عوامل اثرگذار بر شاخص کل


کیفیت مصالح استفاده شده در ساخت ویلا نیز یکی از “عوامل موثر بر قیمت ویلا” است. هرچه از مواد ساختمانی و مصالح با کیفیت تری استفاده شده باشد، قیمت ویلا به مراتب بالاتر می رود. استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت بسیار مهم است.
کشور ما یک کشور زلزله خیز است عوامل اثرگذار بر شاخص کل و این مورد اهمیت استفاده از متریال با کیفیت را چند برابر می کند. همچنین در شهرهایی مانند شمال که وضعیت آب و هوا معمولا بارانی و مرطوب است، استفاده از مصالح درجه یک در اولویت است.
تشخیص کیفیت مصالح در ویلا
شما نمی توانید با توجه به دانسته های خودتان کیفیت مصالح را بسنجید مگر اینکه در این حرفه کار کرده باشید. اما اگر هیچ تجربه ای در این حرفه ندارید بهتر است ک از یک فرد که در این حرفه تجربه زیادی دارد کمک بگیرید. شما می توانید با فرد متخصص در زمینه مصالح به بازدید ویلا رفته و کیفیت مصالح استفاده شده را بسنجید.

بهره وری و عوامل موثر بر آن

بهره وری مقوله جدیدی است که به دنبال طرح موضوع بهره وری در جامعه رو به رشد و متحول و پویا مطرح می گردد. تحقق اهداف و دستاوردها و نتایج مورد انتظار در ابعاد مختلف علمی، آموزشی، پژوهش و فناوری و . مستلزم تدوین برنامه ای جامع در زمینه بهره وری و اجرای کامل آنهاست.

در سالهای آغازین هزاره سوم، کشورهای جهان سعی دارند که سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. برای نیل به این هدف باید بتوانند توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند و این امر جز از طریق ارتفای بهره وری امکان پذیر نخواهد بود.

امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می رود. مصادیق بهره وری به طور صریح و ضمنی در برنامه های توسعه اقتصادی مدنظر قرار گرفته است.

در حال حاضر، اهمیت بهره وری در افزایش تولید ملی پذیرفته شده است. وقتی بهره وری افزایش می یابد، تولید ناخالصی ملی سریعتر از عوامل تولید افزایش خواهد یافت و متوسط تولید نیز به ازای هر واحد عوامل تولید افزایش می یابد. همچنین، نقش بهبود بهره وری درک اهش هزینه ها و توسعه صادرات حائز اهمیت است. علاوه بر این، ارتقای بهره وری به صرفه جویی در استفاده از منابع تولید و کاهش آثار سوء زیست محیطی منجر می شود که در فرآیند توسعه پایدار از اهمیت به سزایی برخوردار است. بالاخره بهره وری عوامل تولید به همراه قیمت های آنها، از عوامل تعیین کننده قیمت تولید کننده می باشند.

مفهوم بهره وری

در زبان فارسی کلمه بهره وری به عنوان معادل واژه Productivity مطرح گردیده است. لغت بهره وری از نظر ادبی مصدر است و از واژه بهره ور مشتق شده است. مفهوم بهره وری به منظور حصول نتیجه های بهتر در گذران زندگی، ایجاد آسایش در مقابل استفاده از کار ونیروی فکر و ابزار، قدمتی به اندازه حیات انسان هوشمند بر عوامل اثرگذار بر شاخص کل کره خاک دارد.

تعاریف بهره وری

بهره وری در واقع استفاده بهینه از منابع اعم از نیروی کار، سرمایه، زمین، مواد، انرژی، ماشین آلات، ابزار و تجهیزات و اطلاعات در فرآیند تولید کالاها و ارائه خدمات است. به عبارتی نسبت ستاده به داده یا خروجی به ورودی را بهره وری گویند. همچنین به کلیه تلاش های سیستماتیک ساختاریافته برای حذف یا کاهش تلفات ناشی از مواد، ماشین، انسان و یا تعامل نادرست بین آنا، نظام ارتقای بهره وری گفته می شود.

از دیدگاه سیستمی

بهره وری از دیدگاه سیستمی ارتباط بین داده ها وستانده را مشخص میکند. براین اساس بهره وری نشان دهنده میزان کارایی ترکیب عوامل در فرآیند تولید است. یعنی اگر از امکانات خوب استفاده شود بهره وری نیز افزایش می یابد.

ازدیدگاه مهندسی صنایع

بهره وری از دیدگاه مهندسی صنایع عبارت است از رابطه مقادیر خروجی سیستم و مقادیر ورودی به همان سیستم و از این دیدگاه بهره وری یک معیار کنترل است و میزان کارآمدی سیستم را تعیین می کند.

از دیدگاه سازمان بین المللی کار

محصولات مختلف با ترکیب چهار عامل اصلی تولید می شود که این چهار عامل عبارتند از: زمین، سرمایه، نیروی کار و سازماندهی (مدیریت و تکنولوژی) نسبت محصول (تولید یا ارزش افزوده) براین عوامل معیاری برای سنجش بهره وری است.

از دیدگاه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ملل متحد

بهره وری برابراست با خارج قسمت خروجی به یکی از عوامل تولید

از دیدگاه آژانس بهره وری اروپا ( EPA )

بهره وری درجه استفاده موثر از هریک از عوامل تولید است. بهره وری در درجه اول یک دیدگاه است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. بهره وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می تواند کارهایش را بهتر از دیروز انجام دهد علاوه بر آن بهره وری مستلزم آن است که بطور پیوسته تلاش های در راه انطباق فعالیتهای اقتصادی با شرایطی که دائما در حال تغییر است و همچنین برای بکار گیری نظریه ها وروشهای جدید انجام گیرد.

از دیدگاه مرکز بهره وری ژاپن

بهره وری یعنی به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریقه علمی، کاهش هزینه تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود استانداردهای زندگی همانگونه که به نفع کارگرانف مدیریت و جامع باشد.

دیدگاه سازمان بهره وری ملی ایران

بهره وری یک نگرش عقلانی به کار وزندگی است. این مشابه یک فرهنگ بوده که هدف آن هوشمندانه تر کردن فعالیت ها برای یک زندگی بهتر و متعالی است. عوامل بسیاری در تعریف و دیدگاه های مکاتب مختلف نسبت به بهره وری موثرند.

معرفی کتاب - مدیریت کسب وکار و بهره وری -انتشارات ادیبان روز

مولفه های بهره وری

در برخی از تعاریف بهره وری به دو مفهوم " کارآیی " و " اثر بخشی" اشاره شده است و بهره وری را حاصل جمع این دو دانسته اند.

اثر بخشی ( Effectiveness )

منظور از اثربخشی در واقع بررسی میزان موثر بودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. به عبارتی ساده تر در یک مطالعه اثربخشی، میزان تحقق اهداف اندازه گیری می شود.

کارآیی ( Efficiency )

کارآیی به معنای کمترین زمان یا انرژی مصرفی برای بیشترین کاری است که انجام شده. سطح افزایش کارایی مستقیما به دست مدیران سپرده شده است. افزایش کارآیی موجب ارتقا بهره وری و کمک موثر در نیل به اهداف سازمانی خواهد شد.

تفاوت اثر بخشی وکارآیی

کارآیی و اثربخشی از اصطلاحات معمول مدیریت می باشد. با اینکه هر دو با صدا و حرف یکسان شروع می شوند اما معانی متفاوتی دارند.

کارآیی اشاره به انجام کار به شیوه درست دارد. به طور علمی، از آن به عنوان خروجی نسبت به ورودی تعریف شده و برگرفتن حداکثر خروجی با حداقل منابع. از سوی دیگر اثر بخشی اشاره به انجام کارهای صحیح دارد. به طور معمول خروجی واقعی در مقابل خروجی مورد نظر می باشد.

شاخص های بهره وری

به طور کلی شاخص های بهره وری را می توان به دو گروه شاخص های کارآیی و شاخص های اثر بخشی تقسیم کرد:

شاخص های کارآیی که عموما با الهام از مفاهیم اقتصاد کلان تعریف شده اند که به دو دسته جزئی و کل عوامل تولید دسته بندی می شوند.

شاخص های اثربخشی شامل موارد زیر است:

 • میزان رضایت مشتریان
 • میزان تاثیر خدمات بر محیط زیست
 • میزان تسهیل امور جاری جامعه
 • میزان رضایت کارکنان
 • میزان دسترسی مردم به خدمات
 • میزان اعتماد مشتریان
 • میزان قابلیت اعتماد

عوامل افزایش بهره وری

در بحث بهره وری، سخن از ارتباط میان درون داده های یک سیستم و برون داده های آن است. از این رو تغییر در میزان هریک از این موارد می تواند بر بهره وری اثر داشته باشد. افزایش بهره وری می تواند ناشی از پنج رابطه زیر باشد که بین درون داد و برون داد، حاکم است:

 • برون داد و درون داد، افزایش یافته باشد اما افزایش درون داد به نسبت کمتر از افزایش برون داد باشد.
 • برون داد افزایش یابد اما درون داد به همان میزان قبلی باشد.
 • برون داد با وجود کاهش درون داد افزایش یابد.
 • برون داد به همان میزان قبلی باشد اما درون داد کاهش یابد.
 • برون داد کاهش یابد اما درون داد به نسبت بسیار بیشتری کاهش یابد.

منبع:: کتاب مهارت ها و قوانین کسب و کار
نویسندگان:: دکتر آناهیتا امینی حاجی باشی | دکتر الناز بیات | دکتر حسین بهرامی

بورس تهران تا پایان ۱۴۰۰

دنیای اقتصاد : بورس به حرکت در مسیر صعودی ادامه می‌دهد و حالا شاخص کل، پردامنه‌ترین رالی صعودی در یک سال اخیر را رقم زده و بیش از ۴۰درصد از آخرین کف ثبت‌شده در سومین روز خردادماه فاصله گرفته است. هرچند هنوز سهامداران خاطره تلخ سقوط و تخلیه حباب سال ۹۹ را فراموش نکرده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد شاهد بازگشت آرام سرمایه‌های فراری به این بازار هستیم. در این میان برخی از کارشناسان از فتح مجدد قله دومیلیونی پیش از پایان سال ۱۴۰۰ سخن می‌گویند و برخی دیگر موانع و چالش‌هایی بر سر تداوم این مسیر حداقل در کوتاه‌مدت می‌بینند. در این میان بررسی عوامل اثرگذار بر بازار نشان می‌دهد هرچند در حال حاضر قیمت‌ سهم‌ها در بورس تهران از ارزش ذاتی خود منحرف نشده‌اند، اما چالش‌های مهمی بر سر امکان تداوم رشد، پیش روی سهامداران خواهد بود. در چنین شرایطی استراتژی سرمایه‌گذاری فعال و رصد فرصت‌ها بر اساس تحولات بنیادی، رمز موفقیت در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری خواهد بود.

Untitled-1

شروین شهریاری: در حالی که شاخص بازار سهام از کف روز سوم خرداد‌ماه حدود 5/ 41 درصد بالا آمده و پردامنه‌ترین رالی صعودی یک سال اخیر را به‌نمایش گذاشته است، سهامداران هنوز خاطره سقوط بازار پس از‌ترکیدن حباب سال گذشته و کاهش بیش از 47 درصدی این متغیر از اوج 19 مرداد‌ماه 99 را از یاد نبرده‌اند. اکنون، برخی از کارشناسان از امکان لمس دوباره سقف شاخص دو میلیونی تا پیش از پایان سال سخن می‌گویند و گروه دیگری رشد اخیر را موجب ایجاد تطابق نسبی قیمت با ارزش ذاتی در اکثر سهام ارزیابی کرده و تداوم این مسیر را در کوتاه‌مدت با چالش ارزیابی می‌کنند. برای داوری بین این دو دیدگاه، باید به‌عوامل بنیادی رجوع کرد تا مشخص شود از منظر آنها سناریوهای پیش‌روی بورس تهران چگونه است. بدین منظور عوامل مورد اشاره در چهار دسته بررسی شده است.

قیمت‌های جهانی

حدود دو‌سوم از وزن ارزش بازار شرکت‌های بورسی مربوط به‌صنایعی است که به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم از رشد نرخ ارز و قیمت‌های جهانی کالا منتفع می‌شوند. در سال‌جاری، قیمت سهام بخش مهمی از شرکت‌های پتروشیمی، معدنی و فلزی، از سقف سال گذشته عبور کرده و بازدهی مناسبی را نصیب سرمایه‌گذاران ساخته است. یکی از شاخص‌های مناسب برای ارزیابی میانگین رفتار قیمتی مواد خام بر اساس نرخ تحویل روز شاخص موسوم به ‌«‌بلومبرگ کامودیتی اسپات» (Bloomberg Commodity Spot Index) است. ‌ترکیب مواد موجود در شاخص مزبور هر چند تطابق دقیق با وزن کامودیتی‌های موثر بر شرکت‌های بورس تهران ندارد اما به‌منظور سنجش اوضاع بازار کالا راهگشاست و می‌تواند نشانه‌های پیش‌یاب از رشد یا افت احتمالی را برای سهامداران شرکت‌های ایرانی آشکار سازد. نمودار شماره یک نشان می‌دهد که شاخص مزبور از کف ابتدای سال گذشته، (مقارن با آغاز شیوع پردامنه کرونا)، تا قبل از افت 5 درصدی اخیر، حدود 80درصد رشد داشته است. در حال‌حاضر، با نزدیک‌شدن رقم شاخص به‌محدوده 500 واحد نشانه‌های اولیه از ضعف و تمایل به‌کاهش قیمتی پدیدار شده است. اهمیت سطح 500 واحدی در این است که نه‌تنها بالاترین رقم شاخص در کل تاریخ به‌شمار می‌رود، بلکه دوبار یکی در سال 2008 و یک‌بار در سال 2011 عوامل اثرگذار بر شاخص کل مانع از رشد بیشتر شده است. فارغ از وضعیت نمودار، از منظر بنیادی نیز فشارهای تورمی اخیر و قوت بازار اشتغال در غرب به‌طور کلی و در ایالات‌متحده به‌طور خاص، بانک‌های مرکزی را به‌عقب‌نشینی از سیاست‌های جسورانه انبساط پولی متمایل کرده است. در مهم‌ترین نمونه، بر اساس پیمایش‌های موجود، اکثریت تحلیلگران در وال‌استریت اکنون انتظار دارند تا برنامه کاهش خرید اوراق بدهی توسط فدرال‌رزرو تا قبل از پایان سال میلادی آغاز و تا اواسط سال آینده خاتمه یابد. اقدام مزبور، در صورت تحقق، یکی از مهم‌ترین موتورهای پیشران تورم کالایی در جهان را تضعیف خواهد کرد. تلفیق این موضوع با برخورد شاخص‌کالایی بلومبرگ به‌مقاومت تاریخی این احتمال را تقویت می‌کند که بالاترین نرخ‌های کامودیتی در سیکل کنونی به‌لحاظ زمانی پشت‌سر ما قرار گرفته باشد و از اینجا به‌بعد، مسیر پُر نوسان با اصلاحات مقطعی پیش‌روی بازارها باشد.

سیاست‌های پولی

رشد نقدینگی 25 درصدی و تورم 20درصدی میانگین در سال حکایت آشنایی برای اقتصاد در ایران در سه دهه گذشته بوده است. با این حال، برخی نشانه‌ها در دو سال اخیر حکایت از فاصله گرفتن این دو متغیر مهم از سطوح تاریخی دارد.

در همین راستا، نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی در پایان تیرماه با یک رکورد‌شکنی به‌مرز 43 درصد رسیده (نمودار شماره 2) و رشد نقدینگی هم در آستانه ورود به‌کانال 40درصدی است (نمودار شماره 3)‌.

اشاره به‌این نکته حائز‌اهمیت است که کسری‌بودجه دولت کماکان مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی و نقدینگی به‌شمار می‌رود؛ به‌نحوی که در بهار سال‌جاری بیش از 55هزار میلیارد تومان از کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شده است. برآورد می‌شود که کسری امسال در عوامل اثرگذار بر شاخص کل محدوده 400 هزار میلیارد تومان باشد که اگر بنا بر استقراض آن از بانک مرکزی باشد، با توجه به‌ضریب فزاینده 7 واحدی تبدیل پایه پولی به‌نقدینگی، به‌راحتی رشد نقدینگی را به‌کانال بالای 50 درصد سوق داده و شرایط بی‌سابقه‌ای را از این منظر و پیامدهای تورمی آن رقم خواهد زد. نکته جالب این است که در شرایط تورم و رشد پایه پولی بالای 40 درصد، کماکان فروش اوراق دولتی با عدم‌انعطاف در نرخ‌گذاری و زمان سررسید مواجه است که منجر به‌ سوق‌یافتن به‌روش پرهزینه استقراض از بانک مرکزی شده است. در هر صورت، ادامه این روند به‌وضوح تهدید بی‌ثباتی در شرایط کلان اقتصادی کشور را عوامل اثرگذار بر شاخص کل به‌دنبال دارد، از این‌رو‌ رییس‌جمهور جدید یکی از رئوس کلان برنامه خود را توقف رشد پایه پولی قرار داده که البته در کوتاه‌مدت نیازمند تامین منابع لازم برای بودجه دولت از محل فروش نفت یا اوراق بدهی است.

نرخ ارز

قیمت معادل دلار در برابر ریال در سامانه نیما کماکان در کانال 22 هزار تومان قرار دارد و تفاوت معناداری با میانگین سال گذشته نشان نمی‌دهد. با این حال، قیمت آزاد ارز اخیرا رو به‌افزایش گذاشته و تا مرز کانال 28 هزار تومانی پیشروی کرده است. با وجود آنکه شرکت‌های بورسی عمدتا به‌نرخ‌های نیمایی برای مبادلات خود اتکا دارند، روند نرخ آزاد معمولا تعیین‌کننده رفتار بعدی قیمت در سامانه مزبور بوده است. تشدید انتظارات تورمی از یک‌سو در کنار توسل دولت به‌روش پرهزینه جبران کسری بودجه از محل پول پرقدرت باعث شده تا تجربه ‌تثبیت کوتاه‌مدت ارزش ریال در زمستان و بهار گذشته با چالش مواجه شود و نرخ آزاد از ابتدای تابستان 1400 تاکنون، حدود 10 درصد رشد کند. این در حالی است که بر اساس ‌تراز تجاری، وضعیت مبادلات غیر‌نفتی کشور در تعادل نسبی قرار دارد و با احتساب فروش نفت، شرایط نامطلوب تلقی نمی‌شود. از این‌رو شاید ابزارهای تحلیلی که بیشتر فضای روانی متقاضیان و عرضه‌کنندگان ارز را در نظر می‌گیرد برای بررسی شرایط مناسب‌تر باشد. یکی از این ابزارها، نسبت کل نقدینگی به‌دلار است که در مقاطع مختلف، بیانگر توان رشد یا افت بیشتر ارزش پول ملی با توجه به‌کل قدرت خرید ریال نسبت به‌قیمت دلار است.

همان‌طور که در نمودار شماره 4 مشخص است، هم‌اکنون رقم مزبور در سطوح پایین (کمتر از 150میلیارد دلار) قرار دارد و از میانگین تاریخی (محدوده 200 میلیارد دلار) هم فاصله معناداری دارد. با این حال، فاصله تا کف تاریخی (100 میلیارد دلار) نیز حدود 30 درصد است که نمایانگر امکان افت بیشتر ارزش ریال در صورت غلبه ‌فضای هیجانی و تشدید انتظارات تورمی ولو به‌صورت موقت است. با فرض اقدامات پیشگیرانه از سوی سیاست‌گذاران جدید دولت و اشارات وزیر اقتصاد مبنی بر لزوم مهار انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت و اتخاذ اقدامات عملیاتی لازم برای مهار کسری‌بودجه، انتظار تثبیت نقدینگی دلاری و حرکت به‌سمت میانگین دور از انتظار نیست که در صورت تحقق، به‌معنای توقف روند تضعیف اخیر ریال و تثبیت آن در کوتاه‌مدت خواهد بود.

ارزش‌گذاری سهام

متوسط نسبت قیمت بر‌ درآمد سهام در بورس تهران در بلندمدت در محدوده 7 واحد قرار دارد. با این حال، در مقاطعی که انتظار افت ارزش ریال وجود دارد یا انتظارات تورمی بالا می‌گیرد، خرید سهام به‌ویژه در صنایع کالایی، به‌عنوان یک دارایی که بازدهی غیر‌ریالی کمابیش ثابت دارد، توجیه‌پذیر می‌شود. در چنین فضایی، نرخ سهام کالایی به‌عنوان دارایی واجد بازه دلاری رو به‌افزایش می‌گذارد و سرمایه‌گذاران حاضر می‌شوند تا در ازای نسبت سود کمتر نسبت به‌متوسط تاریخی، قیمت‌های بالاتری برای خرید سهام پرداخت کنند. همین رویکرد در سال گذشته منجر به جهش نسبت قیمت بر درآمد (P/ E) به‌کانال بیش از 30 واحدی شد. تحولات بعدی به‌ویژه در حوزه سیاسی، فرضیه تداوم کاهش پرشتاب نرخ ارز را تضعیف کرد و با ایجاد چشم‌انداز تثبیت ارزش ریال، انتظارات در بازار سهام به‌نحو قابل‌توجهی تعدیل شد. در دو‌ماه اخیر اما این روند متوقف شده و نشانه‌های مجدد از رشد ارزش‌گذاری سهام به‌دلیل عدم‌اطمینان از چشم‌انداز ارزش ریال دیده می‌شود.

نمودار شماره 5 نشان می‌دهد که هر چند در حال‌حاضر نسبت مورد بحث بر اساس سودآوری ۱۲‌ماه گذشته شرکت‌ها بالاتر از میانگین است، اما با فرض تحقق دلار 25 هزار تومانی در سامانه نیما و تثبیت نرخ جهانی کالا در محدوده جاری، نسبت P/ E متوسط بورس در صورت عدم‌تغییر قیمت سهام، به‌دلیل رشد مخرج کسر (سودآوری شرکت‌ها) تا یک‌سال آینده به‌سمت میانگین میل خواهد کرد. با عنایت به‌موارد مطرح شده در بخش‌های قبلی مبنی بر امکان مهار کسری‌بودجه از محلی غیر از منابع بانک مرکزی و نیز تثبیت نسبی ارز، احتمال رشد مجدد نسبت‌های P/ E در فضای کنترل انتظارات تورمی کمرنگ است.

جمع‌بندی: با عنایت به‌تحلیل ارائه‌شده در چارچوب عوامل چهارگانه فوق، می‌توان گفت هرچند وضعیت کنونی قیمت‌های سهام در بورس تهران از ارزش‌های ذاتی انحراف مهمی نیافته اما چالش‌های مهمی بر سر امکان تداوم رشد به‌ویژه با عنایت به‌شتاب افزایش اخیر در ارزش سهام شرکت‌های بزرگ و کالامحور پیش‌رو خواهد بود. در این میان، عدم‌اجرای سیاست‌های ثبات‌بخش فوری در حوزه پولی و ارزی، با شعله‌ور کردن بیشتر آتش انتظارات تورمی و ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، می‌تواند تنور بازارهای دارایی را کماکان داغ نگاه دارد‌ و‌ حتی زمینه‌ساز رفتارهای هیجانی خریداران، مشابه‌ ماه‌های اولیه سال گذشته، در بورس شود. در این میان، هر‌گونه تحول مثبت در حوزه مذاکرات هسته‌ای و آثار آن در بخش ورود سرمایه یا افزایش تقاضای مصرفی، عوامل دیگری هستند که می‌توانند عملکرد برخی صنایع و شرکت‌ها را بسته به‌مسیر تحولات تحت‌تاثیر قرار دهند. به‌این‌ترتیب، استراتژی سرمایه‌گذاری فعال و رصد فرصت‌ها بر اساس تحولات بنیادی، رمز فعالیت موفق در بورس در‌ماه‌های باقی‌مانده از آخرین سال قرن حاضر خواهد بود.

تحلیل آثار اقتصاد کلان در بورس اوراق بهادار

رابطه بورس و اقتصاد

احتمالاً در این روزها که اخبار بازار بورس داغ‌تر از همیشه است به آن بیشتر توجه کرده‌اید. بسیاری در بازار بورس اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند و با توجه به رشد یا افت شاخص قیمت سهم‌هایشان سود یا ضرر می‌کنند. در سرمایه‌گذاری در بازار سهام مهم‌ترین موضوع این است که شما باید بتوانید، تحلیل مناسبی نسبت به اوضاع و آینده بازار داشته باشید.

یکی از کارهای ابتدایی در این زمینه هم این است که عوامل مختلف اقتصادی را به‌خوبی بسنجید چراکه هرکدام از این عوامل می‌تواند تاثیر مثبت با منفی در بورس اوراق بهادار باشد و به شما نشان بدهد که سهامی را باید بخرید و چه زمانی باید سهام خود را بفروشید. در این متن سعی داریم به تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بورس بپردازیم. در ادامه به این پرسش‌ها خواهیم پرداخت:

 • انواع متغیر های کلان اقتصادی چیست؟
 • اثرات متغيرهاي كلان اقتصادي بر شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران چیست؟

انواع متغیر های کلان اقتصادی چیست؟

پیش از آن‌که به پرسش اصلی بپردازیم، بهتر است که به این سؤال بپردازیم که منظور ما از اقتصاد کلان چیست و انواع متغیرهای کلان اقتصادی چیست. اقتصاد کلان در مقابل اقتصاد خرد تعریف می‌شود و منظور از اقتصاد کلان بررسی موضوعات مربوط به کسب‌وکار از نگاه جامع‌تری است. در اقتصاد کلان به متغیرهایی چون سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، رکود، تورم، بیکاری، شاخص کل بورس و پس‌انداز پرداخته می‌شود و منظور ما از انواع متغیرهای کلان اقتصادی همین عوامل مذکور است.

رابطه بورس و اقتصاد

اثرات متغيرهاي كلان اقتصادي بر شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران چیست؟

به‌طورکلی عوامل تاثیر گذار بر قیمت سهام شرکت‌ها به سه دسته تقسیم می‌شود. این سه دسته عبارت از:

 1. عوامل محیطی یا کلان
 2. عوامل مرتبط با صنعت
 3. عوامل داخلی یا درون شرکت است

شما برای این‌که بتوانید برآورد مناسبی از ارزش سهم یک شرکت در آینده به دست بیاورید، بهتر است که همه این عوامل را به‌صورت جدا در مورد سهام موردنظر خود بررسی کنید.

در این قسمت ما سعی داریم تنها به عوامل کلان یا محیطی بپردازیم. عوامل کلان یا محیطی به عواملی گفته می‌شود که از طرف سیستم اقتصادی و بیرون از اختیارات شرکت بر ارزش آن اثر می‌گذارد که همان‌طور که در قسمت قبل به آن پرداختیم.

عوامل متغیرهای اقتصاد کلان هستند چه مواردی هستند؟

سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور

یکی از متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار بر بورس سیاست‌های کلان پولی، مالی و ارزی است. به‌عنوان‌مثال موقعیتی را در نظر بگیرید که قیمت ارز افزایش پیداکرده است، مشخصاً در چنین وضعی شرکت‌های صادراتی سود بسیار خوبی از فروش محصولات خود کسب می‌کنند و همین افزایش سود فروش، ارزش این شرکت‌ها را افزایش می‌دهد یا شرکت دیگری را تصور کنید که برای تولید مجبور است مواد اولیه را از خارج وارد کند، مشخص است که سود چنین شرکتی در زمان افزایش قیمت ارز کاهش می‌کند و این به معنای کاهش ارزش سهام این شرکت در بورس است.(در ادامه مقاله اصطلاحات فارکس را مطالعه کنید)

وضعیت اقتصادی و سیاسی

از دیگر متغیرهای اقتصادی تاثیر گذار بر بورس می‌توان از وضعیت اقتصادی و سیاسی نام برد؛ اما وضعیت سیاسی یک کشور چگونه می‌تواند بر ارزش شرکت‌ها تاثیر بگذارد؟ پاسخ این پرسش نیز مشخص است. فرض کنید کشوری دچار جنگ شده است، در چنین کشوری تبادلات تجاری و مالی به‌سختی انجام می‌شود و اغلب کسب‌وکارها دچار زیان می‌شوند و به‌این‌ترتیب بورس دچار افت می‌شود. حالا برعکس این اتفاق هم قابل‌تصور است که کشوری در یک آرامش سیاسی قرار دارد و بورس آن در حال صعود است.

بودجه سالیانه کشور

در پایان هرسال بحث درباره بودجه سالیانه کشور بسیار داغ می‌شود و به تبدیل به یکی از موضوعات جدی در کشور تبدیل می‌شود. بودجه مشخص می‌کند که در آن سال دولت می‌خواهد به چه بخشی توجه بیشتری بکند و منابع مالی بیشتری را به آن بخش تخصیص بدهد. مشخص است که بخشی که از این اقبال برخوردار است، رشد خوبی کند و در بورس هم این موضوع با افزایش ارزش سهام آن شرکت همراه می‌شود.(مقاله پشتوانه بیت‌ کوین چیست را مطالعه کنید)

قوانین و مقررات

یکی دیگر از متغیرهای تأثیرگذار در رابطه بورس و اقتصاد قوانین مقررات اقتصادی کشور است. سرمایه‌گذاران همواره به دنبال محیطی می‌گردند تا بتوانند وضعیت اقتصادی را پیش‌بینی کنند و درنهایت دست به بهترین انتخاب بزنند. درنتیجه اگر قوانین و مقررات ثبات داشته باشد، سرمایه گذران می‌توانند دید مناسبی از آینده اقتصادی باشند و درنهایت اقتصاد رشد خواهد کرد.

نرخ تورم

برای بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بورس باید به نرخ تورم هم توجه کرد. نرخ تورم یکی دیگر از متغیرهای مؤثر در رابطه بورس و اقتصاد است که در رابطه رشد اقتصادی با بورس نیز تاثیر می‌گذارد. البته نرخ تورم با توجه به ویژگی‌های خود شرکت ممکن است تأثیرات متفاوتی بر روی ارزش بازار سهام داشته باشد.(در ادامه مقاله بازار بورس جهانی را هم بخوانید)

جمع‌بندی

برای این‌که بتوانیم سرمایه‌گذاری مناسبی در بازار بورس داشته باشیم، باید تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس ایران را بررسی کنیم. در آن صورت می‌توانیم، پیش‌بینی مناسبی از وضعیت بورس داشته باشیم و بهتر سرمایه‌گذاری کنیم. در این متن نیز ما به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام پرداختیم و درباره تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بورس سخن گفتیم و آن‌ها را برشمردیم و به هرکدام از آن‌ها به‌طور مختصر پرداختیم. این عوامل عبارت از قوانین و مقررات، نرخ تورم، بودجه سالیانی کشور، وضعیت اقتصادی و سیاسی و سیاست‌های مالی، پولی و ارزی کشور بودند.(در ادامه مقاله کاربرد طلا را هم مطالعه کنید)

شاخص نزدک Nasdaq

بازار بورس نزدک بزرگترین و قدیمی ترین بازار سهام الکترونیک در دنیاست که در سال 1971 ایجاد شده است، بدین معنا که کلیه خرید و فروش آن به صورت الکترونیکی انجام می شود. بعلاوه آنکه این شاخص براساس ارزش سهام شرکت هایی است که در بازار بورس نیویورک نیز سهم بسزایی دارند. در حقیقت شاخص نزدک Nasdaq نقش بسیار مهمی در امریکا و اقتصاد جهانی ایفا می کند. بازار سهام نزدک امکان معامله سهام را بصورت آنلاین و در کمترین زمان ممکن فراهم می سازد. نزدک تنها یک بازار بورس نیست بلکه دارای دو شاخص قدرتمند است که روزانه عملکرد این بازار را پیگیری می کنند.

شاخص نزدک کامپوزیت یکی از سه شاخص برتر در بازار سهام در کنار شاخص های داو جونز و S&P500 می باشد. به دلیل حضور شرکتهای تکنولوژی محور در این شاخص که به سرعت رو به رشد هستند، این شاخص بارومتر خوبی برای عملکرد موفقیت آمیز بازار تکنولوژی می باشد. شاخص نزدک 100 شامل 100 شرکت بزرگ غیرمالی است که در لیست بازار سهام نزدک قرار دارند. بیش از نیمی از این شرکت ها در بخش تکنولوژی فعال هستند.

برای معامله نزدک در فارکس کافی است شاخص نزدک Nasdaqرا از طریق پلنفرم فارکس نظیر متاتریدر 5 در بخش شاخص ها اضافه کنید. سپس با باز کردن نمودار شاخص ها در این پلتفرم ها معامله نزدک در فارکس را آغاز کنید.

چه شرکت هایی شاخص Nasdaq را تشکیل می دهند؟

شرکت هایی که در شاخص نزدک Nasdaq فهرست شده اند حدود 3889 شرکت بوده که در 10 بخش مختلف صنایع فعال می باشند. بیشتر این شرکت ها در حوزه های تکنولوژی، خدمات مشتری و سلامت مشغول عوامل اثرگذار بر شاخص کل به فعالیت می باشند و ارزش آنها مبلغی حدود 11.23 تریلیون دلار است. در حالی که بسیاری از شرکت بزرگ دنیا نظیر اپل، پپسی، آمازون و مایکروسافت دارنده سهام این شاخص هستند اما شاخص نزدک Nasdaq همچنان رو به رشد است. ارزش سهامی که روزانه در شاخص نزدک Nasdaq معامله می شوند به 4.5 بیلیون سهم می رسد. برای آنکه شرکت ها در لیست شاخص نزدک قرار بگیرند می بایست مبلغی حدود 47.000 تا 163.000 دلار پرداخت کنند.

10 سهام برتر نزدک کدامند؟

ده شرکت بزرگ دارنده سهام شاخص نزدک Nasdaq طبق گزارشات ارسالی در ابتدای سال 2021 به ترتیب اولویت عبارتند از:

بررسی عوامل موثر بر قیمت ویلا

ویلا ها معمولا در سبک ها و متراژ های متفاوتی ساخته می شوند. همین تفاوت ها باعث می شود تا قیمت ویلا ها با یکدیگر یکسان نباشد. البته این باعث می شود تا هر فرد بتواند به میزان سرمایه خود ویلایی را در نظر بگیرید و بخرد.
شاخص های زیادی وجود دارد که می توانند بر قیمت ویلا تاثیر بگذارد. این عوامل موثر بر قیمت ویلا با توجه به شاخص های مهم و قانونی پدید آمده اند. ما در این مقاله می خواهیم مهم ترین عوامل موثر بر قیمت ویلا را نقد و بررسی کنیم. برای آشنایی بیشتر با این موضوع تا آخر این مقاله همراه ما باشید.

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

 • بررسی عوامل موثر بر قیمت ویلا
 • همه نکات مهم درباره عوامل موثر بر قیمت ویلا

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

عوامل موثر بر قیمت ویلا

عواملی متعددی بر قیمت ویلا وجود دارد. البته هر ویلا با توجه به شهری که قرار دارد می تواند عوامل مختلفی بر قیمت آن تاثیر گذار باشد. برای مثال ممکن است عوامل موثر بر قیمت خرید ویلا در کردان با عوامل موثر قیمت ویلا در شمال با یکدیگر متفاوت باشد. اما در ادامه عواملی را خواهید دید که در هر شرایط یکسان هستند و بر قیمت ویلا تاثیر بسیار زیادی دارند. با ما همراه باشید.

عوامل موثر بر قیمت ویلا

 • متراژ ویلا و تاثیر آن بر قیمت
 • محل قرار گیری ویلا
 • کیفیت مصالح استفاده شده
 • امکانات و ویژگی های ویلا
 • کلام پایانی

همه نکات مهم درباره عوامل موثر بر قیمت ویلا

متراژ ویلا و تاثیر آن بر قیمت

متراژ زمین و ساختمان یکی از مهم ترین و تاثیرگذار ترین عوامل موثر بر قیمت ویلا در برغان و دیگر نقاط است. گاهی اوقات شما ویلایی را برای خرید انتخاب می کنید که متراژ بالایی دارد. برای مثال دارای باغ و یا فضای سبز زیادی است و یا فضا هایی دارد که به راحتی می توان در آن شروع به ساخت و ساز کرد.
این ویلا ها قیمت به مراتب بالاتری نسبت به ویلا های کوچک دارند. ویلا هایی که فقط دارای زمینی هستند که ساختمان بر روی آن بنا شده است و فضای خالی زیادی ندارد قطعا قیمت کمتری نیز دارند. شاید بیشترین تغییر قیمتی را متراژ ها بوجود بیاورند.
متراژ زیر بنا و متراژ کل
گاهی اوقات ویلا هایی را می بینید که متراژ بسیار بالایی دارند اما بیشتر آن متراژ به محوطه ویلا اختصاص داده شده است و متراژ ساختمان و یا بنا خیلی زیاد نیست. این نیز یکی از عوامل مهم در کاهش قیمت ویلا است که در هنگام خرید باید توجه زیادی به آن داشته باشید.

متراژ ویلا و تاثیر آن بر قیمت

محل قرار گیری ویلا

این عامل اینقدر رایج و شناخته شده است که شاید بهتر از ما به آن آگاه باشید. محل قرارگیری یک ویلا مهم ترین شاخص است. برای مثال یک ویلا با متراژ یکسان در تهران و یک ویلا با همان متراژ در یکی از روستاها، تفاوت قیمتی بسیار بالایی دارند.
اگر خواسته باشیم نگاه دقیق تری بکنیم، می بینیم که حتی ویلا های خیابان های متفاوت نیز از نظر قیمتی یکسان نیستند زیرا موقعیت آنها فرق می کند. این تغییر قیمت در ویلا های واقع در مکان های خوش آب و هوا و یا مکان هایی با امکانات رفاهی بیشتر نیز دیده می شود.
مرکز شهر و قیمت ویلا
اگر خواسته باشیم تغییر قیمتی ویلا را در یک شهر برای شما نشان دهیم باید بگوییم که تغییرات قیمتی ویلا با نزدیک شدن به مرکز شهر بیشتر می شود. برای مثال در کلان شهرهایی مانند تهران، شما هرچه به مرکز شهر نزدیک تر بروید قیمت ویلا بالاتر می رود.
شاید متراژ ویلا مرکز شهر مساوی و یا حتی پایین تر از یک ویلا در حاشیه شهر باید اما به دلیل موقعیت قرارگیری و واقع شدن ویلا مورد نظر در مرکز شهر، شما شاهد افزایش قیمت زیادی خواهید بود.

محل قرار گیری ویلا

کیفیت مصالح استفاده شده

کیفیت مصالح استفاده شده

کیفیت مصالح استفاده شده در ساخت ویلا نیز یکی از “عوامل موثر بر قیمت ویلا” است. هرچه از مواد ساختمانی و مصالح با کیفیت تری استفاده شده باشد، قیمت ویلا به مراتب بالاتر می رود. استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت بسیار مهم است.
کشور ما یک کشور زلزله خیز است و این مورد اهمیت استفاده از متریال با کیفیت را چند برابر می کند. همچنین در شهرهایی مانند شمال که وضعیت آب و هوا معمولا بارانی و مرطوب است، استفاده از مصالح درجه یک در اولویت است.
تشخیص کیفیت مصالح در ویلا
شما نمی توانید با توجه به دانسته های خودتان کیفیت مصالح را بسنجید مگر اینکه در این حرفه کار کرده باشید. اما اگر هیچ تجربه ای در این حرفه ندارید بهتر است ک از یک فرد که در این حرفه تجربه زیادی دارد کمک بگیرید. شما می توانید با فرد متخصص در زمینه مصالح به بازدید ویلا رفته و کیفیت مصالح استفاده شده را بسنجید.

امکانات و ویژگی های ویلا

آخرین عوامل موثر بر قیمت ویلا نیز مربوط به امکانات و ویژگی هایی می شود که یک ویلا باید داشته باشد. معمولا ویلا های فوق لاکچری، امکانات و ویژگی های بیشتری نسبت به ویلا های معمولی دارند و همین باعث تغییر قیمت شده است.
برای مثال ویلا در برغان به دو نوع تقسیم می شوند. ویلا های مدرن که امکانات بالایی دارند و ویلا های ساده که امکانات کمتری دارند. اگر همه شرایط این دو ویلا را نیز یکسان بگیریم، همچنان ویلا مدرن در کردان و برغان به دلیل داشتن امکانات بالا، قیمت بالاتری خواهد داشت.
امکانات مهم ویلا لوکس
شاید الان این سوال برایتان بوجود آمده باشد که دقیقا چه امکاناتی ویلا مدرن و ویلا ساده را از یکدیگر جدا می کند؟ بری پاسخ به این سوال باید بگوییم امکاناتی مانند سالن سینما، سالن ورزش، روف گاردن، استخر، باربیکیو و باغ جزء امکاناتی هستند که ویلا های لوکس را از ویلا های ساده جدا می کنند.

امکانات و ویژگی های ویلا

کلام پایانی

در این مقاله شما شاهد مهم ترین عوامل موثر بر قیمت ویلا بوده اید. لازم به ذکر است که این موارد مهم ترین عوامل بوده اند اما همچنان عوامل بسیار زیاد دیگری وجود دارد که بر قیمت ویلا تاثیر دارند. از اینکه تا آخر این مقاله با ما همراه بوده اید کمال تشکر و قدردانی را داریم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.