دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات


به کارگیری مدل سوات ( SWOT ) در مدارس دو زبانه دوره اول و دوم ابتدایی ( اول ابتدایی تا ششم ابتدایی) شهرستان اهواز با تاکید بر خلق استراتژی های کاربردی

هدف این پژوهش شناسایی چالش ها و فرصت های موجود در مدارس دو زبانه شهرستان اهواز می باشد که با به کارگیری مدل سوات ( SWOT ) در پی شناسایی نقاط قوت، ضعف، چالش ها و فرصت ها می باشد. لذا روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعات روش تحلیل متنی می باشد. جامعه مورد نظر در این پژوهش تمامی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان اهواز می باشد که با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند از بین 212 مدرسه موردنظر 22 مدرسه که بیشترین جمعیت دانش آموزان دو زبانه عرب زبان را داشتند انتخاب شده که در این مطالعات 22 معلم به عنوان گروه هدف در نظر گرفته شده است؛ و با استفاده از روش مصاحبه داده هایموردنظر جمع آوری شده است. سپس با به کارگیری روش تحلیلی – تفسیری داده های جمع آوری شده تجزیه و تحلیل شده است. در این مطالعات یافته ها در دو سطح که شامل چالش ها ( WT ) و فرصت ها ( SO ) مطرح شده است. مورادی همچون گسستگی عاطفی، انتظارات نامتعادل، بیگانگی نسبت به زبان آموزشی، تعارض و تداخلات زبانی، عدم به کارگیری اشتراکات دو زبانی و ارتباط و تعامل ناقص را می توان ازجمله نقاط چالشی مطرح کرده و مواردی همچون توانایی درک جنبه های روانشناختی دانش آموزان دوزبانه، به کارگیری مولفه های فرهنگی - اجتماعی حاکم در منطقه، توانایی درک مراحل رشد زبانی در دوزبانه ها، استفاده از روش اشتراکات زبانی (روش دوسویه) و استفاده از روش تلفیق زبانی (روش انتقالی) را به عنوان فرصت های موجود در این مدارس می توان بکار برد. لازم به ذکر است که برای به کارگیری این فرصت ها در میدان عمل و جهت مقابله با چالش های روبه رو، استراتژی های عملی ( SO ) در پایان این مطالعات مطرح شده است.

آموزش رسم SWOT به کمک Visio

شاید بسیاری از شما دارای سازمان و یا کسب و کاری باشید و مدتی است که مشکلات زیادی سازمان شما یا کسب و کارتان را درگیر کرده است و دارای دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات الگوی ذهنی نیستید که چطور آن ها را ارزیابی کنید و از چه منظری مشکلات سازمان خود را بررسی و برای مشکلات و مسائل چاره اندیشی کنید.شاید اصلا سازمان شما یا Business شما مشکلاتی ندارد، بلکه بخواهید برای آن برنامه ریزی انجام دهید.

یکی از ابزار های برنامه ریزی استراتژیک روش SWOT می باشد.این روش سازمان شما را از دو منظر درونی و بیرونی ارزیابی می کند.برای بعد درونی دو بخش قوت (Strength) و ضعف (Weakness)، و برای دوبعد بیرونی دو بخش فرصت (Opportunity) و تهدید(Threat) را در نظر گرفته است.

این تکنیک اولین بار همان‌طور که از محتوای آن مشخص است در سیستم‌های نظامی و سپس در مدیریت صنایع و کارخانه‌ها به کار برده می‌شد و کم‌کم از سال ۱۹۹۰ وارد سیستم‌های مدیریتی وبرنامه‌ریزی شد. مهمترین ویژگی سوآت این است که می‌توان بدون نیاز به تحلیل‌های کمّی و محاسبات ریاضیاتی به تحلیل داده‌ها و تدوین راهبرد پرداخت درحالیکه سایر روشها و تحلیل‌ها نیاز به آمار و اطلاعات کمّی و همچنین فرمولهای پیچیده ریاضی دارند. این تکنیک به دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات سادگی و با استفاده از روشهای کیفی امکان استفاده از یافته‌ها و اطلاعات را فراهم می‌سازد.

یعنی برای اینکه سازمان خود را مورد بررسی قرار دهید همیشه نیاز دارید به این 4 عامل توجه داشته باشید.اما برای اینکه این ماتریس را در دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات visio تشکیل دهید با ما همراه باشید.

ما در این آموزش از ویزیو 2016 استفاده می کنیم.برای شروع برنامه ویزیو را باز نمایید و مانند تصویر زیر Marketing Diagrams را انتخاب نمایید.

More Shape>Business>Chart and Graphs>Marketing Diagrams

آموزش رسم swot

سپس ماژول یا نصویرSWOT را به داخل صفحه درگ نمایید.اکنون می توانید با این ترفند ساده ماتریس را کامل نمایید و از آن در کسب و کار خود بهره مند گردید.

تجزیه و تحلیل swot در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

روند روز افزون تغییر و تحولات محیطی در جهان امروز باعث شده است که سازمانها به طور عام و سازمانهای دولتی به صورت خاص، برای پاسخگویی اثر بخش به نیازهای محیطی خویش، جلوگیری از اتلاف منابع هدایت سازمان به سمت و سوی روشن و قابل اجرا ،شناسایی مسائل و مشکلات موجود آنها از نظر داخلی و خارجی، نیازمند برنامه ریزی استراتژیک باشند.اما برای تدوین برنامه ریزی استراتژیک لازم است که تمام نقاط قوت وضعف سازمانی و فرصتها و تهدیدات محیط بیرونی سازمان ارزیابی شوند و به کمک نتایج حاصله استراتژی یا استراتژیهای مورد نیاز تدوین گردند. گامهایی که در مرحله تدوین استراتژیها ( strategy formulation ) برداشته می شود عبارتند از: - تعیین فلسفه وجودی، آرمان ( vision ) ، ماموریت ( mission ) ، ارزشها وباورهای سازمانی ( values and belifs ) - شناسایی فرصتها( opportunities ) وتهدیدهای ( threats ) محیط خارجی سازمان. - شناسایی نقاط قوت ( strengths ) وضعف ( weakness )داخلی سازمان . - تعیین اهداف بلند مدت - انتخاب استراتژیهای so ، st ، wo ، wt در رساله ای که پیش رو دارید سعی بر آن شده است که با جمع آوری اطلاعات و شناخت حاصل شده از تجزیه وتحلیل محیطی سازمان به کمک جلسات برگزار شده با مدیران ارشد و کارشناسان خبره راه آهن جهت گیریهای سازمان پایه گذاری شوند وبر مبنای مدلswot استراتژیهای سازمان منتج گردند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت واگن‌های باری خارجی در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

یکی از تکنیک‌هایی که به سازمان‌ها جهت دستیابی به اهدافشان یاری می‌دهد، تکنیک تجزیه و تحلیل سیستم‌ها است. مقاله حاضر نتیجه پروژه تحقیقاتی است که به منظور تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت واگن‌های باری در راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. سیستم مدیریت واگن‌های باری شامل دو زیر سیستم توزیع و سیر واگن‌های داخلی و توزیع و سیر واگن‌های خارجی می‌شود. در این مقاله به دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات تجزیه و تحلیل زیر سیستم ت.

تحلیل عملکرد آرشیو ملّی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل SWOT

هدف: اجرای تحلیل SWOT و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آرشیو ملّی جمهوری اسلامی ایران و تهدیدهای و فرصت‌های پیش روی آن، تببین موقعیت راهبردی این سازمان، و دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات عرضة رهنمودهای مناسب برای آن. روش: پرسش‌نامه‌ای برای تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌های آرشیو ملی جمهوری اسلامی طراحی و برای تعیین روایی در اختیار 7 نفر از متخصصانِ حوزۀ آرشیو قرار گرفت. پرسشنامه به بیست نفر از افراد شاغل در این دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات سازمان ارائه شد.

برآوردکشش های تقاضای مسافر و بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

اطلاع از کشش تقاضا ،علاوه بر این که قدرت تصمیم‌گیری و انتخاب عرضه‌کنندگان خدمات را افزایش می‌دهد، می‌تواند قدرت و توان انعطاف عرضه‌کننده (از جمله عرضه‌کننده خدمات ریلی) درمقابل تأمین‌کنندگان مواد اولیه را نیز مشخص ‌کند. اگر سازمان راه آهن از اثر هر یک از عوامل مؤثر بر تقاضای خدمات نهایی ریلی و کشش آنها اطلاع داشته باشد، زمینه‌های مناسب تری را برای تصمیم‌گیری درباره عرضه زیربنا و نیز تعیین قیمت .

معرفی پایان نامه : « نقش راه آهن در توسعه بازرگانی جمهوری اسلامی ایران »

تاثیر راهبرد های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

در این پژوهش سعی شد به بررسی تاثیر راهبرد مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد که که تعداد آنها 9672 نفر میباشد.حجم نمونه اماری با توجه به فرمول کوکران 370 نفر در نظر گرفته و پرسشنامه ها توزیع شد. در این تحقیق از آمار توصیفی برای نمایش ا.

SOWT آنالیز چیست و چه کمکی به شناخت رقبا و محیط می‌کند؟

SWOT آنالیز چیست ؟ ابزار تحلیل کسب‌وکار

استراتژی SWOT یک استراتژی مدیریتی موثر برای شناخت نقاط و ضعف کسب‌وکارها در دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی است که همچنین راهی برای شناخت بهتر رقبا در کسب‌وکار است. با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید تابه طور کامل به شما توضیح دهیم استراتژی SWOT آنالیز چیست .

SWOT آنالیز چیست و چه کاربردی در مدیریت کسب‌وکار ها دارد؟

بگذارید قبل از اینکه بگوییم SWOT آنالیز چیست ، بگوییم که این کلمه مخفف چه کلماتی است.
SWOT در واقع مخفف کلمات Strengths، Weaknesses، Opportunities و Threats است.
که در فارسی به نقاط قوت، شکست، فرصت‌ها و تهدیدها ترجمه می‌شود.

کاربرد سوات آنالیز چیست ؟

اما اگر بخواهیم بگوییم کاربرد SWOT آنالیز چیست ؟
در واقع ابزار SWOT که با نام سوات نیز شناخته می‌شود، ابزاری در جهت مدیریت استراتژیک کسب‌وکارها برای رسیدن به اهداف و همچنین پایداری آن هاست.
همانطور که می دانید کسب‌وکارها در طول زمان تحت تاثیر بسیاری از عوامل داخلی و همچنین خارجی قرار می گیرند.

در چنین شرایطی ممکن است بقا و رقابت با کسب‌و‌کارهای مشابه کمی دشوار شود و بسیاری از کسب‌وکارها در چنین شرایطی دیگر نمی‌توانند به بقای خود ادامه دهند.به همین دلیل ابزاری تحت عنوان SWOT به کسب‌و‌کارها کمک می‌کند تا نقاط قوت و همچنین ضعف خود را شناسایی کرده و فرصت‌ها و تهدیدهای موجود را ارزیابی کنند. به بیان دیگر ابزار سوات با مدیریت داده‌ها و اطلاعات یک سازمان سبب شناخت بهتر محیط دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات و همچنین آنالیز صحیح رقبا می شود.

البته این نوع ابزار و یا این نوع آنالیز تنها برای کل شرکت استفاده نمی‌شود و می‌توان از آن برای پروژه‌های هر بخش کسب‌وکار نیز به صورت جداگانه استفاده کرد. به طور مثال شما می‌توانید از SWOT در کمپین‌های تبلیغاتی کسب‌وکارتان استفاده کنید و از داده‌ها به بهترین شکل ممکن استفاده کنید.

تعریف اجزای آنالیز SWOT :

حال که با مفهوم این نوع آنالیز آشنا شدیم، بهتر است تا با اجزای آن نیز به طور کامل آشنا شویم. در ادامه اجزای تشکیل دهنده این آنالیز را به صورت موردی برای شما توضیح می دهیم و خواهیم گفت اجزا اصلی SWOT آنالیز چیست ؟

1- نقاط قوت :

یکی از اجزای اصلی در آنالیز SWOT تعیین نقاط قوت کسب‌وکار است. شما باید بدانید که کسب و کارتان در چه زمینه تا به حال موفق عمل کرده و توانسته بهترین نتیجه را به دست بیاورد. البته در بسیاری از موارد نقاط قوت ممکن است ناملموس باشند.

به طور مثال ویژگی نام برند شما ممکن است یک نقطه قوت برای کسب و کار شما محسوب شود. یا در مثالی دیگر ممکن است کسب‌وکار شما یک محصول را به شکل منحصربه‌فرد به فروش برساند. همچنین داشتن نیرو کار مناسب نیز می‌تواند برای کسب‌وکارها یک نقطه قوت در نظر گرفته شود. اما به طور کل هر موردی که تا کنون سبب افزایش فروش محصولات و یا خدمات کسب‌وکارتان شده خود می تواند یک نقطه قوت محسوب شود.

2- نقاط ضعف :

دومین جزء SWOT آنالیز چیست ؟ ـ جستجوی نقاط ضعف یک کسب‌وکارتان است. در واقع شما پس از اینکه توانستید نقاط قوت کسب‌وکارتان را به طور کامل دریابید. حال زمان یافتن نقاط ضعف کسب‌وکارتان است. برای پیدا کردن این نقاط ضعف شما تنها باید چند سوال ساده را از خود بپرسید.

  • 1- چه مسئله‌ای ترمز کسب‌وکار شما را می کشد؟
  • 2- چه چیزی سبب عقب افتادن پروژه‌های شما می شود؟
  • 3- چرا مشتری ها تمایل کمتری برای خرید از محصولات یا خدمات کسب‌و‌کار شما را دارند؟

پس از جواب دادن به پرسش‌های بالا، حال شما می‌توانید نقاط ضعف کسب‌وکارتان را متوجه شوید و این نقاط ضعف را برطرف کنید. به طور کل بیش‌ترین نقاط ضعف در کسب‌وکارها مربوط به کمبود افراد ماهر و همچنین وجود محدودیت‌های منابع مالی می‌شود.

3- توانایی تشخیص فرصت ها :

سومین جزء از ابزار SWOT توانایی تشخیص فرصت‌ها در کسب‌وکار هاست. در واقع شما پس از پیدا کردن نقاط قوت و همچنین نقاط ضعف کسب‌وکارتان، باید با استفاده از نقاط قوتی که پیدا کردید برای خود فرصت سازی کنید. اگر بخواهیم به شکل ساده‌تر این موضوع را به شما توضیح دهیم. به عبارتی دیگر در این مرحله از آنالیز سوات، شما باید محیط اطراف کسب‌و‌کارتان را آنالیز و بررسی کنید و بر مبنای تغییراتی که در آن محیط به وجود آمده و نقاط قوت کسب‌وکارتان، فرصت ها را تشخیص دهید.

به طور مثال فرض کنید کسب‌و‌کار شما در حوزه آموزشی فعالیت دارد و یک نمایشگاه نیز به تازگی قرار است در حوزه کسب‌و‌کار شما برگزار شود. در این حالت شما سعی می‌کنید تا با استفاده از نقاط قوت کسب‌وکارتان این فرصت‌ها را بیابید و با شرکت در این نمایشگاه برندتان را در معرض دید مخاطبین و مشتری‌ها قرار دهید.

4- تشخیص تهدیدهای موجود در کسب و کار :

چهارمین جزء و همچنین آخرین جزء از ابزار سوات تشخیص تهدیدهای کسب‌وکار می‌باشد. احتمالاً از خودتان می پرسید تهدید‌ها همان نقاط ضعف محسوب می شود؟ در جواب این سوال باید به شما بگوییم خیر تهدید‌ها تفاوت‌هایی را با نقاط ضعف دارد.

برای تعیین نقاط ضعف شما به دنبال عواملی می‌گردید که ممکن است سبب تاخیر در پروژه ها و امور کسب‌وکارتان شود. اما برای شناسایی تهدید‌ها شما عوامل خارجی را نیز در نظر می‌گیرید. به طور مثال ممکن است برای کسب‌وکار شما رقبای نوظهوری به وجود آمده باشد که حیات کسب‌وکار شما را تهدید کند.

یا در مثال دیگر ممکن است با وضع قانونی جدید در کشور موقعیت کسب‌وکار شما به طور کل از بین برود و دیگر شما نتوانید به کسب‌وکار خود بپردازید. به تمامی این موارد تهدیدهای موجود در کسب‌وکار گفته می‌شود که شما باید در این آنالیز آن‌ها را تشخیص بدهید.

فاکتورهای داخلی و خارجی در آنالیز Swot چیست ؟

همانطور که در متن بالا اشاره کردیم، آنالیز سوات خود از 4 جزء تشکیل شده است. اما برخی کارشناسان این 4 جزء را به دو زیر گروه مجزا با نام فاکتورهای داخلی و خارجی تقسیم بندی می کنند. به طور کل فاکتورهای نظیر نقاط قوت و همچنین نقاط ضعف در دسته فاکتورهای داخلی قرار می‌گیرند.

چرا که خود کسب‌وکارها در به وجود آمدن چنین نقاط ضعف و قدرتی نقش مهمی را دارا می باشند. به طور مثال رکود بالا در کسب‌وکار جزء نقاط ضعف محسوب می‌شود و در نتیجه یک فاکتور داخلی در کسب‌وکار شماست.

به عبارتی دیگر شما خود سبب ایجاد چنین رکودی در کسب‌وکارتان شده‌اید و به همین دلیل این موضوع می‌تواند یک فاکتور داخلی محسوب شود. اما فکتورهایی نظیر تهدیدهای موجود در یک کسب‌وکار نمی‌تواند یک عامل داخلی باشد.

به همین منظور به آن‌ها فاکتورهای خارجی گفته می شود. به طور مثال شما نمی‌توانید در به وجود آمدن رقبای کسب‌وکارتان نقش داشته باشید. به همین منظور ایجاد چنین رقبایی یک تهدید و همچنین یک فاکتور خارجی محسوب می‌شود.

چگونه Swot آنالیز را اجرایی کنیم ؟

حال که شما با مفهوم فاکتورهای داخلی و خارجی آشنا شدید و متوجه شدید SWOT آنالیز چیست . می‌توانید با کشیدن جدولی هم‌چون جدول زیر این آنالیز را اجرایی کنید. شما باید در ستون عمودی این جدول نقاط قوت و ضعف را بنویسید و در ستون افقی، فرصت و تهدید‌ها را بنویسید. پس از نوشتن تمامی اجزاء در این جدول شما با 4 نوع استراتژی روبرو می شوید. که این 4 نوع به شرح زیر می باشد.

  • 1) استراتژی قوی و فرصت‌ها
  • 2) استراتژی قوی و تهدیدها
  • 3) استراتژی شکست و فرصت‌ها
  • 4) استراتژی شکست و تهدیدها

آنالیز SWOT چگونه اجرایی می شود و داده‌های لازم برای این آنالیز را چگونه می‌توان به دست آورد؟

بهترین راه برای اجرایی کردن این آنالیز پرسش برخی از سوالات است. به عبارت دیگر شما در این آنالیز سعی می‌کنید تا با پرسش این سوالات به داده‌های مهمی از کسب‌وکارتان برسید. به طور مثال فرض کنید شما می خواهید بدانید نقاط قوت کسب‌وکارتان چیست؟ برای اینکه به این سوال بتوانید پاسخ دهید. بهتر است سوالات زیر را از خود بپرسید:

تعیین نقاط قوت :

1) مشتریان شما در مورد کسب‌وکار و یا محصولات و خدمات‌تان چه چیزی را دوست دارند؟

2) شرکت شما چه نکات منحصر به فردی را نسبت به دیگر رقبا دارد؟

3) مثبت ترین ویژگی برند شما چیست؟ ( به نظرم یه نگاهی به مقاله برند مارکتینگ‌ مون بندازید)

4) پیشنهادات فروش منحصر به فرد کسب‌وکار شما چیست؟

تعیین نقاط ضعف :

پس از پرسش تمامی سوالات بالا از خود حال شما گام اول برای این آنالیز یعنی تعیین نقاط قوت را انجام داده اید.
حال شما باید گام دوم یا تعیین نقاط ضعف را با پرسش‌هایی همانند پرسش‌های زیر انجام دهید.

1) چرا مشتری‌های شما دیگر از محصولات و یا خدمات شما استفاده نمی‌کنند؟

2) بزرگ ترین موانع در قیف فروش فعلی کسب‌وکار شما چیست؟

حال با جواب به چنین پرسش‌هایی متوجه نقاط ضعف کسب‌وکار خود می شوید و گام دوم این آنالیز نیز اجرایی می کنید. در ادامه شما باید با استفاده از سوالاتی مشابه از تهدیدها و همچنین فرصت‌های کسب‌وکارتان نیز مطلع شوید.

اما نکته‌ای که در این زمینه بسیار مورد توجه است. نحوه پاسخ به چنین سوالاتی است. به طور مثال احتمالاً پس از پرسش سوالات بالا شما به سادگی می‌توانید جواب آن‌ها را پیدا کنید و بر روی کاغذ بنویسید. اما برای پاسخ به سوالات در زمینه فرصت‌ها و تهدیدهای کسب‌وکارتان چنین اتفاقی نمی‌افتد.

چرا که همانطور که در ابتدای این مقاله نیز گفتیم. نقاط قوت و ضعف 2 عامل داخلی هستند و به همین ترتیب شما در این زمینه به راحتی می‌توانید سوالات را پاسخ دهید. اما برای فرصت‌ها و تهدیدها چون این 2 عامل فاکتورهای خارجی هستند شما باید به درک عمیقی در مورد رقبا و کسب‌وکارهای دیگر برسید تا بتوانید چنین سوالاتی را پاسخ دهید. به عبارت دیگر برای پاسخ به این گونه سوالات شما باید تحقیقات رقابتی انجام دهید تا بتوانید به بهترین نتایج دست پیدا کنید.

گام سوم پرسش سوالات :

اما سوالاتی که در گام سوم یا تعیین فرصت‌ها باید از خود بپرسید به شرح زیر است.

1) چگونه می‌توانیم ذهن مخاطبین و مشتری‌ها را با برند خود بیش‌تر درگیر کنیم؟

2) آیا بودجه، ابزار و یا منابعی برای جذب مخاطب و یا مشتری وجود دارد که شما تا کنون از آن استفاده نکرده باشید؟

3) کدام کانال‌ها و راه‌های تبلیغاتی در رفع انتظارات کسب و کار شما می‌تواند به بهترین شکل عمل کند؟

گام آخر در طرح سوالات :

در گام چهارم نیز برای تعیین تهدیدها شما می توانید همانند گام‌های بالا سوالاتی را مطرح کنید. اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برعکس موارد بالا جستجوی تهدیدها نیازی به تهیه پرسش ندارد. در واقع شما در این گام باید جستجو کنید و بدانید رقبای نوظهور شما چه شرکت‌هایی هستند و چه کارهایی را انجام می‌دهند؟ همچنین گونه ای دیگر از تهدیدها که شما باید آن ها را بررسی کنید.

تهدیدهای محیطی و تهدیدهایی است که بازار شما را تهدید می‌کنند. البته تهدیدها درست است که در دسته فاکتورهای خارجی در نظر گرفته می شوند. اما ممکن است تهدیدهای داخلی نیز در یک کسب‌وکار به وجود بیاید. به طور مثال تغییر نیروهای شما می تواند یک تهدید برای کسب‌وکارتان محسوب شود چرا که تا مدتی عملکرد شما را دچار اختلال می کند.

ابزار و آنالیز PEST چیست و این شیوه دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات از آنالیز چه تفاوتی با SWOT دارد؟

یکی دیگر از روش‌های تجزیه و تحلیل محیط و رقبا که به آنالیز SWOT نیز بسیار نزدیک است، آنالیز PEST نام دارد. در واقع کسب‌وکارهای بزرگ سعی می‌کنند تا از هر دوی این آنالیز‌ها برای کسب‌و کا ر خود استفاده کنند. اما احتمالا از خودتان می پرسید که تفاوت این آنالیز با SWOT آنالیز چیست ؟

باید به شما بگوییم که این آنالیز بیش‌تر بر فاکتورهای خارجی موثر است. فاکتورهای خارجی که می توان با PEST آنالیز کرد. عوامل سیاسی، اقتصادث، اجتماعی و فرهنگی و همچنین فناوری است. با توجه به این عوامل و فاکتورهای خارجی که در این آنالیز سنجش می‌شوند. برخی از کارشناسان بر این باورند که این آنالیز خود می تواند زیر مجموعه‌ای از آنالیز SWOT باشد. با این تفاوت که فاکتورهای خارجی در این آنالیز به صورت دقیق‌تر و همچنین جدی‌تر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

PEST چه کاربردی دارد ؟

اگر بخواهیم از کاربرد این آنالیز بیش‌تر به شما بگوییم. به طور مثال ایالات متحده آمریکا در سالیان گذشته بار‌ها دچار آشفتگی سیاسی و همچنین اقتصادی شده که چنین موضوعی اگر توسط کسب‌وکار مورد آنالیز قرار نگرفته باشد. ضررهای جبران ناپذیری را به کسب‌وکارها وارد کرده است. به همین منظور می‌توان گفت آنالیز PEST در کنار آنالیز SWOT 2 ابزار قدرتمند برای شناخت محیط و رقبا است که باید از هر دوی آن‌ها به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

آرانیک‌وب اینجاست تا تمام مراحل کسب‌وکارتان را برایتان ساده کند.

دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات

ابزار بسیار کاربردی برای درک و تصمیم گیری برای سازمان ها و تجارت هایی در هر شرایط است.

SWOT از سرواژه چهار واژه قدرت‌ ها، ضعف‌ ها، موقعیت‌ ها و تهدید ها تشکیل شده است.

تحلیل SWOT به ما کمک می کند که بستری مناسب برای بررسی استراتژی،

جایگاه و سمت و سوی کسب و کار یا هر ایده دیگری که داریم، ایجاد کنیم.

پرکردن جدول تحلیل SWOT بسیار ساده است و موضوع خوبی برای کارگاه های عملی و جلسات یورش فکر است.

از تحلیل SWOT برای برنامه ریزی کسب و کار، برنامه ریزی استراتژیک،

ارزیابی رقیب، بازاریابی، توسعه تجارت و محصول و گزارش دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات تحقیقاتی استفاده می شود.

به روش تحلیل SWOT اغلب ماتریس ۲*۲ SWOT نیز گفته می شود. علاوه بر این ماتریس،

تحلیل SOWT روش شناخته شده گسترده ای برای جمع آوری، ساخت یافته کردن،

نمایش و مرور داده های گسترده در کسب و کارهای بزرگ یا فرایندهای برنامه ریزی پروژه است.

اگر از روش تجزیه و تحلیل SWOT استفاده کنید،

باید بدانید که بخش قدرت ها و ضعف ها جز عوامل درونی هستند

در حالی که موقعیت ها و تهدیدات از عوامل بیرونی محسوب می شوند.

تحلیل SOWT یک ارزیابی درونی از داده هایی است

که توسط جدول SWOT یک نظم منطقی یافته اند تا بتوانیم بر اساس آن ارائه، گفتگو و تصمیم ایجاد کنیم.

تحلیل SWOT می تواند برای تمامی حالات تصمیم گیری استفاده شود و پر کردن جدول SWOT باعث می شود

که تفکر فعال جایگزین وابستگی به تفکر بر حسب عادت و بازخوردهای غریزی شود.

چهار عامل موثر در ایجاد ماتریس SWOT

نقاط قوت و ضعف

فضای داخلی_فضاهایی که در داخل شرکت یا سازمان وجود دارد عواملی که مربوط به حال حاضر هستند.

برای مثال عوامل مربوط به محصولات، قیمت گذاری، هزینه ها، سوددهی، نحوه عملکرد،

نیرونی انسانی، مهارت ها، سازگاری، برندها، خدمات، اعتبار، فرایندها، زیرساخت و ….

موقعیت ها و تهدیدها

فضای خارجی_فضاهایی که در خارج شرکت یا سازمان وجود دارد عواملی که مربوط به آینده است.

برامی مثال، عوامل مربوط به بازار، مخاطب، مد، رقابت، وضعیت اقتصادی،

سیاست گذاری های کشور، جامعه، فرهنگ، تکنولوژی، رسانه و ….

نقاط قدرت_موقعیت ها
چگونه نقاط قوت ها را با استفاده از موقعیت ها افزایش دهیم؟

نقاط قدرت_تهدیدها
چگونه با استفاده از نقاط قوت مان، تاثیر تهدیدات را به حداقل برسانیم؟

نقاط دو نمونه کاربردی از تحلیل سوات ضعف_موقعیت ها
چگونه مطمئن خواهید شد که ضعف هایتان مانع به دست آمدن موقعیت های جدید نخواهد شد؟

نقاط ضعف_تهدیدها
چگونه می توان تقاط ضعف را به شکلی تصحیح کرد که تهدیدها حداقل تاثیرگذاری را داشته باشند؟

تحلیل SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است.

پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است.

حروف SWOT که آن را به شکل های دیگر مثل TOWS هم می نویسند،

ابتدای کلمات Strength به معنای قوت، Weakness به معنای ضعف،

Opportunity به معنای فرصت و Threat به معنای تهدید است.

ماهیت قوت و ضعف به درون سازمان مربوط می شود و فرصت و تهدید معمولاً محیطی است.

در اینجا به معرفی آنالیز SWOT پرداخته شده است و نحوه ی اجرای آن شرح داده نشده است.

گام نخست: شناسائی عوامل داخلی و خارجی

ابتدا عوامل داخلی و عوامل خارجی شناسائی می‌شود.

پس از مشخص شدن تمامی نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتها،

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE ) تشکیل می‌شود.

نقاط ضعف و قوت داخلی در ماتریس IFE و فرصتها و تهدیدات خارجی در ماتریس EFE تجزیه و تحلیل می‌شوند.

پس از مشخص شدن و نمره دهی عوامل درونی و بیرونی، این عوامل در جدول ماتریس استراتژی‌ها قرار می‌گیرند.

سپس استراتژی‌های اتخاذ شده با استفاده از ماتریس QSPM نمره دهی شده و اولویت اجرای هر کدام مشخص می‌شود.

با استفاده از ادبیات پژوهش و مصاحبه‌های تخصصی مهمترین شاخص‌های هریک از معیارهای فوق شناسائی می‌شوند و سپس در قالب نقاط ضعف و قوت دسته‌بندی خواهند شد.

به روش مشابه با استفاده از ادبیات پژوهش و مصاحبه‌های تخصصی مهمترین شاخص‌های هریک از عوامل خارجی شناسائی شده و سپس در قالب فرصت‌ها و تهدیدها دسته‌بندی خواهند شد.

گام دو: تعیین اوزان عوامل داخلی و خارجی

پس ازشناسائی عوامل داخلی و خارجی و دسته‌بندی آنها در قالب نقاط قوت وضعف و فرصت‌ها و تهدیدها،

باید میزان اهمیت هریک از آنها مشخص شود.با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی وزن هریک از شاخص‌های عوامل داخلی و خارجی مشخص می‌شود.

بنابراین خروجی تکنیک AHP میتواند میزان اهمیت هر شاخص تصمیم‌گیری استراتژیک را نشان دهد. به مقاله رویکرد ترکیبی AHP-SWOT رجوع کنید.

گام سه: ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط ضعف را لیست کرده و به هرعامل یک ضریب وزنی بین صفر (بی‌اهمیت) تا یک (بسیار مهم) اختصاص می‌دهیم. در اینصورت جمع ضرایب وزنی اختصاص داده شده باید مساوی یک باشد. این وزن می تواند با استفاده از تکنیک AHP محاسبه شود.

به هریک از این عامل‌ها نمره ۱ تا ۴ می دهیم. نمره ۱ بیانگر ضعف اساسی، نمره ۲ ضعف کم،نمره ۳ بیانگرنقطه قوت و نمره ۴ نشان دهنده قوت بسیار بالای عامل میباشد.

برای تعیین نمره نهایی هرعامل، ضریب هرعامل را درنمره آن ضریب کنیم.
مجموع نمره های نهایی هرعامل را محاسبه کنیم تا نمره نهایی سازمان مشخص شود.
اگرمیانگین آنها کمتر از ۲.۵ باشد یعنی سازمان ازنظر عوامل داخلی دچارضعف بوده و اگر نمره میانگین بیشتراز ۲.۵ باشد سازمان دارای قوت می‌باشد.

گام چهارم: طراحی مدل تحلیلیSWOT

برای تجزیه و تحلیل هم زمان عوامل داخلی و خارجی از ماتریس داخلی و خارجی استفاده می‌گردد.

این ماتریس برای تعیین موقعیت صنعت یا سازمان به کار می‌رود و برای تشکیل آن باید نمرات حاصل از ماتریس

ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی را در ابعاد عمودی و افقی آن قرار داد

تا جایگاه صنعت یا سازمان در بازار مشخص گردد و بتوان استراتژی های مناسبی را برای آن مشخص کرد.

این ماتریس منطبق بر ماتریس SWOT است و استراتژی های مناسب برای سازمان را مشخص می‌کند.

روش تجزیه و تحلیل SWOT به شکل نظام‌یافته هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت

و تهدید‌ها را که در مرحله قبل شناسایی شده اند مورد تحلیل قرار داده

و استراتژی‌های متناسب با موقعیت را منعکس می‌سازد.

در مدل SWOT پس از فهرست نمودن هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید که در مرحله قبل شناسایی شده

و نوشتن آنها در سلول‌های مربوطه به خود بر حسب ترتیب امتیاز وزن دار از محل تلاقی هر یک از آنها استراتژی‌های مورد نظر حاصل می‌گردد.

بنابراین همواره این ماتریس منجر به چهار دسته استراتژی ST، WT، WO و SO می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.