چگونه سفته‌ را پشت نویسی نماییم؟


وکیل سفته در مشهد

در این مطلب مسائل حقوقی مرتبط با سفته از قبیل شکل سفته و پیشینه ای قانونی و راه حل های وصول ان، رویه دادگستری مشهد در وصول سفته، بررسی ارزش قانونی چک و سفته، خصوصیات و مزایا استفاده از خدمات حقوقی وکیل سفته در مشهد و… توسط وکیل دادگستری مورد بررسی قرار می گیرد.

پیشینه ای قانونی سفته

ظهورسفته درایران به زمان تدوین قانون تجارت درسال1311 بازمی گردد و امروزه درکشور ما از این سند پیش از برات استفاده می شود.ازسفته می توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد. قانون تجارت ایران مواد 307 و 308 خود را به بیان شکل و مندرجات سفته اختصاص داده است. ماده 309 قانون تجارت قاعده ای کلی را بیان می کند که به موجب ان مقررات راجع به برات در موردسفته نیز لازم الرعایه ا ست.

شکل سفته و مندرجات الزامی در صدور آن

سفته نیزمانند برات باید به صورتی تنظیم شودکه قانون تجارت مقررکرده است والا دارنده ان نمی تواند از مقررات مربوط به آن در قانون تجارت استفاده کند به موجب ماده308 قانون تجارت سفته طلب علاوه برامضا یا مهر باید دارای تاریخ ومتضمن مراتب ذیل باشد:

 • مبلغی که بایدتادیه شود باتمام حروف.
 • گیرنده وجه.
 • تاریخ پرداخت

الف: امضا یا مهرصادرکننده

این نکته به صراحت درماده308 قانون تجارت ذکرشده است

ب: تاریخ صدور سفته

ماده 308 قانون تجارت فقط قید تاریخ راضروری دانسته است وبه این نکته که ایا تاریخ باید باتمام حروف نوشته شود یاخیر، اشاره ای نکرده است.مع ذلک ، گرچه لازم نیست که تاریخ تحریر سفته به تمام حروف نوشته شود قید روز، ماه وسال تاریخ صدورسفته ضروری است والاسفته اعتبارندارد.

ج: مبلغ سفته:

بند1ماده308 قانون تجارت تعیین مبلغ سفته راباتمام حروف ضروری دانسته است اما عدم رعایت این امر سفته را از اعتبارنمی اندازد

د: نام گیرنده وجه

گیرنده ی وجه شخصی است که سفته دروجه یابه حواله کرد اوصادرمی شود ونوشتن نام ومشخصات اوتابع قواعد برات است اما برخلاف برات درسفته می توان نام کسی که سفته به نفع اوصادرمی شود ]دارنده سفته[ را ذکر نکرد وان طورکه ماده 307 بیان می کند سفته را (دروجه حامل) صادرکرد

و:تاریخ پرداخت سفته

مطابق بند3 ماده 308 قانون تجارت ذکرتاریخ پرداخت درسفته ضروری است. بنابراین سفته نیزمی تواند به وعده معین باشد (چیزی که بسیاررایج است) یابه رویت و عندالمطالبه. نکته اخیر را ماده307 قانون تجارت به صراحت بیان کرده است.

ضمانت اجرای عدم غیرمندرجات قانونی

قانون گذار ما در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می کند به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج درماده308 اشاره ای نکرده است. درموردعدم رعایت مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است تبصره ماده319 قانون تجارت سفته ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور درقانون تجارت باشد سند تجاری قلمداد نکرده مشمول مرورزمان اموال منقول می داند.

سفته از کدام محل باید خریداری شود؟

سفته را می شود از هر جایی تهیه کرد، از دستفروش های توی بازار گرفته تا بعضی از دکه های روزنامه فروشی اما مطمئن ترین محل برای تهیه این سند، شعبه های بانک ملی است. اگر سفته را از جای نامعتبر بخرید ممکن است مبلغی بیشتر از آنچه مصوب است از شما بگیرند. حتی ممکن است در مقابل مبلغ بیشتر به شما یکسری سفته جعلی بدهند که دردسرهای زیادی بعدها برای شما داشته باشد.

اگر وصول سفته توسط وکیل سفته در مشهد انجام شود چه مزایایی دارد؟

 • مدت زمان صدور حکم علیه صادرکننده سفته کمتر می باشد.
 • وکیل می تواند شخصا برای واخواست سفته اقدام کند.
 • نیازی به حضور شاکی یا خوهان در دادگاه نخواهد بود.
 • در صورت شناسایی اموال وکیل می تواند سریعا آنها را توقیف کند.
 • وکیل می تواند برای جبران ضرر و زیان موکل و خسارت تاخیر، دادخواست جداگانه تنظیم کند.
 • در انتها وکیل میتواند حکم جلب صادرکننده سفته را هم بگیرد.
 • سوالات سفته ( گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)

نحوه پس گرفتن سفته از کارفرما در صورت امتناع او به چه صورتی می باشد؟

ابتدا برای نامبرده اظهارنامه ارسال نمایید که سفته را مسترد نماید، اگر انجام نداد با تقدیم دادخواست مبنی بر الزام وی به استرداد سفته اقدام نمایید.

چه تفاوتی بین سفته و برات وجود دارد؟

تفاوتی که سفته با برات دارد این است که صادر کننده سفته به شخص دیگری دستور پرداخت را نمی دهد بلکه خودش تعهد می کند که مبلغ سفته را پرداخت کند. از نظر وکیل پایه یک دادگستری ارزش چک به علت وجود ضمانت اجراهای کیفری،حقوقی وادرای به مراتب بیشتر از سفته می باشد.

آیا می توان سفته ای را که تاریخ ندارد به اجرا گذاشت ؟

می توانید با درج تاریخ و تکمیل آن از طریق اداره واخواست پس از واخواست سفته ها اقدام به طرح دادخواست و یا صدور برگ اجرائیه از طریق اجرائیات اداره ثبت نمایید. وکیل خانواده در مشهد در بعضی از دعاوی خانوادگی از قبیل مطالبه مهریه ، نفقه و… سفته فی مابین زوجین بابت پرداخت اقساط مهریه و…. رد وبدل شده است

از شخصی که در شهر دیگری اقامت دارد سفته دارم. چگونه می توانم سفته ها را واخواست کنم؟

در سه محل می توان وجه سفته را از طریق مراجع قضایی مطالبه کرد:

 • دادگاه محل اقامت خوانده (متعهد پرداخت وجه سفته)
 • دادگاه محل وقوع عقدی که به موجب آن سفته صادر شده.
 • دادگاه محل انجام تعهدی که به موجب قرارداد،متعهد پرداخت سفته باید آن تعهد را در آن محل انجام دهد.

آیا دارنده سفته می تواند خودش سفته را کامل و وصول کند؟

خیر منعی نخواهد داشت و میتوانید سفته را عند المطالبه بنویسید و در وجه خود تنظیم کنید و برای وصول آن اقدام کنید اگر اعسار ایشان پذیرفته شود مبلغ سفته تقسیط خواهد شد.

مرحله بعد از واخواست سفته چیست؟

یک برگه واخواست برای شما می باشد و یک برگه آن به صادرکننده ابلاغ و یک برگه دیگر در دادگاه خواهند ماند لذا شما باید برگه متعلق به خودتان را تحویل بگیرید.نسخه دوم توسط مامور ابلاغ به صادرکننده سفته ابلاغ می شود. سپس می توانید از دادگاه بخواهید که اموال ایشان را توقیف کند و یا دادخواست حقوقی مطالبه وجه بدهید.

وصول سفته بدون اثر انگشت امکان پذیر می باشد؟

بله در صورتیکه سفته دارای امضا باشد نیز دارنده سفته میتواند برای وصول آن اقدام کند.

وصول سفته در صورتی که شش ماه از تاریخ سر رسید گذشته باشد چگونه است؟

در صورتیکه تا ده روز بعد از تاریخ سر رسید سفته برای واخواست آن اقدام نکرده باشید دیگر مزایای سند تجاری را نخواهد داشت و فقط می توانید با استناد به آن دادخواست خود را تنظیم نمائید و حدودا شش تا هفت ماه زمان خواهد برد.

اگر بابت سفته قراردادی نوشته نشود معتبر است‌؟

بله سفته سفید امضا بسیار خطرناک بوده و به هیچ عنوان نباید سفید امضا صادر شود و حتما در صورتیکه بابت ضمانت و یا حسن انجام کار بوده است باید حتما در قرارداد و در خود سفته این عبارت تکمیل شود.

توقیف یک دانگ از یک منزلی که در گرو بانک می باشد و من از این فرد سفته دارم چگونه است؟

بله حتما شما ابتدا سفته را واخواست کرده و برای وصول آن طریق دادگاه اقدام نمائید سپس ضمن معرفی ملک به دادگاه برای توقیف آن اقدام نمائید تا بتوانید سهم ایشان را توقیف و بابت طلب خود وصول کنید.در این مورد می توانید از تخصص و تجربه وکیل ملکی در مشهد استفاده کنید.

مراحل وصول سفته توسط وکیل

در صورتی که قصد وصول شدن و یا به اجرا گذاشتن سفته را دارید می توانید مراحل زیر را انجام دهید. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در وصول مطالبات دارید (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید ) پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.

مدارک وصول سفته توسط وکیل

مدارک شناسایی از قبیل اصل شناسنامه و کارت ملی – ارائه اصل سفته و در صورت واخواست آن ارائه واخواست نامه از این جنبه سفته همان وظیفه چک را به عهده دارد اما با گذشت زمان در معاملات چک جای هر سند دیگری را گرفت؛ به دلیل اینکه برای تعهد پرداخت پول در آینده نیاز به وجود ضمانتی برای اجرای تعهد است و چک به دلیل اینکه جنبه کیفری(چک کیفری) دارد دارای این ضمانت می باشد و سفته دارای ضمانت اجرای کیفری نمی باشد .

ممکن است افراد مختلفی سفته را ظهرنویسی (پشت نویسی) کنند و آن را به فرد دیگری انتقال دهند در این صورت این افراد مسئولیت تضامنی خواهند داشت یعنی اینکه کسی که در حال حاضر آن سفته را در اختیار دارد میتواند به هر کدام از افرادی که سفته را پشت نویسی کرده اند مراجعه کند و وجه سفته را بگیرد.

این حق هم برای ظهرنویسان بوجود میاید که پس از اینکه دارنده سفته به هر ظهرنویس مراجعه کرد او (ظهرنویس) نیز به ظهرنویسان قبل از خود مراجعه کند و وجه سفته ای که پرداخت کرده است را دریافت کند. همچنین دارنده سفته وقتی می خواهد یک سفته از فردی بگیرد میتواند از او بخواهد که ضامن پشت سفته را امضا کند تا اگر صادرکننده سفته آن را پرداخت نکرد به ضامنی که ضمانت را بر عهده گرفته است مراجعه کنید

رویه وکیل حرفه ای سفته در دادگاه های مشهد

بر حسب مبلغ سفته ، دادخواست تا مبلغ 20 میلیون تومان در صلاحیت شورای های حل اختلاف کوثر،میرزاکوچک خان،شهدا، قرنی شهرستان مشهد می باشد و در صورتی که مبلغ بالغ بر 20 میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه امام خمینی (چهارطبقه) واقع در بلوار مدرس شهرستان مشهد می باشد وکیل حرفه ای سفته می تواند به صورت حرفه ای در زمینه وصول مبلغ سفته از طریق دادگاه های و شوراهای شهرستان مشهد اقدام کند.

هزینه های به اجرا گذاشتن سفته در دادگستری مشهد در سال 1399

 • هزینه دادرسی :که بر اساس تعرفه ای هزینه های دادرسی برای سفته های در صلاحیت شورا 1.25 درصد از مبلغ سفته و سفته های در صلاحیت دادگاه تا 20 میلیون تومان 2.5 درصد و مازاد بر 20 میلیون تومان 3.5 درصد می باشد
 • حق الوکاله وکیل: که بر اساس تعرفه حق الوکاله وکیل که در سال 1399 اجرایی شده است تعیین می گردد.لازم به ذکر است هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را می توان ضمن دادخواست از طریق دادگاه یا شورا از خوانده دعوا مطالبه کرد.

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل وصول سفته در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های حقوقی شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل سفته در مشهد به ادرس چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فرامرز 1 ، مجتمع بهارستان طبقه دوم از مشاوره وکیل متخصص حقوقی استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل سفته در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

هاشم اندرزیان
وکیل پایه یک دادگستری
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
تماس : 09152055986

سفته چیست و چه قوانینی در مورد آن وجود دارد؟

همه ما حداقل یک بار در زندگی خود نام سفته را شنیده‌ایم یا روی دکه‌ها عبارت سفته موجود است را دیده‌ایم. شاید هم داستان‌های زیادی درباره دعواهای حقوقی که بر سر سفته‌ها پیش می‌آید شنیده باشیم. اما این روزها استفاده از سفته بسیار رایج شده است. خیلی از کارفرمایان از کارمندان و کارگران خود سفته‌هایی به‌عنوان حسن انجام کار دریافت می‌کنند. بد نیست بدانیم سفته چیست و چه قوانینی در مورد آن وجود دارد؟ اگر کسی تصمیم گرفت به هر دلیلی سفته صادر کند باید حتماً قبل از انجام این کار از جزئیات حقوقی مربوط به آن آگاه باشد تا در آینده به مشکلی برنخورد.

cv- desk

cv- mobile

سفته چیست؟

در معنای لغوی سفته یعنی چیزی که چگونه سفته‌ را پشت نویسی نماییم؟ از کسی قرض بگیرند یا در عوض چیز دیگری به او بدهند تا در شهر دیگری پس بگیرند. اما از نظر حقوقی سفته چیست؟ سفته یا فته طلب یک نوع سند تجاری است. کسی که سفته را صادر می‌کند، متعهد می‌شود که در یک تاریخ مشخص یا به صورت عندالمطالبه مبلغ مشخصی را به شخص دیگری پرداخت کند. از آنجایی که حمل‌ونقل پول زیاد خطرات بسیاری را به همراه دارد، بازرگانان برای توسعه تجارت خود سفته را ایجاد کردند تا به جای پول نقد از آن استفاده کنند. امروزه سفته کاربردهای بسیاری پیدا کرده است. برای مثال بانک‌ها در ازای پرداخت وام از شخصی که وام گرفته سفته می‌گیرند و همچنین در بسیاری از معاملات بازرگانی از سفته استفاده می‌شود. اگر از قوانین مربوط به بیمه در زمان بیماری اطلاع ندارید، مقاله غرامت دستمزد چیست را مطالعه کنید.

سفته را از کجا باید تهیه کنیم؟

شما می‌توانید سفته‌ها را از دکه‌های روزنامه‌فروشی و حتی برخی دست‌فروش‌ها تهیه کنید. اما مطمئن‌ترین محل برای خرید سفته شعب بانک ملی است. اگر مبلغ سفته مورد نظر شما بالا باشد باید به شعب منتخب بانک ملی مراجعه کنید. زیرا اگر سفته را از جای نامطمئن بخرید، ممکن است ناچار باشید مبلغی بیش از اندازه واقعی آن پول بدهید و اگر ندانید دقیقاً کاغذ سفته چیست و چه ویژگی دارد حتی ممکن است سفته جعلی بخرید و به دردسر بیفتید. تعداد سفته محدودیتی ندارد و با داشتن کارت ملی و مراجعه به بانک ملی می‌توانید به هر مبلغی که نیاز دارید، سفته تهیه کنید. طبق قانون مبلغی که برای خرید هر سفته می‌پردازید پنج ده هزارم مبلغ اسمی روی سفته است. یعنی اگر یک سفته یک میلیون تومانی بخرید باید ۵۰۰ تومان پرداخت کنید. به همین ترتیب برای یک سفته دو میلیون تومانی ۱۰۰۰ تومان و برای یک سفته صد میلیون تومان ۵۰۰۰۰ تومان پرداخت می‌کنید. این مبلغ در حقیقت مالیات سفته‌ای که می‌خرید است.

چطور برگه سفته را پر کنیم؟

سفته چیست

حالا که فهمیدیم سفته چیست، باید بدانیم چطور می‌توانیم از آن استفاده کنیم. سفته درواقع یک برگه است که در هنگام صدور پر می‌شود. روی سفته مبلغ آن نوشته می‌شود که نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد. با این حال حتی اگر مبلغ نوشته شده روی سفته از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد، باز هم ارزش آن از بین نمی‌رود و قابل مطالبه است. تاریخی که سفته در آن تنظیم شده و تاریخ پرداخت هم از موارد دیگری هستند که روی برگه سفته ذکر می‌شوند. می‌توانید به جای تاریخ پرداخت کلمه عندالمطالبه را بنویسید. در این صورت دارنده سفته هر زمان که اراده کند می‌تواند آن را وصول کند. اما اگر تاریخ وصول خالی باشد، تاریخ رویت آن به‌عنوان تاریخ پرداخت در نظر گرفته می‌شود. در بخش دیگری از سفته باید اطلاعات گیرنده سفته را وارد کنید. اگر سفته را در وجه فرد یا شرکتی بنویسید فقط او قادر به وصول کردن سفته خواهد بود، اما اگر جای نام فرد گیرنده خالی باشد سفته در وجه حامل تلقی می‌شود. یعنی هرکسی که سفته را داشته باشد می‌تواند برای وصول کردن آن اقدام کند. گیرنده سفته می‌تواند با پشت‌نویسی سفته آن را به شخص دیگری منتقل کند. یکی از مهم‌ترین شرایطی که به سفته اعتبار می‌بخشد وجود امضا و مهر (اثر انگشت) فردی است که سفته را صادر می‌کند. درواقع بدون این مورد سفته هیچ ارزشی نخواهد داشت.

سفته چطور به اجرا گذاشته می‌شود؟

قبل از آنکه بدانیم نحوه به اجرا گذاشتن سفته چیست، باید بدانیم اجرای سفته با چک متفاوت است. چک یک سند تجاری لازم‌الاجرا است. اگر چک شخصی برگشت بخورد فردی که چک را در دست دارد نیاز به طرح دادخواست در دادگاه ندارد و می‌تواند بلافاصله برای مطالبه آن اقدام قانونی کند. اما در مورد سفته شرایط متفاوت است. در صورتی که مهلت پرداخت سفته رسیده باشد و شخصی که سفته داده آن را پرداخت نکند، گیرنده سفته تا ده روز مهلت دارد که برای اعتراض به عدم پرداخت سفته در موعد مقرر اقدام کند. به این کار واخواست سفته می‌گویند. پس از واخواست دارنده سفته ظرف یک سال در دادگاه علیه کسی که سفته داده اقامه دعوی می‌کند. بعد از صدور حکم در دادگاه شخصی که سفته را گرفته می‌تواند از طریق واحد اجرای احکام دادگستری اموال فرد را توقیف کند یا حکم جلب او را بگیرد. دانستن قوانین در زمان استخدام مانند قوانین مربوط به سفته واجب است. اگر می‌خواهید به‌عنوان یک خانم استخدام شوید باید با حقوق خود آشنا باشید. پس مقاله حقوق قانون کار برای خانم ها را از دست ندهید.

سفته چیست

تنزیل سفته به چه معناست؟

ممکن است این اصطلاح را در جایی شنیده باشید و بخواهید بدانید، تنزیل سفته چیست؟ گاهی اوقات فردی که سفته را دریافت کرده در زمانی زودتر از موعد آن به پول آن احتیاج پیدا می‌کند. اگر کمتر از ۹۰ روز به تاریخ سفته باقی مانده باشد و بدهی به دلیل امور بازرگانی ایجاد شده باشد، فرد می‌تواند به بانک مراجعه کند و مبلغی پایین‌تر از پول سفته را دریافت کند. بانک هم تا سررسیدن موعد سفته صبر می‌کند و سپس مبلغ اصلی سفته را از فردی که سفته را داده است، دریافت می‌کند.

سفته برای استخدام

بسیاری از شرکت‌ها برای استخدام افراد از آنها سفته‌هایی به‌منظور حسن انجام کار دریافت می‌کنند. زمان قطع همکاری تسویه حساب با پرسنل سفته‌های آنها به آنها بازگردانده می‌شود. اما علت گرفتن این سفته چیست و آیا ضرورتی دارد. عموماً شرکت‌ها دلایلی مانند داشتن اطلاعات ارزشمند و یا تجهیزات گران‌قیمت را به‌عنوان عاملی برای دریافت سفته ذکر می‌کنند. بسیاری از کارمندان معتقد هستند که دادن سفته آن هم به مبالغ بسیار بالا عادلانه نیست. با این حال دریافت سفته از طرف شرکت‌ها بسیار رایج شده است. اگر برای حسن انجام کار سفته می‌دهید حتماً باید نکاتی را هنگام دادن سفته رعایت کنید:

 • در قرارداد خود ذکر کنید که سفته‌ای به مبلغی مشخص برای حسن انجام کار به شرکت داده‌اید.
 • سفته‌هایی که برای حسن انجام کار می‌دهید را پشت‌نویسی کنید و بنویسید که به چه کسی و بابت چه چیزی سفته می‌دهید.
 • یک نسخه کپی از هر ضمانتی که می‌دهید را نزد خود نگهداری کنید.
 • یک نسخه از قرارداد استخدام را از کارفرما بگیرید و نزد خود نگه دارید.
 • هرگز سفته سفید امضا به کسی ندهید. از امضا زدن و اثر انگشت زدن روی سفته‌ای که پر نشده خودداری کنید.
 • مبلغ سفته باید با حقوق و دستمزد شما و درآمد شرکت تناسب داشته باشد و خیلی زیاد نباشد.

سفته چیست

با دانستن این که سفته چیست، می‌توانیم در هنگام دادن یا گرفتن آن دقت بیشتری کنیم. سفته‌ها باید به‌دقت پر شوند و حتماً مهر و امضا داشته باشند. به‌علاوه در نظر داشته باشید که سفته نوعی تعهد است. بنابراین تنها در صورتی سفته بدهید که از تمام جنبه‌های حقوقی آن باخبر هستید و از انجام این کار اطمینان دارید.

نکاتی درباره مطالبه وجه سفته

در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته در ابتدا ویژگی های سفته بیان می‌شود همانطور که در مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک بیان گردید سفته جزء اسناد تجاری محسوب میشود فلذا تمام ویژگی های اسناد تجاری در خصوص سفته نیز جاری خواهد بود .

واخواست سفته

سفته برخلاف چک که گواهی عدم پرداخت صادره از بانک به عنوان واخواست تلقی می‌شود به این ترتیب نبوده و لزوما می بایست مبلغی معادل دو و نیم درصد از مبلغ مندرج در سفته به عنوان هزینه واخواست به اداره مربوطه واریز گردد و تمبر دولتی در این خصوص ابطال شود و پس از آن مطالبه وجه سفته به صادر کننده ارسال می شود در تهران مجتمع قضایی ولیعصر دارای بخش مربوط به واخواست سفته می باشد که در آن مرجع با ابطال تمبر دولتی واخواست مربوطه صورت و مراتب به صادرکننده اعلام میگردد .

مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته

ویژگی اساسی اسناد تجاری وصف تجریدی بودن آن است به این معنی که به مجرد صدور سفته دین بر عهده ی صادر کننده قرار گرفته و درصورت مراجعه دارنده در تاریخ سررسید سفته اصل بر مدیونیت صادرکننده تلقی و نامبرده متعهد به پرداخت وجه می باشد .

در خصوص نقل و انتقال سفته

از ویژگی‌های بارز سفته قابلیت انتقال آن به صرف امضا در پشت برگ و یا حتی در مواردی بدون ظهر نویسی می باشد و دارنده سفته به عنوان طلبکار از صادرکننده سفته شناخته می‌شود قابلیت تامین خواسته قبل از صدور حکم محکومیت یکی دیگر از ویژگی‌های سفته است .

تامین خواسته در سفته

یکی از ویژگی های دادخواست مطالبه سفته آن است که دارنده آن می تواند قبل از اخذ حکم محکومیت نسبت به تامین خواسته و توقیف اموال صادر کننده سفته اقدام نماید لیکن تنها ایراد سفته آن است که بدون واخواست امکان تامین خواسته میسر نبوده و البته همانطور که بیان گردید واخواست سفته نیز نه تنها زمان بر بوده مبلغی معادل دو و نیم درصد مبلغ هزینه بر دار می باشد .

مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه سفته

از ویژگیهای اساسی اسناد تجاری می توان به قابلیت ایجاد مسئولیت پرداخت وجه سفته برای اشخاص متعدد اشاره نمود مطابق قانون تجارت اگر شخصی ظهر سفته را به عنوان ظهر نویس امضا نموده در مهلت مقرر قانونی 10 روزه واخواست نسبت به وی نیز صورت بگیرد مسئولیت تضامنی برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد. نوع دیگر از ایجاد مسئولیت تضامنی با امضا پشت برگه سفته به عنوان ضمانت است که در این صورت نیز دادگاه پرداخت وجه آنرا به صورت تضامنی برای هر دو طرف (صادر کننده سفته و امضا کننده پشت سفته به عنوان ضامن در پرداخت ) در نظر می گیرد .

تفاوتهای سفته و چک

از تفاوتهای سفته با چک ۳ چگونه سفته‌ را پشت نویسی نماییم؟ چگونه سفته‌ را پشت نویسی نماییم؟ مورد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و هر سه مورد نشان از این داشته که اخذ چک به مراتب مناسب‌تر به حال طلبکار می باشد و وصول بدهی با اخذ چک با تضمین بیشتری همراه خواهد بود .

همانطور که بیان شد واخواست سفته برخلاف چک نیازمند ابطال تمبر معادل دو نیم درصد می باشد اما چک با مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت واخواست شده تلقی خواهد شد لازم به ذکر است مزیت واخواست این است که دارنده چک و یا سفته می‌تواند قبل از قطعیت حکم محکومیت نسبت به توقیف اموال صادر کننده چک و سفته اقدام نموده و برابر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به توقیف دارایی‌های ایشان تا تعیین تکلیف رای صادره پیش دستی نماید .

مطالبه وجه سفته

چک در مواردی دارای اوصاف کیفری بوده و دارنده چک می تواند چگونه سفته‌ را پشت نویسی نماییم؟ و نه تنها وجه آن را در دادگاه حقوقی مطالبه نماید بلکه نسبت به صدور چک بلامحل طرح شکایت کیفری نماید ؛ قابل ذکر است همین امر می‌تواند احقاق حق و وصول مطالبات را به نحو بهتری تضمین نماید لیکن سفته به هیچ عنوان وصف کیفری نداشته و در هر حال دارنده سفته صرفاً می تواند وجه آنرا مطالبه نماید .

از ویژگیهای بسیار پر اهمیت چک آن است که این سند برخلاف سفته قابلیت وصول از طریق دوایر اجرای ثبت را داشته و دارنده چک می‌تواند با مراجعه به دوایر اجرای ثبت نسبت به ممنوع الخروجی و توقیف اموال صادر کننده اقدام نماید و البته این ویژگی منحصر به اسناد لازم الاجرا بوده که سفته جز اسناد تجاری تلقی شده لیکن سند لازم الاجرا نبوده و امکان اقدام از دوایر اجرای ثبت میسر نمی باشد .

لازم به ذکر است خسارت تاخیر تادیه سفته از تاریخ واخواست محاسبه می شود و اما تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید چک محاسبه خواهد شد و مشخص است در این خصوص نیز چک از مقبولیت بیشتری برخوردار است چرا که ممکن است دارنده سفته نسبت به واخواست آن اقدام ننماید و در این صورت نیز بابت تاخیر در پرداخت وجه آن چگونه سفته‌ را پشت نویسی نماییم؟ صرفاً می تواند از تاریخ دادخواست مطالبه خسارت تاخیر نماید امّا در چک دارنده آن میتواند از تاریخ سررسید چک خسارت تاخیر در تادیه را مطالبه نماید .

چک بهتر است یا سفته؟

در ادامه مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته به این سوال پاسخ خواهیم داد که در معاملات و دادن قرض بهتر است از طرف مقابل چک اخذ نماییم و یا سفته ؟ و اصولاً اخذ کدام یک از این دو سند بهتر و مناسبتر به حال طلبکار است ؟ همانطور که در بیان گردید چهار ویژگی بارز چک و وجه تمایز آن با سفته دلیل اصلی مرغوبیت این سند تجاری نسبت به سفته می باشد لیکن در جامعه چنین تصور می‌شود به علت آنکه سفته سندی دولتی بوده و بابت خرید آن تمبر دولتی پرداخت میشود ، از ضمانت اجرای قوی تری نیز برخوردار است البته این موضوع مطابق موارد بیان شده مردود می باشد فلذا پاسخ به سوال طرح شده واضح بوده و مشخص است اخذ چک از بدهکار به مراتب بهتر و مناسب تر از سفته خواهد بود .

روند رسیدگی

مشاوره حقوقی روند رسیدگی قضایی درخصوص دادخواست مطالبه وجه سفته مانند الباقی دعاوی مالی و مطالبات وجه بوده که مطالبه مبلغ سفته تا ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و با توجه به اقدامات صورت گرفته در جهت الکترونیکی شدن روند رسیدگی ، دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی به شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده و یا محل اجرای تعهد ارسال می گردد . البته مرجع صالح به رسیدگی در خصوص سفته های با مبالغ بالاتر از ۲۰ میلیون تومان در دادگاه عمومی و حقوقی بوده و بعد از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی مانند تمامی دادخواست ها موضوع به دادگاه عمومی محل اقامت خوانده و یا محل اجرای تعهد ارجاع خواهد شد .

هزینه دادرسی مطالبه وجه سفته

لازم به ذکر است هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف دو و نیم درصد مبلغ خواسته و در دادگاه عمومی و حقوقی تا سقف ۲۰ میلیون تومان معادل دو و نیم درصد و مازاد آن برابر با سه و نیم درصد محاسبه و پرداخت خواهد شد البته این موضوع مطابق قانون وصول برخی مطالبات دولت مصوب ۱۳۹۶ می باشد .

خسارات تاخیر در پرداخت وجه سفته

در مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته همانطور که در اختلافات چک و سفته بیان گردید خسارت تاخیر در تادیه سفته از تاریخ واخواست آن و در صورت عدم واخواست از تاریخ ثبت دادخواست محاسبه خواهد شد .

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت دادخواست مطالبه وجه سفته عبارتند از اصل سفته و در صورت واخواست آن مدارک مربوط به واخواست سفته به همراه مدارک شناسایی معتبر به همراه ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا لازم به ذکر است در صورت مراجعه به وکیل دادگستری و اعطای وکالت به ایشان مبالغ حق الوکاله به همراه هزینه دادرسی از محکوم علیه قابل مطالبه خواهد بود فلذا پیشنهاد می شود دارندگان سفته در جهت تسریع در احقاق حق و وصول مطالبات از حمایت قضایی وکیل کیفری استفاده نمایند چرا که سرعت اقدام در دعاوی مطالبه وجه سفته و توقیف اموال در تامین خواسته از موارد بسیار پر اهمیت در وصول مطالبات می باشد .

سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ

سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ

امروز با موضوع سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ با شما هستیم.

سفته چیست؟

بر اساس قانون تجارت و عرف معاملاتی، سفته، سند تجاری است که به موجب آن، تنظیم کننده و امضاکننده سفته، پرداخت مبلغ تعیین شده در سفته را در تاریخ معین یا عندالمطالبه توسط حامل سفته و یا دارنده سفته تعهد نموده و ملزم به پرداخت و کارسازی مبلغ مندرج در آن می‌باشد.

وکیل وصول سفته شمال تهران

در معاملات تجاری، چک بیشتر از سفته رواج دارد، چرا که در چک مبلغی معین نشده است و در هر برگ چک، صادر کننده می‌تواند هر مبلغی درج نماید.

اما مبالغ مندرج در سفته مشخص است و بر روی هر برگ سفته درج شده است. هر برگ سفته برای مبالغی خاص به کار می رود و بیش از مبلغی که در سفته قید شده معتبر نیست.

سفته مانند چک، نوعی سند تجاری محسوب می‌شود که در ظاهر و محتوا تفاوت های بسیاری با چک دارد. اگر چگونه سفته‌ را پشت نویسی نماییم؟ سفته بابت بدهی و یا پرداخت اقساط در مواعد معین تنظیم و تسلیم طلبکار شود، در معنی واقعی خود به کار رفته است.

کاربرد سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ چیست؟

سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ در روابط بین کارگر و کارفرما و یا معاملات تجاری که اشخاص انجام می‌دهند، مرسوم شده است.

نحوه تنظیم سفته ضمانت یا سفته بابت حسن انجام کار، می‌تواند کمک بزرگی جهت پیشگیری از سو استفاده از سفته بدون تاریخ و یا سفته ضمانت کار نماید.

گاهی سفته بابت ضمانت کار یا به عبارت بهتر، سفته، بابت حسن انجام کار و یا سفته بدون تاریخ جهت تضمین، صادر و تحویل کارفرما یا طلبکار می‌شود.

نحوه تنظیم سفته

سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ و سفته معمولی، باید به نحو صحیح و مشخص تنظیم شود تا موجب سو استفاده از سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ فراهم نشود. الزاماتی که برای صدور سفته باید رعایت شوند، به شرح زیر می‌باشد:

 • درج تاریخ بر روی سفته و همچنین نقش امضا و مهر
 • مبلغی که باید پرداخت شود باید علاوه بر روی سفته، در محل مخصوص نیز درج شود
 • مشخصات گیرنده وجه سفته و تاریخ پرداخت وجه و یا قید عندالمطالبه باید محض رایت در محل تاریخ
 • نام و نام خانوادگی صادر کننده سفته و نوشتن محل اقامت وی

ظهرنویسی سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ

برای وصول وجه سفته می توان با پشت‌نویسی ان را در اختیار فرد دیگری قرارداد تا نسبت به وصول وجه سفته اقدام نماید و یا اینکه با ظهرنویسی، نسبت به انتقال کامل حق به شخص ثالث اقدام نمود.

نکات مهم

اگر سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ، بدون قید نام گیرنده، تنظیم شود، هر شخص می‌تواند در سر رسید سفته را وصول نماید.

در صورتی که سفته در وجه شخص معینی صادر می‌شود، عبارت حواله کرد در متن سفته، این اجازه را می‌دهد که هر شخص نیست در مطالبه وجه سفته اقدام نماید.

خط زدن عبارت حواله کرد در متن سفته به دارنده امکان می‌دهد که با ظهرنویسی، سفته را به اشخاص ثالث منتقل کند.

اگر در مقابل تاریخ سفته ضمانت و سفته بدون تاریخ عبارت عندالمطالبه ‌یا به محض رویت درج شود متعهد و امضا کننده سفته مکلف است به محض مطالبه، وجه ان را پرداخت نماید.

واخواست سفته

فرد ذی‌نفع سفته مکلف است ظرف ده روز از تاریخ سر رسید سفته، نسبت به واخواست سفته اقدام نماید. واخواست سفته یعنی اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته در تاریخ مقرر برگه واخواست سفته از دادگستری و بانک، قابل تهیه است.

واخواست نامه در سه نسخه تنظیم می‌شود و توسط دارنده سفته امضا شده و پس از الصاق تمبر، به صادر کننده سفته ابلاغ می‌شود.

در صورت عدم پرداخت وجه سفته، پس از ابلاغ واخواست، ذی‌نفع می‌تواند از طریق تقدیم دادخواست در محاکم دادگستری نسبت به مطالبه وجه سفته از صادر کننده و ظهرنویس‌ها اقدام نماید.

نحوه تنظیم سفته ضمانت

جهت جلوگیری از سو استفاده احتمالی از سفته ضمانت کار، سفته بدون تاریخ و یا سفته تضمین در معاملات، می توان صدور و تحویل سفته را در قرارداد قید نمود.

در قراردادها، می توان داور مرضی‌الطرفین و یا داور اختصاصی، قرارداد تا در صورت بروز اختلاف و صدور رای داوری مبنی بر وقوع خسارت و ضرر و زیان، از محل سفته ضمانت کار یا سفته بدون تاریخ، خسارت وارده قابل دریافت و وصول باشد.

حال اگر به هر دلیلی اختلاف بین کارگر و کارفرما پیش آید که منجر به عدم همکاری شود و کارفرما از استرداد سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ، خودداری می‌نماید امکان طرح دعوا وجود دارد.

مسئولیت کیفری دارنده سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ

اگر در متن سفته قید شده باشد که سفته بابت ضمانت کار و حسن انجام کار صادر شده است و یا نداشتن تاریخ در متن سفته قید شده باشد و دارنده سفته بدون اثبات تقصیر در انجام کار و یا ورود خسارت در انجام کار مورد توافق طرفین، نسبت به دادخواست سفته یا مطالبه وجه سفته اقدام نماید، ممکن است این اقدام وی خیانت در امانت محسوب شود. اما نظر عده ای از قضات و حقوق‌دانان درباره سفته بدون تاریخ متفاوت است.

وکیل در شمال تهران

بسیاری از حقوق‌دانان عدم درج تاریخ در سفته تنظیم شده و یا چک صادر شده را نوعی اعطای وکالت به دارنده این اسناد تجاری قلمداد می کنند که به دارنده، این اختیار را داده است که هر زمان بخواهد می‌تواند با درج تاریخ بر روی سفته با چک، نسبت به وصول وجه ان اقدام نماید.

ادعای جعل در محتویات سفته

در صورتی که مبالغ مندرج در سفته دستکاری شده باشد و یا تاریخ مندرج در سفته دستکاری شده باشد، امکان ادعای جعل در سفته وجود دارد.

باید توجه داشت که ادعای غیر مستند جعل در پرونده‌های حقوقی که مورد توصیه بعضی از کارشناسان حقوقی قرار می گیرد، عمل درستی نبوده و مدعی جعل در صورت عدم اثبات وقوع جعل در سند تجاری مانند سفته و چک، ممکن است با اتهام افترا روبرو شود.

نمونه رای مطالبه وجه سفته

در صورتی که سفته ای بدون تاریخ و بدون مندرجات اصطلاحا سفید امضا صادر شده باشد، درج تاریخ و مبلغ در صورت تحقق شرایط تعیین شده بین طرفین بلا اشکال است. اما اگر شرطی جهت پرداخت وجه سفته در متن سفته و یا طی قرارداد جداگانه ای، مقرر شده باشد، بهتر است به ان شرط ترتیب اثر داده شود.

نحوه پس گرفتن سفته از کارفرما

در صورتی که سفته ضمانت کار و یا سفته بدون تاریخ یا سفید امضا تحویل کارفرما شده باشد، بهتر است رسیدی و یا قراردادی که ثابت کننده این موضوع می باشد را اخذ نماییم. در صورت عدم استرداد سفته ضمانت کار، ابتدا با ارسال اظهارنامه قانونی، وی به کارفرما اعلام نمایید که نسبت به استرداد سفته ضمانت کار اقدام نماید.

مطالبه بدهی

در صورتی که با ابلاغ اظهارنامه، نسبت به استرداد سفته اقدام ننمود. میتوانید با تقدیم دادخواست استرداد سفته، وابسته داشتن دلایل کافی ازجمله رسید سفته و یا شهادت حداقل دو شاهد، نسبت به استرداد سفته و پس گرفتن ان از کارفرما اقدام نمایید.

مطالبه وجه سفته از ظهرنویس

دارنده سفته و ذینفع، میتواند در هنگام تقدیم دادخواست مطالبه وجه سفته، نام امضا کننده و پشت‌نویس‌ها را در ستون خوانده درج نماید.

به عبارت دیگر، ظهرنویس ها و صادر کننده سفته، مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه سفته دارند. هر کدام از ظهرنویس ها نیز می‌توانند جهت وصول وجه به ید ماقبل خود رجوع نموده وجه پرداختی به طلبکار را مطالبه کنند.

بهترین وکیل چک و سفته تهران

دادخواست مطالبه وجه سفته، ازجمله دعاوی مالی است و نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی دارد. دعوای استرداد سفته از کارفرما و یا استرداد سفته ضمانت کار، نیز معادل مبلغ مندرج در سفته، به عنوان دعوای مالی محسوب شده و پرداخت هزینه دادرسی، لازمه طرح دعوا و تشکیل پرونده می‌باشد.

جهت مشاوره حقوقی سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ، با موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

چگونه سفته‌ را پشت نویسی نماییم؟

آشنایی با پشت نویسی چک : اگر در کسب و کار خود با چک زیاد معامله میکنید پس حتما باید به نکاتی که در مورد پشت نویسی چک توجه داشته باشید و حتما در انجام این کار به این نکات توجه کنید تا در آینده مشکلی پیش نیاید.در ادامه یک سری نکات و تعاریفی را بیان میکنیم که لازم است افرادی که زیاد از چک استفاده میکنند با این نکات و تعاریف آشنا باشند.

در ابتدا تعریفی از پشت نوسی چک خواهیم گفت:

نوشتن اطلاعات شخصی مانند نام و نام خانوادگی ، آدرس و شماره تلفن همراه با دو امضا در پشت چک برای اثبات آن،پشت نویسی چک گفته میشود که برای نقد کردن چک نوشتن این موارد الزامی میباشد.

به طور کلی دو هدف برای پشت نویسی چک وجود دارد:

• پشت نویسی با هدف انتقال چک
• با هدف ضمانت کردن از صادرکننده و یا پشت نویسی قبل

چک | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد

خواندن این مقاله شاید برای شما جالب باشد: گرفتن پایان کار

منظور از پشت نویسی با هدف انتقال چک:

در این نوع از پشت نویسی، دارنده چک با درج امضا در پشت سند یا چک، آن را به شخص دیگری واگذار می‌نماید. اگر مبلغ مندرج در چک در زمان مقرر توسط صادرکننده تامین نشود، بانک پرداخت کننده چک گواهینامه ای مبنی بر عدم پرداخت صادر می‌نماید.

ضمانت کردن صادرکننده و یا پشت نویسی قبلی چک

در نوع دوم پشت نویسی، شخص سومی‌به عنوان ضامن و با هدف افزایش اعتبار چک نزد دارنده آن، پشت چک را امضا می‌کند. عموما این کار با هدف ضمانت از صادرکننده و یا پشت نویسی قبلی صورت می‌پذیرد.

مسولیت هایی که بر عهده فردی که پشت نویسی چک انجام میدهد:

اگر پشت نویسی چک با هدف انتقال چک انجام شود، دارنده چک می‌تواند در صورتی که از زمان صدور گواهینامه عدم پرداخت بیش از ۱۵ روز نگذشته باشد، به پشت نویس چک مراجعه نماید و وجه مندرج در چک را از وی مطالبه نماید. البته دارنده چک میتواند برای وصول به صادرکننده و یا پشت نویس مراجعه کند.

بر طبق قانون پس از اتمام بازه ۱۵ روزه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت، پشت نویس هیچ گونه مسئولیتی در برابر دارنده چک ندارد و دارنده سند فقط می‌تواند مبلغ موردنظر را از صادرکننده طلب نمایند.

برگشت شدن چک | برگشت خوردن چک | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد

اگر در زمینه پشت نویسی چک دچار مشکل شده اید میتوانید با بهترین وکیل مشهد در تماس باشید

اما در شرایطی که پشت نویسی چک با هدف ضمانت از صادرکننده صورت بگیرد، شرایط کمی‌متفاوت خواهد بود. در این حالت چنانچه دارنده چک برای وصول به بانک مراجعه نماید و چک موردنظر به دلیل عدم موجودی برگشت بخورد و سند مربوطه چک برگشتی تلقی شود، صادرکننده و ضامن مسئول پرداخت مبلغ مندرج در چک می‌باشند. لازم به ذکر می‌باشد که در این حالت محدودیت زمانی برای وصول در نظر گرفته نشده است. لذا دارنده چک می‌تواند در هر زمانی برای وصول مبلغ به صادرکننده و یا ضامن مراجعه نماید.

همان طور که مطالعه کردید، واضح است که پشت نویسی چک با هدف ضمانت با پشت نویسی به منظور انتقال چقدر متفاوت است. پشت نویسی به منظور ضمانت مسئولیت بالاتری دارد. اما چطور می‌توانیم متوجه شویم که پشت نویسی سند با چه هدفی صورت گرفته است؟

معیارهای تشخیص پشت نویسی چک (آشنایی با پشت نویسی چک )

• در مواقعی که پشت نویسی با هدف انتقال صورت پذیرد، تنها شخصی می‌تواند پشت نویس انتقال دهنده باشد که در زمان امضا، دارنده چک به حساب آید. پس در صورتی که پشت چک به غیر از دارنده سند توسط شخص ثالث امضا شده باشد، انتقال دهنده نیست و ضامن به حساب می‌آید.
• در صورتی که امضاکننده قصد و نیت خود را در زمان امضا، در پشت چک درج نماید، اراده امضاکننده به عنوان معیار تشخیص در نظر گرفته می‌شود. یعنی اگر امضاکننده در پشت نویس اعلام کند که این کار با هدف انتقال صورت گرفته است، ملاک همان عبارت خواهد بود.
• در صورتی که امضاکننده هدف خود از امضا را بیان نکرده باشد و بنا بر دلایلی مشخص شود که امضا کننده همان دارنده چک بوده است و سند مورد نظر در وجه حامل باشد، امضای وی با هدف انتقال در نظر گرفته می‌شود. ولی اگر در زمان امضا به عنوان شخص ثالث باشد و دارنده چک به حساب نیاید، به عنوان ضامن شناخته می‌شود.
• در شرایطی که نتوان تشخیص داد که امضاکننده شخص ثالث بوده است یا دارنده، با تکیه بر اماره تصرف وی به عنوان دارنده چک در نظر گرفته می‌شود و پشت نویسی سند نیز با هدف انتقال قلمداد می‌شود.

تفاوت چک حامل با غیر حامل

چکی که در وجه حامل نوشته و صادر می شود در وجه شخص خاصی نیست؛ حکم پول را داشته و قابل خرج کردن است. بنابراین تا حد امکان سعی کنید چک را در وجه حامل ننویسید. بلکه در وجه خود شخص و دلیل نوشتن چک در وجه او را هم ذکر کنید. مثلا: چک در وجه آقای قاسمی به منظور خرید خودرو پراید صادر شده است.

نکته قابل توجه در مورد پشت نویسی چک حامل

چک هایی که در وجه حامل صادر می شوند، چون که در وجه شخص خاصی نیستند، نیازی به پشت نویسی ندارند.
همچنین به طور کلی در پشت نویسی چک هیچ محدودیتی وجود ندارد و افراد می توانند بارها و چگونه سفته‌ را پشت نویسی نماییم؟ بارها چک را دست به دست کنند.

مشاوره با وکیل خوب مشهد در زمینه چک برگشتی

امضا پشت چک حامل و غیر حامل به چه معناست ؟(آشنایی با پشت نویسی چک)

امضا روی چک توسط صادرکننده چک صورت می‌گیرد و به آن معناست که به‌منظور پرداخت وجه، چک امضا و تحویل دارنده چک می‌شود. در ادامه نکاتی در این زمینه بیان میکنیم :
۱- امضا پشت چک حامل یا امضا به‌عنوان ظهرنویسی : اگر دارنده چک اعم از این که چک در وجه تنظیم شده باشد یا چک حامل باشد بخواهد چک را به فرد دیگری منتقل کند پشت چک را امضا و آن را تحویل فرد ثالث می‌دهد این عمل را ظهر نویسی یا انتقال حقوق و منافع چک می‌نامند.

۲- امضا پشت چک ضمانت : اگر شخصی پشت چک را بابت ضمانت پرداخت توسط صادرکننده امضا کند به این مفهوم است که من ضمانت می‌کنم که چک در تاریخ مقرر در برگه چک وصول شود و اگر نشد می‌توانید وجه آن را از من مطالبه کنید. این امضا امضای ضمانت از چک نامیده می‌شود .
اگر پشت یک فقره چک امضا شده باشد و عبارت به‌عنوان ضمانت و به‌عنوان ظهرنویسی در آن قید نشده باشد آن امضا در حکم ضمانت است نه ظهرنویسی.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.