DApps و دادن مجوزهای خاص به آن‌ها در خطر باشد.

اگر در استخرهای نقدینگی سرمایه گذاری می کنید، واگرایی ها از نسبت قیمتی که وارد کرده اید باعث می شود ابزارهای مالی متعارف (سنتی) در صورت برداشت، برخی از توکن های سپرده شده در استخر را از دست بدهید.

کجا می توانم پروژه های DeFi را پیدا کنم؟

اتریوم از دیرباز خانه سنتی DeFi بوده است. با این حال، در حال حاضر بلاک چین های زیادی برای انتخاب با اکوسیستم های DeFi سالم وجود دارد. تقریباً هر شبکه ای با قابلیت قرارداد هوشمند می تواند میزبان DeFi DApps باشد. BNB Smart Chain در کنار Fantom، Solana ، Polkadot و Avalanche یک انتخاب محبوب ابزارهای مالی متعارف (سنتی) است .

یافتن پروژه‌ها و پروتکل‌های DeFi نیاز به تحقیق دارد. انجمن های آنلاین، پیام رسان ها و وب سایت ها می توانند به شما در یادگیری فرصت های جدید کمک کنند. با این حال، شما باید با هر اطلاعاتی که پیدا می کنید بسیار مراقب باشید. همیشه محتاط باشید و ایمنی هر پروژه ای را که می خوانید یا می شنوید دوباره بررسی کنید.

بیشتر بدانیم امور مالی غیرمتمرکز DeFi – تامین مالی غیرمتمرکز دیفای چیست؟

برای دسترسی به پروژه های DeFi به چه چیزهایی نیاز دارم؟

برای اتصال به DeFi DApps، به موارد زیر نیاز دارید:

1. یک کیف پول سازگار. یک کیف پول افزونه مرورگر مانند MetaMask یا یک کیف پول موبایل مانند Trust Wallet این کار را انجام می دهد. یک کیف پول نگهدارنده (کیف پولی که در آن شما صاحب کلیدهای خصوصی نیستید) کمتر به شما اجازه اتصال به DApps را می دهد.

2. رمزنگاری. این واضح به نظر می رسد، اما ممکن است به ترکیبی از دارایی ها نیاز داشته باشید. به عنوان مثال، استفاده از هر DApp در زنجیره هوشمند BNB، را ملزم به پرداخت هزینه های گاز شما می کند . اتریوم به اتر (ETH) نیاز دارد. اگر می‌خواهید با استخرهای نقدینگی شروع کنید و به صورت دستی سهام بخرید، به یک جفت سکه با ارزش پولی مساوی نیاز دارید.

در ابتدایی ترین حالت، این تنها چیزی است که به آن نیاز دارید. اگر خودتان احساس راحتی نمی‌کنید، می‌توانید از طریق یک نهاد متمرکز به برخی از خدمات DeFi دسترسی داشته باشید. ما این را در بخش بعدی در مورد امور مالی متمرکز (CeFi) پوشش خواهیم داد.

DeFi در مقابل مالی سنتی

مسلماً مهم ترین تفاوت بین DeFi و امور مالی سنتی، دسترسی است. هر کسی می‌تواند یک کیف پول بسازد و تا زمانی که مقداری ارز دیجیتال داشته باشد، از خدمات DeFi استفاده کند. نیازی به ثبت نام یا تایید هویت نیست. برای دسترسی به خدمات مالی سنتی، چک های «مشتری خود را بشناسید» (KYC) باید تکمیل شده و سایر شرایط رعایت شود. این تفاوت اساسی باعث می شود که DeFi برای افراد بدون بانک قابل دسترسی باشد و شمول مالی را بهبود بخشد.

DeFi همچنین خدمات مالی ارائه می دهد که در قلمرو سنتی در دسترس نیستند. با لایه‌بندی سرویس‌های مختلف DeFi (گاهی اوقات به عنوان لگوهای DeFi شناخته می‌شوند)، می‌توان محصولات جدیدی را ایجاد کرد که از چندین پلتفرم استفاده می‌کنند. این انعطاف‌پذیری به محصولات نوآورانه اجازه می‌دهد که هر کسی می‌تواند برای آن استراتژی توسعه دهد.

DeFi در مقابل مالی متمرکز (CeFi)

حتی در دنیای رمزنگاری، همه خدمات مالی غیرمتمرکز نیستند. به عنوان مثال، سرمایه گذاری از طریق یک صرافی متمرکز مانند بایننس اغلب شما را ملزم می کند که نگهبانی توکن های خود را رها کنید. در این مورد، باید به نهاد متمرکزی که با وجوه شما سر و کار دارد اعتماد کنید.

اکثر خدمات ارائه شده یکسان خواهد بود. آنها احتمالاً از طریق همان پلتفرم های DeFi انجام می شوند که کاربر می تواند مستقیماً به آنها دسترسی داشته باشد. با این حال، CeFi ماهیت اغلب پیچیده مدیریت سرمایه گذاری های DeFi را از بین می برد. همچنین ممکن است ضمانت های اضافی برای سپرده های خود داشته باشید.

CeFi نه بدتر و نه بهتر از DeFi است. مناسب بودن آن به خواسته ها و نیازهای شما بستگی دارد. در حالی که ممکن است برخی از کنترل‌ها را در CeFi قربانی کنید، اغلب ضمانت‌های قوی‌تری دریافت می‌کنید و مسئولیت رسیدگی به دارایی‌ها و اجرای تراکنش‌ها را بر عهده می‌گیرید.

بیشتر بدانیم امور مالی غیرمتمرکز DeFi – تامین مالی غیرمتمرکز دیفای چیست؟

تفاوت بین دیفای و بانکداری باز چیست؟

بانکداری باز یک سیستم بانکی است که در آن به ارائه دهندگان خدمات مالی شخص ثالث از طریق API ها دسترسی ایمن به داده های مالی داده می شود. این امکان ایجاد شبکه ای از حساب ها و داده ها بین بانک ها و مؤسسات مالی غیربانکی را فراهم می کند. اساسا، این امکان را برای محصولات و خدمات جدید در سیستم مالی سنتی فراهم می کند.

با این حال، DeFi یک سیستم مالی کاملاً جدید را پیشنهاد می کند که مستقل از زیرساخت فعلی است. DeFi گاهی اوقات به عنوان مالی باز نیز شناخته می شود.

به عنوان مثال، بانکداری باز می‌تواند مدیریت تمام ابزارهای مالی سنتی را در یک برنامه با ترسیم امن داده‌ها از ابزارهای مالی متعارف (سنتی) چندین بانک و مؤسسه امکان پذیر کند.

از سوی دیگر، تامین مالی غیرمتمرکز می‌تواند امکان مدیریت ابزارهای مالی کاملاً جدید و روش‌های جدید تعامل با آنها را فراهم کند.

پرفروش‌ترین‌های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال ۹۱

پرفروش‌ترین‌های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال 91

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ پرفروش‌ترین آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال 91 اعلام شد؛ سه اثر «سیرة صحیح پیامبر اعظم(ص)» ، «جریان شناسی سیاسی در ایران» و «ابزارهای مالی و اسلامی(صکوک)» به ترتیب پرفروش‌ترین آثار این مرکز علمی هستند.

مجموعه 12 جلدی سیره صحیح پیامبر اعظم(ص) اثر سید جعفر مرتضی عاملی

سیره صحیح پیامبر اعظم(ص) ترجمه کتابی است با عنوانِ: الصحیح من سیرة النبی الاعظم (ص) نوشته سید جعفر مرتضی عاملی نویسنده لبنانی تبار و دانش آموخته حوزه های علمیه نجف و قم که مطالعه و تحقیق در تاریخ اسلام و سیره نبوی را از پنج دهه قبل آغاز کرد و نتیجه مطالعات خود را به تدریج منتشر ساخت. نویسنده دانشمند این کتاب آثار قابل تقدیر دیگری نیز در همین حوزه دارد، و بی‌تردید کتاب حاضر را به جهاتی کامل‌ترین، مفصل‌ترین و محوری‌ترین پژوهش خویش در قلمرو نقد و ارزیابی حدیث قرار داده که زندگانی و سیره رسول اکرم(ص) را از تولد تا ارتحال آن حضرت دربرمی‌گیرد.

نویسنده در مباحث مقدماتی ضمن تبیین سیمای رسول خدا (ص) در کتب و روایات مکتب خلافت به بررسی پدیده شوم منع حدیث و نقش آن در تحریف حقایق تاریخی و رواج احادیث جعلی می‌پردازد و از نقش نومسلمانان اهل کتاب و قصه گویان مورد حمایت خلفای جور در این زمینه سخن می‌گوید. مؤلف پس از تشریح اصول و معیارهای آشفته در تدوین تاریخ اسلام و سیره نبوی، اصول، ضوابط و معیارهای صحیح پژوهش‌های علمی را به بحث می‌گذارد. سپس با مراجعه به متون عمده سنی و شیعه( بیش از 2700 منبع قدیم و جدید) در حوزه‌های تفسیر، حدیث و تاریخ می‌کوشد با تکیه‌ برآموزه‌های‌ دینی‌ خصوصاً پای‌ بندی‌ استوار به‌ بینش‌های‌ کلامی ‌شیعه‌، تصویری از سیره و زندگانی رسول اکرم(ص) ترسیم کند که به گمان وی درست‌ترین است. پس از مباحث مقدماتی، جغرافیای عربستان، عقاید، آداب و رسوم فردی و اجتماعی دوره جاهلی را به اجمال بررسی می­‌کند.

روایات آغاز وحی، نخستین مسلمانان، دوره‌های دعوت، مسلمانی یثربیان، هجرت به مدینه، تشکیل حکومت، اقدامات تمدنی رسول خدا(ص) در دولت شهر مدینه، سیاست دفاعی و نبردهای سرنوشت ساز بدر، احد، احزاب، حنین و تبوک، پیمان‌های حسن همجواری و نبردهای کوبنده با یهودیان پیمان شکن، سیاست فرهنگی و گسترش دعوت در داخل و خارج جزیرةالعرب، صلح حدیبیه، فتح خیبر ، اعزام علی(ع) به یمن، گسیل سفرا به کشورهای جهان و دعوت پادشاهان، فتح مکه، حجةالوداع، حادثه غدیر، اعزام سپاه اسامه و حوادث روزهای آخر زندگی حضرت خصوصاً موضوع وصیت ناتمام از مباحث تحقیقی و جالب توجه این کتاب است. نویسنده کتاب را با موضوع سقیفه به پایان می‌برد که آن را کودتای مسلح بر ضدّ تدابیر رسول اکرم(ص) می‌داند. دیدگاه‌های علامه سیدجعفر مرتضی عاملی در خصوص سقیفه و مواضع قبائل و طوایف مختلف خصوصاً انصار و مهاجران ابتکاری و بی‌نظیر است. عزم‌ خستگی‌ناپذیر نویسنده‌ برای‌ پیرایش‌ اخبار و متون‌ تاریخی‌ و نمایاندن‌ حقایق‌ پنهان‌ برای ‌حق‌‌جویان‌ ستودنی‌ و مثال ­زدنی‌ است.

الصحیح من سیرة النبی الاعظم(ص) از سوی محافل علمی، مورد توجه اندیشمندان حوزه و دانشگاه قرار گرفته و جایزه کتاب سالِ جمهوری اسلامی ایران در زمینه سیره رسول اکرم(ص) در سال 1371 هجری شمسی(1413 هـ.ق) را به خود اختصاص داده است.ترجمه کتاب الصحیح من سیرة النبی الاعظم(ص) که در 35 جلد منتشر شده بود، به قلم محمد سپهری که تاکنون شماری از آثار علامه مرتضی را به فارسی ترجمه کرده و با سبک نگارش و اندیشه­های استاد آشنا و خود نیز در حوزه تاریخ و تمدن اسلامی، دارای مطالعات تخصصی است در حجم هفت هزار صفحه و در 12 جلد منتشر شده است.

جریان شناسی سیاسی در ایران اثر علی دارابی

دومین اثر پرفروش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کتاب جریان شناسی سیاسی در ایران است که به قلم علی دارابی نوشته شده است. این کتاب در یک مقدمه، سه فصل و همراه با جمع بندی و نتیجه گیری تدوین شده است. فصل اول به کلیات و مبانی پژوهش، مفاهیم، ادبیات، پیشینه، پرسش ها، فرضیه ها و متغیرهای آن اختصاص دارد. در فصل دوم جریان شناسی سیاسی در ایران از 1320 تا 1357 پنج جریان مذهبی یا اسلام گرا، ملی گرا یا ناسیونالیست، چپ یا مارکسیستی، ترکیبی و التقاطی و بالاخره سلطنت طلب با ویژگی های هریک از جریان های مذکور حاملان و سخن گویان آن ها مطرح شده است. فصل سوم کتاب به جریان های سیاسی اسلام گرا در جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. در ابتدای این فصل پس از تبیین مفهومی و جامعه شناختی جریان راست یا اصول گرا از ویژگی های این جریان، سیر تطور و تکوین آن از راست تا آبادگری و سپس اصول گرایی و نیز بانیان، حاملان و سخن گویان اصلی جریان اصول گرا یعنی حزب جمهوری اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز تهران، حزب مؤتلفه اسلامی، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و آبادگران سخن به میان آمده است.

در بخش دیگری از فصل سوم، جریان شناسی چپ یا اصلاح طلب با احزاب و تشکل هایی چون مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دفتر تحکیم وحدت، کارگزاران سازندگی، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، جبهه مشارکت ایران اسلامی و حزب اعتماد ملی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نکته مهم و مورد توجه در این قسمت، نقد و بررسی به نوعی آسیب شناسی اصلاح طلبی در جامعه ایران است.

دیگر مبحث این فصل به جریان سوم اختصاص دارد. جریانی که بر این باور بود که دوران چپ و راست خاتمه یافته و باید جریان جدیدی اداره امور را بر عهده گیرد. بخش پایانی فصل سوم کتاب به دین اندیشان و جریان برخاسته از تفکر آن ها اختصاص دارد. این جریان خود به سه دسته سنت گرایان، ناقدان سنت و تجدد، و تجددگرایان تقسیم شده و اهم آرا و دیدگاه های آن ها مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. جمع بندی و نتیجه گیری، درج آخرین فهرست احزاب و تشکل های سیاسی در ایران امروز به عنوان ضمیمه کتاب،در قسمت پایانی کتاب آورده شده است. این کتاب در 634 صفحه و در قطع رقعی تا کنون بیش از 10 بار تجدید چاپ شده است.

ابزارهای مالی و اسلامی(صکوک) نوشته سیدعباس موسویان

سومین کتاب پرفروش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اثر ابزارهای مالی و اسلامی(صکوک) نوشته سیدعباس موسویان است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عباس موسویان از جمله نویسندگان عرصه اقتصاد اسلامی است که تا کنون با انتشار آثار مختلف در این موضوع پرداخته است. از جمله این آثار می‌توان به کتاب‌های بانکداری بدون ربا از نظریه تا عمل، طرح تحول نظام بانکی و بازار سرمایه اسلامی و پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی اشاره کرد.

در تمام جوامع، گروهی از صاحبان وجوه و پس اندازهای نقدی، به دلایل مختلف، علاقه یا توان سرمایه گذاری مستقیم در فعالیت های سودآور اقتصادی را ندارند؛ از سوی دیگر بسیاری از فعالان اقتصادی برخوردار از دانش، تجربه و توان کاری، منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری را در اختیار ندارند.بازارهای پول و سرمایه با استفاده از انواع ابزارهای مالی، نقش واسطه بین این دو گروه را ایفا می کنند.

کتاب ابزارهای مالی و اسلامی(صکوک) از میان انواع متنوع ابزارهای مالی و اوراق بهادار به بررسی آن گروه که به هدف تأمین منابع مالی برای تشکیل سرمایه منتشر می شوند می پردازد و از آن میان بیش تر به بررسی ابزارهای متعارف چون اوراق قرضه، سهام عادی و سهام ممتاز، و ابزارهای جدید مالی چون اوراق مشارکت، مرابحه، اجاره، استصناع و مضاربه می پردازد و در بررسی این ابزارها نیز به دنبال توضیح مباحث موضوع شناسی، تشریح عملکرد اقتصادی و تبیین احکام فقهی در سه بخش به شرح ذیل است. بخش اول: مبانی نظری (فقهی و اقتصادی) ابزارهای مالی؛ بخش دوم: ابزارهای مالی متعارف (سنتی)؛ بخش سوم: ابزارهای مالی جدید. کتاب ابزارهای مالی و اسلامی(صکوک) در 488 صفحه در قطع رقعی منتشر شده، تا کنون بیش از پنج بار تجدید چاپ شده است.

دانلود رایگان مقاله ISI : قوانین سنتی و غیر متعارف سیاست پولی

این مقاله چالش هایی را در طراحی قوانین سیاست های غلط پولی مناسب برای یک جهان پس از بحران بررسی می کند. استدلال می شود که ابزارهای غیرمتعارف سیاست پولی یک جایگزین مناسب برای سیاست های نرخ سود متعارف در تثبیت اقتصاد و منعکس کردن سیاست پولی از فشارهای سیاسی است. بعضی از پیشنهادات برای اصلاح هدف گیری تورم برای کاهش نیاز به ابزارهای غیرمتعارف سیاست در آینده ساخته شده است.

اگر به ترجمه دقیق تر نیاز دارید، مترجمان ما آمادگی دارند این مقاله را با کیفیت مطلوب و هزینه مناسب برای شما ترجمه نمایند.

قوانین سنتی و غیر متعارف سیاست پولی

This essay examines the challenges in devising rules for unconventional monetary policy suitable for a post-crisis world. It is argued that unconventional monetary policy instruments are a poor substitute for conventional interest-rate policy in stabilizing the economy and in insulating monetary policy from political pressures. Some suggestions for the reform of inflation targeting are made to reduce the need for unconventional policy instruments in the future.

Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Macroeconomics - Volume 54, Part A, December 2017, Pages 127-147

رییس کل بیمه مرکزی: ابزارهای مالی اسلامی نسخه نجات بخش اقتصاد ماست

نمایه بانک : بسیاری از ابزارهای نوین مالی ریشه در اقتصاد اسلامی دارد و باید با نگاه ویژه به این ظرفیت ها، مسائل اقتصادی کشور را ساماندهی کنیم.

  • دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 2:26

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ، دکتر غلامرضا سلیمانی که در چهارمین همایش انجمن مالی اسلامی، سخن می گفت ضمن اعلام این مطلب افزود: ابزارهای مالی اسلامی، مترقی و نوگرایانه محسوب می شود و خوشبختانه فعالیت های متعارف بیمه ای در چارچوب قوانین دین مبین اسلام است.

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به تنوع مذاهب اسلامی به ضرورت بهره مندی تمامی مذاهب اسلامی از ظرفیت های صنعت بیمه، تاکید کرد: فعالیت های بیمه ای باید به گونه ای طراحی شود که تمام بخش های جامعه و هموطنان اهل تسنن نیز بتوانند با نگاه فقهی از محصولات بیمه ای بهره مند شوند.

دکتر سلیمانی با تشریح وضعیت بیمه های تکافل در کشورهای اسلامی از این نوع بیمه به عنوان یک فعالیت بیمه ای نزدیک به تعاون، یاد کرد و گفت: مشارکت در سود و زیان از ویژگی های بیمه تکافل است که می تواند در کشور ما نیز توسعه پیدا کند.

رییس شورای عالی بیمه با ابراز خرسندی از تایید شورای فقهی سازمان بورس در خصوص پذیرش موضوع بهادارشدن اوراق ریسک های بیمه ای، خاطرنشان کرد: بعد از تحریم های اقتصادی شرایط را به گونه ای طراحی کردیم که ریسک های اتکایی را به داخل کشور منتقل کنیم که این امر تعامل با بازار سرمایه داخلی را می طلبد.

وی افزود: بازیگران امروز عرصه اقتصادی دیگر بازیگران سنتی نیستند و کسانی می توانند سهم بزرگی از بازار سرمایه را به خود اختصاص بدهند که قواعد استفاده از ابزارهای نوین مالی را بلد باشند.

رییس کل بیمه مرکزی با بیان این نکته که برخی از شرکت های بیمه توسط بانکها تاسیس شده اند، گفت: سپرده گذاری صنعت بیمه در بانک ها به دلیل خاصیت نقدشوندگی سپرده ها قابل قبول است اما به دلایل تورمی، سپرده گذاری کامل منابع بیمه ای در بانک ها مخاطراتی را به دنبال دارد.

سلیمانی تصریح کرد: صنعت بیمه به خاطر ایجاد تعهدات آینده برای بیمه گذاران باید به فکر تولید ارزش افزوده باشد و به همین دلیل باید به بازارهای متنوع سرمایه ورود کند.

رییس کل بیمه مرکزی در پایان با تشکر از "انجمن مالی اسلامی ایران" که میزبانی همایش را بر عهده داشت از آمادگی صنعت بیمه برای مشارکت در خصوص استفاده از ابزارهای مالی اسلامی خبر داد.

شایان ذکر است چهارمین همایش مالی اسلامی هم اکنون با حضور رییس کل بیمه مرکزی، قائم مقام بانک مرکزی، آیت الله تسخیری و مقامات اقتصادی و فقهی در دانشگاه الزهرا در حال برگزاری است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.