تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی


-->

ایران فاینانس

پول و عرضه و تقاضای آن از مباحث کلیدی اقتصاد و تاثیر گذار بر شاخص های مهمی مانند تورم, نرخ بهره, اشتغال و . می باشد. در این بخش ابتدا تعریفی از پول و سیر تحول آن به صورت خلاصه ارائه گردیده و در ادامه نقش آن توضیح داده شده است. انواع پول , تقاضای پول, عرضه پول و نظریه های اقتصادی راجه به پول از مباحثی می باشد که در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است.

1- تعريف پول و سیر تحول آن:

پول به مانند سایر مفاهیمی که کاربرد فراوانی در بین عامه مردم دارد, دارای تعاریف و مفاهیم متعددی است که گاهاً با تعریف اقتصادی آن تفاوتهای آشکاری دارد. لیکن تعریف اقتصادی " پول عبارت است از هر چیزی که در ازای کالاها یا خدمات یا برای بازپرداخت بدهیها مورد قبول واقع شود" طبق این تعریف پول چیزی فراتر از آن است که توسط مردم استناط می گردد. چرا که پول از دیدگاه عامه عبارت است از اسکناس و مسکوک در دست مردم که این تنها بخشی از تعریف فوق را شامل می شود. پول از متغیرها و عوامل بسیار کلیدی در اقتصاد است و بایستی مدیریت گردد, و از آنجائیکه چیزی قابل اندازه گیری نباشد قابل مدیریت نیست لذا لازم است تعریف دقیق و عملیاتی از پول صورت گیرد که در قسمتهای بعدی تعریف عملیاتی ارائه شده برای پول و عرضه پول ارائه می گردد. به عبارت دیگر اقتصاددانان برای پول با توجه به تعریف فوق معیارها و مشخصاتی تعریف نموده اند تا تفاوتهای آن با وجوه نقد, درآمد و ثروت مشخص گردد. با توجه به تعریف فوق پول در ابتدا به صورت کالا بوده و در مبادلات کالاها در ازای کالاها و خدمات یا رد دیون مورد پذیرش واقع می شدند که مطابق با تعریف پول بوده و پول کالایی نامیده می شدند. البته لازم به ذکر است که در مبادلات پایای نیز کالا نقش پول را داشت ولی پول کالایی بیشتر برای دورانی مطرح می گردد که در هر منطقه ای کالای مسلط و دارای مقبولیت بالا به عنوان معیاری جهت ارزشگذاری کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می گرفت. با توجه به تعدد کالاهای مورد استفاده قرار گرفته به عنوان پول و بحث استهلاک و مشکل نگهداری آنها باهث گردید به جای تعدد کالاها, کالاهای خاصی که دارای استاندارد بوده و دارای عمر بیشتری بوده و . به عنوان پول مورد استفاده قرار گیرند که در این میان طلا و نقره با توجه به محدودیت عرضه, مقبولیت عمومی و . به عنوان وسیله مبادله و ارزشگذاری پذیرفته شده و به آن دوران دوران پول فلزی می گویند. بعد از مدت زمان زیادی از رواج پول فلزی با توجه به مشکل حمل و نقل آنها و . صرافان در قبال دریافت پول فلزی از تجار و مردم رسیدهای کاغذی به آنها می دادند که در ازای دریافت کالاها و خدمات و همچنین رد دیون مورد پذیرش واقع می شدند. بنابراین پول کاغذی اختراع و جایگزین پول فلزی گردید. با گسترش معاملات و شهرنشینی چک در معاملات جایگزین گرداخت پول نقد یا اسکناس شد که به آن پول تحریری گفته می شود و در کشورهای صنعتی بیشترین کاربرد را در معاملات دارد. و در سالهای اخیر با گسترش IT پول الکترونیکی می رود که وسیله مبادله مسلط اقتصاد گردد.

2- نقش یا وظایف پول:

همانگونه که بيان شد در طول تاریخ انواع مختلف پول وجود داشته است تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی که فارغ از نوع و جنسیت آن همگی نقش و وطایف یکسانی را داشته اند که به شرح زیر می باشد:

2-1- پول به عنوان وسیله مبادله:

در این نقش که اصلی ترین نقش پول نیز بوده و موجب تحولات پول نیز شده است, پول وسیله ای است برای پرداخت بهای کالا ها و خدمات خریداری شده. استفاده از پول به عنوان یک وسیله مبادله موجب کارایی اقتصادی شده و از اتلاف وقت و صرف هزینه جهت دادو ستد کالاها جلوگیری می نماید.

2-2- پول به عنوان معیار سنجش ارزش:

نقش پول به عنوان معیار سنجش مقایسه کالاها و خدمات با یکدیگر است. به عبارت دیگر با پول می توان کالاها را با یک معیار واحد ارزشگذاری نموده و ارزش کالاها نسبت به یکدیگر را با آن معیار واحد که همان واحد پولی می باشد مورد مقایسه قرار داد. اگر پول وجود نداشت به مانند دوران مبادلات پایاپای بایستی کلیه کالاها و خدمات نسبت به هم ارزشگذاری می شدند که با تنوع عظیم کالاها عملاً این امر غیر ممکن می بود.

2-3- پول به عنوان وسیله حفظ ارزش (پس انداز):

یکی از نقش های مهم ولی مبهم پول وظیفه حفظ ارزش آن است. با توجه به تورم و بحث ارزش زمانی پول به نطر می رسد که پول وسیله حفظ ارزش نباشد. ولی با در نظر گرفتن ریسک دزدی, آتش سوزی, فاسد شدن و هزینه نگهداری کالاهای فیزیکی و همچنین بحث قدرت نقدشوندگی نقش پول به عنوان وسیله حفط ارزش مشخص می گردد.

3- انواع ( تعریف عملیاتی ) پول از دیدگاه بانک های مرکزی

همانگونه که در قسمت تعریف پول بیان شد, برداشتهای متفاوتی می تواند از پول به عمل آمده و محاسبه آن را مشکل نماید. اما از آنجائیکه در هر اقتصادی بانک مرکزی متولی عرضه پول و بازار پول آن می باشد لذا تعریف عملیاتی از پول لازم است که به انواع زیر تقسیم می گردد.

3-1- حجم پول در گردش (M1)

حجم پول در گردش یا به اختصار پول در اقتصاد برابر است با اسکناس و مسکوک در دست مردم به اضافه سپرده های دیداری و چکهای مسافرتی. این تعریف پول نزدیکترین تعریف پول با برداشت عموم و تعریف اراده شده می باشد چرا که عناصر ذکر شده در این تعریف دقیقاً در معاملات روزمره توسط عمومو مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین پول در گردش در یک اقتصاد عبارت است از:

چکهای مسافرتی + مانده سپرده‌هاي دیداری + سکه و اسکناس در دست مردم = M1

نقدینگی مفهومی فراتر از پول در گردش بوده و آن قسم از دارائی ها که در مدت زمات کوتاه قابلیت تبدیل به پول نقد و استفاده در مبادلات را دارد, نیز شامل می شود. بنابراین نقدینگی یک اقتصاد عبارت است از پول در گردش و مانده سپرده های غیر دیداری بخش خصوصی. به عبارت دیگر در محاسبه نقدینگی مانده سپرده های غیر دیداری بخش دولتی قابل محاسبه نیست. محاسبه نقدینگی به شکل زیر می باشد:

سپرده های مدت دار بخش خصوصی +سپرده های پس انداز بخش خصوصی+ 1 M = 2 M

3M تعریف دیگر و گسترده تری از پول می باشد که برخی از اقلام دارایی که دارای قدرت نقد شوندگی بالایی می باشند به نقدینگی یا 2M اضافه می گردد. این اقلام دارایی عبارتند از : سپرده های مدت دار, قراردادهای بازخرید مدت دار و سهام شرکتهای فعال در بازار پولی که سهام آنها از قدرت نقد شوندگی بالایی برخوردارند.

L آخرین و کاملترین تعریف ارائه شده از پول است که برخی دارای هایی که شکل پول ندارند ولی از قدرت نقد شوندگی بالایی برخوردارند به 3M اضافه می­گردند. این دارایی ها عبارتند از: اوراق بهادار با توان نقد شوندگی بالا مانند اوراق خزانه کوتاه مدت, اوراق تجاری, قبولی بانکها و اوراق قرضه پس انداز.

4- تقاضای پول و انگیزه آن:

تقاضای پول عبارت است از مقدار پولی که افراد آن را در قالب اسکناس و مسکوک و حساب جاری نگهداری می نمایند. جهت نگهداری یا تقاضای پول دلایل مختلفی در قالب انگیزه تقاضای پول مطرح گردیده است که به شرح زیر ارائه می شود:

4-1- انگیزه معاملاتی:

یکی از مهمترین دلایل تقاضای پول عدم مطابقت یا یکی نبودن زمان دریافت درآمد و مصرف می باشد. افراد اغلب نیاز مصرفی به صورت روزمره داشته و بایستی پول برای مخارج روزانه داشته باشند اما درآمد خود را در یک روز خاص برای دوره خاص دریافت می نمایند. از آنجائیکه مخارج افراد تا حد زیادی بستگی به سطح درآمد آنها دارد لذا تقاضای پول برای انگیزه معاملاتی تابعی از درآمد ملی می باشد.

4-2- انگیزه احتیاطی:

افراد و بنگاهها همیشه می توانند با حوادث و رخدادهای غیر مترقبه ای اعم از خوشایند یا ناخوشایند مواجه گردند که مستلزم صرف و پرداخت پول باشد. لذا یک قسمت از تقاضای پول تحت تاثیر عوامل غیر قابل پیش بینی می باشد که این شکل از تقاضای پول نیز تابعی مستقیم از درآمد ملی می باشد.

4-3- انگیزه سفته بازی :

کلاسیکها معتقد بودند که افراد پول را تنها برای انگیزه های معاملاتی و احتیاطی تقاض می نمایند. لیکن کینر بر این اعتقاد است که افراد علاوه بر دو هدف فوق برای انگیزه سومی نیز پول نزد خود نگهداری می نمایند که همان انگیزه سفته بازی می باشد. منظور از تقاضای سفته بازی پول این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصتهایی که پیش می آید, نگهداری شود. از آنجائیکه نگهداری چول در شکل ساده آن مشمول هزینه فرصت بوده و باعث از دست رفتن سود ناشی از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا حسابهای سپرده سرمایه گذاری می گردد. بنابراین این قسم از تقاضای پول با نرخ بهره رابطه معکوس داشته و با بالارفتن نرخ بهره و یا به عبارت دیگر هزینه نگهداری پول, تقاضای سفته بازی پول کاهش می یابد و بالعکس.

بنابراین با توجه به سه انگیزه تقاضای فوق می توان روابط زیر را برای تقاضای پول بررسی نمود.

تقاضای معاملاتی و احتیاطی پول: از آنجائیکه تقاضای معاملاتی و احتیاطی, هر دو تحت تاثیر درآمد ملی می باشند بنابراین رابطه زیر برای این تقاضا مطرح می گردد:

که در این رابطه تقاضای معاملاتی و احتیاطی پول, k ضریب تقاضای احتیاطی و معاملاتی و Y درآمد ملی می باشد. از آنجائیکه اقتصادانان کلاسیک تنها این دو انگیزه را برای تقاضای پول قائل می باشند. بنابراین تقاضای پول با درآمد ملی رابطه مستقیم داشته و تابعی از آن می باشد.

تقاضای سفته بازی پول: کینز بر خلاف کلاسیکها اعتقاد به انگیزه سفته بازی علاوه بر انگیزه معاملاتی و احتیتاطی دارد که می توان تقاضای سفته بازی پول را به شکل زیر بیان نمود

در رابطه فوق تقاضای سفته بازی پول, L0 مقدار ثابت یا تقاضای مستقل پول , r نرخ بهره و L ضریب تقاضای سفته بازی پول می باشد.

بنابراین با ترکیب تقاضای سفته بازی و معاملاتی و احتیاطی پول, تابع تقاضای کل پول به شکل زیر بیان می گردد:

با توجه به رابطه فوق تقاضای پول تابعی از درآمد ملی و نرخ بهره می باشد که با درآمد ملی رابطه مستقیم و با نرخ بهره رابطه معکوس دارد. تغیرات نرخ بهره موجب حرکت بر روی منحنی تقاضای پول و تغییرات درآمد ملی موجب انتقال منحنی تقاضای پول می گردد.

5- نظریات اقتصادی در خصوص پول

در خصوص پول و تقاضای آن نظریات متعددی ارائه شده است که مهمترین آنه به شرح زیر ارائه می گردد:

5-1- نظریه مقداری پول:

این نظریه که مربوط به کلاسیکها می باشد برای اولین بار توسط ریکاردو ارائه شده و تسط استوارت میل به صورت رابطه M.V=P.T مطرح گردید که هدف از آن بررسی رابطه تورم و حجم پول بوده است. لیکن این رابطه به صورت M.V=Yn نیز مطرح گردیده است که با توجه به ثابت فرض شدن سرعت گردش پول ( V ), حجم پول ( M ) تابعی از درآمد ملی اسمی ( Yn ) می باشد.

5-2- نظریه مکتب کمبریج برای تقاضای پول:

این نظریه بیان دیگری از نظریه مقداری پول می باشد که تقاضای اسمی برای پول را تابعی از درآمد ملی اسمی می داند. این رابطه توسط پیگو به شکل مطرح گردیده است که در ان تقاضای پول, K نسبتی از درآمد ملی که افراد می خواهند به صورت پول نگهداری کنند, P سطح عمومی قیمتها و Y درآمد ملی حقیقی می باشند. بنابراین تقاضای پول تابعی مستقیم از درآمد ملی اسمی می باشد.

5-3- نظریه تقاضای پول فریدمن:

فریدمن برای پول هزینه نگهداری متصور بوده و نظریه وی بر آن اساس شکل گرفته است. از نظر فریدمن تقاضای حقیقی برای پول نسبتی از درآمد دائمی افراد است که به صورت رابطه مطرح می گردد. ولی از آنجائیکه از پول به عنوان دارایی نیز استفاده می شود. پس نسبتی از درآمد دائمی که به شکل پول نگهداری می شود به بازدهی سایر اشکال دارایی نیز بستگی دارد. بنابراین تقاضای واقعی پول به شکل رابطه زیر می باشد:

در رابطه فوق rm نرخ بهره بانک, rb نرخ بهره اوراق قرضه, rs نرخ بازدهی سهام, p تورم, Y درآمد ملی و W ثروت می باشد که تقاضای واقعی پول با درآمد ملی و ثروت رابطه مستقیم و با بقیه رابطه معکوس دارد. البته از نظر فریدمن عامل اصلی تقاضای پول در بلند مدت همان درآمد است.

5-4- نظریه تقاضای معاملاتی بامول توبین:

بامول و توبین با اعتقاد بر انگیزه سفته بازی تقاضای پول, تقاضای پول را تابعی از درآمد ملی و نرخ بهره می دانند تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی که با درآمد ملی رابظه مستقیم و با نرخ بهره رابطه منفی دارد. این نظریه بیان می دارد که افراد با توجه به هزینه فرصت نگهداری پول ( نرخ بهره ) و هزینه رفت و آمد به بانک سعی می کنند که موجودی مطلوب پول خود را با هدف حداقل نمودن هزینه های فوق در هر دوره تعیین کنند.

6- عرضه پول و عوامل موثر بر آن

با توجه به تعاریف ارائه شده در قسمت انواع پول و نحوه محاسبه آنها می توان گفت که عرضه پول در اصل مقدار حجم پول اقتصاد است که تحت تاثیر دو عامل ضریب تکاثر پول و پایه پولی است. به عبارت دیگر عرضه پول برابر است با پایه پولی ضربدر ضریب تکاثر پول که به صورت رابطه زیر بیان می گردد:

که در این رابطه عرضه پول, ضریب تکاثر پول و H برابر است با پایه پولی.

بنابراین عرضه پول در یک جامعه تحت تاثیر دو عامل پایه پولی و ضریب تکاثر پول می باشد. پایه پولی که به پول پرقدرت نیز معروف می باشد برابر است با بدهی بانک مرکزی به بخش های خصوصی ( اسکناس و مسکوک در دست مردم ) و بانکی ( اسکناس و مسکوک نزد بانکها, سپرده قانونی و آزاد بانکها نزد بانک مرکزی).

ضریب تکاثر پول نیز با توجه به قدرت بانکهای تجاری در خلق پول تحریری, عبارت است از حجم پول یا نقدینگی خلق شده به ازای یک واحد افزایش در پایه پولی. ضریب تکاثر پول برای حجم پول در گردش و نقدینگی در کاملترین حالت به شکل زیر می باشد:

که در روابط فوق C نسبت اسکناس و مسکوک در دست افراد به حجم سپرده‌هاي ديداري, R= نرخ ذخيره قانوني سپرده‌هاي ديداري,E = نسبت ذخاير اضافي بانکها به حجم سپرده‌هاي ديداري, t = نسبت سپرده‌هاي غير ديداري بانکها به حجم سپرده‌هاي ديداري وR1= نرخ ذخيره قانوني سپرده‌هاي غيرديداري می باشد.

7- منابع مورد استفاده در اين بخش:

اقتصاد کلان رشته مديريت ، تاليف دکتر محسن نظري، انتشارات نگاه دانش، 1380

پول، ارز و بانکداري ، تاليف فردريک ميشکين، ترجمه دکتر جهانخاني، انتشارات سمت، 1381

پول، ارز و بانکداري ، تاليف دکتر يوسف فرجي، شرکث چاپ و نشر بازرگاني ، 1378

سايتهاي اينترنتي اقتصادي و روزنامه‌هاي اقتصادي

از آنجا که مدیران آینده بیشتر به وبلاگی برای داوطلبان کارشناسی ارشد مدیریت اختصاص یافته بود ، به یاری خدا بمنظور جلوگیری از عدم تجانس مطالب و پرداختن بیشتر به هر دو حوزه ، وبلاگ ایران فاینانس را با هدف پرداختن به ادبیات مالی و مباحث کاملا دانشگاهی متناسب با بازار پول و سرمایه کشور در حوزه تحلیل مالی ، ابزارهای فاینانس و سرمایه گذاری و مقالات این حوزه راه اندازی نمودم.
بدیهی است تلاش می شود با بهره گیری از غنی ترین منابع علمی در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری تازگی مطالب و جذابیت وبلاگ برای فرهیختگان مالی و اقتصادی کشور حفظ گردد.
یاری همه سروران ارجمند و دوستان فاضلم را برای غنا بخشی هر چه بیشتر به مطالب وبلاگ خواستارم.
روح اله صمدی، کارشناس ارشد تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

مسیریابی حباب مسکن

فردای اقتصاد: قیمت مسکن طی چند سال گذشته روندی همواره صعودی داشته، وضعیتی که متمایز از بازارهای دارایی موازی مانند ارز و سهام و طلا بوده، که طی ۴ سال پرالتهاب و تورمی ایران همواره در فراز و نشیب بوده‏اند و با این فراز و نشیب آسیبهای مالی و روانی زیادی به سرمایه‌‏گذاران کم صبر وارد کرده‏اند. بر اساس داده‏های مرکز آمار طی ۴ سال گذشته، از اسفند ۹۶ تا شهریور ۱۴۰۱ (آمار سال ۱۴۰۱ بر اساس آمار بانک مرکزی)، قیمت یک متر واحد مسکونی در شهر تهران ۸ برابر شده و از ۵۸۰ هزار تومان به ۴۶ میلیون تومان رسیده است و در این دوره در هیچ بازه‏ای با کاهش مواجه نبوده است. مسلما این جهش قیمتی در مسکن بخش بزرگی از جامعه را به بیرون بازار مسکن رانده است، چرا که حداقل سرمایه لازم برای خرید مسکن از محدوده‏ی ثروت و درآمد بخش بزرگی از جامعه خارج شده است. میانگین تعداد معاملات در یک ماه، طی سالهای ۹۵ تا ۹۷، معادل سیزده هزار و پانصد واحد مسکونی بود، در حالی که همین رقم در چهار سال گذشته هفت هزار واحد مسکونی بوده است، بنابراین همزمان با ۸ برابر شدن قیمت مسکن، معاملات در رکود سنگینی بوده و تعداد معاملات به نصف کاهش یافته است. با توجه به این وضعیت این سوال مطرح است که با توجه به اینکه در هر بار جهش قیمتی، خرید مسکن از دسترس بخشی از خانوارها خارج می‏شود، این افزایش قیمت مسکن تا کجا میتواند ادامه یابد؟ آیا بودجه خانوارها قادر به محدود کردن قیمت مسکن است؟

از طرف دیگر در همین مدت، یعنی از اسفند ۹۶ تا شهریور ۱۴۰۱ بر اساس داده‏های مرکز آمار، اجاره واحد مسکونی در تهران ۴.۵ برابر شده است. در نتیجه افزایش قیمتها تقریبا دو برابر افزایش اجاره بها بوده، و بنابراین نسبت قیمت به اجاره از محدوده بین ۱۶ تا ۲۰ که برای دوره‏ی طولانی در آن قرار داشت، به عدد ۴۰ رسید و با فروکش کردن التهابات شدید در بازار داراییها، تا محدوده عدد ۳۰ عقب‏نشینی کرد. رفتار نسبت قیمت به اجاره در گذشته به گونه‏ای بوده که همواره برگشت به میانگین در آن مشاهده شده است. در حال حاضر برای برگشتن نسبت قیمت به اجاره به محدوده ۲۰، باید بدون هیچ افزایشی در قیمت مسکن، اجاره ۵۰ درصد افزایش یابد. اگر مثلا قیمت مسکن ۳۰ درصد افزایش یابد، که کمتر از میزان رشد آن طی ۴ سال گذشته است، برای برگشتن به نسبت قیمت به اجاره به میانگین، اجاره باید دو برابر شود. با توجه به اینکه تا انتهای سال ۱۴۰۰ هزینه‏های اجاره، یک سوم هزینه‏های خانوار بوده است، و احتمالا در سال ۱۴۰۱ این رقم تا محدود ۴۰ درصد رسیده، تصور دو برابر شدن اجاره در شرایط فعلی دور از ذهن به نظر می‏رسد، در حالی که افزایش ۳۰ درصدی برای مسکن کاملا محتمل است.

با این توضیحات، دو سوال مطرح است؛ ۱- آیا با توجه به تضعیف قدرت خرید خانوار و همچنین افزایش قابل توجه نسبت قیمت به اجاره میتوان انتظار داشت که بازار مسکن دیگر پتانسیل رشد قیمت را ندارد؟ ۲- آیا وضعیت قیمت به اجاره نشان می‏دهد که در سالهای آتی با افزایش های مداوم در اجاره مواجه خواهیم بود؟

در پاسخ به سوال اول، احتمالا تضعیف قدرت خرید خانوار برای خرید مسکن، قدرت چندانی برای محدود کردن افزایش قیمت ندارد، بلکه فقط منجر به رکود در معاملات می‏شود، اما سطح قیمتها با تعداد کم معاملات نیز می‏تواند افزایش قیمت را ثبت کند. سرمایه‏گذاری در بازار مسکن طی سالهای گذشته با کاهش مواجه بوده و در نتیجه عرضه رشد قابل ملاحظه‏ای نداشته، در مقابل تقاضای مصرفی به دلیل ساختار جمعیت و سفته‏بازی مسکن به دلیل تورم همچنان پابرجاست. در نتیجه افت عرضه فضایی برای عدم افزایش قیمت مسکن در نتیجه رانده شدن بخشی از تقاضای مصرفی و حتی سفته بازی به خارج از بازار نگذاشته است. اینکه افزایش نسبت قیمت مسکن به اجاره و انتظار بازگشت آن به میانگین این پیش‏بینی را تقویت کند که قیمت مسکن قوتی برای افزایش ندارد نیز قابل اتکا نیست. نسبت قیمت مسکن به اجاره بستگی به میانگین تورم دارد. این نسبت با میانگین تورم ۲۰ درصد بلندمدت ایران بین ۱۶ تا ۲۰ در نوسان بوده است، چنانچه میانگین تورم افزایش یابد، این نسبت نیز افزایش خواهد یافت. در نمودار بالا مشخص است که در دوره دو ساله ۸۸ و ۸۹ که میانگین تورم ۱۱ درصد است، نسبت قیمت مسکن به اجاره رو به کاهش بوده است. در مقابل در دوره سه ساله تورمی ۹۰ تا ۹۲، این نسبت افزایش یافته است. به دنبال افزایش نسبت قیمت به اجاره در این دوره، ۴ سال افت تورم بود که به اجاره فرصت دارد تا خود را طی چهار سال با قیمت هماهنگ کرده و در نتیجه مجددا به محدود کف بازگردد. اما در ۴ سال اخیر که میانگین تورم به ۳۷ درصد رسید و به طور مداوم تورم بالا بود، این نسبت و میانگین دو ساله آن به اوج تاریخی خود رسیدند. بنابراین نسبت قیمت مسکن به اجاره در فضای تورمهای متفاوت از گذشته قسمی برای باقی ماندن در محدوده گذشته خود نخورده است. اگر در سالهای پیش رو تورم به رقمی کمتر از ۲۰ درصد برگردد تا در بازه دستکم ده ساله میانگین تورم ۲۰ درصد حاصل شود، در این صورت می‏توان انتظار بازگشت نسبت قیمت به اجاره به مقادیر گذشته را داشت. اما با کاهش قابل ملاحظه تورم طی سالهای متوالی آینده، که در فضایی محقق می‏شود که احتمالا افت انتظارات تورمی فرصتی برای افزایش قیمت مسکن ایجاد نمی‏کند، می‏توان انتظار داشت که طی چند سال اجاره کم کم افزایش یافته و خود را به قیمت برساند. در غیر این صورت اجاره همچنان از قیمت مسکن جا خواهد ماند و این مانعی برای رشد قیمت مسکن نیست. عقب ماندن اجاره از قیمت مسکن ناشی از این حقیقت است که اجاره از جنس شاخص قیمت مصرف‏کننده است، در بلندمدت شاخص قیمت مصرف‏کننده رشد ۲۰ درصدی ولی رشد سالانه قیمت مسکن ۲۷ درصد بوده است. رشد بیشتر مسکن از این جهت است که تورم بالا باعث شده است که رفتار سرمایه‏گذاری مردم به صورتی شکل بگیرد که خود را در مقابل تورم ایمن کنند و نتیجه این ایمن شدن، سرمایه‏گذاری زیاد و سفته‏بازانه در بازار مسکن توسط خانوارها و حتی بنگاهها بوده است. اما شاخص قیمت مصرف‏کننده، محدودکننده‏ای به نام قدرت خرید مردم را دارد. افت درآمدها و توان پرداخت اجاره‏ خود مانعی در مقابل افزایش اجاره است، در حالی که قیمت مسکن چندان با این مانع مواجه نیست چرا که بهرحال می‏تواند سرمایه‏های مازاد را برای کسب بازدهی جذب کند، حتی اگر این مساله با افت تعداد معاملات همراه باشد. به طور کلی با تورمهای بالاتر، تلاطم عوامل اقتصادی برای حفظ قدرت خرید، بیشتر خواهد بود و این تلاطم بیشتر منجر به افزایش‏های بیشتر از تورم در قیمت مسکن می‏شود.

در رابطه با سوال دوم نیز افزایش نسبت قیمت به اجاره به هر حال به معنای افزایش های مداوم در اجاره طی سالهای آتی خواهد بود، و این اتفاق صرف نظر از اینکه قیمت مسکن افزایش یابد یا خیر محقق می‏شود. اگر فضا تورمی شدید باشد، رشد اجاره نیز زیاد خواهد بود، اما این افزایش همپای افزایش قیمت مسکن نیست، در نتیجه نسبت قیمت به اجاره بالا میماند. اگر تورم کاهش یابد، همچنان اجاره رشد خواهد داشت، قیمت مسکن افزایش نمیابد، که در این صورت نسبت مذکور کاهش میابد.

ایستادیم و پیش رفتیم؛ غلط می کند کسی فکر کندن درخت تناور جمهوری اسلامی را هم بکند

title

همزمان با هفدهم ربیع‌الاول سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع)، رهبر انقلاب اسلامی تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی امروز در دیدار جمعی از مسئولان نظام و میهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس وحدت، مهمترین نیاز امت اسلامی برای نقش آفرینی و دستیابی به جایگاه رفیع در هندسه جدید قدرت را اتحاد و انسجام دانستند و با اشاره به جایگاه بسیار مهم فرزانگان و خواص و جوانان روشن‌بینِ دنیای اسلام برای تحقق این مهم،‌ گفتند: «وحدت اسلامی» و حضور تأثیرگذار در دنیای جدید امکان‌پذیر و شدنی است به شرط تلاش عملی و ایستادگی در مقابل سختی‌ها و فشارها که نمونه‌ی بارز آن نظام جمهوری اسلامی است که در مقابل قدرتها تسلیم نشد و ایستاد و اکنون به درخت تناوری تبدیل شده است که حتی تصور «کَندن» آن نیز امکان پذیر نیست.

به گزارش جام جم آنلاین ، رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با تبریک میلاد مکرم رسول اعظم (ص) و امام صادق (ع) با تأکید بر شخصیت منحصر به فرد پیامبر اسلام (ص) که نقطه اوج آن بعثت آن حضرت است، گفتند: عید گرفتن روز میلاد پیامبر اسلام (ص) باید برای امت اسلامی فرصتی برای درس گرفتن و الگو قرار دادن آن حضرت، به عنوان «اسوه حسنه» باشد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به آیات قرآنی که رنج و سختی امت اسلامی را برای پیامبر رنج‌آور و برای دشمنانِ مسلمانان مایه خرسندی می‌خواند، به تبیین و تحلیل چرایی رنج‌های امت اسلامی در دنیای امروز پرداختند و افزودند: مشکلات و سختی‌های دنیای اسلام علل متعددی دارد اما یکی از مهمترین این علتها، تفرقه و جدایی مسلمانان از یکدیگر است.

ایشان، نتیجه‌ قهری تفرقه و جدایی را «ذلت» و «دوری از عزت» دانستند و تأکید کردند: وظیفه خواص و افراد تأثیرگذار دنیای اسلام، تمرکز بر ایجاد راهها و زمینه‌های عملی برای اتحاد بین مسلمانان است زیرا دشمن در نقطه مقابل، با ایجاد یک سلول سرطانی در منطقه و در زمین فلسطین، به نام رژیم جعلی صهیونیستی و استقرار صهیونیست‌های خبیث، فاسد، قاتل و بی‌رحم در آن، به دنبال ایجاد بیشترین اختلاف در میان مسلمانان و کشورهای اسلامی است.

رهبر انقلاب اسلامی، عادی سازی روابط برخی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی را یکی از بزرگترین خیانت‌ها خواندند و گفتند: ممکن است برخی بگویند تحقق وحدت در شرایط فعلی با وجود برخی رؤسای کشورهای اسلامی امکان‌پذیر نیست اما روشنفکران، علما، فرزانگان و نخبگان دنیای اسلامی می‌توانند فضا را متفاوت از خواست دشمن کنند که در این صورت امکان تحقق وحدت، آسان‌تر خواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با طرح این سؤال که «منظور از وحدت چیست؟» خاطرنشان کردند: آنچه از وحدت در دنیای اسلام مد نظر است، ‌وحدت در حفظ منافع امت اسلامی است و نه وحدت نژادی و جغرافیایی.

ایشان افزودند: فهم صحیح منافع امت اسلامی و اینکه مسلمانان باید با چه کسانی و چگونه دوستی یا دشمنی کنند و به اشتراک عمل در برابر نقشه‌های استکبار برسند، برای تحقق وحدت، بسیار مهم است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه نکته مهم و اساسی در اشتراک عمل، رسیدن به فهم مشترک درباره تغییر هندسه سیاسی در دنیا است، گفتند: نقشه سیاسی دنیا در حال تغییر و نظام تک قطبی در حال حرکت به سمت مطرود شدن است و سلطه استکبار جهانی نیز هر روز بیش از گذشته مشروعیت خود را از دست می‌دهد، بنابراین دنیای جدیدی در حال شکل‌گیری است و سؤال بسیار مهم این است که جایگاه دنیای اسلام و امت اسلامی در این دنیای جدید کجاست؟

حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند: در چنین شرایطی امت اسلامی می‌تواند جایگاه رفیعی داشته باشد و در دنیای جدید، الگو و پیشرو باشد، ‌به شرط آنکه بتواند به اتحاد کلمه برسد و خود را از تفرقه و وسوسه‌های امریکا و صهیونیست‌ها و کمپانیهای بزرگ رهایی بخشد.

ایشان با طرح یک سؤال دیگر مبنی بر اینکه «آیا اتحاد کلمه مسلمانان و داشتن جایگاه رفیع در دنیای در حال تغییر امکان پذیر است؟»، گفتند: بله، اتحاد بین ملتهای اسلامی ممکن است اما نیازمند تلاش و عمل و ایستادگی در مقابل فشارها و سختی‌ها است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه در این زمینه بیشترین امید به خواص دنیای اسلام و جوانان روشن‌بین و نقش‌آفرینی آنها در هدایت افکار عمومی است، افزودند: یک نمونه از امکان تحقق تأثیرگذاری، جمهوری اسلامی ایران است که نهالی کوچک با هدایت‌های امام خمینی(ره) در مقابل دو ابرقدرت آن زمان ایستاد و آن نهال اکنون به درختی تناور تبدیل شده است که غلط بکند کسی حتی فکر کَندن آن را نیز بکند.

ایشان خاطرنشان کردند: ما ایستادیم و پیش رفتیم، البته ایستادگی نیز مانند هر کار دیگر سختی‌هایی دارد اما آن کسانی هم که تسلیم می‌شوند دچار سختی می‌شوند با این تفاوت که ایستادگی موجب پیشرفت و تسلیم باعث عقب‌رفت است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه لازمه تحقق وحدت اسلامی، جلوگیری از تبدیل اختلافات مذهبی به تنازع و درگیری است،‌ خاطرنشان کردند: سیاستمداران آمریکایی و انگلیسی که با اصل اسلام ضدیت دارند در محافل خود وارد بحث شیعه و سنّی شده‌اند که بسیار خطرناک است.

ایشان با یادآوری تعبیر گذشته خود از «شیعه انگلیسی» و «سنّی آمریکایی» و تلاش برخی برای تحریف آن، گفتند: شیعه انگلیسی و سنّی آمریکایی یعنی کسی که در هر جایگاه و مقام و کشوری، مانند داعش با ایجاد دعوا و تفرقه و تکفیر در خدمت دشمن است.

رهبر انقلاب اسلامی با ابراز تأسف از جنایات داعش در عراق، سوریه و بخصوص کشتار دانش‌آموزان در افغانستان افزودند: در هر دو طرف شیعه و سنّی، تندروهایی وجود دارند که ارتباطی به تشیع و تسنن ندارند و این تندروی‌ها نباید زمینه‌ساز اتهام زنی به اصل مذاهب شود و باید با کسانی که به اسم طرفداری از یک مذهب، احساسات طرف دیگر را بر می‌انگیزند، برخورد جدی انجام گیرد.

ایشان سختی‌ها و فشارها و کشتارهای روزافزون در فلسطین و دیگر نقاط دنیای اسلام را نتیجه «تشتت امت اسلامی» دانستند و با اشاره به وجوه اشتراک فراوان مسلمانان گفتند: جمهوری اسلامی ایران تاکنون هرآنچه در توان داشته برای تحقق عملی وحدت اسلامی به کار گرفته است که نمونه بارز آن حمایت همه جانبه از برادران اهل تسنن در فلسطین است که این حمایت بعد از این هم با همه توان ادامه خواهد داشت.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جبهه مقاومت که در دنیای اسلام شکل گرفته، مورد حمایت جمهوری اسلامی است، خاطرنشان کردند: ما به لطف و عنایت خداوند ایمان داریم و به تحقق عملی آرزوی بزرگ وحدت اسلامی، امیدوار هستیم.

در ابتدای این دیدار، رئیس‌جمهور در سخنانی، پیامبر اعظم را برترین دعوت‌کننده بشر به عدالت، عقلانیت، معنویت و اخلاق خواند و با برشمردن تلاش‌های دشمنان نهضت نبوی برای ترور شخص و شخصیت و دعوت پیامبر، افزود: امروز نیز در صف‌آرایی جبهه ضدّ اسلام در مقابل پیروان پیامبر، همان تلاش‌ها در قالب تروریزم فرهنگی و اقتصادی جریان دارد اما همچنان‌که آن روز نتوانستند مانع عالم‌گیری نهضت نبوی شوند امروز نیز نخواهند توانست ملتِ پایبند به ارزشهای پیامبر را متوقف کنند.

ایستادیم و پیش رفتیم؛ غلط می کند کسی فکر کندن درخت تناور جمهوری اسلامی را هم بکند

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی علت کینه دشمن از ملت ایران را پیشرفتهای خیره‌کننده و همه‌جانبه آن دانست و خاطرنشان کرد: در سفر اخیر به نیویورک، دبیرکل سازمان ملل در ملاقات خصوصی عذرخواهی کرد و گفت با وجود تلاشهای زیاد نتوانستم تحریم‌های مربوط به کرونا علیه ایران را رفع کنم که به او پاسخ دادم ملت ایران همواره از تهدید و تحریم، فرصت‌سازی کرده و در قضیه کرونا نیز با فعال شدن شش مرکز تولید واکسن به صادرکننده تبدیل شدیم و امروز جزو کشورهای برتر دنیا در مقابله با این بیماری هستیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به آمارهایی از پیشرفت علمی، رشد اقتصادی، کاهش تورم و افزایش همکاریهای تجاری و بین‌المللی کشورمان، از همراهی صمیمانه مردم با دولت بخصوص در اجرای اصلاحات اقتصادی تشکر کرد و گفت: دشمنان ایران در اغتشاشات اخیر نیز به دنبال ایجاد زحمت برای کشور بودند اما مردم با صبر و ایستادگی همچون گذشته آنها را ناکام کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، پنهان‌سازی حقایق و گسترش جاهلیت مدرن را از جمله ترفندهای کنونی بدخواهان دنیای اسلام دانست و افزود: راه مقابله با این ترفند، گسترش بیداری بر محور وحدت اسلامی و پرهیز از تفرقه است.

کویل فولادی چیست؟

کویل فولادی به ورق‌هایی گفته می‌شود که به صورت رول پیچیده شده، به فروش می‌رسد. ویژگی دیگر این محصولات عرض بیشتر آن‌ها نسبت به ضخامتشان است. از این محصول بیشتر برای ساخت دیوارهای از پیش ساخته شده، پانل‌های سقفی کشاورزی و ساختمان‌سازی استفاده می‌شود.

کویل فولادی چیست؟

-->

فوری | مدارس و دانشگاه های کشور تعطیل شد

گوهر خیراندیش مادر زن مهران مدیری شد | اولین تصویر دو نفره دو بازیگر سینما غوغا کرد

ماجرای گشف حجاب پانته آ بهرام و بهار ارجمند

دعوای شهاب حسینی و همسر جدیدش بالا گرفت | جر و بحث شهاب حسینی با همسرش

کویل فولادی به ورق‌هایی گفته می‌شود که به صورت رول پیچیده شده، به فروش می‌رسد. ویژگی دیگر این محصولات عرض بیشتر آن‌ها نسبت به ضخامتشان است. از این محصول بیشتر برای ساخت دیوارهای از پیش ساخته شده، پانل‌های سقفی کشاورزی و ساختمان‌سازی استفاده می‌شود. خوشبختانه انواع بسیار متعددی از کویل‌های فولادی در کارخانه‌های مختلف و با استفاده از انواع مقاطع فولادی همچون ورق‌های سرد و گرم، زنگ نزن و . ساخته می‌شود. در ادامه بیشتر با انواع کویل فولادی و کاربرد آن در صنایع آشنا خواهیم شد اما پیش از هر چیز به شما پیشنهاد می‌کنیم از فروشگاه اینترنتی آیرومارت دیدن نموده و در صورت تمایل به دریافت قیمت ورق استیل و دیگر انواع مقاطع استیل، آهنی، آلومینیوم و . از کارشناسان مشورت گرفته و یا با شماره تلفن 02145306 تماس بگیرید. لازم به ذکر است که این مجموعه علاوه بر قیمت دهی، امکان فروش اقساطی و LC را نیز ارائه می‌دهد.

کویل فولادی چگونه تولید می‌شود

انواع کویل های فولادی از ماده اولیه به نام تختال یا اسلب تولید می‌شود. این محصول از یک فرآیند پیشگرم عبور کرده و با عبور از غلتک‌های نورد گرم، ضخامت آن کاهش می‌یابد. در ادامه برای رول کردن این محصولات، ازطریق روش‌های متنوعی همچون آهن‌بری به صفحاتی با ضخامت کم و عرض زیاد تبدیل می‌شوند.

یک کویل فولادی اغلب دارای عرض 600 میلی‌متر و ضخامتی بین 1.5 تا 2.5 میلی‌متر تولید است. وزن یک کویل فولادی تا 45 تن می‌رسد . این محصول از نظر ابعاد، دقت اندازه و کیفیت در سطح بالایی است و عمده استفاده از کویل فولادی در صنایع خودروسازی انجام می‌شود.

معرفی انواع کویل فولادی

در صنایع مختلف، اولویت‌های مختلفی برای انتخاب و استفاده از کویل های فولادی وجود دارد. در بعضی صنایع، ملاک اولیه زیبایی ورق است مانند صنایع ساخت لوازم‌خانگی، اما در بعضی دیگر، ملاک مقاومت آن در برابر فشار و ضربه است و زیبایی چندان اهمیت ندارد.

صنایع ساخت فولاد نیز با توجه به نیاز و درخواست کاربران خود اقدام به تولید انواع ورق فولادی می‌نمایند. بد نیست تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی انواع کویل های فولادی را بررسی کرده و تفاوت آن‌ها را بیان کنیم:

کویل ورق نورد گرم

این مدل کویل از محصولات میانی فولادی ساخته می‌شود که در فرایند نورد و بازپخت کردن ضخامت خود را از دست می‌دهد. همان‌طور که می‌دانید فولاد نورد گرم، حاصل پیشگرم کردن فولاد تا دمای بیش از 900 درجه سانتی‌گراد و عملیات نورد گرم و سپس خنک کردن آن در دمای محیط است. وجود اکسید آهن در سطح این محصول موجب شده تا زیبایی ظاهری چندانی نداشته باشد. این مدل کویل، مقاومت بسیار بالایی در برابر عوامل محیطی داشته و از این رو در ساخت لوله‌ها، درب‌های فولادی و مخازن، کارایی دارند.

کویل ورق نورد سرد

بر خلاف کویل نورد گرم در تولید کویل نورد سرد به زیبایی ظاهری ورق اهمیت داده می‌شود و با کمک روش‌هایی همچون اسیدشویی، اکسید آهن موجود در سطح را از بین برده و بعد از شستن و عبور دادن ورق‌ها از دستگاه نورد سرد؛ محصولی با کیفیت از نظر مقاومت و زیبا تولید می‌نمایند.

ازجمله مشخصات این محصول، داشتن سطحی صاف، ابعاد دقیق و استحکام بیشتر را می‌توان نام برد. این محصول در موقعیت‌هایی که زیبایی در کنار کیفیت اهمیت دارد استفاده می‌شود، مانند تولید لوازم‌خانگی؛ خودروسازی و هزاران مورد دیگر. به صورت کلی کویل نورد سرد از جمله پرکاربردترین انواع کویل‌ها در صنایع مختلف به‌شمار می‌رود.

در صورت تمایل به دانستن قیمت کویل نورد سرد و قیمت ورق استیل 304 می‌توانید به وبسایت آیرومارت مراجعه نمایید. در این سایت فروشگاهی می‌توانید قیمت به روز همه مقاطع فولادی را مشاهده کنید.

کویل فولادی استیل

جالب است بدانید که در زبان انگلیسی به فولاد، استیل (Steel)گفته می‌شود. اما در بازار آهن ایران، به فولاد زنگ نزن، استیل یا استنلس استیل گفته می‌شود.

منظور از کویل فولادی استیل همان کویل فولادی زنگ نزن است. این ویژگی به دلیل وجود کروم و گاهی نیکل در ترکیب شیمیایی فولاد ایجاد می‌شود. علاوه بر ضد زنگ شدن، دیگر ویژگی‌ها مانند افزایش چگالی، ظرفیت گرمایی و استحکام نیز به فولاد اضافه می‌شود.

از این ورق برای تولید هر آنچه که در معرض رطوبت قرار دارد استفاده می‌شود مانند ظروف، ماشین‌آلات، ابزار و . . لازم به ذکر است که قیمت ورق استیل 321 بسته به قیمت جهانی فولاد، قیمت ارز و . تغییر می‌کند و شما می‌توانید قیمت به روز آن را از آیرومارت دریافت کنید.

کویل گالوانیزه

در کویل سرد گفتیم که برای زیباسازی سطح از اسیدشویی استفاده می‌شود اما در کویل گالوانیزه برای زیباسازی و همچنین مقاوم‌سازی سطح فولاد درمقابل خوردگی از یک آلیاژ متفاوت همچون روی استفاده می‌شود. برای قرار دادن یک لایه روی، روی سطح فولاد از روش رسوب الکترولیتی یا غوطه‌وری گرم استفاده می‌شود. آلیاژ روی مقاومت بسیار بالایی در برابر عوامل محیطی و ضربه دارد. از این محصول در موقعیت‌هایی که مقاومت به خوردگی اهمیت دارد، استفاده می‌شود. از جمله مقاوم‌ترین انواع مقاطع فولادی، کویل گالوانیزه است که در صنایع خودروسازی و مواد سقفی همچون ناودانی و نبشی استیل به کار گرفته می‌شود.

1

کاربرد کویل فولادی

مقاطع فولادی کاربرد بسیار زیادی در صنایع دارند. دلیل این امر، تنوع محصول و کاربرد فراوان فولاد در زندگی مدرن است. اما صنایعی که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم بیشتر از این مقطع استفاده می‌کنند:

لوله‌سازی

کویل فولادی نورد گرم به دلیل مقاومت بالایی که در برابر عوامل محیطی همچون ضربه، فشار و . دارد در ساخت انواع لوله کاربرد دارد مخصوصاً لوله‌های اسپیرال. برای ساخت لوله اسپیرال ابتدا کویل را به شکل مارپیچ، خم کرده و سپس محل اتصال لبه‌ها را با کمک روش جوشکاری زیرپودی محکم می‌نمایند.

تولید لوازم‌خانگی

صنایع لوازم‌خانگی از دیگر میزبان‌های کویل فولادی نورد سرد، فولاد گالوانیزه و رنگی هستند. این محصولات باید در برابر رطوبت، ضربه و فشار، مقاومت مناسبی داشته باشند و ما این مشخصات را تنها در مقاطع فولادی می‌یابیم.

صنایع خودروسازی

خودروسازی به عنوان یکی از بزرگترین صنایع در ایران از کویل‌های ورق فولادی استفاده می‌کند. در یک خودرو می‌توانید بدنه، درب‌ها و بخش داخلی را به کمک ورق فولادی تولید نمود.

ساختمان‌سازی

بارها در این متن به امکان استفاده از کویل فولادی برای ساخت تجهیزات زیربنایی ساختمانی اشاره شد. این محصول برای ساخت انواع مبلمان خانگی، لوله‌های ساختمانی و . کاربرد دارد.

2

مزایای استفاده از کویل فولادی

حال که به سؤال کویل فولادی چیست تا جایی جواب دادیم بد نیست به این نکته نیز اشاره کنیم کویل فولادی از جمله پرکاربردترین انواع مقاطع فولادی است و دلیل این امر مزایایی است که این مقطع دارد. از جمله بارزترین این مزایا می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

استحکام مناسب آن در مقایسه با دیگر انواع مقاطع

  • ابعاد دقیق، که در ساخت محصولات حساس همچون لوازم‌خانگی مهم است
  • قابلیت شکل‌پذیری بالا
  • قابلیت برش، اتصال‌پذیری، پوشش دادن
  • ضخامت‌های متنوع کویل فولادی
  • تنوع بسیار بالا در ابعاد، جنس و ترکیبات که دست تولیدکننده را باز می‌گذارد
  • عدم آسیب زدن به محیط‌زیست، به دلیل اینکه امکان بازیافت کویل‌های فولادی وجود دارد

3

کلام آخر

در این مطلب تلاش کردیم به بررسی کویل فولادی چیست، بپردازیم. متوجه شدیم که کویل فولادی از جمله مقاطع فولادی است که عرض آن بسیار بیشتر از ضخامت آن است و به شکل رول تولید می‌شود. کاربرد آن در صنایع ساختمان‌سازی، ساخت لوازم‌خانگی، خودروسازی و . است. در صورت تمایل به دانستن قیمت انواع مقاطع از فولادی و آهنی از جمله کویل فولادی می‌توانید به وبسایت iromart.com مراجعه کرده یا با شماره‌ تلفن 02145306 تماس حاصل نمایید. کارشناسان آیرومارت آماده ارائه مشاوره به شما و معرفی خدمات این بازرگانی از جمله فروش اقساطی، فروش LC، برش ورق و اجاره انبار، کار شما را برای سرمایه‌گذاری در این زمینه تسهیل نماید.

*مطلب فوق رپورتاژآگهی بوده و سایت شمانیوز هیچ مسولیتی بابت آن ندارد.

تست هوش | پاسخ این معما را از هزار نفر فقط یک نفر می‌داند | همراه با جواب معمای ریاضی

یک معمای ریاضی جالب برای محاسبات اعدادی ساده در یکی از وبسایت‌ها منتشر شد که به طور میانگین از هر ۱۰۰۰ نفر شرکت کننده در این تست تنها یک نفر موفق به پاسخ درست شد.

تست هوش - روانشناسي

به گزارش همشهری آنلاین، معما و نظایر آن، به طور قابل اندازه گیری و ملموسی، به پویا نگه داشتن مغز، به‌ویژه در سنین بزرگسالی کمک می‌کنند. به آنها فراتر از سرگرمی بنگرید، هر چند سرگرمی هم هستند همه ما به ویژه در سنین بزرگسالی، نیاز بیشتری به فعال و پویا نگه داشتن مغز داریم.

تست‌های هوش الزاماً برای سنجیدن هوش نیست، مهمتر از آن، برای به چالش کشیدن هر چند نه دشوار مغز است.

تست هوش این روزها توجه درصد قابل توجهی از مردم را به خود جلب کرده است. عموم افراد علاقه دارند تا خود را از جنبه‌های مختلف هوش مورد آزمایش قرار دهند. از بین این همه تست هوش، کدام یک بهتر است؟ یک تست هوش خوب باید معتبر، قابل اعتماد و علمی باشد و تمام جوانب مهم را در نظر بگیرد.

یکی از چالش‌های ذهنی جالب انجام معما و تست‌هایی است که شامل اعداد و ارقامی است که به راحتی نمی‌توان رابطه آنها را تشخیص داد. این معما توسط سایت gotumble.com طراحی و منتشر شد، طراح این معما به شرکت کنندگان برای حل آن پیشنهاد داشت که دامنه فکرشان را از داخل باکس معما فراتر برده و به روشی که به سادگی بین اعداد ایجاد می‌شود فکر کنند.

یک معمای ریاضی جالب برای محاسبات اعدادی ساده در یکی از وبسایت‌ها منتشر شد که به طور میانگین از هر ۱۰۰۰ نفر شرکت کننده در این تست تنها یک نفر موفق به پاسخ درست شد.

چند ردیف محاسبه ریاضی با جواب البته جوابی که متفاوت با آنچه به روش معمولی به ذهن‌تان می‌رسد می‌بینید که آخرین محاسبه بدون جواب باقی مانده است و شما باید به روش اجرا شده برای اعداد قبلی آن را به دست آوردید.

تست هوش | پاسخ این معما را از هزار نفر، یک نفر می‌داند | همراه با جواب معمای ریاضی

جواب معمای ریاضی

روش حل این معما به این نحو است که حاصل جمع دو عدد با عدد دیگری جمع زده می‌شود به این روش که برایتان خواهیم گفت.

ابتدا ۱+۴=۵ کاملا صحیح و منطقی است.

در خط بعد ۲+۵ =۱۲ شده است چطور؟ به این روش که ابتدا ۲+۵ شده سپس عدد ۵ که جواب محاسبه خط قبلی است به جواب محاسبه اضافه شده است.

خط بعدی ۳+۶ را داریم که جواب آن ۹ است اما جواب نوشته شده ۲۱ است یعنی باز هم قانون خط دوم اجرا شده است، پس سوال خط چهارم یعنی معمای اصلی هم باید با همین روش حل شود که به این ترتیب جواب معما اینطور خواهد بود :۸+۱۱=۱۹ اما طبق قانون باید عدد ۲۱ را که حاصل محاسبه خط قبلی است را به آن اضافه کنیم ، یعنی ۱۹+۲۱=۴۰.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.