افزایش سرمایه از محل سود انباشته


سود انباشته در بورس چیست؟ آموزش مدیریت و فرمول محاسبه سود انباشته

دراین قسمت از مقاله می خواهیم درباره ی سود انباشته که به بخشی از سود گفته می شود، صحبت کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر تا انتهای مطالب همراه ما باشید.


سود انباشته افزایش سرمایه

اگر بخواهیم به زبان ساده سود انباشته را تعریف کنیم، به این صورت است که به درصدی از سود یک شرکت سهامی گفته می شود. هم چنین به این صورت است که سود آن سهام به سرمایه گذاران اختصاص داده می شود و آن شرکت، برای سرمایه گذاری دوباره در فعالیت‌ های اصلی‌ که انجام می دهد و یا پرداخت بدهی، آن را نگه داشته است.

بهتر است که که بدانید سود انباشته در سمت چپ ترازو و پایین ستون حقوق صاخب سهام ثبت خواهد شد.

 • توجه : با توجه به بازدید شما از این مقاله، احتمالا مقاله افزایش سرمایه در بورس نیز بسیار به کمک شما خواهد آمد.


سود انباشته در بورس

همیشه سهامداران حقیقی یک شرکت از افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا اندوخته‌ ها، ابراز خوشحالی می کنند، چرا که این کار تعداد سهام آن ها را بدون پرداخت هیچ وجهی افزایش می ‌دهد که به نفع آن ها می باشد.

گاهی برای برخی از افراد سوال به وجود می آید که آیا این ‌گونه افزایش سرمایه‌ بر روی سود آوری شرکت‌ ها نیز موثر است؟ در این باره باید بگوییم که بله و این که این‌ گونه افزایش ‌ها روی سود آوری شرکت‌ ها نیز موثر است، چرا که باعث می شود که از خروج وجه نقد از شرکت جلوگیری شود. البته با فرض این که مدیریت صحیح، سرمایه در گردش مناسبی را برای روز های آینده شرکت فراهم می‌ کند.

سود انباشته در ترازنامه

اگر بخواهیم به صورت خلاصه و ساده تعریف ترازنامه را بگوییم، این است که ترازنامه یا همان صورت وضعیت مالی شرکت ها، اطلاعات کامل و خلاصه شده ای در خصوص منابع اقتصادی یا همان دارایی ها، تعهدات اقتصادی یا بدهی ها است و هم چنین تفاوت این دو را که بیانگر حقوق مالکین است را در لحظه ای از زمان می تواند ارائه بدهد.

بهتر است که بدایند معادله ای بین مجموعه دارایی های شرکت که با مجموعه بدهی ها و حقوق افراد برابر است در ترازو همیشه مشاهده می شود.

یکسان بودن ساختار همه ی ترازنامه ها

نکته مهمی که باید بدانید این است که ساختار ترازنامه در همه صنایع یکی است، به این معنی می باشد که ترازنامه در همه شرکت هایی که در ایرانی هستند به یک شکل یک دارایی سمت راست و بدهی و حقوق صاحبان سهام در سمت چپ نمایش داده می شود، نماد آن نیز به شکل T بزرگ می باشد.

بهتر است که بدانید، یکی از مهم ترین عاملی که دارایی ها را به دو بخش تقسیم می کند متغیر زمان می باشد. به عبارت دیگر، اگر احتمال این وجود داشته باشد که دارایی های یک شرکت طی کمتر از یک سال به وجه نقد یا دارایی دیگر تبدیل شود، می توان آن را در دسته دارایی های جاری قرار داد. هم چنین اگر احتمال این وجود داشته باشد که بیش تر از یک سال یا چرخه عملیاتی زمان نیاز باشد که دارایی بتواند به وجه نقد یا دارایی دیگر تبدیل شود، در دسته دارایی های غیر جاری یا دارایی ثابت گنجانده خواهد شد.


سود انباشته در بورس چیست

همیشه سهامداران حقیقی یک شرکت از افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا اندوخته‌ ها، ابراز خوشحالی می کنند، چرا که این کار تعداد سهام آن ها را بدون پرداخت هیچ وجهی افزایش می ‌دهد که به نفع آن ها می باشد.

اغلب شرکت ها در پایان هر سال به سهامداران، بخشی از حاصل سود خالص را پرداخت می کنند و بخش دیگری را در شرکت انباشته می کنند، که آن در حساب حقوق سهامدران قرار می گیرد.

سیاست مدیریت یک شرکت به این است که بتواند به درستی باعث نگهداری سود خالص تحصیل شده و هم چنین باعث عدم توزیع آن بین صاحبان سهام به منظور حفظ قدرت نقدینگی شود، همه ی این ها به توانایی آنان بستگی دارد.

بالا بردن دانش در این زمینه

البته جدا از این موضوع برای این که در این زمینه فعالیت کنید و بتوانید تمامی این موارد مانند سود انباشته را درک کنید و از آن در جهت منافع خود استفاده کنید. ابتدا باید دانش خود را در زمینه بورس و چگونگی فعالیت آن افرایش دهید. برای این کار شما می توانید مقالات، کتاب ها و یا سایت هایی که در این زمینه مطالبی گذاشته اند، استفاده کنید و آن ها را مطالعه کنید تا دانش و آگاهی خود را در این زمینه افزایش بدهید.

البته روش مهمی که کارشناسان در این باره به افرادی که می خواهند در این زمینه فعالیت کنند و اطلاعات خود را افزایش دهند، توصیه می کنند که در کلاس های مرتبط با آن ثبت نام کنند، چرا که تمامی اساتید، کلاس ها افراد حاذق و با مهارت در بورس هستند و تمام نکاتی را که فرد باید بداند، به آن ها آموزش می دهد.


سود انباشته چيست

بهتر است که بدانید افزایش سرمایه از سود انباشته هم برای سرمایه گذارن مفید است و هم برای شرکت‌ ها موثر و مفید است، چرا که باعث می شود که از خروج وجه نقد از شرکت جلوگیری شود. البته با فرض این که مدیریت صحیح، سرمایه در گردش مناسبی را برای روز های آینده شرکت فراهم می‌ کند.

در این قسمت به تعریف سهام جایزه برای کسانی که با آن آشنایی ندارند می پردازیم، هنگامی که یک شرکت می خواهد سهام های خود را به سرمایه تبدیل کند و هم چنین دارای ذخایر بسیار زیادی می باشد، با انتشار ذخایر خود به عنوان سهام جایزه به سهامداران فعلی آن شرکت اقدام می کند که به آن سهام جایزه گفته می شود. هم چنین در نظر داشته باشید که سهام جایزه بسیار به نفع و سود سهامداران است.

اگر بخواهیم همین تعریف را به زبان ساده تر بگوییم این است که به افزایش سرمایه از محل اندوخته ها می گویند.

کاهش نرخ سود انباشته

مواردی که باعث می شود نرخ سود انباشته کاهش پیدا کند، عبارت اند از:

زیان خالص، توزیع سود سهام، اصلاح اشتباه با اهمیت دوره های مالی قبل از آن، ایجاد اندوخته ها، اثرات انباشته برخی از تغییرات خاص که در اصول و روش های حسابداری می باشد، مبلغ های باقی مانده حاصل از مبادلات سهام خزانه در صورتی که مانده سهام کمتر از میزان لازم آن باشد، مبلغ های باقی مانده حاصل از اتاق مبادلات مربوط به سهام خزانه در مواردی که مانده صرف سهام کمتر از میزان لازم باشد، اشتباهات در بکارگیری اصول و روش های پذیرفته شده حسابداری.

افزایش سود

مواردی نیز که باعث می شود نرخ سود انباشته افزایش پیدا کند، عبارت اند از:

سود خالص، اصلاح اشتباه با داشتن اهمیت دوره های مالی قبل، اثرات انباشته ناشی از بعضی تغییرات خاص در اصول و روش های حسابداری، منتقل کردن مانده مازاد تجدید سازمان، برگشت از حساب اندوخته ها.


فرمول محاسبه سود انباشته

خیلی از افراد برای این که بتوانند ضرر و یا زیان سود انباشه شده را محاسبه کنند، به دنبال روش ها و فرمول هایی می گردند تا بتوانند آن را تخمین بزنند،در این قسمت ما فرمولی برای این می گذاریم تا به وسیله ی آن بتوانند ضررو زیان را محاسبه کنند و تخمین بزنند.

سود انباشته مساوی است با سود انباشته‌ ی ابتدایی دوره بعلاوه ی خالص سود و زیان منهای سود سهام نقدی منهای سود سهمی می باشد.

تفاوت سود انباشته و اندوخته

افراد برای محاسبه سود انباشته شده می توانند از فرمول سود انباشته مساوی است با سود انباشته‌ی ابتدایی دوره بعلاوه ی خالص سود و زیان منهای سود سهام نقدی منهای سود سهمی، استفاده کنند.

گاهی اوقات برای کسانی که تازه در این زمینه فعالیت می کنند، سوال به وجود می آید که سود انباشته چیست؟ در این باره باید بگوییم که به درصدی از سود یک شرکت سهامی گفته می شود، هم چنین به آن سود انباشته در بورس نیز گفته می شود. هم چنین به این صورت است که سود آن سهام به سرمایه گذاران اختصاص داده می شود و آن شرکت، برای سرمایه گذاری دوباره در فعالیت‌ های اصلی‌ که انجام می دهد و یا پرداخت بدهی، آن را نگه داشته است.

هم چنین سود انباشته در ترازنامه یک شرکت شامل تمامی سود هایی که شرکت تا تاریخ گزارشگری مالی کسب نموده است، هم چنین منهای تمام سود های تقسیمی نقدی و… می باشد. در نهایت به شما پیشنهاد می کنیم از مقاله سود تقسیمی نیز بازدید به عمل آورید.

 • شما می توانید لینک ویکی پدیا را نیز در مورد سود انباشته مطالعه کنید.

سوالات متداول درباره ی سود انباشته

 1. چه عامل هایی باعث می شود که نرخ سود انباشته کاهش پیدا کند؟

زیان خالص، توزیع سود سهام، اصلاح اشتباه با اهمیت دوره های مالی قبل از آن، ایجاد اندوخته ها، اثرات انباشته برخی از تغییرات خاص که در اصول و روش های حسابداری می باشد، مبلغ های باقی مانده حاصل از مبادلات سهام خزانه در صورتی که مانده سهام کمتر از میزان لازم آن باشد و … باعث کاهش آن می شود.

سود خالص، اصلاح اشتباه با داشتن اهمیت دوره های مالی قبل، اثرات انباشته ناشی از بعضی تغییرات خاص در اصول و روش های حسابداری، منتقل کردن مانده مازاد تجدید سازمان، برگشت از حساب اندوخته ها.

هنگامی که یک شرکت می خواهد سهام های خود را به سرمایه تبدیل کند و هم چنین دارای ذخایر بسیار زیادی می باشد، با انتشار ذخایر خود به عنوان سهام جایزه به سهامداران فعلی آن شرکت اقدام می کند که به آن سهام جایزه گفته می شود.

افزایش سرمایه از محل سود انباشته (سود ذخیره شده سال های قبل) چگونه است؟

افزایش سرمایه از محل سود انباشته (سود ذخیره شده سال های قبل) چگونه است؟

شرکت ها در پایان سال مالی خود مقداری از سودی را که بدست آورده اند، به عنوان سود انباشته در حساب افزایش سرمایه از محل سود انباشته ذخيره می کنند. سود انباشته در واقع سودهایی که در سال های گذشته بین سهامداران تقسیم نشده است. براساس قوانین بورس، شرکت ها سالانه باید حداقل 10 درصد از سود هر سهم خود در سال را به عنوان اندوخته شرکت نگهداری کنند. لازم به ذکر است که این مقدار می تواند تا 90 درصد هم افزایش یابد.

شرکت از سود انباشته چه استفاده ای می کند؟

شرکت های سهامی از سود انباشته برای جبران و احیاء مخارج مورد نیاز برای سرمایه گذاری های جدید و سایر عملیات شرکت استفاده می کنند. برای این منظور شرکت ها در قالب افزایش سرمایه از محل سود انباشته سرمایه گذاری خود را انجام می دهند.

شرکت ها در زمان مقتضی با انتقال موجودی حساب سود انباشته به حساب سرمایه و انتشار اوراق سهام جدید، سرمایه شرکت را افزایش می دهند و سپس اوراق سهام جدید را به نسبت سهام قبلی بین سهامداران توزیع می کنند.

در روش افزایش سرمایه از محل سود انباشته، نه پولی از شرکت خارج می شود و نه پولی وارد شرکت می شود و منبع تامین مالی افزایش سرمایه از حساب اندوخته شرکت است و سهام های منتشر شده جدید به نسبت تعداد سهام، سهامداران و درصد افزایش سرمایه واریز می شود.

افزایش سرمایه از محل سود انباشته چگونه انجام می شود؟

همانطور که گفته شد در این روش سهامداران پولی برای سهام جدید واریز نمی کنند و سهامی که به سهامداران داده می شود را «سهام جایزه» می گویند. در افزایش سرمایه از محل سود انباشته واقع میزان مالکیت سهامداران پس از این نوع افزایش سرمایه، تغییری نخواهد کرد. یعنی پس از اینکه تعداد سهام سهامدار زیاد شد، قیمت جدید سهام طوری تغییر می کند که دارایی سهامدار تغییری نمی کند اما تعداد سهام او زیاد می شود.

نکته: در این روش افزایش سرمایه هیچ گونه حق تقدمی انتشار پیدا نمی کند.

محاسبه قیمت سهم پس از افزایش سرمایه از محل سود انباشته

یکی از جذاب ترین عوامل این روش، پیش بینی قیمت سهام پس از افزایش سرمایه است. برای این منظور از فرمول زیر برای محاسبه قیمت استفاده می کنیم:

A: درصد افزایش سرمایه از سود انباشته
S: قیمت سهام قبل از افزایش سرمایه
P: قیمت سهام پس از افزایش سرمایه

مثال:
قیمت سهام شرکتی 6000 ریال است. این شرکت 200 درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته می دهد. قیمت جدید سهم بعد از افزایش سرمایه چقدر خواهد بود؟

50 افزایش سرمایه از محل سود انباشته درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته

50 درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته

پتروتحلیل-افزایش سرمایه 50 درصدی آریاساسول از محل سود انباشته به تصویب هیات مدیره این شرکت رسید و گزارش توجیهی مصوب در سامانه کدال بارگزاری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پلیمر آریاساسول، به منظور اجرای یک پروژه در راستای تکمیل افزایش سرمایه از محل سود انباشته زنجیره ارزش محصولات تولیدی، افزایش سرمایه 50 درصدی از محل سود انباشته در دستور کار قرار گرفت تا سرمایه شرکت از مبلغ 917 میلیارد تومان به 1،375 میلیارد تومان افزایش یابد و بخشی از منابع مورد نیاز این پروژه توسعه ای تامین گردد.

بر اساس این گزارش، این پروژه در دی ماه سال 1402 به بهره برداری خواهد رسید و با آغاز به تولید آن، زنجیره ارزش محصولات تکمیل و به پایداری تولید در واحد الفین شرکت نیز کمک خواهد شد ضمن اینکه سود خالص سالانه شرکت نیز بیش از 10 میلیون دلار افزایش خواهد یافت.

شرکت پلیمر آریاساسول با نماد آریا، الگوی صنعت پتروشیمی کشور با اعتبار جهانی، با تولید و فروش حدود دو میلیون تن اتیلن و انواع پلی‌اتیلن در سال، یکی از سودآورترین و بنیادی ترین شرکت‌های بازار سرمایه کشور محسوب می‌شود که در شش‌ماهه اول سال جاری از 11،400 میلیارد تومان فروش خود حدود 6،500 میلیارد تومان سود خالص را محقق نموده است.

لازم به ذکر است اجرایی شدن افزایش سرمایه منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت است.

سهام جایزه (افزایش سرمایه از محل سود انباشته) چیست؟

سهام جایزه در بورس

همیشه هدیه و جایزه هرچقدر کوچک می‌تواند انسان را خوشحال کند . بگذارید درمورد سهام جایزه صحبت کنیم که هر شرکتی در برخی مواقع توزیع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، و این غالباً به عنوان یک موقعیت برنده محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که در آن سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار از افزایش سهام و سود شرکت از مشارکت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران و بازرگانان بیشتر سود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. در تعریف سهام جایزه یا همان Bonus shares باید بگوییم سهام اضافی است که بدون هیچ هزینه اضافی براساس تعداد سهام صاحب سهام به سهامداران فعلی داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای تشویق مشارکت خرده فروشی و افزایش پایه سهام خود این نوع سهام را صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. نام دیگر این سهام افزایش سرمایه ار محل سود انباشته می‌گویند.

اصل اساسی این سهام این است که تعداد کل سهام با نسبت ثابت تعداد سهام نگهداری شده به تعداد سهام موجود مانده افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. به عنوان مثال، اگر سرمایه گذار A دویست سهم یک شرکت را در اختیار داشته باشد و شرکتی پاداش 4: 1 را اعلام کند، یعنی برای هر سهم، او 4 سهم رایگان دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در مجموع 800 سهم رایگان است و کل سهام او به 1000 سهم افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد.
وقتی قیمت هر سهم یک شرکت بالا باشد، خرید سهام آن شرکت خاص برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران جدید دشوار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-شود. افزایش تعداد سهام باعث کاهش قیمت هر سهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اما سرمایه کلی حتی در صورت اعلام سهام جایزه ثابت باقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند.

سود سهام جایزه چیست؟

از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا که انتشار این سهام باعث افزایش سرمایه سهام صادر شده شرکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، تصور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود این شرکت بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از حد واقعی است و باعث جذابیت بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر آن برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. علاوه بر این، افزایش تعداد سهام مانده قیمت سهام را کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و سهام را برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرده فروشی مقرون به صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

سود سهام جایزه در بورس

هنگام انتشار سهام جایزه چه اتفاقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد؟

در صورت صدور جایزه، قیمت سهام شرکت به همان نسبت جایزه صادر شده کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. بنابراین، در یک جایزه 1: 1، قیمت سهام 50٪ کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. با این حال، در بلند مدت و با افزایش قیمت سهام، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران تمایل به سود دارند. مالیات بر تقسیم سهام جایزه وجود ندارد.

آیا سود سهام جایزه پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟

سود سهام به تعداد کلی سهام قابل مشاهده / نگهداری شما پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اهمیتی ندارد که آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سهام اصلی هستند یا سهام جایزه، زیرا سهام هر دو به طور کامل پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

آیا سهام جایزه قابل فروش است؟

سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند سهام را قبل از تاریخ پاداش بفروشد و مالیات LTCG را پرداخت کند و سهام را از بازار پس از پایان جایزه بخرد. اما اگر سهام را نگه دارد، باید مالیات بیشتری بپردازد. اگر شرکت اعلام کرد که یک جایزه کامل سهام پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، در فروش سهام شرکت در پرتفوی خود عجله نکنید.

سهام جایزه چگونه وارد اعتبار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟

اگر واجد شرایط سهام Bonus هستید، برای اینکه به سبد سهام شما واریز شود، از تاریخ ثبت 15 روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد، اما این بستگی به RTA (نمایندگان ثبت و انتقال سهام) دارد. وقتی Bonus shares خود را به پرتفوی خود وارد کنید، پیامکی دریافت خواهید کرد.

تاریخ ثبت چیست؟

 • تاریخ ثبت تاریخ قطع از پیش تعیین شده توسط شرکت است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار برای واجد شرایط بودن در سهام اضافی باید سهام خود را در حساب پرتفوی خود نگه دارد یا مالک آن باشد. تاریخ ثبت تنظیم شده است تا آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بتوانند سهامداران واجد شرایط را شناسایی و سهام جایزه را توزیع کنند.
 • کلیه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران دارای سهام در حساب پرتفوی خود در تاریخ ثبت، حق دریافت جایزه سهام اعلام شده توسط شرکت را دارند.
 • سهام پاداش معمولاً ظرف مدت 15 روز از تاریخ ثبت به حساب پرتفوی واریز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

تاریخ گذشته چیست؟

 • به عنوان مثال در کشور X، تحویل سهام در حساب پرتفوی پس از 2 روز اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. بنابراین، در صورت عدم داشتن سهام شرکت توزیع کننده، باید سهام را دو روز قبل از تاریخ ثبت بخرید تا واجد شرایط دریافت سهام جایزه شوید.
 • تاریخ گذشته یک روز قبل از تاریخ ثبت است. از این رو، اگر سهام خود را قبل از تاریخ گذشته خریداری کنید، در صورت عدم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری قبلی، واجد شرایط توزیع سهام جایزه خواهید شد. تاریخ گذشته تاریخ قطع قبل از آن است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار باید سهام را خریداری کند تا متناسب با تعداد سهام خریداری شده توسط سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار قبل از تاریخ مذکور، مجاز به توزیع Bonus shares باشد.
 • با این حال، اگر سهام را برای اولین بار در تاریخ گذشته خریداری کنید، سهام پس از تاریخ ثبت، پس از تاریخ تسویه حساب T+2 به حساب پرتفوی شما واریز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شو، و شما را از واجد شرایط بودن هر گونه سهام اضافی خارج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در چنین شرایطی، شخصی که سهام را فروخته است واجد شرایط دریافت سهام جایزه خواهد بود.
 • برعکس، اگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهید موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را در اوراق بهادار مربوطه تصفیه کنید و همچنان واجد شرایط دریافت این نوع سهام هستید، باید تا تاریخ گذشته سهام خود را ملزم کنید.

محاسبه سهام جایزه

این نوع سهام متناسب با مبلغ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری شده برای سهامداران موجود صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. به عنوان مثال، این سهام که باید با نسبت 2: 3 توزیع شود به این معنی است که به ازای هر سه سهامی که در شرکت دارید دو سهم اضافی دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید. بنابراین اگر 3000 سهام یک شرکت خاص را در اختیار داشته باشید، 2000 سهام اضافی بدون هیچ گونه هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دریافت خواهید کرد.

دلایل انتشار سهام پاداش

 • این سهام زمانی برای سهامدار صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که شرکت تلاش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند سهامداران را به دلیل اعتماد به مدیریت و اصول اولیه شرکت پاداش دهد، اما به دلیل کمبود بودجه قادر به ارائه سود نقدی نیست.
 • سهام Bonus نیز زمانی توسط شرکت صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که شرکت سه ماهه مثال زدنی داشته است اما به دلیل کمبود پول نقد، علی‌رغم کسب سود کل، قادر به توزیع سود نبود. در چنین حالتی، شرکت به جای پرداخت سود سهام، با تخلیه سود، سود را به صورت سهام جایزه تقسیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
 • سهام پاداش نیز توسط شرکت برای تجدید ساختار ذخایر صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. از افزایش سرمایه از محل سود انباشته این رو، ممکن است ذخایر را کاهش داده و پایه سهام خود را افزایش دهد. از آنجا که صدور سهام پاداش به سهامداران موجود از سود یا اندوخته شرکت داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، انتشار سهام جایزه به عنوان سرمایه ذخیره نیز شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
 • شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کم نقد ممکن است سهام پاداش را به عنوان روش تأمین درآمد ثابت به سهامداران توزیع کنند و سابقه ارائه بازده به سرمایه گذاران را حفظ کنند.
 • همچنین هدف از سهم پاداش بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر تشویق و افزایش مشارکت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرده فروشی است. زیرا قیمت سهام به میزان قابل توجهی متناسب با میزان تقسیم کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد و به دلیل تعداد بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر سهام مانده، نقدینگی در بازار را نیز افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

تغییر در قیمت ها پس از انتشار سهام جایزه

قیمت سهام به میزان قابل توجهی متناسب با تقسیم سهام جایزه کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. در حالی که تعداد سهام باقی مانده افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد، سهام بدون تغییر است. اگر قیمت سهام یک شرکت با 100 معامله باشد و تعداد سهام موجود 10 سهم باشد، بنابراین سرمایه سهام 10 است. در صورت توزیع سهام جایزه، به عنوان مثال در نسبت 1: 1، سرمایه سهام عدالت بدون تغییر باقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند در حالی که افزایش سرمایه از محل سود انباشته تعداد سهام به 20 سهم افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد زیرا یک سهم برای هر سهم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار در شرکت اختصاص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. از این رو، قیمت سهم متناسب با تغییر متناسب با آن کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. تأثیر سهام جایزه بر سرمایه بازار جمع صفر است، یعنی محدودیت بازار بدون تغییر است.

Post Bonus Ex - قیمت پاداش = قیمت اصلی قبل از پاداش * تعداد سهام جایزه ارسال / تعداد سهام قبل از پاداش.
در صورت بروز مشکل جایزه، شرکت تصمیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد که تاریخ تعطیلی و تعیین سهامداران واجد شرایط را تعیین کند. قیمت سهام قبل از تاریخ ثبت به عنوان Cum Bonus و قیمت پس از تاریخ ثبت به عنوان Ex Bonus نامیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. پس از انتشار جایزه، از لحاظ نظری، قیمت سهام در نسبت سهام جایزه به سهام موجود تعدیل می شود.

انواع سهام جایزه

 1. کاملاً پرداخت شده
  وقتی این سهام بدون هیچ هزینه اضافی به نسبت سهام سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار در شرکت توزیع شود، به آن سهام کاملاً پرداختی پاداش گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. سهام پاداش کاملاً پرداخت شده را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان از منابع زیر صادر کرد: ذخیره سرمایه، حساب سود و زیان، حساب حق بیمه تأمین، ذخیره بازخرید سرمایه و غیره پول نقد مانند ذخیره سرمایه ایجاد شده توسط تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها.
 2. تا حدی پرداخت شده
  قبل از تعریف سهام اضافی پرداخت شده بخشی از مبلغ، به ما بفهمانید که یک سهم پرداخت شده بخشی از آن چیست؟ یک سهم نیمه پرداخت شده سهمی در یک شرکت است که در مقایسه با ارزش اسمی فقط بخشی از آن پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، با این تفاهم که هر از چندگاهی تا زمان پرداخت کامل سهام، وجوه بیشتری توسط شرکت تأمین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، پس از آن تماس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیشتر برقرار خواهد شد بنابراین، هنگامی که این پاداش برای تبدیل سهام نیمه پرداخت شده به سهام کاملاً پرداخت شده بدون فراخوانی مبلغ نامفهوم اعمال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، از طریق سرمایه-گذاری سود، به آن سهام پرداخت اضافی پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. با این حال، برخلاف سهم پاداش کاملاً پرداخت شده، سهام پاداش جزئی پرداخت نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و از حساب حق بیمه تأمین و حساب ذخیره بازخرید سرمایه صادر شود.

الزامات قانونی برای مسائل جایزه

سهام اضافی فقط پس از گذشت 12 ماه از انتشار سهام برای بررسی قابل انتشار است. این فقط از طریق اندوخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آزاد قابل صدور است، یعنی اندوخته‌های حاصل از سود حاصل از پول نقد. باید بصورت کاملاً پرداخت شده صادر شود و فقط 2 مسئله جایزه در یک دوره 5 ساله قابل ایجاد است. مانده ذخایر پس از انتشار جایزه باید 40٪ از سرمایه پس از انتشار باشد. از نظر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار یکی از مزایای ویژه این سهم این است که هیچ گونه عوارض مالیاتی در دریافت سهام جایزه برای سرمایه گذاران وجود ندارد. این به طور خاص برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارانی مفید است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند برای یک افق بلند مدت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کنند. این برای سرمایه‌گذاران که پول بدست آورده خود را برای به دست آوردن بازدهی چشمگیر در آینده سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کرده‌اند و می خواهند سرمایه گذاری خود را برای افزایش بازده افزایش دهند، سودآور است.

مزایا سهام جایزه

با این وجود اشکالات خاصی در انتشار سهام جایزه وجود دارد که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران باید از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها آگاه باشند:

 • سهام جایزه ممکن است هیچ ارزشی از دید سهامداران نداشته باشد. در صورت وجود، کیفیت سهامداران به دلیل افزایش فعالیت و ورود دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر به سهام، افت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
 • سهام جایزه ثروت اضافی تولید نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند زیرا قیمت سهام سهام متناسب با تقسیم سهام جایزه کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. از این رو، سرمایه بازار بدون تغییر و مانند گذشته باقی مانده و ثروت سهامداران موجود را دست نخورده نگه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد.
 • همچنین، سهامداران از احتمال کاهش نرخ سود سهام ناامید خواهند شد زیرا انتشار سهام جایزه لزوماً باعث افزایش سود نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. با این حال، سود بین تعداد بیشتری از سهام تقسیم خواهد شد که باعث کاهش سود هر سهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و همچنین در صورت سود سهام در آینده، سود سهام هر سهم را کاهش می دهد.
 • افزایش سرمایه از محل سود انباشته
 • یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار ممکن است برای انجام تعهدات مالی خود یا تحقق اهداف مالی خود به نقدینگی نیاز داشته باشد. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ممکن است نقدینگی را به صورت سود سهام نقدی انتظار داشته باشند و دریافت سهام جایزه ممکن است تعهدات و اهداف آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به خطر بیندازد. سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار مطمئناً می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند با فروش سهام جایزه در بازار آزاد، این اهداف نقدینگی را برآورده کند، اما این امر باعث کاهش نسبی سهام وی در شرکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
 • سرمایه گذاران باید مراقب پیامدهای مالیاتی در صورت فروش سهام جایزه باشند. در مثال فوق ITC، اگر بلافاصله سهام پاداش خود را فروخته بودید، از سهام جایزه فروخته شده 15٪ بدهی مالیاتی به وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و این بدهی مالیاتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بسیار بیشتر از سود واقعی سهام باشد.
 • همچنین، برای جلوگیری از خطر حراج پیوسته و ناپیوسته، سهام باید پس از اعتبار واقعی در حساب شما فروخته شود.

مزایای سهام جایزه

 • هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه مالیات بر خرید سهام جایزه وجود ندارد.
 • برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارانی که به دنبال سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری طولانی مدت هستند سودمند است.
 • افزایش اعتماد به نفس در عملیات شرکت.
 • در صورت تصمیم شرکت در آینده برای پرداخت سود سهام بیشتر.
 • افزایش نقدینگی.
 • کاهش موانع ورود برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران جدید.

سخن آخر

اگر یک سرمایه‌گذار طولانی مدت هستید، سهام پاداش بدون شک برای شما نتیجه مثبت خواهد داشت. دلفین وست نه تنها توصیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی با سهام پیش بینی شده جایزه در سال 2021 و باقی مانده سال 2020 به شما افزایش سرمایه از محل سود انباشته ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد بلکه همچنین شما را به طور منظم با اخبار اعلامیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، تاریخ ثبت، تاریخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته و نسبت سهام اضافی که توسط شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اگر به سرمایه‌گداری در فارکس یا بورس فکر می‌کنید می‌توانید آموزش بورس از صفر و آموزش فارکس مقدماتی را در سایت ما دنبال کنید.

برای یادگیری افزایش سرمایه مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

menu

«ملی پلاس» مظهری از آینده شعب بانک هاست
بیست و هفتمین المپیاد ورزشی کارکنان بانک ملی ایران در مشهد افتتاح شد
بانک ملی ایران با ابزارهای متنوع آماده ارائه هرگونه خدمات مالی به طرح های عمرانی در مشهد است
رونمایی از محصولات جدید «تامین سرمایه تمدن» در کیش اینوکس 2022
خروج سهامداران از بورس
عمده سودآوری بیمه کوثر از محل سرمایه گذاری در بازار سهام است
برنامه‌های اعتباری بانک توسعه تعاون در استان‌های کمتر برخوردار
ثبات قیمت انواع سکه و طلا در هفته گذشته
پیروزی ترامپ، بورس ایران را سرخ پوش کرد
بیمه رازی اولین شرکت ایرانی با رتبه اعتباری بین المللی
سهامداران، صورت های مالی موسسه کوثر را تصویب کردند
پیش بینی رشد 29 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 95
هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران بیمه تکمیلی می شوند
تغییر رییس بورس به مذاق سهامداران خوش آمد
سکان بورس راچه کسی تحویل گرفت
سود خالص 11.633 میلیارد ریالی بانک پاسارگاد در سال 94
اقتصاد مقاومتی تنها راه درمان اقتصاد ایران است
شاخص ها هفته را سبز پوش آغاز کردند
بیمه کوثر و موسسه اعتباری کوثر به مشتریان یکدیگر خدمات می دهند
بانک شهر هیچ گونه وابستگی به شهرداری تهران ندارد
برای بانک شدن لازم باشد افزایش سرمایه می دهیم
اوراق رهنی؛ نقطه اتصال بازار پول و سرمایه برای تامین مالی
مدیرعامل فناپ: نگاه به اقتصاد مقاومتی یک نگاه ریاضت اقتصادی نیست
استعفا مدیرعامل بانک دی
وزیر اقتصاد با استعفای رییس کل بیمه مرکزی موافقت کرد
رییس کل بیمه مرکزی استعفا کرد
موسسه اعتباری کوثر محصولات سایپا را لیزینگی می فروشد
بانک صادرات سود سهام سال 94 را محقق کرد
ارتقای رسمی موسسه آموزش عالی خاتم به دانشگاه با حضور وزرای ارشاد و علوم
سختی های زیادی در این دو سال و نیم کشیدم
جزییات پرداخت وام 160، 120 و 80 میلیونی مسکن
تجربیات دوران تحریم را در پساتحریم حفظ می کنیم
بانک پاسارگاد واحد کارآفرین و اشتغالزای کشور معرفی شد
برخی از روسای شعب برای خودشیرینی نرخ ها را تغییر می دهند
شهرداری از بانک شهر بابت شعب الکترونیک، اجاره بها نمی گیرد
بیمه زندگی خاورمیانه مجوز عرضه سهام گرفت
تجلیل از مدیرعامل موسسه کوثر به عنوان رهبر کارآفرین اقتصادی و اجتماعی
به هیچ وجه تک سهم نخرید
اولین جشنواره برترین بیمه گذاران باشگاه مشتریان بیمه ما

بزرگ‌ترین افزایش سرمایه تاریخ بورس از محل سودانباشته

in out refresh

print version

«فملی» 40 هزار میلیاردتومانی‌ شد

نقدینه - در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مس افزایش 100 درصدی سرمایه «فملی» به عنوان بزرگ‌ترین افزایش سرمایه تاریخ بورس از محل سود انباشته به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مس افزایش 100 درصدی سرمایه «فملی» به عنوان بزرگ‌ترین افزایش سرمایه تاریخ بورس از محل سود انباشته به تصویب رسید.افزایش سرمایه از محل سود انباشته

با این مصوبه سرمایه شرکت مس از 20 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این سرمایه، «فملی» بالاترین میزان سرمایه ثبت‌شده در بین شرکت‌های بورسی را دارد.

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مس به ریاست دکتر «امیر خرمی‌شاد» عضو هیات عامل ایمیدرو برگزار شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.