دلایل و عوامل موثر بر ریسک نقدینگی


دلایل و عوامل موثر بر ریسک نقدینگی

مدیریت ریسک و توانگری مالی

خلاصه‌ای از نحوه مدیریت ریسک در موسسه بیمه مشتمل بر ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک و گزارش وضعیت ریسک‌های موسسه بیمه از قبیل ریسک‌های بیمه‌گری، اعتبار و نقدینگی و نحوه مدیریت هر یک از ریسک‌های مذکور:

طبق ماده ۹ آیین نامه شماره ۹۳ مصوب شورای عالی بیمه ( آیین نامه حاکمیت شرکتی دلایل و عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در موسسات بیمه )، شرکت های بیمه موظف به ایجاد واحد مدیریت ریسک در ساختار سازمانی خود زیر نظر مدیرعامل می باشند. شرکت بیمه پاسارگاد نیز اصلاح ساختار سازمانی به منظور ایجاد واحد مذکور را در اجرای آیین نامه فوق در دستورکار خود قرار داده است . براساس ماده ۱ آیین نامه شماره ۶۹ مصوب شورای عالی بیمه “آیین نامه‌ نحوه‌ محاسبه ‌و نظارت‌ بر‌ توانگری‌ مالی ‌موسسات‌ بیمه”‌، ریسک های مترتب بر عملکرد شرکت های بیمه عبارتند از:

ریسک هایی که موسسه بیمه به دلیل صدور بیمه نامه و قبولی اتکائی با آن مواجه است.که عوامل مهم و تأثیرگذار در محاسبه این ریسک عبارتند از: حق بیمه سهم نگهداری، ذخایر حق بیمه سهم نگهداری، خسارت پرداختی سهم نگهداری و ذخایر خسارت معوق سهم نگهداری.

شرکت بیمه پاسارگاد برای کاهش این ریسک همواره اقدامات و کنترل های زیر را انجام می دهد:

۱- فعالیت و حضور موثر در بخش بیمه های زندگی و غیر زندگی، با اتکاء به توان فنی شرکت و رعایت اصول بیمه گری در انتخاب ریسک؛

۲- انتقال بخشی از ریسک بیمه نامه های صادره از طریق واگذاری به بیمه گران اتکائی؛

۳- اجرای مبانی تعیین نرخ حق بیمه با رعایت اصول مدیریت ریسک؛

۴- نظارت مستمر در فرآیند برآورد و پرداخت خسارت و احتساب ذخیره خسارت معوق؛

۵- انجام محاسبات مربوط به ذخایر فنی با رعایت آیین نامه های مصوب بیمه مرکزی ج.ا.ا.

عرضه پول چیست؟ — اقتصاد کلان به زبان ساده

«عرضه پول» (Money Supply) به نقدینگی و معادل‌های نقدی آن در یک کشور طی یک دوره زمانی معین اشاره دارد. عرضه پول یک معیار بسیار مهم برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی است، زیرا یک متغیر کلیدی است که عملکرد اقتصاد کلان را هدایت می‌کند. در این نوشتار مفهوم عرضه پول و تعاریف مختلف آن مرور خواهد شد.

عرضه پول چیست ؟

عرضه پول به کل موجودیِ پول در گردش در یک کشور اشاره دارد. پول در گردش شامل سکه، اسکناس‌های چاپی، پول‌های موجود در حساب‌های سپرده و در قالب سایر دارایی‌های نقدی است. عرضه پول یک شاخص مفید برای عملکرد اقتصادی کشور در آینده است، زیرا با متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم و نرخ بهره همبستگی دارد و از ابزارهای کلیدی در اجرای سیاست‌ پولی انقباطی و انبساطی است.
ارزش‌گذاری و تحلیل به اقتصاددانان و سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا سیاست را چارچوب‌بندی کنند یا در صورت نیاز، برای افزایش یا کاهش اقدام کنند. ارزش‌گذاری در حوزه اقتصاد بسیار مهم است، زیرا در نهایت بر چرخه‌های تجاری و در نتیجه اقتصاد ملی تاثیر می‌‌گذارد. بانک مرکزی هر کشور به صورت دوره‌ای داده‌های را بر اساس مجموعه‌های پولی تعیین شده توسط خود منتشر می‌کند.

سیکل های تجاری (رکود و رونق)

چرخه های تجاری (رکود و رونق)

تعاریف مختلفی از پول در جهان وجود دارد. این تعاریف به صورت 4 معیار زیر طبقه‌بندی شده است.

 • معیار M 0
 • معیار M 1
 • معیار M 2
 • معیار M 3

همه طبقه‌بندی‌ها به طور گسترده مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. هر کشور ممکن است از طبقه‌بندی‌های متفاوتی استفاده کند. عرضه پول منعکس‌کننده انواع مختلف نقدینگی مربوط به هر نوع پول در اقتصاد است. هرچه از سمت تعریف M 0 به سمت تعاریف گسترده‌تر از پول مانند M 3 برویم، دامنه عرضه پول گسترده‌تر خواهد شد.

عرضه پول m2

تعاریف عرضه پول در اقتصاد

در ادامه معیارهای مختلف تعریف خواهند شد.

عرضه پول M 0 چیست ؟

معیار M 0 سیال‌ترین و محدودترین تعریف مربوط به عرضه‌پول است، زیرا تمام سکه‌های فیزیکی و پول کاغذی در گردش را نشان می‌دهد.

عرضه پول M 1 چیست ؟

معیار M 1 ، گاهی «پول باریک» (Narrow Money) نیز نامیده می‌شود. این معیار سکه و اسکناس‌ در دست مردم و سایر معادل‌های پولی که می‌توانند به راحتی به پول نقد تبدیل شوند را شامل می‌شود. معیار M 1 بیشتر به منظور انجام معاملات ضروری و تامین نقدینگی نگهداری می‌شوند.

M 0 + سپپرده‌های دیداری = M 1

عرضه پول M 2 چیست ؟

معیار M 2 نیز شامل M 1 به‌اضافه سپرده‌های مدت‌دار کوتاه‌مدت در بانک‌ها و برخی از صندوق‌های بازار پول است.

M 1 + سپرده‌های مدت‌دار کوتاه‌مدت = M 2

عرضه پول m2

عرضه پول M 3 چیست؟

معیار M 3 که گاهی «پول گسترده» نیز نامیده می‌شود، شامل M 2 به‌اضافه سپرده‌های با سررسید قراردادی بیش از یک سال در نزد سیستم بانکی و استقراض تلفنی مدت‌دار از شرکت‌های مالی غیر سپرده‌گذاری، توسط سیستم بانکی است.

M 2 + سپرده‌های با سر رسید قراردادی بیش از یک‌سال = M 3

عوامل موثر بر عرضه پول

سیاست پولی ابزاری است که توسط بانک مرکزی برای حفظ ثبات و رشد اقتصادی به کار گرفته می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که سیاست پولی به دنبال مقابله با آن است، تورم است. زمانی که تقاضا به طور غیرعادی بالا باشد و عرضه ثابت بماند، قیمت‌ها به صورت مصنوعی بالا می‌روند.
تورم بیش از حد می‌تواند فاجعه باشد، زیرا وقتی قیمت کالاها افزایش می‌یابد و دستمزدها ثابت می‌مانند، قدرت خرید مصرف‌کنندگان از بین می‌رود. این موضوع می‌تواند به سرعت منجر به رکود اقتصادی شود. از سوی دیگر، کاهش تورم می‌تواند چرخه‌ای از بیکاری و ورشکستگی بالا را ایجاد می‌کند.

سیاست پولی به دنبال کنترل تورم از طریق دست‌کاری در اهداف عرضه پول و نرخ بهره است. وقتی پول عرضه شده بالا باشد، نرخ بهره کاهش می‌یابد. کاهش نرخ بهره سبب افزایش مخارج و سرمایه‌گذاری مصرف‌کننده می‌شود که اقتصاد را تحریک می‌کند. برعکس، زمانی که کم باشد، نرخ بهره بالا می‌رود و مخارج مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. افزایش نرخ بهره در بلندمدت می‌تواند منجر به یک رکود شدید اقتصادی شود.

عرضه پول

ابزارهای کنترل عرضه پول

کنترل در طی سیکل‌های تجاری، یکی از وظایف بسیار مهم بانک مرکزی است. بانک مرکزی برای تأثیرگذاری و کنترل از دو روش استفاده می‌کند.

 • عملیات بازار باز: بانک مرکزی می‌تواند با خرید یا فروش اوراق قرضه بر عرضه پول در جامعه تاثیر بگذارد.
 • تسهیل یا تشدید الزامات مربوط به ذخایر بانکی: ذخایر بانکی وجوهی هستند بانک‌ها برای برآورده کردن نیازهای مشتریان باید در اختیار داشته باشند. بانک مرکزی با تأثیرگذاری بر ذخایر قانونی، مستقیماً بر پول در گردش تأثیر می‌گذارد.

همچنین بانک مرکزی از طریق سیاست پولی می‌تواند را کنترل کند. دو نوع سیاست پولی انبساطی و انقباضی وجود دارد که بانک مرکزی یا دولت بسته به شرایط اقتصادی از آن ها استفاده می‌کند.

سیاست پولی انبساطی

در زمان رکود اقتصادی، دولت می‌تواند سیاست‌های پولی را برای تشویق رشد اقتصادی گسترش دهد. دولت می‌تواند اقدامات زیر را با هدف افزایش انجام دهد.

 • خرید اوراق بهادار از بازار آزاد
 • کاهش ذخایر قانونی
 • کاهش نرخ بهره

سیایت پولی انبساطی

سیاست پولی انقباضی

هنگامی که اقتصاد بیش از حد رشد کرده باشد یا اصطلاح خیلی گرم باشد، به دلیل افزایش تقاضا ممکن است نرخ تورم‌های بسیار بالایی ثبت شود. نرخ تورم بالا در بلندمدت می‌تواند منجر به نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت خرید شود. برای کاهش تورم، دولت می‌تواند اقدامات زیر را با هدف کاهش انجام دهد.

 • فروش اوراق بهادار در بازار آزاد
 • تشدید الزامات ذخیره قانونی
 • افزایش نرخ بهره هدف

تفاوت عرضه پول و نقدینگی چیست ؟

بسیاری از مردم، پول و نقدینگی را یکی می‌دانند. اما واقعیت این است که نقدنیگی و مفاهیم بسیار متفاوتی هستند. اصطلاح پول تنها به اشاره دارد. واژه نقدینگی به تعامل بین عرضه و تقاضا برای پول مربوط می‌شود. مردم در درجه اول به منظور تسهیل تجارت، پول تقاضا می‌کنند. از طریق پول، یک محصول با محصول دیگر مبادله می‌شود. این موضوع که ما چیزی را پول می‌نامیم (یعنی به عنوان وسیله مبادله می‌پذیریم) این است که به دارنده آن قدرت خرید بیشتری نسبت به هر کالای دیگری ارائه می‌دهد.

پول به فرد امکان می‌دهد تا با تنوع بیشتری، کالاها و خدمات را خریداری کند. به عبارت دیگر، قدرت خرید بسیار بیشتری دارد. همچنین تغییرات در حجم پول و نقدینگی یکسان نیستند. برخلاف باورهای رایج، این امکان وجود دارد که تغییرات در عرضه پول و نقدینگی در جهت‌های متفاوتی حرکت کنند.

مکانیسمی که سبب حذف مازاد نقدینگی می‌شود، افزایش قیمت کالاها و دارایی‌ها است. هنگامی که افراد شروع به استفاده از نقدینگی مازاد در به دست آوردن کالاها و دارایی‌ها می‌کنند، قیمت آن‌ها را بالاتر می‌برد. در نتیجه، تقاضا برای خدمات پول افزایش می‌یابد. همه این‌ها به نوبه خود در جهت حذف مازاد پولی عمل می‌کند. هنگامی که پول وارد یک بازار خاص می‌شود، به این معنی است که دلایل و عوامل موثر بر ریسک نقدینگی اکنون پول بیشتری برای یک محصول در آن بازار پرداخت می‌شود.

نقدینگی و عرضه پول

از طرف دیگر، می‌توان گفت که قیمت یک کالا در این بازار اکنون افزایش یافته است. توجه داشته باشید که آنچه باعث افزایش قیمت کالاها و دارایی‌ها در بازارهای مختلف می‌شود، افزایش مازاد پولی یا نقدینگی پولی در واکنش به افزایش عرضه پول است. افزایش برای سطح معینی از فعالیت‌های اقتصادی، منجر به مازاد پولی می‌شود. همچنین کاهش برای سطح معینی از فعالیت‌های اقتصادی منجر به کسری پولی می‌شود.

تغییر در نقدینگی یا مازاد پولی نیز می‌تواند در واکنش به تغییرات در فعالیت‌های اقتصادی و تغییرات قیمت‌ها رخ دهد.به عنوان مثال، افزایش نقدینگی می‌تواند برای یک موجودی پول معین و کاهش در فعالیت اقتصادی ظاهر شود. کاهش فعالیت اقتصادی منجر به تولید کم‌تر کالا می‌شود. این بدان معناست که قرار است کالاهای کمتری مبادله شود.

عرضه پول و نرخ بهره

رابطه بین نرخ بهره و عرضه‌پول از شناخته‌شده‌ترین روابط در حوزه اقتصاد پولی است. به شرط ثابت بودن سایر شرایط، افزایش عرضه‌پول منجر به کاهش نرخ بهره در بازار می‌شود. کاهش نرخ بهره به نوبه خود سبب کاهش هزینه وام گرفتن برای مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های تولیدی می‌شود. از سوی دیگر محدودیت در سبب افزایش نرخ بهره و به دنبال آن افزایش هزینه وام می‌شود.

گاهی در شرایط تورمی، به منظور کند کردن آهنگ افزایش قیمت‌ها، بانک مرکزی یا دولت، نرخ بهره را افزایش می‌دهد تا ضمن محدود کردن تقاضا، از رشد بیشتر تورم جلوگیری کند. نرخ بهره همچنین نشان‌دهنده حق بیمه ریسک است. به عبارتی نرخ بهره نشان می‌دهد که وام‌گیرندگان و دلایل و عوامل موثر بر ریسک نقدینگی وام‌دهندگان تا چه اندازه مایل به پذیرش ریسک هستند.

عرضه پول و نرخ بهره

در اقتصاد بازار، همه قیمت‌ها، حتی قیمت‌های پول فعلی، با عرضه و تقاضا هماهنگ می‌شوند. برخی از افراد تقاضای زیادی برای پول فعلی نسبت به ذخایر فعلی خود دارند. به عنوان مثال، اکثر خریداران مسکن هزینه خرید مسکن را به اندازه کافی ندارند. این افراد برای به دست آوردن پول بیشتر برای پوشش این شکاف، وارد بازار اعتبار می‌شوند و از کسانی که مازاد پول (پس‌انداز) دارند وام می‌گیرند. نرخ بهره تعیین‌کننده هزینه پول بین قرض‌دهنده و وام‌گیرنده است.

نرخ بهره تنها نتیجه تعامل بین عرضه و تقاضا برای پول نیست. این نرخ همچنین نشان‌دهنده سطح ریسکی هستند که سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان مایل به پذیرش هستند. این نرخ، حق بیمه ریسک است.

عرضه پول در اقتصاد

در برخی دوره‌های زمانی، معیارهای مختلف از (مانند M 1 و M 2 ) روابط نزدیکی با متغیرهای مهم اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) و سطح قیمت‌ها داشته‌اند. برخی از اقتصاددانان مشهور جهان مانند «میلتون فریدمن» (Milton Friedman) براساس همین روابط استدلال کرده‌اند که عرضه پول حاوی اطلاعاتی بسیار مهم در زمینه مسیر کوتاه‌مدت اقتصاد است. طبق این استدلال عرضه پول سطح عمومی قیمت‌ها و تورم را در بلندمدت تعیین می‌کند.

بانک‌های مرکزی اکثر کشورهای جهان، در بسیاری موارد از معیارهای عرضه پول به عنوان راهنمای مهمی در اجرای سیاست‌های پولی استفاده کرده‌اند. با این‌حال، طی چند دهه‌ اخیر، روابط بین معیارهای مختلف عرضه پول و متغیرهایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی و تورم در برخی کشورها مانند آمریکا کاملاً ناپایدار بوده است.

عرضه پول در اقتصاد

در نتیجه، اهمیت معیار عرضه پول به عنوان راهنمای اجرای سیاست پولی در آمریکا و بسیاری از کشورها در طول زمان کاهش یافته است. بانک‌های مرکزی به طور مرتب داده‌های عرضه پول را برای اجرای سیاست‌های پولی بررسی می‌کنند. البته این ارقام عرضه پول تنها بخش کوچکی از داده‌های مالی و اقتصادی است که سیاست‌گذاران پولی و مالی برای اجرای سیاست پولی بررسی می‌کنند.

معرفی فیلم آموزش آموزش اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت

آموزش اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت

عرضه پول نقشی برجسته در سیاست‌های پولی و مالی و همچنین درک کلی از اقتصاد دارد. با مشاهده عرضه پول یک کشور در طی زمان می‌توان در مورد بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی آن کشور قضاوت کرد. باتوجه به اهمیت بحث عرضه پول در مباحث اقتصاد کلان و به ویژه بودجه‌ریزی، فرادرس اقدام به تهیه یک فیلم آموزشی 3 ساعت و ۲9 دقیقه‌ای در زمینه اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت کرده است.

این فیلم آموزشی در 8 درس ارائه شده است. درس اول این فیلم آموزشی در زمینه کلیات و اصول بودجه است که ضمن تعریف بودجه، اهمیت و ضرورت آن را نیز شرح داده است. در درس دوم مراحل تنظیم بودجه دولتی از مرحله تهیه و پیشنهاد تا دلایل و عوامل موثر بر ریسک نقدینگی دلایل و عوامل موثر بر ریسک نقدینگی تصویب، اجرا و نظارت بررسی می‌شود و جزئیات مرتبط با این فرآیند به صورت کامل تحلیل شده است.

فصل سوم به نقش اقتصاد و تاثیرات بودجه در اقتصاد پرداخته است. در این فصل سیاست‌ای پولی و مالی و انوع مختلف کسری بودجه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین شیوه‌های تامین مالی کسر بودجه نیز شرح داده می‌شود. درس چهام آموزش موضوع طبقات بودجه و طبقه‌بندی درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را مورد بحث قرار می‌دهد.

موضوع بسیار مهم روش‌های پیش‌بینی هزینه و برآورد درآمد در فصل پنجم و مشکلات مربوط به تنظیم بودجه تحلیل و بررسی شده است. در فصل ششم مسائل و مشکلات مربوط به بودجه‌ریزی به صورتی عمیق مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. درس هفتم نیز نقش شرکت‌های دولتی و سایر ارگان‌های انتفاعی در نظام بودجه‌ریزی را مورد بحث قرار داده است. درس پایانی مروری بر قوانین محاسبات عمومی در زمینه بودجه اختصاص پیدا کرده است..

جمع‌بندی

این نوشتار در زمینه مفهوم عرضه پول و تعاریف مربوط به معیارهای اندازه‌گیری پول بود. همچنین محاسبات مربوط به میعارهای اندازه‌گیری عرضه پول و شیوه محاسبه آن‌ها نیز ارائه شد. در این نوشتار همچنین عوامل موثر بر عرضه پول و تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در بخش پایانی نیز رابطه بین عرضه پول نرخ بهره از جنبه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران

مدیریت ریسک
ریسک نقدینگی
تجزیه و تحلیل کانونی
مدیریت دارایی و بدهی
ترکیب داراییبدهی بانک‌ها
دانلود پایان نامه رشته حسابداری
بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران
دانلود پایان نامه حسابداری
خرید پایان نامه حسابداری

دانلود پایان نامه رشته حسابداری

بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران

کلیه بانک‌ها در جریان عملیات خود با ریسک‌هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن‌ها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد. بنابراین بانک‌ها برای ادامه حیات خود باید ریسک‌ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک‌های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است. این تحقیق، به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده‌ها و منابع اطلاعاتی موجود که ترازنامه بانک‌های فعال در سیستم بانکی کشور از سال 1386 تا 1389 می‌باشد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کانونی، بررسی نموده است.

برای انجام بررسی، متغیرهای ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی-بدهی، با استفاده از نسبت‌های مالی مورد تعریف و اندازه‌گیری قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم-افزار اس پی اس اس ، 98 درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته (نسبت‌های نقدینگی) با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی-بدهی) تبیین گردید. بنابراین می‌توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها تاثیر می پذیرد و فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان دو مجموعه از متغیرها مورد اثبات قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل کانونی

مدیریت دارایی و بدهی

ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها

در سال‌های اخیر، هم‌زمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانك‌های مختلف دنیا، شاهد بحران‌ها، زیان‌ها و حتی ورشكستگی‌های متعدد بانك‌ها بوده‌ایم. بانك‌های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه‌های ناشی از نوسان‌های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران‌های متعددی روبرو شده‌اند. بحران‌های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم‌های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسك نهادهای مالی و به خصوص بانك‌ها را با جدیت بیش‌تر و كارشناسانه‌تری مورد توجه قرار دهند(شایان آرانی، 1380).

از سوی دیگر امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند(رستمیان و حاجی بابایی، 1388). از همین رو برای شناخت هر چه بیشتر ریسک‌های بانکی و عوامل مؤثر بر ریسک‌ها، این تحقیق درصدد یافتن پاسخ این پرسش است كه “آیا رابطه معناداری میان ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی‌ها-بدهی‌های بانک‌ها در ایران وجود دارد؟”

بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران 1

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی و ریسك نقدینگی بانكها در ایران 4

2. بحث و بررسی 6

بیان مساله و اهمیت آن 6

مبانی نظری و پیشینه تحقیق 7

روشهای مدیریت 10

ارزیابی، آزمایش و تایید ریسک‌های اعلام شده بازار شامل ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، ریسک تعدیلات و ریسک جاری. 11

تاریخچه اندازه‌گیری ریسك: 13

روش‌های اندازه‌گیری ریسك نقدینگی: 14

مدیریت بدهی برای كاهش ریسك نقدینگی: 15

روششناسی تحقیق 15

نقاط ضعف و قوت روش تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی: 16

جدول شماره 2- سرفصل‌های مندرج در ترازنامه بانك‌ها(موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، 1390) 17

تجزیه و تحلیل داده‌ها 22

نتایج تحلیل همبستگی پیرسون: پس از بدست آوردن این شاخص، قوی‌‌ترین همبستگی‌های مشاهده شده در مجموعه متغیرهای مستقل، میان متغیرهای حاشیه بهره خالص و خالص وام‌ها به کل دارایی‌ها و در مجموعه متغیرهای وابسته، میان متغیرهای بدهی‌های جاری به کل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به سرمایه می‌باشد. 22

4. محدودیت‌های تحقیق 24

*تحقیقات مرتبط با نقدینگی و ریسک نقدینگی:

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی

دانلود پایان نامه عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران

دانلود پایان نامه بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها

دانلود پایان نامه بررسی ساختار داراییها و بدهی ها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک

دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسك نقدینگی بانكها

دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت

دانلود مقاله بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگی

دانلود مقاله بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهكارهای مقابله با تورم

مقاله ارزیابی بهره مندی از مدیریت دانش در تصمیم گیران مدیران

مقاله ارزیابی بهره مندی از مدیریت دانش در تصمیم گیران مدیران نقش مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس مقاله جایگاه مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس رابطه مدیریت دانش و تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس پیاده سازی…

پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین

پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین رفتن به سایت اصلی پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین به تعداد 78 صفحه pdf مناسب سطح کارشناسی رشته های مهندسی برق و کامپیوتر …

پرسشنامه بررسی رفتار خرید گذری مشتریان در فروشگاه های تخصصی و سوپرمارکت های بزرگ

پرسشنامه بررسی رفتار خرید گذری مشتریان در فروشگاه های تخصصی و سوپرمارکت های بزرگ پرسشنامه خرید مشتریان پرسشنامه خرید گذری مشتریان پرسشنامه رفتار خرید گذری مشتریان دانلود پرسشنامه رفتار خرید گذری مشتریان پرسشنامه ارزیابی رفتار خرید گذری مشتریان رفتن به…

مدلسازی و حل مساله زمانبندی جاب شاپ

مدلسازی و حل مساله زمانبندی جاب شاپ الگوریتم ژنتیک ترکیبی مسئله فروشنده دوره گرد زمانبندی جریان کار کارگاهی زمانهای تنظیم وابسته به توالی مدلسازی و حل مساله زمانبندی جاب شاپ مدلسازی و حل مساله جریان کار کارگاهی مدلسازی و حل…

پاورپوینت ریسک های اموال و دارایی

پاورپوینت ریسک های اموال و دارایی دانلود پاورپوینت ریسک های اموال و دارایی تعریف اموال طبقه بندی ریسک های اموال ودارایی طبقه بندی ریسک از لحاظ منشا ایجاد خسارت طبقه بندی ریسک از لحاظ ماهیت خسارت الگوهای نحوه برخورد با…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 7

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 7 مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری دانلود مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری ادبیات دلایل و عوامل موثر بر ریسک نقدینگی نظری مدیریت ارتباط با مشتری…

پاورپوینت كاربرد اهرمها در بدن

پاورپوینت كاربرد اهرمها در بدن کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت كاربرد اهرمها در بدن پاورپوینت كاربرد اهرمها در بدن كاربرد اهرمها در بدن تحقیق كاربرد اهرمها در بدن بررسی كاربرد اهرمها در بدن تعیین نوع اهرمها در بدن عوامل موثر…

پرسشنامه انتخاب یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد مدیریت منابع سازمانی در دانشگاه

پرسشنامه انتخاب یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد مدیریت منابع سازمانی در دانشگاه پرسشنامه ارزیابی عملکرد پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان پرسشنامه شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان پرسشنامه شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد پرسشنامه ارزیابی عملکرد هیات علمی دانشگاه پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان…

مقایسه کاخ هشت بهشت با تاج محل

مقایسه کاخ هشت بهشت با تاج محل معماری تاج محل معماری کاخ هشت بهشت ساختار نظام فضایی معمار ایرانی ساختار و اصول حاکم بر تاج محل دانلود پروژه مقایسه معماری کاخ هشت بهشت با تاج محل دانلود پروژه معماری دانلود…

مبانی نظری ارائه مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن و مدل تاپسیس TOPSIS مبانی نظری ارزیابی عملکرد مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش topsis مبانی نظری…

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری رفتار شهروندی سازمانی 67 صفحه کلمات کلیدی : تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی پیشینه رفتار شهروندی سازمانی پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی پیشینه نظری رفتار شهروندی سازمانی پیشینه پژوهش…

پاورپوینت برنامه درسي ملي کلمات کلیدی : پاورپوینت برنامه درسي ملي برنامه درسي ملي تحقیق برنامه درسي ملي مقاله برنامه درسي ملي تعريف برنامه درسي ملي رویکرد برنامه درسی ملی اهداف توليد برنامه درسي ملي اصول حاكم بر فرايند توليد…

حقوق ورزشی و بررسی مسئولیتهای مرتبط با آن حقوق ورزشی بررسی مسئولیتهای مرتبط با حقوق ورزشی دانلود تحقیق حقوق ورزشی مسؤولیت کیفری ناشی از ورزش اهداف حقوق ورزشی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق رشته حقوق حقوق ورزشی و بررسی…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلال بدشکلی بدن کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اختلال بدشکلی بدن مبانی نظری اختلال بدشکلی بدن پیشینه تحقیق اختلال بدشکلی بدن پیشینه داخلی اختلال بدشکلی بدن پیشینه خارجی اختلال بدشکلی بدن پیشینه پژوهش…

ماهیت ریز شمع و نمونه کاربردهای آن با نگاهی به نسل جدید ریزشمع میکرو پایل اصلاح خاک میکرو شمع بهسازی زمین تثبیت و تسلیح خاک ماهیت ریز شمع نمونه کاربردهای ریزشمع نسل جدید ریزشمع كاربرد و نمونه های عملی ریزشمع…

انتخاب رله های واسط در شبکه دلایل و عوامل موثر بر ریسک نقدینگی های بی سیم چند پرشی کنترل توان رله الکتریکی تخصیص توان شبکه توزیع شبکه بیسیم دانلود پایان نامه رله های واسط شبکه های بی سیم شبکه های بی سیم چند پرشی انتخاب رله های…

فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش شخصی کلمات کلیدی : مبانی نظری مدیریت دانش شخصی دانلود مبانی نظری مدیریت دانش شخصی پیشینه تحقیق مدیریت دانش شخصی دانلود پیشینه تحقیق مدیریت دانش شخصی دلایل و عوامل موثر بر ریسک نقدینگی پیشینه داخلی مدیریت دانش شخصی پیشینه خارجی مدیریت…

وضعیت فرهنگی دانشگاه دانلود مقاله وضعیت فرهنگی دانشگاه سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی خرید پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی fileina…

کارکردها و ضرورت وجود فن بازار و تفاوت آن با سایر بازارها تعریف فن بازار انواع فن بازار فن بازار در ایران ضرورت وجود فن بازار تفاوت فن بازار با سایر بازارها مدل های پیاده سازی فن بازار عوامل موثر…

مبانی نظری ارزیابی تطبیقی بستر زیرساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش مدیریت دانش زیرساخت های مدیریت دانش پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان مبانی نظری زیرساختهای مورد نیاز پیاده سازی مدیریت دانش هدف از پیاده سازی مدیریت…

فصل سوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه کلمات کلیدی : پایان نامه مدیریت دانش مدیریت دانش در دانشگاه ها اهمیت مدیریت دانش در دانشگاه بررسی مدیریت دانش در دانشگاه اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه فصل…

رویکردهای متفاوت به هوش هیجانی و بررسی انواع مدل های آن کلمات کلیدی : پایان نامه هوش هیجانی اهمیت هوش هیجانی سیر تحول هوش هیجانی تعریف نظری هوش هیجانی تعریف عملیاتی هوش هیجانی انواع مدل های هوش هیجانی رویکردهای متفاوت…

تشریح کامل و جامع الگوریتم ژنتیک الگوریتم ژنتیک روشهای بهینه سازی مقایسه الگوریتم ژنتیک با روشهای بهینه سازی تشریح کامل و جامع الگوریتم ژنتیک بررسی کامل الگوریتم ژنتیک و مقایسه آن با روشهای بهینه سازی دانلود پایان نامه کامپیوتر دانلود…

مضامین فمینیستی در فیلم های سینماگر زن ایرانی مضامین فمینیستی مصادیق فمینیسم در فیلمهای ایرانی موارد فمینیسم در زنان بازیگر گرایشهای فمینیستی در زنان بازیگر ایرانی نمادهای فمینیستی در فیلم های زنان ایرانی دانلود پایان نامه رشته هنر و علوم…

بررسی تولید سنگ نمک و معادن فعال نمک با نگاهی به معادن گرمسار ذخایر نمک ایران معادن نمکی ایران نحوه تولید سنگ نمک دانلود پایان نامه فرآوری نمک بررسی تولید سنگ نمک و معادن فعال نمک با نگاهی به معادن…

مجازات کیفری اشخاص حقوقی پایان نامه مجازات کیفری اشخاص حقوقی فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی ضمانت اجراهای سالب حقوق اشخاص حقوقی ضمانت اجراهای محدود کننده حقوق اشخاص حقوقی ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی در…

مبانی نظری بکارگیری روشهای داده کاوی جهت مدیریت دانش مشتریان داده کاوی در مدیریت دانش مشتریان بانک مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی مدیریت دانش مشتریان بانک با تکنیکهای داده‌کاوی مدیریت دانش مشتریان بانک با روشهای داده‌کاوی مبانی نظری…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تعلق به مدرسه مبانی نظری احساس تعلق به مدرسه ادبیات نظری احساس تعلق به مدرسه چارچوب نظری احساس تعلق به مدرسه فصل دوم پایان نامه احساس تعلق به مدرسه دانلود مبانی نظری احساس تعلق…

آزمون جور کردن کارتهای ویسکانسین WCST کلمات کلیدی : تفسیر آزمون ویسکانسین کاربرد آزمون ویسکانسین دانلود آزمون ویسکانسین شرح آزمون ویسکانسین آزمون کارتهای ویسکانسین خرید آزمون ویسکانسین دانلود آزمون کارتهای ویسکانسین تفسیر آزمون کارتهای ویسکانسین نحوه ی اجرای آزمون ویسکانسین…

مدلهای گرافیکی و نمایش آنها مدل های گرافیکی مسائل پیچیده و غیر قطعی الگوریتم های بادگیری ماشین تئوری احتمال تئوری گراف مدلهای گرافیکی و نمایش آنها دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله کارشناسی…

پاورپوینت تحلیل فضای شهری پاورپوینت تحلیل فضای شهری طراحی شهری ویژگی حرکت بینا بینی خصوصیات طراحی شهری تعریف فضای شهری انواع تقسیم بندی فضا فضای شهری میدان تعین فضایی در یک مکان فضای شهری خیابان انواع تجهیزات در محدوده های…

پرسشنامه استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک کلمات کلیدی : پرسشنامه زنجیره تامین ناب پرسشنامه زنجیره تامین چابک پرسشنامه استراتژی های زنجیره تامین ناب پرسشنامه استراتژی های زنجیره تامین چابک پرسشنامه الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین پرسشنامه…

کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر بهره وری پرستاران بالین كیفیت زندگی كاری دانلود مقالات رشته پرستاری دانلود مقالات پرستاری کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها…

پاورپوینت نحوه پياده سازي استانداردها و الگوهاي مصرف در سازمان ها پاورپوینت نحوه پياده سازي استانداردها و الگوهاي مصرف در سازمان ها نحوه پياده سازي استانداردها و الگوهاي مصرف در سازمان ها متدولوژي پياده سازي استانداردها و الگوهاي مصرف در…

پاورپوینت آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتم پاورپوینت آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتم آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتم تحقیق ساختمان داده‌ها و الگوريتم مقاله ساختمان داده‌ها و الگوريتم بررسی ساختمان داده‌ها و الگوريتم تحلیل ساختمان داده‌ها و الگوريتم…

پاورپوینت آشنایی با حریم استحفاظی پاورپوینت آشنایی با حریم استحفاظی تعریف حریم استحفاظی ویژگی های حریم استحفاظی تعریف حریم استحفاظی با استفاده از ماده های قانونی GPS چیست GPS چگونه کار می کند از GPS چه استفاده در تعیین حدود…

رژیم حقوقی تنگه هرمز و بررسی آن از نگاه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها رژیم حقوقی تنگه هرمز تنگه هرمز از نگاه كنوانسیون 1982 تنگه هرمز از نگاه كنوانسیون سوم حقوق دریاها رژیم حقوقی تنگه هرمز از نگاه کنوانسیونهای بین المللی…

پاورپوینت بررسی قیر و آسفالت در مهندسی نفت پاورپوینت بررسی قیر و آسفالت در مهندسی نفت بررسی قیر و آسفالت در مهندسی نفت تحقیق قیر و آسفالت در مهندسی نفت مقدمات مهندسی نفت قیر مشخصات و ويژگي هاي قير ها…

ادبیات نظری و پیشینه تجربی عدالت سازمانی کلمات کلیدی : مبانی نظری عدالت سازمانی دانلود مبانی نظری عدالت سازمانی پیشینه تحقیق عدالت سازمانی دانلود پیشینه تحقیق عدالت سازمانی پیشینه داخلی عدالت سازمانی پیشینه خارجی عدالت سازمانی پیشینه پژوهش عدالت سازمانی…

گزیده ای از عوامل موثر بر ریسک غیر سیستماتیک نقدینگی در بانک های خصوصی و دولتی منتخب پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه گذاران می توانند با به کارگیری آن فرصت های سرمایه گذاری خود را بهتر مدیریت کنند و از این طریق ثروت خود را افزایش دهند که این امر باعث رشد و شکوفایی اقتصاد می شود. هدف از پژوهش حاضر مطالعه نقش عوامل اقتصادی و متغیرهای کلیدی بانکی بر ریسک غیر سیستماتیک در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری مطالعه حاضر و قلمرو زمانی تحقیق با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان تحقیق یک دوره 10 ساله طی دوره زمانی سال 1384 تا سال 1394 تعیین شده است. نمونه آماری به روش حذفی و با درنظر گرفتن شرایط زیر انتخاب شده است: 1-از ابتدای سال 1384 در بورس پذیرفته شده باشند. 2-صورت های مالی و سایر داده های مورد نیاز آن ها از سال 1384 تا 1394 دسترس باشد. 3-وقفه ای معاملاتی بیش از شش ماه در محدوده تعیین شده نداشته باشند. باتوجه به شرایط اشاره شده در بالا از مجموع بانک های پذیرفته شده در بورس از داده های 10 بانک به عنوان نمونه تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد که: اهرم مالی، اهرم عملیاتی، اندازه شرکت، رابطه مستقیم و معناداری با ریسک غیرسیستماتیک بانک ها دارد. متغیرهای قیمت سهام و بازده سهام رابطه غیر مستقیم و معناداری با ریسک غیرسیستماتیک بانک ها دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

آسیب های شبکه های اجتماعی

راه حل های حقوقی در مواجهه با اثرات منفی توقف نماد معاملاتی شرکت های بورس اوراق بهادار

بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل در امور گمرکی

جایگاه زنان در منشور حقوق شهروندی

زیر ساخت گرایی فضاهای شهری با رویکرد ایجاد محیط های امن cpted از دیدگاه آیات و روایات

مکانیابی خودروهای خدمات اضطراری با هدف بیشینه سازی پوشش مورد انتظار

واکسیناسیون سهوی سرخجه باعث بروز سندرم سرخجه مادرزادی نمی شود؟!

شناسایی اجزای متشکله روغن اسانسی اندام هوایی گیاه teucrium poliumجمع آوری شده از نقاط مختلف

بررسی زلزله های القایی ناشی از آبگیری سد مخزنی تنگاب، فیروزآباد، استان فارس، جنوب غرب ایران

ارزیابی اثر استفاده از انرژی های نو (انرژی خورشیدی و بادی) بر رشد اقتصادی و اشتغال

بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه، ریسک شرکت و سهام مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

ارائه الگوریتم درخت تصمیم برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های بورسی

تحلیل مشتریان رویگردان از بانک و خوشه بندی سایر مشتریان بر اساس میزان شباهت با مشتریان رویگردان

نقش سهام داران نهادی در رابطه بین پذیرش کمیته حسابرسی و ارزش شرکت

تعیین رابطه بین اهداف رفتار سازمانی و کیفیت انجام کار با رضایت ارباب رجوع (مطالعه موردی: شهرداری اراک)

چالش ها ، چشم اندازها و راه حل های امنیتی در خدمات شبکه های توزیعی

اثر مدیریت دانش بر بهبود رفتارهای نوآوانه با نقش میانجی هوش تجاری در بانک سپه تبریز

بررسی و مطالعه تطبیقی دلایل و عوامل موثر بر ریسک نقدینگی مدل های مختلف سنجش کیفیت زندگی به منظور دستیابی به اصول طراحی پایدار در بافت های مسکونی

بررسی رابطه متقابل میان متغیرهای عوامل برند، احساسات و عواطف و نیز عملکرد آن در خرید آنی

سیاست های داخلی سازی قطعات خودرویی (تجربیات داخلی سازی در شرکت سایپا سیتروئن)

درباره تی پی بین

ما با همکاری دبیرخانه ی کنفرانس ها و همایش ها، تمام ابزار محققان را كه تنها و تنها منابع علمی است را یكجا جمع آوری كرده ایم تا با كمترین دردسر ، در كمترین زمان ممكن و بصورت کاملا رایگان منابع علمی مورد نظرشان را تهیه نمایند.

تی پی بین با پشتیبانی از كنفرانس ها و ژورنال های معتبر داخلی و سپس انتشار رایگان مقالات آنها، كوتاه ترین مسیر، برای رسیدن به منابع علمی داخلی را در اختیار شما محققین قرار داده است.

نقدینگی چیست و چگونه افزایش می‌یابد؟

نقدینگی چیست و چگونه افزایش می‌یابد؟

مهر نوشت: حجم نقدینگی در سال گذشته در حالی بدلیل بی‌تدبیری‌ رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست که بدلایلی،عامل مهم تشدید تورم و کوچک شدن سفره مردم است و مدیریت آن باید دستور کار مهم دولت سیزدهم باشد.

یکی از مهمترین معیارهای اندازه‌گیری حجم یک اقتصاد برای سیاستگذاری اقتصادی، نقدینگی موجود در کشور است. این مفهوم که به معنای کل حجم اسکناس‌ها و اعتبارات افراد در نزد بانک‌ها می‌باشد، از گذشته تا کنون با رشد نامتعارف خود، شرایط نابسامانی برای راهبری قطار اقتصاد ایران بوجود آورد.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، رشد نقدینگی در هر سال، نسبت به سال قبل مشخص شده‌است.

نقدینگی چگونه رکورد ۵۰ ساله را شکست؟

پس از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران، نقدینگی در اقتصاد بطور متوسط سالانه حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و در سال ۱۳۹۹، رشد نقدینگی سقف تاریخی ۴۰ درصد خود را شکست. براساس آخرین آمارهای منتشرشده، حجم کل نقدینگی کشور در اواخر سال ۹۹ در حدود ۳۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد شد که نسبت به دولت‌های قبلی، یک رکورد بی‌سابقه به حساب می‌آید.

در ۸ سال دولت آقای روحانی عدد نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳,۴۲۱ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش نقدینگی در پنجاه سال اخیر یعنی از ۱۳۵۲ تاکنون است که البته در نمودار بالا امار نقدینگی از سال ۱۳۵۸ تاکنون نمایش داده شده است.

نقدینگی چگونه رکورد ۵۰ ساله را شکست؟

نزدیکترین رقیب به این آمار، رشد نقدینگی در زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی بود که حجم آن از ۱.۵ همت به ۱۱.۶ همت در پایان سال ۷۵ رسید.

نقدینگی چیست و چگونه افزایش می‌یابد؟

نقدینگی در یک کشور، غالباً توسط بانک‌ها خلق می‌شود و با نسبتی از پایه پولی انتشار می‌یابد. به عبارتی بانک‌ها در ازای اعطای تسهیلات به مردم یا به شرکت‌ها و نهادها، تعهداتی بوجود می‌آورند که برای تحقق آن، باید پول جدید خلق کنند. پول جدید اما نه به صورت اسکناس بلکه در قالب اعتبارات و تسهیلات مختلف به افراد واگذار می‌شود. و از آنجا که بانک مرکزی، تاکنون نظارت مؤثری بر بانک‌ها نداشته، خلق پول در بانک‌ها رشد شتابانی گرفته است.

علاوه بر این، براساس قانون رسمی کشور، بانک مرکزی یک نهاد مستقل نبوده و زیرنظر دولت فعالیت می‌کند. این مسئله موجب می‌شود تا بانک مرکزی به یک منبع تأمین مالی قدرتمند و امن برای مصارف دولتی تبدیل شود. این اتفاقات سبب شده تا حجم عظیمی از اعتبارات و مسکوکات در اقتصاد، به پروژه‌های غیربهینه تخصیص یابد و یا صرف پرداخت هزینه‌های معوقه دولت شود.

حجم نقدینگی به تنهایی معنای خاصی به همراه نمی‌آورد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخص‌های اقتصادی آن را بررسی کنیم. یکی از شاخص‌هایی که ارتباط مستقیم با این متغیر پولی اقتصاد دارد، نرخ تورم است.

به بیان دیگر، برخی اقتصاددانان تورم را یک پدیده پولی به حساب می‌آورند و افزایش آن را مسبب اختلال در سیاست‌های پولی کشور می‌دانند.

به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران، مهم‌ترین علت ایجاد تورم در چند دهه اخیر، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برای جبران‌های جزئی آن است. همچنین افزایش ساختاری و روزافزون هزینه‌های دولت، نه تنها از میزان استقراض دولت از بانک مرکزی کم نکرده، بلکه مقدار آن همچنان در حال افزایش است.

بهمن نقدینگی چگونه مهار می‌شود؟

اما برای حل چالش نقدینگی در اقتصاد کشور چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ می‌توانیم از چند منظر موضوع نقدینگی را بررسی کنیم. رویکردی کنترلی نقدینگی، رویکرد هدایت آن و رویکرد کاهش نقدینگی که در این گزارش به اختصار هر کدام از این رویکردها را مورد بررسی اجمالی قرار خواهیم داد.

اولین رویکرد، نگاه هدایت کننده به نقدینگی کشور است. در این مسیر صرفنظر از افزایش حجم پول و اعتبارات در کشور، تمرکز سیاستگذار بر هدایت مسیر حرکت نقدینگی است.

لازم به توجه است که بدانیم، افزایش نقدینگی رخدادی منفی نیست. تنها زمانی اثرات مخرب از خود برجای می‌گذارد، که پشتوانه افزایش آن، تولید نباشد. یا به عبارت دیگر نقدینگی جدید، صرف سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و فعالیت‌های مولد در اقتصاد نشود. در این حالت اعتبارات و مسکوکات به سمت فعالیت‌های سفته بازانه هدایت خواهند شد و تورم به بار می‌آورند.

یکی از اقدامات مهم در راستای هدایت نقدینگی، سرمایه‌گذاری روی صنایع مختلف سودده و همچنین بهبود زیرساخت برای تولید کالاهای دلایل و عوامل موثر بر ریسک نقدینگی صادراتی می‌باشد.

در حال حاضر کشورهای همسایه ایران که بیش از ده کشور هستند، فرصت بسیار خوبی برای تجارت کالاها و خدمات مختلف به شمار می‌آیند. اکنون سهم صادرات ایران در بازار این کشورها حدود ۲ درصد بوده، در حالی که می‌تواند رقم بیشتری باشد.

رویکرد دوم به مسئله نقدینگی، پیمایش مسیر کنترل نقدینگی است. در این رویکرد، هدف اصلی سیاستگذاری‌ها بر محور دلایل و عوامل موثر بر ریسک نقدینگی کنترل میزان نقدینگی موجود برای حفظ ثبات در سایر متغیرهای اقتصادی است.

مهم‌ترین اقدام در راستای کنترل نقدینگی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه اعتباردهی بانک‌ها به نهادها و افراد است. ترازنامه بانکی که در سال‌های اخیر افزایش بی‌رویه داشته‌است، یکی از نتایج افزایش اعتبارات بانکی به دلایل مختلف اعم از جلوگیری از ورشکستگی، بنگاه‌داری شرکت‌های وابسته به بانک، شرکت بانک در فعالیت‌های سفته‌بازانه و… شناخته می‌شود.

اکنون براساس قانون جدیدی که در پاییز سال گذشته ابلاغ شد، یک میزان مشخص برای رشد دارایی‌های بانک‌ها در نظر گرفته شده است که برای بانک‌های تخصصی دولت میزان ۲.۵ درصد در هر ماه و برای سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۲ درصد در هر ماه مجاز اعلام شده است.

کنترل ترازنامه بانکی از وظایف مهم بانک مرکزی در سال‌های آتی است که می‌تواند یکی زمینه کاهش نقدینگی را بوجود آورد و مسیر کاهش تورم و کسری بودجه را هموارتر سازد.

رویکرد سوم از جنس اقدامات برای کاهش نقدینگی در اقتصاد است.

در این میان سیاست‌های انقباضی برای کاهش حجم نقدینگی پررنگ می‌شوند. انتشار اوراق بلندمدت با سررسیدهای طولانی‌تر و همچنین امکان افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها (سپرده‌های بیش از یک سال) از جمله سیاست‌های انقباضی به منظور کاهش نقدینگی در کشور به شمار می‌آیند.

مطالبه مهم از نامزدهای انتخابات

البته این اقدامات به تنهایی کارکرد خاصی ندارند و تنها ریسک انفجار نقدینگی در سال‌های آتی را به تعویق می‌اندازند. برای جلوگیری از وقوع این اتفاق باید نقدینگی جمع‌شده را صرف کمک به بهبود پیشران‌های اقتصاد کنیم تا بتوانیم ضررهای بزرگ شدن حجم اسمی اقتصاد را جبران کنیم.

بنابراین، مهمترین مطالبه از نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه اقتصاد و به خصوص برای کنترل نقدینگی بویژه با توجه به نقشی که در کاهش تورم می‌تواند داشته باشد، مسئله برنامه‌ریزی برای هزینه‌کردهای منطقی و بهینه، جلوگیری از اعطای بی‌رویه اعتبارات و نظارت مستقیم بر عملکرد بانک‌ها و توجه ویژه به مسئله تولید و بهبود زیرساخت‌های آن برای حرکت قطار اقتصاد و به تبع آن، افزایش اشتغال است.

اگرچه نامزدهای انتخابات بصورت جسته و گریخته در تبلیغات خود بر لزوم کنترل رشد نقدینگی تاکید کرده‌اند اما هیچیک از آنها برنامه خود برای نیل به این هدف را تبیین نکرده‌اند. براین اساس انتظار می‌رود هریک از نامزدها که پیروز انتخابات پیش رو شد، یکی از اقدامات اولویت دار خود را برنامه ریزی برای حل این چالش مهم اقتصادی قرار دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.